Anna Salwa, Magdalena Skrzela

Analiza wpływu czynników zewnętrznych na występowanie zmian morfologicznych w przypadkach śmierci z wychłodzenia


Z Koła Naukowego STN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Kierownik Katedry: prof. dr hab. M. Kłys

Opiekun Koła Naukowego: dr T. Konopka


Celem pracy było określenie częstości występowania makroskopowych zmian morfologicznych, typowych dla śmierci z hipotermii oraz wykazanie ich korelacji z takimi czynnikami, jak poziom alkoholu we krwi, temperatura powietrza, wiek czy ilość warstw odzieży. Analizę przeprowadzono na podstawie protokołów z sekcji zwłok 124 osób zmarłych wskutek wychłodzenia, wykonanych w latach 1995-2009. Nie stwierdzono korelacji między ilością nadżerek a poziomem alkoholu we krwi i w moczu. Wykazano natomiast powiązanie ilości nadżerek z liczbą warstw odzieży (im więcej warstw odzieży tym więcej nadżerek). Dodatnia korelacja może świadczyć o zwiększonym odczuwaniu zimna przez te osoby i związaną z tym bardziej intensywną reakcją skurczową naczyń w błonie śluzowej żołądka.

Słowa kluczowe:
wychłodzenie, nadżerki krwotoczne
 
Pełna wersja w .pdf

Print