Anna Bury, Ewa Meissner, Stefan Szram1, Jarosław Berent

Analiza przyczyn zgonów płodów, noworodków i niemowląt w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi w latach 2000-2010


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Berent

1 Z Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego

Katedry Medycyny Sądowej UM w Łodzi

p.o. Kierownik: prof. dr hab. n. med. S. Szram


Celem pracy było porównanie przyczyn zgonów płodów, noworodków i niemowląt w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi z lat 2000-2010, a w szczególności ustalenie, jakie najczęstsze przyczyny zgonów mają miejsce w tej grupie wiekowej. Dokonaliśmy oceny 94 protokołów sekcyjnych dotyczących takich dzieci z tego okresu. Stwierdziliśmy, że najczęstszymi przyczynami zgonów były: zapalenie płuc u noworodków urodzonych o czasie i posocznica (zwykle będąca wynikiem zakażenia szpitalnego) u wcześniaków. Innymi częstymi przyczynami zgonów były urazy oraz uduszenie gwałtowne (zatkanie otworów lub dróg oddechowych albo uduszenie pozycyjne).

Słowa kluczowe:
sądowo-lekarska sekcja zwłok, zespół nagłej śmierci niemowląt, zapalenie płuc, zgon wewnątrzmaciczny, dzieci
Pełna wersja w .pdf