• English
 • PolishZawartość


Sprawozdanie z XVIII Kongresu Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej w Santiago de Compostela - w Galicji, w Hiszpanii

Kongres odbył się w dniach 6-9 września 2000 roku.
Jego głównymi tematami były:
 • prawo i etyka
 • patologia sądowa
 • kliniczna medycyna sądowa
 • genetyka sądowa
 • toksykologia sądowa
Wykład wstępny pt.: "Crimes against humanity" wygłosił A. Gil - Robles.
W ramach pierwszego tematu głównego "Prawo i etyka" przedstawiono cztery prezentacje ustne i jedenaście plakatów. Dotyczyły one m.in. rozważań sądowo-lekarskich nad europejską listą chorób zawodowych, kontrowersje w niektórych zagadnieniach psychiatrycznych , możliwości zapobiegania samobójstwom.
Drugi temat "Patologia sądowa" obejmował dwa wykłady:
"Sudden death of cardiac origin "
"Molecular genetics sudden death of cardiovascular origin";
36 ustnych prezentacji, które dotyczyły m.in. zjawiska apoptozy, nagłej śmierci dzieci (SIDS), zgonów spowodowanych powikłaniami po szczepieniu, uszkodzeń zwłok po śmierci i nekrofilii, izolowanego powypadkowego uszkodzenia zatoki strzałkowej oraz 95 plakatów, które dotyczyły na ogół nietypowych przypadków zgonów wypadkowych i samobójczych.
W ramach trzeciego tematu "Kliniczna medycyna sądowa" wygłoszono dwa wykłady:
"Sexual child abuse"
"Evaluation of vertebral injury ";
9 prezentacji ustnych, w tym aż kilka na temat urazów kręgosłupa szyjnego w wypadkach drogowych (whiplash injury), 18 plakatów - m.in. o rehabilitacji po urazach stawów kolanowych w aspekcie sądowo-lekarskim.
Czwarty temat "Genetyka sądowa" obejmował również dwa wykłady:
"Criminal DNA Databases in Europe"
"The development of SNP multiplees and their detection using microfabricated arrays", a ponadto 11 prezentacji ustnych i 43 plakaty, wśród których zajmowano się głównie badaniami DNA w różnych aspektach.
W ramach ostatniego, piątego tematu "Toksykologia sądowa" wygłoszono dwa wykłady:
 • "Postmorten distribution of drugs"
 • "Driving under the influence";
11 prezentacji ustnych, w tym m.inn. o śmiertelnych wypadkach drogowych z nadużyciem kokainy oraz przedstawiono 23 plakaty, które dotyczyły głównie kazuistyki.
Przedstawiciele Zakładów Medycyny Sądowej i Instytutu Ekspertyz Sądowych z Polski - przedstawili szereg prac. Praca autorów z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu - Żołędziewska M. i T. Dobosz - pt.: Preparation of degraded DNA from old human bones" - była wygłoszona w sesji Genetyka Sądowa.
Pozostałe prace prezentowane były w sesjach plakatowych;
W sesji "Sądowa patologia":
 • "Bacterial flora of blood specimens routinely sampled for ethanol studies during autopsy" Kurzejamska-Parafiniuk M., Giedrys-Kalemba S., Sagan Z. - Zakład Medycyny Sądowej - Szczecin.
 • Differences of the inhibitors activity of the Agaricus Campestris L. lecitine in human and animal sera" Piątek J., Sagan Z., Deboa D. - Zakład Medycyny Sądowej - Szczecin.
W sesji "Kliniczna medycyna sądowa"
 • "Thermography as an early diagnostic method of trafic accidents victims" Deboa D. - Zakład Medycyny Sądowej Szczecin.
W sesji "Sądowa genetyka"
 • "Aplication of dog mitochondrial DNA sequence analysis in forensic casework" Branicki W., Kupiec T., Pawłowski R. - Instytut Ekspertyz Sądowych - Kraków.
 • "Interpreparation of evidence DNA mix stain the practice of haemogenetics laboratory" Wolańska-Nowak P., Branicki W., Kupiec T. - Instytut Ekspertyz Sądowych - Kraków.
 • Microsatellites from profiler, profiler plus and cofiler test determined in the population sample of south-west poland" Dobosz T., Kowalczyk E., Świątek B. - Zakład Medycyny Sądowej - Wrocław.
 • "Polymorphism DNA of three str loci: D7S820, D135317, D165539 and its application form paternity testing" Szczerkowska Z. - Zakład Medycyny Sądowej - Gdańsk.
W sesji "Sądowa toksykologia"
 • A case of suicidal intoxication with thirteen drugs" Stanaszek R., Lechowicz W. Kala M. - Instytut Ekspertyz Sądowych - Kraków.
Ostatniego dnia kongresu odbyły się obrady okrągłego stołu. Zaproszeni goście wygłosili 4 podsumowujące wykłady:
 • Patologia sądowa - Prof. B. Brinkmann.
 • Kliniczna medycyna sądowa - Prof. D. N. Vieira.
 • Genetyka sądowa - Prof. N. Morling.
 • Toksykologia sądowa - Prof. M. Moeller.
Szczególnie znaczący był wykład Prof. B. Brinkmanna, w którym Profesor mocno podkreślił wagę szczegółowej dokumentacji w ekspertyzach sądowych, a zwłaszcza dokumentacji fotograficznej. Zwrócił uwagę na niebezpieczne trendy skracania protokołów sądowych i wynikające z tego problemy.
Kongres trwał 4 dni, w Santiago de Compostela było jeszcze wówczas upalne lato. Organizatorzy zadbali o imprezy towarzyszące, dzięki którym poznaliśmy wspaniałe, sięgające wczesnego średniowiecza zabytki tego miasta.
Santiago de Compostela jest wpisane do rejestru miast - dziedzictwa kultury światowej, podobnie zresztą jak Kraków. Miasto położone jest w północno-zachodniej części Hiszpanii, 30 km od Atlantyku. Piękna, górująca nad miastem Katedra z barokową fasadą, zbudowana była w IX wieku, w miejscu gdzie odkryto grób uznany za miejsce pochówku apostoła Jakuba, a przez kolejne wieki rozbudowywana - jest Sanktuarium tak znanym i znaczącym wśród katolików jak Lourd czy Fatima.
Dr med. Danuta Deboa, dr med. Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk
 
 
designed by PixelThemes.com