• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2010 arrow nr 1

2-3_2010n
Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Janusz Załuski

Stwierdzenie zgonu u żywego człowieka – opis przypadku


Z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik: dr hab. n. med. A. Niemcunowicz-Janica


Rozpoznanie śmierci człowieka jest diagnozą medyczną, która pociąga za sobą cały szereg skutków prawnych. Zgon może stwierdzić lekarz na podstawie sumiennie, osobiście wykonanych badań i ustaleń. Stwierdzenie śmierci zwalnia lekarza z obowiązku udzielenia pomocy i ratowania życia. W sytuacjach nieprawidłowego rozpoznania śmierci zaniechane zostaje udzielenie niezbędnej pomocy i dochodzi do spotęgowania zagrożenia życia. Nieprawidłowe rozpoznanie śmierci u żywej kobiety stanowiło podstawę przyjęcia błędnego, niezgodnego z aktualnie obowiązującymi standardami medycznymi, postępowania lekarskiego.

Słowa kluczowe: zgon, błąd medyczny

Pełna wersja w .pdf

 
designed by PixelThemes.com