• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2010 arrow nr 1

2-3_2010d
Aleksandra Borowska-Solonynko, Paweł Krajewski, Robert Koktysz1, Łukasz Koperski2

Wybrane cechy budowy mikroskopowej jako element dodatkowy w ocenie wieku krwiaków podtwardówkowych

Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: dr hab. n. med. P. Krajewski

1 Z Zakładu Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. W. Kozłowski

2 Z Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Wasiutyński


W prezentowanej pracy przedstawione są wyniki analizy widocznych w badaniu histopatologicznym złogów hemosyderyny i hematoidyny a także torebek krwiaków podtwardówkowych, pod kątem ich przydatności do oceny wieku krwiaków podtwardówkowych. Ocenie poddano preparaty histopatologiczne krwiaków podtwardówkowych pobrane podczas 76 sekcji zwłok wykonanych w ZMS WUM u osób po doznanym urazie głowy, u których wystąpił krwiak podtwardówkowy, a czas urazu był znany. Preparaty barwiono hematoksyliną i eozyną, a także metodą Massona. Badanie wykazało przydatność oceny ww. elementów budowy mikroskopowej krwiaków podtwardówkowych w ustalaniu ich czasu powstania, przy czym stwierdzono wyższość oceny o charakterze jakościowym nad oceną o charakterze ilościowym.

Słowa kluczowe: datowanie krwiaków podtwardówkowych, obrażenia głowy, ocena mikroskopowa
Pełna wersja w .pdf
 
designed by PixelThemes.com