• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2010 arrow nr 1

2-3_2010e
Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka, Michał Szeremeta, Adam Sackiewicz

Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zdolności do udziału w czynnościach procesowych oraz oceny zdolności do odbywania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 2005-2009

Z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik: dr hab. n. med. A. Niemcunowicz-Janica


W naszym Zakładzie w latach 2005-2009 wydano 115 opinii w sprawach karnych odnośnie oskarżonych, skazanych, jednego świadka i jednego pokrzywdzonego, z czego 37 dotyczyło oceny zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności, 22 oceny zdolności do wykonywania kary ograniczenia wolności lub możliwości odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności, 56 oceny zdolności do udziału w czynnościach  procesowych, z czego w 8 przypadkach biegli wypowiadali się dodatkowo na okoliczność, czy stan zdrowia opiniowanego oskarżonego pozwala na jego tymczasowe aresztowanie i osadzenie na czas postępowania procesowego w areszcie śledczym. Autorzy chcieli dokonać zbiorczego zestawienia wyników analizy i porównać je z wynikami innych ośrodków w Polsce, które wypowiadały się odnośnie tego tematu.

Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, pozbawienie wolności, ograniczenie wolności

Pełna wersja w .pdf
 
designed by PixelThemes.com