Spis treści

Pełny numer do pobrania (*.pdf)

 

 
Łukasz Szleszkowski, Agata Thannhäuser, Jerzy Kawecki, Krzysztof Szwagrzyk, Barbara Świątek str.75-86
Rekonstrukcja sposobu wykonywania kary śmierci przez rozstrzelanie w latach 1949-1954 na podstawie badań ekshumacyjnych „pól więziennych” na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu
Część II – Analiza obrażeń postrzałowych i próba rekonstrukcji przebiegu egzekucji
Anna Salwa, Magdalena Skrzela str.98-103
Analiza wpływu czynników zewnętrznych na występowanie zmian morfologicznych w przypadkach śmierci z wychłodzenia
Agnieszka Nowak, Seweryn Nowak, Czesław Chowaniec, Romuald Wojnicz str.109-120
Troponina w medycynie sądowej
Rafał Skowronek str.121-122
Ninth Meeting of the European Association for Forensic Entomology (EAFE), Toruń 18-21.04.2012
  str.123-124
List do Redakcji
  str.125-126
Komunikat Komisji Genetyki Sądowej PTMSiK
  str.127
Komunikat PTMSiK nr 7
  str.128-129
22nd International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia

 

Print