• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2010 arrow nr 1

2-3_2010o
Rafał Celiński1, Rafał Skowronek2, Czesław Chowaniec1

Niezwykły przypadek przestępczego podania ranitydyny


1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec


Substancje psychoaktywne (alkohol etylowy, narkotyki i leki) są wykorzystywane w celu ułatwienia popełnienia różnych przestępstw, najczęściej wykorzystania seksualnego („pigułki gwałtu”, „date-rape drugs”) i/lub rabunku. Najpopularniejszymi lekami stosowanymi w tych celach są: benzodiazepiny, leki przeciwpsychotyczne, hipotensyjne, anestetyczne. Zdarzają się jednak przypadki zastosowania leków z innych grup. Autorzy przedstawiają niezwykły, pierwszy w literaturze, przypadek próby wykorzystania ranitydyny – popularnego leku antysekrecyjnego (blokera receptorów histaminowych H2) – jako „pigułki gwałtu”. W pracy przedyskutowano m.in. problematykę przepływu informacji naukowej do świata przestępczego, dostępności do środków psychoaktywnych oraz trudności w opiniowaniu sądowo- -lekarskim i kwalifikacji karnej w tego typu sprawach.

Słowa kluczowe: przestępstwa z wykorzystaniem substancji psychoaktywnych, gwałt z wykorzystaniem substancji psychoaktywnych, ranitydyna
Pełna wersja w .pdf
 
designed by PixelThemes.com