• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2014 arrow ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2014, LXIV,1-58

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2014, LXIV,1-58Grzegorz Bogiel
str.1-7
Badania balistyczne karabinka pneumatycznego
Barbara Sumińska-Ziemann, Elżbieta Bloch-Bogusławska
str.8-19
Rozbieżności w rozpoznawaniu zatruć metanolem i glikolem etylenowym  na podstawie wyników oznaczeń w regionalnym ośrodku toksykologii klinicznej  oraz w zakładzie medycyny sądowej
Martyna Maciów-Głąb, Sebastian Rojek, Karol Kula, Małgorzata Kłys  str.20-33

„Nowe narkotyki zmodyfikowane” w toksykologii sądowej
Czesław Chowaniec, Małgorzata Łada, Katarzyna Wajda-Drzewiecka, Rafał Skowronek, Artur Drzewiecki
str.34-43
Problem odpowiedzialności dyspozytorów medycznych funkcjonujących  w systemie ratownictwa medycznego
Piotr Arkuszewski, Ewa Meissner, Stefan Szram str.44-49
Zgon w wyniku porażenia prądem elektrycznym podczas praktyk autoerotycznych
Anna Smędra-Kaźmirska, Maciej Kędzierski, Maciej Barzdo, Agnieszka P. Jurczyk, Stefan Szram, Jarosław Berent str.50-58
Omyłkowe spożycie mieszaniny kwasów solnego i fluorowodorowego – opis przypadku
 
designed by PixelThemes.com