Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Marcin Filimoniuk, Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka, Michał Szeremeta, Adam Sackiewicz

Analiza zgonów noworodków w oparciu o protokoły sekcyjne Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 1955-2009


Z Zakładu Medycyny Sądowej UM w Białymstoku

Kierownik: dr hab. med. A. Niemcunowicz-Janica


Celem pracy jest analiza przyczyn zgonów dzieci w okresie noworodkowym na podstawie protokołów sekcyjnych Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku. W omawianym okresie przeprowadzono w naszym zakładzie 17 838 sądowo-lekarskich sekcji zwłok, z czego 124 (0,695% wszystkich sekcji) stanowiły sekcje zwłok dzieci spełniających kryterium WHO dla noworodków – dzieci do ukończenia 28 dnia życia. Wykonano 108 sekcji zwłok noworodków, w przypadku których istniało podejrzenie przestępczego spowodowania ich śmierci w ciągu pierwszych kilkunastu godzin życia. W większości tych przypadków przyczyną zgonu było uduszenie gwałtowne, rzadziej uraz mechaniczny. Wyniki sekcji zwłok 16 starszych noworodków pokazały także, iż najczęściej ich zgony były wynikiem szeroko rozumianego urazu.

Słowa kluczowe:
zgon, noworodek
Pełna wersja w .pdf