• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2010 arrow nr 1

2-3_2010s
Arkadiusz Lach1, Katarzyna Linkowska2, Tomasz Grzybowski2

Zgoda na badania genetyczne w celu ustalenia ojcostwa


1 Z Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

p.o. Kierownik: prof. dr hab. A.Marek

2 Z Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski, prof. UMK


Niniejszy artykuł jest próbą przeglądu ustawodawstwa Polski i innych krajów dotyczącego zgody na pobieranie próbek do badań DNA, ze szczególnym uwzględnieniem badań pokrewieństwa (w tym ojcostwa) na anonimowych próbkach materiału biologicznego. Polski ustawodawca nie uregulował wprost tego zagadnienia. Dlatego też w obliczu postępującej komercjalizacji genetycznych badań ojcostwa, koniecznym wydaje się podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do jednoznacznego sprecyzowania kwestii dopuszczalności badań DNA, zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i na zlecenie osób prywatnych.
Pełna wersja w .pdf
 
designed by PixelThemes.com