Barbara Sumińska-Ziemann, Elżbieta Bloch-Bogusławska

Powieszenia w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy w latach 2000-2010


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Kierownik: prof. dr hab. med. T. Grzybowski


Analizie poddano protokoły sądowo-lekarskich sekcji zwłok z lat 2000-2010. Wyodrębniono 477 przypadków zgonów w wyniku powieszenia. Najwięcej powieszeń odnotowano w 2010 roku – 61 przypadków. Oceniano wiek, płeć, ofiar, poziom alkoholu etylowego we krwi oraz miejsce zgonu. Rozpiętość przedziału wiekowego była zbliżona w grupie mężczyzn i kobiet. Odnotowano znacząco większą liczbę zgonów przez powieszenie w grupie mężczyzn około 89% w stosunku do grupy kobiet około 11%. Różnice wykazano również w odniesieniu do obecności etanolu we krwi zmarłych. Jego brak stwierdzano u około 42% mężczyzn i około 71% kobiet. Ponad 65% zgonów w wyniku powieszenia samobójczego miało miejsce w obszarze miejskim, w mieszkaniu lub pomieszczeniu gospodarczym.

Słowa kluczowe:
samobójstwo, powieszenie
 
Pełna wersja w .pdf