• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2010 arrow nr 1

2-3_2010m
Maciej Barzdo1, Ewa Meissner2, Agnieszka P. Jurczyk2, Anna Smędra-Kaźmirska2, Stefan Szram1, Jarosław Berent2

Błędy opiniodawcze w medycynie sądowej


1 Z Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego Katedry Medycyny Sądowej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. J. Berent


W pracy przedstawiono wybrane przypadki ewidentnych błędów opiniodawczych popełnionych przez biegłych z zakresu medycyny sądowej, wydających  opinie sądowo-lekarskie w sprawach karnych na okoliczność określenia przyczyny zgonu. Przeanalizowano przyczyny popełnienia tych błędów i możliwości ich uniknięcia, a także ich wpływ na przebieg toczącego się postępowania karnego oraz sytuację procesową osób podejrzanych lub oskarżonych. W pracy zwrócono także uwagę na potencjalny wpływ tych opinii na linię życiową osób, uznanych na ich podstawie za podejrzane lub winne zarzucanego im czynu, w przypadku przyjęcia tych opinii przez organ procesowy i nie zweryfikowania ich poprzez powołanie innego biegłego.

Słowa kluczowe: błąd opiniodawczy, medycyna sądowa, wypadek drogowy, zatrucie karbofuranem

Pełna wersja w .pdf
 
designed by PixelThemes.com