Łukasz Szleszkowski1, Agata Thannhäuser1, Jerzy Kawecki1, Krzysztof Szwagrzyk2, Barbara Świątek1

Rekonstrukcja sposobu wykonywania kary śmierci przez rozstrzelanie w latach 1949-1954 na podstawie badań ekshumacyjnych „pól więziennych” na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

Część II – Analiza obrażeń postrzałowych i próba rekonstrukcji przebiegu egzekucji


1 Z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. med. B. Świątek

2 Z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dyrektor: prof. dr hab. W. Suleja


Analiza obrażeń postrzałowych u więźniów, wobec których w latach 1949-1954 wykonano we wrocławskim zakładzie karnym karę śmierci, wykazuje daleko idące rozbieżności z przepisami omawiającymi sposób jej wykonania. Prowadzi to do wniosków, że głównym sposobem wykonania kary śmierci przez rozstrzelanie były postrzał lub postrzały głowy skierowane w tyłogłowie, co wykazuje analogię z wynikami prac ekshumacyjnych ze zbiorowych grobów jeńców wojennych straconych w czasie II wojny światowej na terenie b. ZSRR.

Słowa kluczowe:
kara śmierci, obrażenia postrzałowe, egzekucja, ekshumacja
 
Pełna wersja w .pdf

Print