List do Redakcji


Zgodnie z art. 209 § 4 k.p.k. otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecności prokuratora albo sądu, przy czym czynność ta w praktyce w zasadzie zawsze jest dokonywana na postanowienie prokuratora. Niejednokrotnie zdarza się, że podczas tej czynności prokurator nie jest jednak obecny. Z czysto medycznego punktu widzenia nie rodzi to zazwyczaj większych problemów, ale mogą pojawiać się problemy czysto proceduralne. Jeden z nich dotyczy badań dodatkowych, przy czym nie chodzi tu tylko o samo pobieranie i badanie materiału, ale również o kwestie realizacji rachunków za te czynności. Opisany poniżej przypadek dotyczy właśnie takiej sytuacji.

 

Pełna wersja w .pdf

Print