• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2012 arrow nr 4

4_2012a
Erazm Baran*

FECI, QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES


Historia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii 1938-2013

Podczas XV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w czasie obrad Sekcji Medycyny Sądowej w dniu 7 lipca 1937 roku profesor Wiktor Grzywo-Dąbrowski wystąpił z wnioskiem „utworzenia Polskiego Towarzystwa Sądowo-Lekarskiego, które weszłoby w skład Międzynarodowego Towarzystwa Sądowo-Lekarskiego świeżo utworzonego w Paryżu. Polskie Towarzystwo posiadałoby, jako członek Towarzystwa Międzynarodowego, prawo głosu.” Wniosek ten został poparty przez profesorów Wachholza, Sieradzkiego, Horoszkiewicza i Siengalewicza. Opracowanie projektu Statutu Towarzystwa powierzono wnioskodawcy [1].
Z inicjatywy prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego od maja 1937 roku zostały zapoczątkowane, w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warszawskiego im. J. Piłsudskiego, posiedzenia naukowe poświęcone kryminologii i medycynie sądowej, w których uczestniczyli lekarze i prawnicy. Inicjator powstania Towarzystwa prof. W. Grzywo-Dąbrowski uważał, że posiedzenie w dniu 14 maja 1937 roku było pierwszym posiedzeniem Towarzystwa [2, 3]. Tym niemniej oficjalny wniosek o założenie Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii został postawiony na drugim posiedzeniu naukowym 30 września 1937 roku. Na zebraniu tym przedstawiono projekt statutu. Większość z obecnych 26 osób wpisała się na listę członków założycieli [2].


Pełna wersja .pdf
 
designed by PixelThemes.com