Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Janusz Dzięcioł¹, Iwona Ptaszyńska- -Sarosiek, Beata Klim¹, Adam Sackiewicz, Janusz Załuski, Michał Szeremeta

Morfologiczne, mikroskopowe zmiany w tarczycy w   przypadkach powieszeń w pozycji stojącej w zamkniętej i otwartej pętli


Z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik: dr hab. A. Niemcunowicz-Janica

1 Z Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik: prof. dr hab. J. Dzięcioł


Celem podjętych badań morfologicznych było poszukiwanie zmian urazowych w tarczycy zmarłych wskutek powieszenia w otwartej i zamkniętej pętli. Zmiany te stanowiłyby dodatkowy dowód zażyciowego powieszenia i mogłyby być przydatne w diagnostyce pośmiertnej powieszeń, w których nie stwierdzono innych, powszechnie uznanych cech przyżyciowości. W 33% badanych przypadków stwierdzono wybroczyny krwawe w gruczole tarczowym. Występowały one w 20% powieszeń z zamkniętą pętlą i 13% powieszeń z pętlą otwartą. Stwierdzono, iż otwarty lub zamknięty charakter twardej pętli wisielczej nie ma istotnego znaczenia dla powstania zmian w obrębie gruczołu tarczowego. Podobnie spionizowana, podparta pozycja zwłok. We wszystkich badanych przypadkach stwierdzono przekrwienie tarczycy i odcinkowe poszerzenie naczyń krwionośnych. Analiza histopatologiczna wykazała, iż w 1/3 przypadków z ujemną obserwacją makroskopową, stwierdzono mikroskopowo zmiany wskazujące na zażyciowy charakter powieszenia.


Pełna wersja w .pdf