Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Adam Sackiewicz, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Michał Szeremeta

Zgony w przebiegu asfiksji wywołanej w celu eskalacji doznań seksualnych. Opisy przypadków


Z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku

Kierownik: dr hab. med. A. Niemcunowicz-Janica


Autorzy przedstawiają dwa przypadki zgonów będących wynikiem wprowadzania w stan niedotlenienia jednego z partnerów, celem spotęgowania doznań seksualnych. Pierwszy przypadek dotyczy współżycia heteroseksualnego, gdzie w stan hipoksji 30-letnia kobieta wprowadzana była poprzez dławienie ręką i zamykanie otworów oddechowych. Drugi przypadek dotyczył współżycia homoseksualnego pomiędzy mężczyznami, gdzie ofierze skrępowano ręce i nogi, na szyję założono otwartą pętlę, której końce partner seksualny przytrzymywał i kontrolując stan asfiksji odbywał stosunek analny. Obie ofiary praktykowały zachowania parafilne w przeszłości. Fakt obcowania płciowego w obu przypadkach potwierdzono badaniami genetycznymi, w których uzyskano z odbytu mężczyzny oraz z jamy ustnej i pochwy kobiety materiał genetyczny partnera. Potęgowanie doznań seksualnych poprzez wprowadzanie w stan niedotlenienia układu nerwowego jest niezwykle niebezpieczne i może skutkować zgonem jednego z partnerów, czego dowodem pozostaje powyższe doniesienie.

Słowa kluczowe:
asfiksja, zgon, zachowania perwersyjne
 
Pełna wersja w .pdf