• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2010 arrow nr 1

2-3_2010c
Aleksandra Borowska-Solonynko, Paweł Krajewski, Robert Koktysz1

Nowe spojrzenie na ocenę wieku krwiaków podtwardówkowych na podstawie ich wyglądu makroskopowego


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. P. Krajewski
1 Z Zakładu Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. W.Kozłowski

Celem prezentowanego badania było poznanie zakresu możliwości oceny wieku krwiaków podtwardówkowych na podstawie ich wyglądu makroskopowego oraz próba określenia wpływu na widoczną ewolucję krwiaka innych czynników poza upływem czasu. Analizą objęto 76 przypadków osób zmarłych po doznanym urazie głowy, u których wystąpił krwiak podtwardówkowy, a data urazu była znana. Dla każdego przypadku uzyskano dodatkowe informacje dotyczące: płci, wieku zmarłego, rodzaju urazu, ciężkości doznanych obrażeń głowy ocenianych w skali AIS oraz obrażeń sumarycznych ocenianych w skali ISS. Wykazano, że krwiaki o określonej barwie i konsystencji występują w konkretnych przedziałach czasowych, zatem ocena makroskopowa wyglądu krwiaka podtwardówkowego jest w pełni wartościowym źródłem informacji odnośnie przybliżonego czasu jego powstania. Zwrócono uwagę na zależność pomiędzy ciężkością doznanych obrażeń głowy a dynamiką zmian w krwiaku.
 
Słowa kluczowe: datowanie krwiaków podtwardówkowych, obrażenia głowy, ocena makroskopowa

Pełna wersja w .pdf
 
designed by PixelThemes.com