• English
  • PolishContent
Home arrow 1996 arrow Nr 4 / 1996

Nr 4 / 1996
There are no translations available

 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

 

  • A. Gaberle: Kryminologia (dylematy i poszukiwanie rozwiązań) str. 243.
PRACE ORYGINALNE

 

  • E. Baran: Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarzy w sprawach o błąd lekarski str. 253.
  • B. Turowska, M. Sanak, L. Nowicka, B. Tarajko: Polimorfizm locus HLA DQ A1 w populacji Polski Południowej str. 261.
  • R. Wachowiak, A. N. Ranhal: Endogenne lotne związki organiczne we krwi i ich znaczenie sądowo-lekarskie. Cz. 3 Skład jakościowo-ilościowy wyższych alkoholi obserwowany w przypadkach intoksykacji oraz podczas rozkładu zwłok str. 269.
  • M. Kłys, E. Baran: Zatrucia śmierelne w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w latach 1946-1995 str. 277.
PRACE KAZUISTYCZNE
  • M. Czarny, J. Kwiatkowska, H. Chlebowska, B. Siemieniako, M. Słomska, R. Słomski: Skuteczność analizy DNA w dochodzeniu spornego ojcostwa w przypadkach bliskiego pokrewieństwa rodziców str. 289.
KRONIKA PTMSIK
  • Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii str. 299.
  • Sprawozdanie z "The Seventh International Symposium on Human Identification" (opracował Jarosław A. Berent) str. 307.
NAGRODA IM. DR J. Z. ROBLA

str. 309

 

OD REDAKCJI

str. 311

 

KOMUNIKATY

str. 313

 
designed by PixelThemes.com