• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2010 arrow nr 1

2-3_2010k
Agnieszka P. Jurczyk1, Janusz Wendorff2, Agata Michalska1, Krzysztof Rybka3, Jarosław Berent1

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna jako szczególna postać powikłania urazu głowy w zespole dziecka maltretowanego


1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Berent

2 Z Kliniki Neurologii Dziecięcej ICZMP

Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Wendorff

3 Z Zakładu Diagnostyki Obrazowej ICZMP

Kierownik: prof. dr hab. n. med. T. Biegański


Zespół dziecka maltretowanego jest coraz częściej opisywany w literaturze. Urazy głowy jakich doznają maltretowane dzieci stanowią najczęstszą przyczynę zgonów i powikłań neurologicznych. Szczególną postacią są uszkodzenia mózgu naczyniopochodne. Celem pracy było przedstawienie i charakterystyka obrażeń ośrodkowego układu nerwowego i ich następstw u dzieci będących ofiarami przemocy fizycznej. Analizie poddano dokumentację medyczną trzech pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, u których rozpoznano zespół dziecka maltretowanego. Omówiono 3 przypadki dzieci z obrażeniami mózgowymi powstałymi wskutek przemocy fizycznej. Wszystkie dzieci były poddane leczeniu farmakologicznemu, odżywianiu parenteralnemu i codziennej rehabilitacji. Wśród typowych obrażeń ośrodkowego układu nerwowego powstających wskutek urazu głowy szczególną uwagę autorów zwróciła encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwiena, powikłanie o nie do końca wyjaśnionej etiologii, które wystąpiło w dwóch omówionych przypadkach. Dzieci maltretowane najczęściej są hospitalizowane w oddziałach zabiegowych, a przyczyny urazów nie zawsze są prawidłowo rozpoznawane. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego są przyczyną trwałych następstw neurologicznych u dzieci doznających przemocy fizycznej. W praktyce sądowo- lekarskiej istotne znaczenie ma dokładny opis doznanych obrażeń (sińców, otarć naskórka, ran), zwłaszcza dokonany w trakcie pierwszego badania lekarskiego.

Słowa kluczowe: obrażenia ośrodkowego układu nerwowego, zespół dziecka maltretowanego, encefalopatia niedotlenioniowo-niedokrwienna

Pełna wersja w .pdf
 
designed by PixelThemes.com