• English
  • PolishContent
Home arrow Publications 1951-2008

Publications 1951-2008

Archiwum Medycyny Sądowej Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki 1951-1965

1951, tom 1
1951, tom 2
1951, tom 3

1952, tom 4
1953, tom 5
1955, tom 6
1955, tom 7

1956, tom 8
1957, tom 9
1958, tom 10
1959, tom 11
1961, tom 12
1961, tom 13

1962, tom 14, numer 1-2
1963, tom 15, numery 1,2
1964, tom 16, numery 1,2
1965, tom 17, numery 1,2 

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
1968, tom 18, numery 1,2
1969, tom 19, numery 1,2
1970, tom 20, numery 1,2
1971, tom 21, numery 1,2,supl. 1
1972, tom 22, numery 1,2
1973, tom 23, numery 1,2
1974, tom 24, numery 1,2
1975, tom 25, numery 1,2,3,4
1976, tom 26, numery 1,2,3,4
1977, tom 27, numery 1,2,3,4
1978, tom 28, numery 1,2,3,4
1979, tom 29, numery 1,2,3,4
1980, tom 30, numery 1,2,3,4
1981, tom 31, numery 1,2,3,4
1982, tom 32, numery 1-2,3-4
1983, tom 33, numery 1,2,3-4
1984, tom 34, numery 1,2,3,4
1985, tom 35, numery 1,2,3,4
1986, tom 36, numery 1,2,3,4
1987, tom 37, numery 1,2,3,4
1988, tom 38, numery 1,2,3,4
1989, tom 39, numery 1,2,3,4
1990, tom 40, numery 1,2,3-4
1991, tom 41, numery 1,2,3,4
1992, tom 42, numery 1,2,3,4
1993, tom 43, numery 1,2,3,4
1994, tom 44, numery 1,2,3,4
1995, tom 45, numery 1,2
1995, tom 45, numer 3-4
1996, tom 46, numery 1,2,3,4
1997, tom 47, numery 1,2,3,4
1998, tom 48, numery 1,2,3-4
1999, tom 49, numery 1,2,3,4
2000, tom 50, numery 1,2,3,4, supl. 1
2001, tom 51, numery 1,2,3,4
2002, tom 52, numery 1,2,3,4
2003, tom 53, mumery 1,2,3,4
2004, tom 54, numery 1,2-3,4
2005, tom 55, numery 1,2,3,4
2006, tom 56, numery 1,2,3,4
2007, tom 57, numery 1,2,3,4
2008, tom 58, numery 1,2-3,4

Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii
Tom I Poznań 1988
Tom II Bydgoszcz 1995
Tom III Wrocław 1997
Tom IV Szczecin 1998
Tom V Łódź 1999
Tom VI Wrocław 2001 


Archiwum Medycyny Sądowej Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki 1951-1965

1951

Olbrycht J.: Pamięci Prof. Dr Leona Wachholza. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 9-12.

Popielski B.: Pamięci Prof. Dr Włodzimierza Sieradzkiego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 12-16.

Spis prac Prof. Dr Włodzimierza Sieradzkiego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 16-17.

Łaguna S.: Pamięci Prof. Dr Stefana Horoszkiewicza. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 18-22.

Spis prac Prof. Dr Stefana Horoszkiewicza. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 22-23.

Szmurło J.: Pamięci Prof. Dr med. Wacława Lewińskiego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 24-26.

Spis prac Dr Wacława Lewińskiego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 26-27.

Dłużyński W.: Wypadek kolejowy czy śmierć naturalna? Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 28-34.

Ernest J.: Pocisk wędrujący w pęcherzu moczowym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 35-40.

Olbrycht J.: O wydolności metod używanych przy badaniu śladów krwi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 41-87.

Raszeja S.: Śmierć nagła na tle niezwykle ostro przebiegającego zakażenia wąglikiem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 88-92.

Raczyński A., Walczyński J.Z.: Samobójstwo przez przecięcie powłok brzusznych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 93-104.

Szperl-Seyfriedowa H., Chróścielewski E.: Znaczenie czynnika Rh w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 105-110.

Walczyński J.Z., Sobik J.: Ocena sądowo-lekarska postrzałów przy użyciu pocisków świetlnych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 111-119.

Zembrzuski L. (Bydgoszcz): Karta z dziejów sądownictwa polskiego i medycyny sądowej w XVII wieku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 120-127.

Grzywo-Dąbrowski W.: Rzeczoznawstwo sądowo-lekarskie w Polsce. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 128-135.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia kryminologiczna, sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1939. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 136-147.

Kronika - Konferencja profesorów medycyny sądowej w Warszawie. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTMSiK. PTMSiK wstępne posiedzenie. Posiedzenie naukowe dnia 20.12.1948. Posiedzenie naukowe PTMSiK w dniu 24.03.1949. Posiedzenie organizacyjne PTMSiK w dniu 27.10.1949. Konferencja profesorów medycyny sądowej we Wrocławiu. Otwarcie Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu we Wrocławiu. Sprawozdanie z działalności Zakładu Medycyny Sądowej w roku 1948/49. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 1, 174-187.

Byrdy M.: Zbrodnicze otrucie osoby dorosłej stężonym kwasem siarkowym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 2, 7-10.

Dłużyński W.: Wypadki samochodowe w Warszawie w latach 1946-1948. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 2, 11-56.

Łaguna S.: Morderstwa faszystowskich najeźdźców w Poznaniu w okresie drugiej wojny światowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 2, 57-67.

Malinowski A.: O potrzebie stworzenia instytutu psychiatrii sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 2, 68-80.

Walczyński J.Z., Sobik J.: Określanie odległości strzału z pistoletu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 2, 81-101.

Kronika - Sprawozdanie z czynności Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu. Historia Zakładu Medycyny sądowej AM w Lublinie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1951, 2, 113-118.

1952

Byrdy M.: Zbrodnicze czy samobójcze poderżnięcie szyi (opinia na podstawie akt). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 3, 7-16.

Byrdy M.: Zagadnienie pierwszeństwa śmierci. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 3, 17-21.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1949. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 3, 40-49.

Łaguna S.: Cele, zadania i organizacja kryminalistyki w Związku Radzieckim. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 3, 50-59.

Walczyński J.Z.: Ekspertyza na podstawie badania ekshumowanego kośćca, odrzucająca związek przyczynowy między pobiciem a zejściem śmiertelnym, a przyjmująca samoistną sprawę chorobową. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 3, 60-76.

Walczyński J.Z., Smolaga J.: Ocena sądowo-lekarska postrzałów zadanych karabinowymi pociskami przeciwpancernymi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 3, 77-88.

Kronika - Konferencja poświęcona zagadnieniom kryminalistyki. Uchwały Komisji Konsultacyjno-Naukowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości R.P. Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Oddziału Warszawskiego PTMSiK. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 3, 96-108.

Jus A., Jus K.: Znaczenie elektroencefalografii w orzecznictwie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 4, 7-19.

Cieślak M.: Przestępstwo zarażenia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 4, 20-40.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za lata: 1945, 1946, 1947, 1948. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 4, 41-60.

Walczyński J.Z., Kobiela J.: Badania doświadczalne nad działaniem stężonych kwasów nieorganicznych na zwłoki. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1952, 4, 61-72.

1953

Puchowski B.: Prof. Dr med. Sergiusz Schilling-Siengalewicz (wspomnienie pośmiertne). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 5-8.

Spis prac Prof. Dra Sergiusza Schilling-Siengalewicza. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 9.

Kossakowski J.: Błędy popełniane najczęściej w chirurgii dziecięcej a odpowiedzialność lekarza. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 10-16.

Olbrycht J.: Patologiczne upojenie alkoholowe. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 17-29.

Puchowski B.: Społeczna i diagnostyczna wartość kontroli trzeźwości. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 30-35.

Dłużyński W.: Praktyczne znaczenie różnicy poziomu fałdów pośladkowych w orzecznictwie lekarskim. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 36-42.

Walczyński J.Z., Kobiela J.: Ocena kryminalistyczna i badania doświadczalne nad wyrzutem łuski z pistoletu TT wz. 1933, kal. 7,62 mm. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 43-49.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1950. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 50-59.

Dłużyński W.: Wypadek w zatrudnieniu w ubezpieczeniu społecznym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 60-64.

Dłużyński W.: Dodatek bezradności i dodatek dla ociemniałych w ubezpieczeniu społecznym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 65-67.

Zembrzuski L.: Prof. Dr med. Andrzej Janikowski (1799-1864). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 68-71.

Borowska D.: Rzadki przypadek samobójstwa przez strzał w okolicę potyliczną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 72-76.

Dłużyński W.: Gruźlica płuc a uraz. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 77-81.

Ernest J.: Przypadek odmy śródpiersiowej po urazie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 82-85.

Horska I.: Zator powietrzny w czasie próby spędzenia płodu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 86-88.

Jakliński A.: Niezwykłe okaleczenie się w stanie zamroczenia niejasnego pochodzenia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 89-94.

Jaworska I.: Samobójstwo przez wbicie w głowę drutu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 95-97.

Kronika - Sprawozdania z posiedzeń naukowych Oddziału Warszawskiego PTMSiK. Z działalności Wrocławskiego Oddziału PTMSiK. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1953, 5, 119-124.

1955

Sawicki J.: Odpowiedzialność za błąd sztuki lekarskiej a problem winy. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 7-32.

Batawia S.: Problematyka orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego w przypadkach odurzenia alkoholowego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 33-51.

Raszeja S.: Krytyczna ocena obrażeń czaszki na zwłokach osoby powieszonej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 52-57.

Jaworska I.: Wypadkowe powieszenie się dziecka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 58-60.

Raszeja S.: Pasożyty mózgu przyczyną nagłej śmierci. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 61-66.

Kabza R.: Przypadek nagłej śmierci w ostrym epidemicznym zapaleniu mózgu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 67-73.

Zimnicki Z.: Zbieg przyczyn śmierci czy śmierć naturalna? Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 74-78.

Jakliński A.: Śmierć naturalna czy śmierć w następstwie urazu we wstrząsorodną okolicę ciała. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 79-81.

Jakliński A.: Niezwykły przypadek urazowej zgorzeli płuc. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 82-86.

Bonchet-Ernestowa I.: Powolny zator powietrzny na skutek kryminalnego przerwania ciąży. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 87-90.

Waliszewski T.: Wpływ tlenku węgla i niektórych środków odkażających na oznaczanie alkoholu w krwi metodą Widmarka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 91-98.

Ziemski Z.: Ostre zatrucie fenolem w świetle badań sekcyjnych i doświadczalnych nad mechanizmem zatrucia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 99-104.

Hilarowicz W.: Przyczynek do zatruć azotynami. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 105-106.

Dłużyński W.: Zatrucie tlenkiem węgla a wypadek w zatrudnieniu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 107-118.

Borowska D.: Niezwykły kierunek ran ciętych na przedramionach w przypadku samobójstwa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 119-120.

Michejda B.: Błędna ocena kierunku i odległości przy postrzale czaszki. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 121-125.

Kobiela J., Smolaga J., Tomaszewski M.: Doświadczalne określanie odległości strzału z karabinu wojskowego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 126-131.

Smolaga J., Tomaszewski M., Koźmińska A.: Studia krytyczne i doświadczalne nad rozpoznawaniem użytego narzędzia z wyglądu obrażenia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 132-148.

Widy W.: Mikrospektralne wykrywanie bardzo drobnych śladów krwi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 149-157.

Hołyst B.: Ocena wzrostu człowieka na podstawie długości stopy. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 158-173.

Szpilczyński S.: Poczytalność w upojeniu alkoholowym (wg Sebastiana Petrycego). Z dziejów medycyny. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 174-176.

Dłużyński W.: Przyczyny inwalidztwa robotników. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 177-188.

Gutekunst W.: Czeski pionier daktyloskopii. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 189-196.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1951. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 197-209.

Sprawozdania. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 6, 231-253.

Słomski C.: Próby zastosowania nauki Pawłowa w niektórych działach medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 5-12.

Sembratowicz-Uszkiewiczowa L.: Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne w Związku Radzieckim. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 13-20.

Kobiela J., Smolaga J., Tomaszewski M.: Badania doświadczalne uszkodzeń postrzałowych odzieży. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 21-42.

Kobiela J., Smolaga J., Tomaszewski M.: Studia krytyczne i doświadczalne nad rozpoznawaniem użytego narzędzia z wyglądu obrażenia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 43-51.

Kornobis J.: Nieszczęśliwe wypadki u dzieci jako zagadnienie sądowo-lekarskie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 52-64.

Horoszowski P.: Techniczne i taktyczne zagadnienia walki z podpaleniami. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 65-86.

Borowska D.: I. Zatrucie bizmutem dwojga dzieci w przebiegu leczenia kiły. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 87-89.

Borowska D.: II. Podstępne otrucie niemowlęcia strychniną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 89-92.

Rudzka M.: Dzieciobójstwo w ustawodawstwie karnym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 93-106.

Sehn J.: Instytucja zasięgania opinii urzędu lub zakładu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 107-112.

Koźmińska A.: Trucizny i truciciele w historii. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 113-123.

Zembrzuski L.: Krakowscy pionierzy medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 124-133.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1952. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 134-146.

Grzywo-Dąbrowski W.: Program kształcenia studentów VI roku instytutów medycznych z zakresu medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1955, 7, 147-148.

1956

Raszeja S., Seyfriedowa H.: Przydatność badań grup krwi w dochodzeniu ojcostwa w świetle własnych spostrzeżeń. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 5-15.

Borowska D., Jaworska I.: Nagłe zgony dzieci. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 16-32.

Stelmasiak H., Czuczwar Z., Skowroński K.: Wypadki samochodowe na Lubelszczyźnie w latach 1950-1953. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 33-39.

Kopczyk H., Widy W.: Zagadnienie obojnactwa w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 40-51.

Kopczyk H.: Przypadek transwestyzmu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 52-57.

Łaguna S.: Niezwykły przypadek dzieciobójstwa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 58-70.

Tomaszewska Z., Stelmasiak H.: Niezwykły przypadek zabójstwa przez utopienie po zadaniu wielokrotnych obrażeń głowy. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 71-74.

Marcinkowski T.: Przypadek późnego zejścia śmiertelnego w następstwie rany postrzałowej głowy. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 75-78.

Widy W.: Charakterystyczne nadpalenie rzęs jako jeden z objawów działania płomienia za życia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 79-81.

Widy W.: Mikroskopowy obraz włosów w zatruciu talem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 82-88.

Jakliński A.: Przypadek śmiertelnego ostrego zatrucia formaliną wprowadzoną omyłkowo w postaci kroplówki doodbytniczej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 89-94.

Grzywacz K.: Samobójcze otrucie formaliną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 95-97.

Robel J.Z., Paszkowska M., Klewska A.: Zatrucie heksogenem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 98-99

Robel J.Z., Paszkowska M., Dłużniewska A., Borkowski T.: Ilościowe oznaczanie kokainy w częściach zwłok. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 100-101.

Popielski B.: Ustalanie odległości strzału przy postrzałach seryjnych z broni automatycznej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 102-105.

Walczyński J.Z., Eysymontt E.: Badania doświadczalne nad polem wyrzutu łuski pistoletów maszynowych PPS i PPS-M kal. 7,62 mm. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 106-115.

Walczyński J.Z., Eysymontt E.: Kryminalistyczna ocena niektórych czynników sytuacyjnych w przypadkach użycia samopowtarzalnej ręcznej broni palnej na podstawie zjawiska wyrzutu łuski. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 116-132.

Grzywo-Dąbrowski W.: W sprawie organizacji orzecznictwa sądowo-lekarskiego w Polsce (artykuł dyskusyjny). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 133-136.

Grzywo-Dąbrowski W.: Organizacja orzecznictwa sądowo-lekarskiego w ZSRR. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 137-138.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1953. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1956, 8, 139-150.

1957

Zawadowski W.: Znaczenie promieniowań jonizujących w medycynie oraz możliwości uszkodzeń jako błędy sztuki lekarskiej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 5-27.

Borowska D., Jaworska I.: Zgony niemowląt i dzieci wskutek otruć. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 28-43.

Kobiela J.: Identyfikacja fotograficzna jako pomocnicza metoda rozpoznawania zwłok nie znanych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 44-50.

Raszeja S.: Błędy w rozpoznawaniu stanów patologicznych nasuwających podejrzenie odurzania alkoholowego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 51-57.

Kapczyńska M., Marcinkowski T.: O wpływie niektórych czynników na wynik próby Widmarka przy ocenie trzeźwości. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 58-65.

Rusiecki W., Wiśniewski S.: Badanie porównawcze strat rtęci w toku analizy sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 66-72.

Jerzykowski T., Jóźkiewicz S., Spett K.: Metody oznaczania tlenku węgla we krwi dla użytku lekarskich pracowni analitycznych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 73-81.

Dłużyński W.: Inwalidztwo spowodowane wypadkiem w zatrudnieniu w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 82-94.

Olbrycht J.: Niezwykły przypadek uszkodzenia języka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 95-106.

Traunfellner Z.: Samoistne krwotoki pod oponą twardą. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 107-114.

Seyfriedowa H., Łukaszewski B.: Niezwykły przypadek zatoru powietrznego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 115-119.

Kopczyk H.: Wypadkowe rażenie prądem w czasie manipulacji około narządów płciowych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 120-124.

Kopczyk H.: O potrzebie współpracy biegłego lekarza w śledztwie. Ciekawy przypadek samobójstwa kombinowanego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 125-131.

Fiedorczuk Z.: Dwa przypadki samobójstwa przez przecięcie powłok brzusznych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 132-134.

Zembrzuski L.: Działalność prof. dr Włodzimierza Sieradzkiego podczas okupacji rosyjskiej Lwowa w latach 1914-1915. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 135-136.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska Bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1954. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1957, 9, 137-147.

1958

Hansen E.: Tajemnica prywatna pacjenta. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 7-22.

Karpiński Z.: Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia w świetle ustawy karnej i medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 23-42.

Mackiewicz J.: Zaburzenia psychiczne w niektórych zatruciach zawodowych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 43-46.

Laskowska D., Wierzbicki T.: Niecodzienny przypadek przestępstwa
na tle zemsty w wyniku urojeń prześladowczych wieku podeszłego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 47-50.

Sulestrowski W., Wdowiak L.: Ograniczenie zaburzenia charakteru jako szczególna postać zespołu psychoorganicznego w ekspertyzie sądowo-psychiatrycznej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 51-58.

Liberska H., Śmigielska I.: Identyfikacja gatunkowa plam krwi w oparciu o metodę zahamowania surowicy przeciwglobulinowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 59-66.

Kusiak M.: Oznaczanie wieku na podstawie kostnienia kości biodrowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 67-79.

Walczyński J.Z.: Samobójcze obrażenia głowy narzędziami ostrymi i kończystymi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 80-106.

Kapczyńska M., Marcinkowski T.: Trzy przypadki śmiertelnego zatrucia mieszaniną glikolu etylenowego i alkoholu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 107-113.

Pfeiffer J.: Układ enzymatyczny. Dwufosfopirydynonukleotyd - dehydrogenaza alkoholowa. Metoda ADH. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 114-124.

Tomaszewska Z.: Niewłaściwa opinia biegłego przyczyną mylnie pokierowanego śledztwa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 125-129.

Jakliński A., Jaklińska A.: Przypadek zgonu w następstwie powikłań po omyłkowym spożyciu nadmanganianu potasu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 130-134.

Marcinkowski T., Pfeiffer J.: Obrażenia głowy spowodowane kijem szczególnego kształtu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 135-139.

Marcinkowski T.: Przypadek postrzału z broni myśliwskiej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 140-146.

Widy W.: Uproszczona metoda otrzymywania plastycznych odbitek powłoczki włosa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 147-151.

Fiedorczuk Z.: Samobójstwo czy zabójstwo? Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 152-153.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1955. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 154-169.

Wykaz prac zamieszczonych w Archiwum Medycyny Sądowej, Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki, tom I do X włącznie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1958, 10, 182-187.

1959

Hansen E., Taraszkiewicz W.: Art.74 par. 2 projektu ustawy o więziennictwie a interwencja lekarza w przypadkach tzw. głodówki. Dyskusja. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 5-34.

Kałuża J.: Powikłania potransfuzyjne w świetle zagadnień sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 35-48.

Bendarz K.: Ciała obce górnego odcinka przewodu pokarmowego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 49-61.

Swarcewicz A., Walczyński Z., Eysymontt E.: Matematyczne wyznaczenie granic obszaru miejsca strzelającego w przypadku znajomości rodzaju broni, miejsca upadku łuski i położenia celu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 62-76.

Rechowicz J.: Śmiertelny wypadek w następstwie drażnienia narządów płciowych prądem elektrycznym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 77-80.

Marcinkowski T.: Praktyczna modyfikacja próby Lattesa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 81-85.

Kałuża J.: Niezwykłe przypadki samozadzierzgnięcia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 86-91.

Nasiłowski W.: Zatrucie dwóch osób w cysternie pobenzolowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 92-95.

Składziński J.: Zestawienie wyników badań krwi na zawartość alkoholu w roku 1957. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 96-101.

Krajewski J.: Samobójstwo przez postrzał z pistoletu samodziałowego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 102-106.

Bryc R., Tomaszewska Z.: Uraz klatki piersiowej a przepuklina przeponowa wrodzona. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 107-110.

Bryc R.: Spodziectwo przyczyną mylnego określenia płci. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 111-113.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1956. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1959, 11, 114-132.

1961

Czerwakow W.F., Piekkier G.J.: "Mors in tabula" jako problem deontologiczny. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 5-8.

Czerwakow W.F.: Wątpliwe proceduralne zagadnienia ekspertyzy sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 9-12.

Andreas B., Borowska D.: Zgony nagłe w Izbie Wytrzeźwień i Izbach Zatrzymań Komend M.O. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 13-19.

Hołyst J., Krauze K.: Znaczenie sądowo-lekarskie zatruć talem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 20-26.

Krajewski J.: Zgony w następstwie ran kłutych na podstawie materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej A.M. w Warszawie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 27-33.

Kapczyńska M., Raszeja S.: Rozpoznawanie zatruć talem w przypadku późnej ekshumacji zwłok. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 34-39.

Rechowicz J.: Rozkawałkowania zbrodnicze zwłok w latach powojennych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 40-52.

Trojanowska M.: Zatrucie rodziny arszenikiem na skutek pomyłki. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 53-55.

Bryc R., Tomaszewska Z.: Dwukrotne, urazowe pęknięcie mięśnia lewej komory serca. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 56-59.

Kornobis J.: Samobójstwo przez poderżnięcie karku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 60-63.

Jezierska A., Wierzbicki T.: Przypadek samobójczego poderżnięcia karku w przebiegu psychozy inwolucyjnej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 64-65.

Teter J.: Obojnactwo rzekome męskie z punktu widzenia diagnostyki i wyboru postępowania. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 66-71.

Andreas B., Grzywo-Dąbrowski W.: Sprawozdanie z czynności Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie obejmujące okres od 1945 do 1959 r. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 72-81.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1957. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 12, 82-94.

Walczyński J.Z., Grudziński W., Eysymontt E.: Z problematyki uszkodzeń pociskami odbitymi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 5-12.

Brodniewicz A., Szuber T.: Zatrucia środkami gryzoniobójczymi wśród ludności Polski w latach 1945-1959. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 13-19.

Pfeiffer J.: Przypadkowe zatrucia pietraszycą wodną (cicuta virosa) u dzieci. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 20-24.

Manczarska H.: Wypadek ostrego zatrucia chlorkiem cynku dziecka 2,5-letniego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 25-27.

Fleszar-Szumigajowa J.: Patologiczny stan upicia oraz inne stany upicia o złożonej problematyce klinicznej i sądowo-psychiatrycznej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 28-38.

Melanowski W.H.: W sprawie etyki lekarskiej słów kilka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 39-40.

Fiedorczuk Z.: Samobójstwo za pomocą prądu elektrycznego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 41-42.

Fiedorczuk Z.: Odgryzienie języka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 43-45.

Borowska D., Ludwicki K.: Niezwykły przypadek śmierci wskutek otrucia luminalem podanym omyłkowo zamiast preparatu "Sombrail". Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 46-49.

Dynakowski R., Rechowicz J.: Śmiertelne zatrucie bromuralem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 50-53.

Szpecht J.: O metatoksycznym działaniu alkoholu etylowego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 54-59.

Składziński J.: Rola ekspertyzy sądowo-lekarskiej w ciekawym wypadku komunikacyjnym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 60-65.

Składzińska J.: Zabójstwo czy samobójstwo dwóch osób. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 66-72.

Raszeja S.: Medycyna sądowa w Węgierskiej Republice Ludowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 73-80.

Nasiłowski W.: Uwagi o medycynie sądowej w Austrii. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1961, 13, 81-86.

1962

Grzywo-Dąbrowski W.: 45-lecie pracy naukowej i działalności pedagogicznej profesora doktora W.F. Czerwakowa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 1.

Ludwicki K.: 50 lat twórczej pracy prof. dr Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 3-4.

Raszeja S., Seyfriedowa H.: Sądowo-lekarskie znaczenie błon szklistych u noworodków w świetle badań morfologicznych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 5-14.

Puchowski B.: Stan nietrzeźwości. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 15-18.

Wolańczyk T., Hołyst J., Krauze K.: Ciała obce oskrzeli w wyniku samouszkadzania. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 19-28.

Rudzka-Kołakowska M.: Problematyka sądowo-lekarska i społeczna uszkodzeń ciała. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 29-46.

Szajewska-Jarzynka W.: Oznaczanie wieku ludzkiego na podstawie uzębienia według uproszczonej metody G. Gustafsonna. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 47-51.

Kotlarska K., Zacharska J.: Przypadek kombinowanego samobójstwa (nacięcie nadgarstka, spożycie trucizny żrącej, wbicie pięciu igieł w serce). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 53-54.

Brzecka K., Szczęsna H.: Oznaczanie przynależności gatunkowej moczu fizjologicznego w oparciu o taninowo-kofeinową metodę zagęszczania białek. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 55-58.

Iwankiewicz S.: Próby artykulacyjne w wykrywaniu symulacji. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 59-63.

Marcinkowski T.: Sporządzanie wyciągów z tkanin do badań serologicznych bez uszkodzenia odzieży. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 65-68.

Marcinkowski T., Pfeiffer J.: Przenikanie płynów konserwujących przez ścianę pęcherza moczowego (in vitro). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 69-72.

Gawryszewska T., Puchowski B., Sobczyk Z.: Wnioski na podstawie 37000 oznaczeń alkoholu wykonanych metodą Widmarka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 73-77.

Garbowska A., Puchowski B.: Wnioski o toksycznym działaniu i przemianie w ustroju ludzkim alkoholu etylowego na podstawie badania pacjentów Izby Wytrzeźwień w Łodzi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 79-82.

Puchowski B., Tułaczyński M.: Wnioski o toksycznym działaniu alkoholu na podstawie analizy nagłych zgonów w Łodzi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 83-87.

Przybylska G.: Krwawienia do jąder przy upadkach z wysokości i innych urazach. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 89-92.

Garbowska A., Gzik J.: Ocena sądowo-lekarska ropni mózgu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 93-98.

Seyfriedowa H.: Wpływ taniny na zdolność krwinek czerwonych do aglutynacji. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 99-102.

Marcinkowski T., Seyfriedowa H.: Znaczenie pierścieniowatych wybroczynek krwawych w mózgu dla diagnostyki sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 103-110.

Marcinkowski T.: Wykonywanie odczynu precypitacyjnego przy zastosowaniu bibuły i możliwość "regeneracji" precypityny. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 111-112.

Askanas Z., Grudzińska W.: Analiza niezgodności rozpoznań sekcyjno-klinicznych u zmarłych w IV Klinice Chorób Wewnętrznych AM w latach 1954-1961. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 113-119.

Chłopek J., Hansen E.: Samouszkodzenia i samobójstwa więźniów. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 121-135.

Andreas-Ludwicka B., Ludwicki K.: Zatrucia aspiryną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 137-142.

Dynakowski R., Ludwicki K., Rechowicz J.: Rzadki przypadek zatrucia chlorkiem cynku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 143-146.

Grzywo-Dąbrowski W.: Polska bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1958-1959. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1962, 14(1-2), 147-175, 197-198.

1963

Uszkiewiczowa L.: Przestępczość epileptyków i niektóre zagadnienia ekspertyzy sądowo-psychiatrycznej w epilepsji. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 1-9.

Powiertowski H., Huber Z.: Zarys patofizjologii i kryteria rozpoznawania padaczki dla celów orzecznictwa sądowo-lekarskiego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 11-21.

Walczyński J.Z., Grudziński W.: Wpływ alkoholizmu na przestępstwa uszkodzenia ciała. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 23-28.

Kałuża J.: O dwóch mikrochemicznych metodach badania plam nasienia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 29-37.

Olbrycht J.S.: Niezwykłe przypadki powieszenia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 39-47.

Jakliński A.: Badania doświadczalne nad zachowaniem się stężenia fosforu nieorganicznego w płynie mózgowo-rdzeniowym w zależności od czasu śmierci. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 49-56.

Neymark S., Michale W.F.: Śmierć nagła wskutek uszkodzenia tętnicy przez ciało obce przełyku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 57-62.

Marcinkowski T.: Nieszczęśliwy wypadek z bronią samodziałową. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 63-66.

Kornobis J.: Niezwykły przypadek uszkodzenia języka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 67-70.

Polska bibliografia kryminologiczna, sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1960. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(1), 71-86.

Jakliński A.: Badania doświadczalne nad zachowaniem się białka całkowitego w płynie mózgowo-rdzeniowym po zgonie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 93-98.

Chróścielewski E., Marcinkowski T.: Oksytetracyklina jako możliwy czynnik przyczynowy zgonu dziecka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 99-102.

Raszeja S.: Badania nad swoistymi fitoaglutyninami z owocnika Laccaria laccata var. proxima. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 103-108.

Raszeja S.: Rozpoznanie zatruć grzybami i ich znaczenie sądowo-lekarskie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 109-116.

Celiński W.: Niektóre problemy orzecznictwa sądowego w przypadkach padaczki. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 117-121.

Wolski J.: O przydatności sądowo-lekarskiej odczynu leukergicznego w urazach zamkniętych czaszki. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 123-129.

Sybirska H., Szpecht J.: Z kazuistyki otruć strychniną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 131-135.

Dynakowski R., Ludwicki k., Turkowska T.: Możliwość podstępnego otrucia solami talu wprowadzonymi do jabłka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 137-140.

Andreas-Ludwicka B., Krajewski J., Ludwicki K.: Zatrucia largaktylem z punktu widzenia medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 147-151.

Marcinkowski T.: Granice czynnego i biernego oporu kobiety podczas gwałcenia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 153-155.

Raszeja S.: Przypadek upozorowania porodu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 157-159.

Grzywo-Dąbrowski W.: Bibliografia sądowo-lekarska i działów pokrewnych za rok 1961. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1963, 15(2), 161-178.

1964

Puchowski B.: 20 lat medycyny sądowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 1-3.

Grzywo-Dąbrowski W.: Wspomnienie pośmiertne - prof. dr med. Stanisław Manczarski. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 5-7.

Byrdy M., Trembaczewska M.: Badania nad trwałością izoaglutynin w zasuszonej krwi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 9-12.

Składziński J.: Wpływ temperatury w granicach od 100 do 200 stopni C na zdolność krystalizacyjną heminy i hemochromogenu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 13-18.

Kochelska O., Kopczyńska M.: Oznaczanie miedzi w tkankach zwierzęcych metodą kompleksometrycznego miareczkowania, polarograficzną i chromatograficzną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 19-23.

Trojanowska M.: Zastosowanie merthiolatu i fluorku sodu jako środków zapobiegających tworzeniu się alkoholu "endogennego" we krwi ze zwłok. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 25-30.

Fiedorczuk Z.: Obkurczanie się jelit w zatruciu alkoholem metylowym na podstawie materiału sekcyjnego Zakładu Med. Sąd. AM w Łodzi. Doniesienie tymczasowe. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 31-34.

Fiedorczuk Z.: Obkurczanie się jelit jako objaw zatrucia alkoholem metylowym oraz jego przyczyny. Wstęp. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 35-43.

Nasiłowski W., Sybirska H.: Siedem przypadków śmiertelnego otrucia hydrazydem kwasu izonikotynowego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 45-52.

Grochowska Z., Jaegermann K.: Śmiertelne zatrucie chloropromazyną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 53-56.

Marek Z., Grochowska Z.: Śmiertelne zatrucie meprobamatem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 57-59.

Taraszkiewicz F.: Rzadki obraz kliniczny ostrego zatrucia talem u dziecka. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 61-63.

Jaegermann K., Grochowska Z.: Samobójcze zatrucie chloroquiną (rezochiną). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 65-68.

Andreas-Ludwicka B.: Niezwykły przypadek zabójstwa i samobójstwa przy użyciu preparatu Metasystoks. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 69-72.

Dynakowski R., Ludwicki K., Turkowska T.: Zawartość arsenu w mózgu i włosach na podstawie oceny zbiorowego ostrego zatrucia arszenikiem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 73-76.

Fiedorczuk Z., Przybylska G.: Zatrucie dwojga dzieci muchomorem sromotnikowym spożytym w stanie surowym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 77-80.

Chróścielewski E.: Ocena związku przyczynowego między wadliwym zastosowaniem astmosanu a zejściem śmiertelnym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 81-86.

Kapczyńska M.: Wykrywanie atropiny w mieszance ziół astmosan w przypadku zatrucia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 87-89.

Marcinkowski T.: Zatory tłuszczowe w mózgu po całkowitym oddzieleniu głowy od tułowia kołami pociągu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 91-93.

Krajewski J.: Porażenie prądem elektrycznym poprzez strumienie wody. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 95-98.

Rechowicz J.: Śmierć dziecka w śpiworze. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 99-101.

Kowalik J.: Połknięcie fotografii bezpośrednio przed samobójstwem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym., 1964, 16(1), 103-104.

Fiedorczuk Z.: Uszkodzenie schyłkowe spowodowane przez psa, pozorujące śmierć gwałtowną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 105-108.

Hrynkiewicz L.: Współczesne poglądy na działanie alkoholu etylowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 109-116.

Bakunowa F.: Zatrucia wypadkowe u dzieci leczone w okresie od 1955-1962 r. w Klinice Chorób Dzieci AM w Białymstoku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 117-122.

Manczarska H.: Zgony urazowe dzieci w okresie 1946-1961 według materiałów Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 123-124.

Krauze K., Szydlik H., Wasik A.: Zabobon jako motyw przestępstwa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 125-132.

Hansen E.: Orzecznictwo karne Sądu Najwyższego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 133-134.

Chróścielewski E.: Medycyna Sądowa w Federacyjnej Ludowej Republice Jugosławii. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(1), 137-139.

Puchowski B.: O współpracy między organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości a służbą zdrowia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 141-146.

Tomaszewski Z.: Badania nad zachowaniem się kwasu neuraminowego w surowicy ludzkiej po urazach czaszki. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 147-155.

Trojanowska M.: Wpływ niektórych antybiotyków na tworzenie się alkoholu "endogennego". Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 157-161.

Zajączkowska-Czuczwar Z.: Badania doświadczalne nad zatorami tłuszczowymi u królików ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w płucach, mózgu i nerkach. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 163-172.

Brzezińska I., Chrzanowicz T.: Rzadkie przypadki samouszkodzeń u chorych psychicznie. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 173-174.

Czyżowski B.: Ciała obce w przewodzie pokarmowym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 175-180.

Musioł A.: Rozdarcie błony śluzowej żołądka ze śmiertelnym krwotokiem, powstałe w następstwie zgłębnikowania i płukania żołądka, w przypadku krwotoku wewnątrzczaszkowego mylnie rozpoznawanego jako zatrucie formaliną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 181-184.

Mencel M.: Rzekome ciało obce w przełyku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 185-187.

Szczęsna H.: Ocena sądowo-lekarska przypadków śmiertelnych zatorów powietrznych przy zabiegach odmy otrzewnej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 189-195.

Jakliński A., Pelc T.: Niebezpieczeństwo wybuchu na sali operacyjnej podczas stosowania narkozy eterowo-tlenowej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 197-200.

Kowalik J., Wojda U.: Śmierć wskutek skrwawienia czy zatrucia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 201-202.

Walczyński J.Z., Grudziński W., Olszewska I.: Z problematyki zatruć kwasem chromowym wprowadzonym pozajelitowo. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 203-208.

Fiedorczuk Z.: Zatrucie gazem świetlnym przy palącym się palniku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 209-212.

Dynakowski R., Ludwicki K.: Przypadek śmiertelnego zatrucia płynem "Etylina". Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 213-217.

Kaczanowski F., Moczulski W.: Rola psychiatrii w dochodzeniu przyczyn wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 219-224.

Raszeja S.: Wartość dowodowa podgrup A1 i A2 w dochodzeniu ojcostwa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 225-229.

Walczyński J.Z.: II Zjazd Medyków Sądowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Lipsku w dn. 11-13 października 1962 r. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 155-156.

Socha W.: Sprawozdanie z działalności krakowskiego Oddziału PTMSiK w okresie od 1.I.1958 r. do 31.V.1964 r. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 161-162, 172.

Chróścielewski E.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego PTMSiK za okres od 1.XI.1961 do 31.V.1964 r. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 172, 187-188, 195-196.

Walczyński J.Z.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Szczecińskiego PTMSiK za rok 1963. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 212, 218.

Hansen E.: Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 231-233.

Krajewski J.: O diagnostycznym znaczeniu płynów przesiękowych w jamach surowiczych przy śmierci z utonięcia (streszczenie). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 233-234.

Krajewski J.: Niektóre cechy przenikania płynu topielnego do przewodu pokarmowego przy różnych rodzajach utonięć (streszczenie). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 234.

Krajewski J.: O możliwości oddzielenia części ciała w następstwie wypadków samochodowych (streszczenie). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1964, 16(2), 234.

1965

Prokop O., Byrdy M.: Zachowanie się białek grupowych Gm(a) i Gm(x) w wieloletnich suchych próbkach krwi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 1-2.

Mikulewicz W.: Zmiany rozkładowe w surowicach w świetle immunoelektroforezy. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 3-7.

Brzecka K.: Z zagadnienia swoistości surowic precypitujących. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 9-16.

Biedowa J.: Oznaczanie wieku na podstawie badania zębów. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 17-26.

Kapczyńska M., Palmowska L., Strzyż J.: Ilościowe wykrywanie preparatu amidochin w narządach w przypadkach zatruć małych dzieci. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 27-31.

Borowska D.: Wypadki drogowe w świetle sekcji sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 33-40.

Jopkiewicz J.: Podskórne pęknięcia krtani. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym., 1965, 17(1), 41-44.

Misiewicz A.: Przypadek tętniaka aorty brzusznej z przebiciem do światła dwunastnicy. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 45-48.

Misiewicz A.: Przypadek nieudanego samobójstwa młotkiem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 49-50.

Leszczyński S., Chowaniec T.: Przypadek gwałtu na 6-letniej dziewczynce z uszkodzeniem otrzewnej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 51-53.

Imieliński K.: Przestępczość zboczeńców płciowych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 55-58.

Ludwicki K.: Krótki przegląd najważniejszych metod używanych do oznaczania alkoholu etylowego w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 59-64.

Tokarz F., Wencel T., Matłosz Z.: Patofizjologia i diagnostyka krwiaków wewnątrzczaszkowych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 65-71.

Walter T.: Więcej czy mniej samobójstw. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 73-77.

Andreas-Ludwicka B.: Zatrucia pestycydami ze szczególnym uwzględnieniem związków fosforoorganicznych. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 79-83.

Marcinkowski T.: Z sądowo-lekarskiej problematyki wstrząsu hemolityczno-aglutynacyjnego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 85-89.

Słomski C.: Sprawozdanie Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu i Oddziału Wrocławskiego PTMSiK za lata 1953-1963. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 91-98.

Walczyński J.Z.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Szczecińskiego PTMSiK za rok 1962. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 99-102.

Dynakowski R.: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego PTMSiK. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 103.

Pfeiffer J.: Medycyna Sądowa w Danii. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 105-108.

Hansen E.: Orzecznictwo karne Sądu Najwyższego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(1), 109-111.

Popielski B.: Wspomnienie pośmiertne. Prof. dr med. Stanisław Łaguna. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 113-118.

Borkowski T., Bogusz M.: Badania nad aktywnością cholinesterazy w płynach ustrojowych i narządach w toku rozkładu gnilnego. Część I. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 119-125.

Borkowski T., Bogusz M.: Badania nad aktywnością cholinesterazy w płynach ustrojowych i narządach w toku rozkładu gnilnego. Część II. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 127-133.

Jaklińska A., Tomaszewska Z.: Badania nad zachowaniem się poziomu heksoz związanych z białkiem całkowitym surowicy u kobiet ciężarnych z punktu widzenia diagnostyki sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 135-139.

Raszeja S.: Przyczynek do badań nad swoistością metod oznaczania gatunkowej przynależności krwi. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 141-148.

Jakliński A.: Zatrucia tofranilem. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 149-152.

Tomaszewska Z., Trojanowska M.: Przypadkowe śmiertelne zatrucia małych dzieci amidochiną. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 153-157.

Misiewicz A., Sybirska H., Szczepański J.: Możliwość rozszerzenia diagnostyki sądowo-lekarskiej w śmiertelnych przypadkach wstrząsu popenicylinowego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 159-162.

Dudziak Z.: Ocena wyników badań grup krwi dla dochodzenia ojcostwa, wykonanych z Zakładzie Mikrobiologii Śl. AM. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 163-166.

Bryc R., Zajączkowska-Czuczwar Z.: Złośliwy nabłoniak kosmówkowy macicy rozpoznany jako poronienie kryminalne. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 167-170.

Tomaszewska Z.: Zachorowanie na udar mózgu podczas pracy a zagadnienie wypadku w rozumieniu postanowień dekretu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 171-174.

Bryc R.: Ocena następstw urazu w przebiegu naczyniaka jamistego mózgu. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 175-178.

Chróścielewski E., Marcinkowski T.: Problem wartości diagnostycznej obrazu rozedmy wodnej płuc, w przypadkach zastosowania sztucznego oddychania sposobem "usta-usta". Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 179-180.

Tomaszewska Z.: Niezwykły pomysł sprawcy zabójstwa zmierzający do uniemożliwienia identyfikacji zwłok. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 181-183.

Chróścielewski E., Porawski R.: Zabójstwo na tle zazdrości u homoseksualisty. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 185-191.

Tomaszewska Z., Bryc R.: Rozważania nad możliwością samoratowania się przy powieszeniu na tle ocenianego przypadku. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 193-196.

Jopkiewicz R.: Rzadki przypadek podwójnego unieważnienia małżeństwa. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 197-199.

Dąbrowski S., Żakowska T.: Fantazje podobne do urojeń jako czynnik kryminogenny. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 201-204.

Malinowski A., Porawski R.: Próba identyfikacji szczątków kości czaszki metodą antropologiczną i superprojekcji fotograficznej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 205-208.

Łyczywek R.: Ekspertyza toksykologiczna z r. 1785. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 209-210.

Jaworska I.: Nagłe zgony z przyczyn naturalnych (we własnym materiale sądowo-lekarskim). Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 211-217.

Puchowski B.: Medycyna sądowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 219-222.

Hansen E.: Orzecznictwo Karne Sądu Najwyższego w sprawach pracowników społecznej służby zdrowia. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 223-224.

Słomski C.: Uwagi lekarza do projektu Kodeksu Karnego. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 225-228.

Byrdy M.: Kilka uwag medyka sądowego do projektu Kodeksu Karnego z roku 1963. Arch. Med. Sąd. Psych. Sąd. i Krym. 1965, 17(2), 229-233.

 

Archiwum Medycyny Sądowej
i Kryminologii (zielone)
1968-1974

1968

Kobiela J.S.: Wspomnienie pośmiertne - Jan Stanisław Olbrycht. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 5-9.

Kobiela J., Turowska B.: Ocena wartości dowodowej oznaczeń grupowo swoistych frakcji białek surowicy (Hp, Gc, Gm, Tf) w procesach alimentacyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 11-16.

Walczyński J.Z., Wojciechowska-Franz W., Zbieć Z.: Fałszywe oskarżenie o zatrucie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 17-22;

Jakliński A., Tomaszewska Z.: Wpływ leków psychotropowych na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 23-33.

Chłobowska Z., Madej A., Nedoma J., Serda H.: Zastosowanie spektrofotometrii w nadfiolecie do wykrywania niektórych trucizn lotnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 35-40.

Molenda R., Janica J.: Wpływ adaptacji do niskiej temperatury na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 41-44.

Marek Z.: Badania biochemiczne w diagnostyce nagłych zgonów sercowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 45-52.

Jakliński A., Bryc R., Sawa J.: Makroskopowe rozpoznanie wczesnego zawału mięśnia sercowego za pomocą TTC. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 53-59.

Pragłowski T., Nasiłowski W., Sybirska H.: Badania nad powstawaniem alkoholu endogennego w zwłokach ludzkich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 61-65.

Jaklińska A.: Badania nad wartością równoczesnego oznaczania alkoholu metodą Widmarka we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 67-72.

Jaklińska A.: Wpływ doświadczalnej martwicy wątroby na przebieg eliminacji alkoholu z krwi u królików. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 73-79.

Jakliński A., Bryc R.: Aktywność niektórych enzymów w nerce i w wątrobie szczurów w ostrym i podostrym zatruciu imipraminą. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 81-86.

Sybirska H.: Zastosowanie bibuły jonitowanej do ilościowego oznaczania w materiale sekcyjnym hybrazydu kwasu izonikotynowego oraz kwasu izonikotynowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 87-93.

Borkowski T.: Metoda wyosabniania trucizn organicznych z materiału biologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 95-100.

Borkowski T.: Badania wyciągów wątroby pobranej ze zwłok w toku jej rozkładu gnilnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 101-108.

Nedoma J.: O powstawaniu cyjanków i rodanków w gnijącej krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 109-114.

Grochowska Z.: Ekstrakcja dolantyny z materiału biologicznego w generatorze ultradźwiękowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 115-116.

Trela F.M., Gawrzewski W.: Wstępne badania nad oznaczaniem cholinesterazy i alkalicznej fosfatazy we krwi pochodzącej ze zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 117-119.

Bryc R., Jakliński A.: Badania nad wpływem nasienia zwierzęcego na przebieg aglutynacji krwinek czerwonych wywołanej sokiem ziemniaczanym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 121-124.

Turowska B.: Układ grupowy Gc w plamach krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 125-134.

Kobiela J., Turowska B., Marek Z., Jaegermann K.: Badania nad wydolnością elektroimmunoprecypitacji w praktyce sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 135-137.

Lisowski Z., Baran E.: Zabezpieczanie śladów prochu przy obrażeniach postrzałowych rozpylonym lakierem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 139-141.

Misiewicz A.: Zbiorowe zatrucie tlenkiem węgla rozpoznane jako zatrucie pokarmowe. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 143-144.

Śliwka K.: Przypadek samoistnego odbarczenia krwiaka podtwardówkowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 145-146.

Pragłowski T.: Choroby i śmierć króla Stefana Batorego w nowym naświetleniu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 147-160.

Dubrzyński A., Raszeja S.: Sprawozdanie ZG PTMSiK i Sprawozdanie z działalności PTMSiK Oddział w Gdańsku - za okres od 23.VI.1965 do 31. XII.1967 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(1), 161-163.

Walczak S.: Przestępczość w Polsce a aktualne zadania kryminologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 169-191.

Dziedzic T., Bowszyc J.: Wstrząs anafilaktyczny oraz alergiczne i niealergiczne odczyny po penicylinie. 1968, 18(2), 193-198.

Dłużyński W.: Błędne oceny stanu nietrzeźwości przyczyną krzywdzących wyroków sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 199-201.

Hansen E.: Niektóre zagadnienia prawne, kryminalistyczne i penitencjarne gwałtów homoseksualnych wśród więźniów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 203-207.

Molenda R.: Kilka uwag na temat środków antykoncepcyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 209-214.

Nasiłowski W.: Kierunki rozwoju współczesnej toksykologii sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 215-220.

Strychalska M., Kobylecka K.: Rozmieszczenie arsenu w tkankach w przypadku ostrego intensywnie leczonego zatrucia arszenikiem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 221-223.

Różycka D.: Zatrucia stężonymi kwasami w praktyce Instytutu Ekspertyz Sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 225-227.

Borkowski T.: Badania wyciągów wątroby pobranej ze zwłok w toku jej rozkładu gnilnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 229-236.

Madej A., Nedoma J.: Chromatograficzna metoda wykrywania akrylonitrylu w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 237-241.

Ziętek M.: Polarograficzne oznaczanie efedryny i jej niektórych pochodnych we krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 243-248.

Gajdzińska H., Sybirska H.: W sprawie oznaczania estrów kwasu tiofosforowego w materiale sekcyjnym w przypadkach otruć metasystoksem i gustionem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 249-253.

Popczyńska-Markowa M., Grochowska Z., Bernasowska K., Mazurek A.: Postępowanie kliniczne i badania toksykologiczne w zatruciu butapirazolem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 255-259.

Górski M.: Zmiany morfologiczne w wątrobie i nerkach myszy pod wpływem działania hydrazyny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 261-265.

Bardzik S.: Reakcje suprawitalne źrenic wywołane środkami farmakologicznymi o działaniu miotropowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 267-275.

Tomaszewska Z., Bryc R., Jaklińska A.: Wartość diagnostyczna oznaczania kreatyniny w surowicy krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 277-279.

Raczyński A.: Ocena przydatności objawu wydalania betaniny w moczu w medycynie sądowej w oparciu o badania populacyjne i genetyczne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 281-287.

Molenda R., Janica J., Jóźwik T.: Wpływ hipotermii na szybkość eliminacji alkoholu etylowego u zwierząt adaptowanych do zimna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 289-292.

Kobiela J., Gawrzewski W.: Samobójstwo przez spalenie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 293-295.

Kołodziej J., Próchnicka B.: Stłuczenie serca w następstwie tępego urazu klatki piersiowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 297-299.

Tomaszewska Z., Sawa J., Bryc R., Łukasiewicz J.: Oznaczanie poziomu kwasu sialinowego w surowicy krwi kotów w doświadczalnym zawale mięśnia sercowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 301-304.

Koska W.: Uszkodzenie ciała, obrażenia śmiertelne i użycie niebezpiecznego narzędzia w bójce lub pobiciu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 305-312.

Bardzik S.: Przyczynek do mechanizmu powstawania pęknięć podstawy czaszki w wypadku drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 313-316.

Iwaszkiewicz A., Staśkiewicz J.: Niezwykły przypadek wycięcia serca ze zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 317-319.

Tomaszewska Z., Bryc R., Łochowski A.: Ocena związku inwalidztwa z wypadkiem w zatrudnieniu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 321-323.

Hansen E.: Orzecznictwo karne Sądu Najwyższego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 325-327.

Raszeja S.: Recenzja książki Keith Simpson: Modern trends in forensic medicine. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 329-330.

Nasiłowski W., Pragłowski T.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres od 23.6. do 31.12.1967 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1968, 18(2), 331.

1969

Jakliński A.: Fizykochemiczne metody oznaczania czasu śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 7-15.

Kobiela J.: Problem śmierci klinicznej (uwagi w aspekcie sądowo-lekarskim). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 17-20.

Raszeja S., Bardzik S.: Badania nad interletalną pobudliwością mięśni na bodźce uzyskane za pomoca stymulatora elektronicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 21-24.

Traunfellner Z.: Urazowe uszkodzenia serca ze szczególnym uwzględnieniem zawału. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 25-29.

Sawa J.: Diagnostyka wczesnych zawałów mięśnia sercowego u kota przy użyciu niektórych metod histochemicznych i mikroskopu fluorescencyjnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 31-36.

Alwasiak B., Alwasiak J.: Pęknięcie serca w przebiegu zawału jako przyczyna nagłej śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 37-44.

Marek Z., Bobula E.: Następstwa hemodynamiczne przepływu krwi przez odcinkowo zwężone tętnice wieńcowe serca i tętnice podstawy mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 45-48.

Jakliński A., Staśkiewicz J., Jaklińska A.: Stężenie potasu, sodu i wapnia w ciałku szklistym oka ludzkiego po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 49-52.

Molenda R., Jóźwik T., Janica J.: Wpływ katecholamin, acetylocholiny, hydrokortyzonu, somatotropiny, insuliny, dwuhydroergotaminy i atropiny na poziom alkoholu we krwi u szczurów aklimatyzowanych w niskiej temperaturze. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 53-58.

Grudziński W.: Śmiertelne zatrucie dziecka naftalenem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 59-61.

Panicz W.: Przypadek śmiertelnego zatrucia bromuralem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 63-65.

Jaklińska A., Kuczyński L.: Badania doświadczalne nad wpływem hydrokortyzonu na eliminację alkoholu etylowego z krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 67-70.

Borkowski T.: Badania wyciągów wątroby pobranej ze zwłok w toku jej rozkładu gnilnego. Część III. Badania spektrofotometryczne wyciągów chloroformowo-alkalicznych z wątroby w toku jej rozkładu gnilnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 71-76.

Kobus A.: Wpływ niektórych czynników indywidualnych i środowiskowych na powrotność do przestępstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 77-82.

Garbowska-Górska A.: O tak zwanym pośmiertnym obrzęku płuc u szczura białego oraz o innych pośmiertnych zmianach morfologicznych w płucach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 83-90.

Andreas-Ludwicka B.: Wczesne i późne zmiany pośmiertne we włosach pobranych ze zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 91-94.

Marcinkowski T., Przybylski Z.: Wykrywanie kwaśnej fosfatazy w plamach nasienia metodą elektroforezy w żelu skrobiowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 95-98.

Szczęsna H.: Oznaczanie przynależności grupowej śladów krwi metodą Nickolls-Pereira w świetle własnych badań. Arch. Med. Sąd. 1969, 19(1), 99-103.

Janiszewska M.: Mikroskopowy obraz znamion prądu elektrycznego i znamion termicznych powstałych za życia i po śmierci. Arch. Med. Sąd. 1969, 105-108.

Tomaszewska Z., Bryc R.: Schorzenia nerek a zagadnienie wypadku w pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 109-110.

Walczyński J.Z., Świderski Z.: Wypadkowe uduszenie u dzieci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 111-115.

Czuczwar Z., Fijołek E., Staśkiewicz J.: Urazowe uszkodzenia serca z uwzględnieniem materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 117-121.

Baran E.: Badania nad niepłodnością mężczyzn w aspekcie sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 123-131.

Kołodziej J., Opolska B.: Wstępne badania nad układem Lewis w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 133-136.

Kobiela J., Próchnicka B.: Badania mikroskopowe mięśnia sercowego po masażu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 137-140.

Janiszewska-Talago E.: Ocena ksiĄżki Jeleny Spadijer-Dzinic pt. Samoubistva u Vojvodini (1959-63). Beograd 1966. Institut za Kriminoloska i Kriminalisticka Istrazivanja. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 141-142.

Marek Z.: Sprawozdanie z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez PTMSiK w dniu 24 maja 1968 r. w Krakowie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(1), 143-145.

Borkowski T.: Sprawozdanie z udziału w Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Społecznej w Innsbruku. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1969, 19(1), 147-149.

Cholewiński J.: Uwagi biegłego na temat ekspertyzy kryminalistycznej w przypadkach drogowych. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1969, 19(2), 5-11.

Jaegermann K., Baran E.: Nagłe zgony kierowców z powodu niewydolności naczyń wieńcowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 13-17.

Kobiela J., Próchnicka B.: Zatory tłuszczowe naczyń płucnych. I. Występowanie zatorów tłuszczowych bez etiologii urazowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 19-23.

Jaegermann K., Marek Z., Kołodziej J.: Uwagi o mechanizmie nagłej śmierci sercowej w wybranych przypadkach. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1969, 19(2), 25-27.

Kobiela J., Baran E., Jastrzębski A.: Wielokrotny zabójca kobiet na tle seksualnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 29-37.

Chróścielewski E., Przybylski Z., Rucki T.: Znaczenie badań zespołowych w sądowo-lekarskiej ocenie niepłodności mężczyzn. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 39-43.

Janiszewska M.: O możliwości mylnego stwierdzenia obecności plemników w badanych plamach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 45-47.

Byrdy M., Trembaczowska M.: Wpływ przetoczeń krwi na wyniki oznaczeń grupowych w badaniach alimentacyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 49-51.

Sybirska H., Gajdzińska H.: Zastosowanie bibuły kationitowanej do ilościowego oznaczania tofranilu (imipraminy) w materiale ze zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 51-57.

Sybirska H., Koźlicka-Gajdzińska H.: O możliwości zastosowania spektrofotometrii w nadfiolecie do ilościowego oznaczania bromuralu w materiale sekcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 57-62.

Starek A., Chrobok F.: Ocena metod ekstrakcji hydantoinalu z materiału biologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 61-68.

Grochowska Z., Lisowski Z.: Oznaczanie butapirazolu zmodyfikowaną metodą Stas-Otto. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 67-71.

Dłużniewska A.: Wykrywanie luminalu metodą chromatografii cienkowarstwowej w materiale biologicznym w toku jego gnicia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 73-75.

Łukasiewicz J., Różyło J.K.: Zastosowanie ilościowej chromatografii cienkowarstwowej w badaniach toksykologicznych. Część I. Wpływ rodzaju adsorbenta na wielkość plamek substancji rozdzielanych w ilościowej chromatografii cienkowarstwowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 76-82.

Trojanowska M.: Znaczenie badania aktywności esterazy cholinowej w medycynie klinicznej i medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1969, 19(2), 83-86.

Bryc R., Jakliński A.: Badania histochemiczne i histologiczne wątroby oraz nerek szczurów w zatruciu chloropromazyną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 87-92.

Molenda R., Jóźwik T., Janica J., Antoniuk Z.: Wpływ katecholamin, acetylocholiny, atropiny, dwuhydroergotaminy i chloropromazyny na poziom alkoholu we krwi i w narządach szczura. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 93-100.

Grochowska Z., Kołodziej J.: Ostre zatrucie alkoholem metylowym w następstwie spożycia środka czyszczącego "Silux". Arch. Med. Sąd. 1969, 19(2), 101-102.

Marek Z., Piejko M.: Śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla przy płonących palnikach gazowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 103-104.

Bryc S., Wolański I., Złomaniec J., Zawitkowski J.: Zapis ekg podczas badań arteriograficznych kończyn dolnych. Arch. Med. Sąd. 1969, 19(2), 105-108.

Cholewiński J., Kowalski S.: Przykład ekspertyzy mechanoskopijnej w oparciu na pośrednich wiązaniach dowodów rzeczowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. , 1969, 19(2), 109-112.

Słomski C., Świątek B.: Wpływ metanu w powietrzu wdychanym na wynik próby Widmarka w krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 113-114.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej i działów pokrewnych za rok 1967. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 115-122.

Nasiłowski W., Pragłowski T.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Katowickiego PTMSiK za rok 1968. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 122.

Borkowski T.: Sprawozdanie z Sympozjum Toksykologicznego we Wrocławiu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1969, 19(2), 122-123.

1970

Nasiłowski W.: Orzecznictwo sądowo-lekarskie stanu nietrzeźwości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 5-14.

Jaklińska A., Tomaszewska Z.: Stężenie alkoholu w krwi i w moczu w urazach czaszki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 15-18.

Jaklińska A., Tomaszewska Z.: Stężenie glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 19-23.

Marek Z.: Zmiany morfologiczne mięśnia serca jako substrat "symetrii czynnościowej" w naglych zgonach. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970, 20(1), 25-34.

Marek Z., Piejko M.: Niewydolność krążenia w ostrym zatruciu tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 35-40.

Kornobis J.: Zgon w gabinecie kosmetycznym. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970, 20(1), 41-44.

Kuprowski M., Traunfellner Z.: Przypadek wągrzycy mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 45-48.

Bartoszewski A., Sikorski A.: Cięcie cesarskie na umierającej i zmarłej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 49-54.

Staśkiewicz J., Mądro R.: Sądowo-lekarska analiza samobójstw z uwzględnieniem materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 55-61.

Próchnicka B.: Badania histologiczne bruzdy wisielczej (Obserwacje własne). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 63-65.

Baran E.: Przypadki nietypowego samobójczego powieszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 67-69.

Kobiela J.S., Turowska B., Opolska B.: Oznaczenia grupowe plam krwi za pomocą zmodyfikowanej metody elucji w świetle własnych spostrzeżeń. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 71-74.

Bryc R., Tomaszewska Z., Sawa J.: Badania histologiczne nad określaniem powietrzności płuc noworodków w przypadkach mumifikacji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 75-81.

Grcar M., Jaśkiewicz T.: Ekspertyza psychologiczna dla potrzeb Sądów dla Nieletnich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 83-87.

Leśniak R., Szymusik A., Chrzanowski R.: Wielokierunkowe zaburzenia popędu seksualnego w przypadku guza mózgu. Arch. Med. Sąd. 1970, 20(1), 89-95.

Andreas-Ludwicka B., Janiszewska M.: Niezwykle późny zgon po samobójczym spożyciu cyjanku sodu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 97-98.

Janiszewska M.: Równe nadpalenie rzęs w wyniku przyżyciowego działania energii cieplnej łuku Volty. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 99-100.

Andreas-Ludwicka B., Ludwicki K.: Omyłkowe podanie kwaśnego siarczynu sodowego zamiast papki barytowej. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970,20(1), 101-102.

Molenda R., Antoniuk Z.: Sądowo-lekarskie aspekty choroby Lyella (Necrolysis Epidermalis Toxica - NET). Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970, 20(1), 103-106.

Tomaszewska Z., Iwaszkiewicz A.: Perforacja przełyku ciałem obcym rozpoznana jako grypa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 107-109.

Cholewiński J., Kowalski S.: Z doświadczeń biegłego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 111-114.

Różyło J.K., Łukasiewicz J.R.: Zastosowanie ilościowej chromatografii cienkowarstwowej w badaniach toksykologicznych. Część II. Wpływ rodzaju ciekłej fazy ruchomej na wielkość powierzchni i kształt plamek substancji oznaczanych metodą ilościowej chromatografii cienkowarstwowej. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970, 20(1), 115-120.

Raszeja S.: Zastosowanie papierków i tabletek wskaźnikowych w diagnostyce sekcyjnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 121-123.

Lisowski Z.: Zastosowanie "Pancobromu" w sporządzaniu mikrofotografii preparatów histologicznych. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970, 20(1), 125-128.

Hołyst B., Jakóbiec W.: Nowe metody zabezpieczania zniszczonych dokumentow i tkanin. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 129-135.

Kobiela J.S.: Sprawozdanie z 3 Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa Medycyny Wypadkowej i Komunikacyjnej, Międzynarodowej Konferencji nad Nadużywaniem Leków, Międzynarodowej Konferencji nad Kontrolą Trucizn (Nowy Jork, 29.5. - 4.6.1969 r.) oraz 5 Międzynarodowego Zjazdu Nauk Prawno-Sądowych (Toronto 5.6. - 12.6.1969 r.). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 137-140.

Marek Z.: Uwagi na temat organizacji medycyny sądowej w Danii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 140-143.

Słomski C.: Sprawozdanie z działalności wrocławskiego Oddziału PTMSiK za rok 1968. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 143-144.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej i działów pokrewnych za rok 1968. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(1), 144-155.

Reicher M.: Wspomnienia o profesorze Sergiuszu Schilling-Siengalewiczu w 20 rocznicę jego zgonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 161-164.

Jaegermann K., Nasiłowski W.: Wypadki drogowe. I. Aktualne zagadnienia wypadkowości drogowej w Polsce. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970, 20(2), 165-173.

Nasiłowski W., Jaegermann K.: Wypadki drogowe. II. Niektóre psychosomatyczne przyczyny wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970, 20(2), 175-181.

Mądro R., Staśkiewicz J.: Zgony w następstwie wypadków drogowych na podstawie materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 183-189.

Dziedzic-Witkowska T., Dubrzyński A., Olszewska I., Górski K.: Analiza stanu nietrzeźwości uczestników ruchu drogowego na terenie województwa gdańskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 191-196.

Kobiela J.S., Marek Z., Szymusik A.: Urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa w orzecznictwie sądowo-lekarskim i psychiatrycznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 197-205.

Kobiela J.S., Marek Z., Jaegermann K.: Z problematyki orzecznictwa w nagłych zgonach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 207-212.

Jakliński A., Tomaszewska Z.: Przestępstwa przeciwko zdrowiu w ujęciu nowego Kodeksu Karnego. Próba komentarza z lekarskiego punktu widzenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 213-217.

Gawrzewski W., Opolska B., Maga F.: Badania rodzinne nad dziedziczeniem układu kwaśnej fosfatazy krwinek czerwonych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 219-221.

Jaklińska A.: Wpływ wersenianu dwusodowego (Na2EDTA) na przebieg krzywej alkoholowej u zwierząt doświadczalnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 223-225.

Trojanowska M.: Aktywność esterazy cholinowej we krwi ze zwłok w zależności od czasu śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 227-229.

Jaklińska A., Kuczyński L.: Wpływ hydrokortyzonu na poziom alkoholu etylowego we krwi. 1970, 20(2), 231-233.

Trojanowska M.: Poziom esterazy cholinowej we krwi ze zwłok w aspekcie przyczyn zgonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 235-237.

Sośnierz M., Szczurek Z., Knapek R., Kołodziejczyk A.: Zmiany patomorfotyczne u szczurów w stanie podostrego i przewlekłego skróconego zatrucia preparatem Naled. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 239-245.

Kobiela J.S., Marek Z., Baran E., Jastrzębski A., Próchnicka B.: Dwa przypadki zbrodniczego rozkawałkowania zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 247-254.

Marek Z., Baran E., Kołodziej J.: Uwagi na temat sądowo-lekarskich badań niepłodności mężczyzn. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1970, 20(2), 255-263.

Kobiela J.S., Malinowski K.: Aspekty kryminologiczne tatuażu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 265-273.

Jakliński A., Staśkiewicz J.: Z historii medycyny sądowej w Polsce. Traumatologia sądowa w Królestwie Polskim. Arch. Med. Sąd. 1970, 20(2), 275-278.

Malski L.: Uwagi o problemie błędu diagnostycznego. Arch. Med. Sąd. 1970, 20(2), 279-286.

Kopacz K., Tomaszewska Z., Iwaszkiewicz A.: Transwestytyzm w aspekcie sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 287-292.

Tomaszewska Z., Staśkiewicz J.: Sądowo-lekarska analiza dzieciobójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 293-297.

Janica J.: Nagły zgon w dole kloacznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 299-301.

Boćkowski J.: Niezwykły przypadek samobójstwa kombinowanego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 303-305.

Madej A.: Objawy zatrucia cyjankiem potasowym w relacji laików. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 307-308.

Łukasiewicz J.R,, Różyło J.K.: Zastosowanie ilościowej chromatografii cienkowarstwowej w badaniach toksykologicznych. Część III. Wpływ mikroporowatej struktury adsorbentu na rozdział substancji i wielkość plamek. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 309-314.

Nedoma J.: Oznaczanie etanolu w obecności lotnych zwiĄzków redukujących. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 315-319.

Chrobok F.: Wykrywanie preparatu Thiodan w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 321-326.

Borkowski T., Chrobok F.: Analiza chemiczno-toksykologiczna w przypadku złożonego zatrucia lekami. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 327-330.

Różycka D.: Przypadek zbrodniczego zatrucia arszenikiem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 331-333.

Kowalski S., Rys J.: Badania nad przydatnością mas silikonowych do sporządzania replik śladów w kryminalistyce. Arch. Med. Sąd. i Krym. 20(2), 335-339.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej i działów pokrewnych za rok 1969. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 341-348.

Borkowski T.: Sprawozdanie z Sympozjum Katedr Chemii Toksykologicznej w Krakowie w dniach 17-19 października 1969 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 349.

Walczyński J.Z., Nasiłowski W.: Sprawozdanie z II Zjazdu Towarzystwa Medycyny Sądowej NRD. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 349-350.

Nasiłowski W.: Nota bibliograficzna "Stan nietrzeźwości w polskim prawie karnym". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 351.

Nasiłowski W.: Nota bibliograficzna "Handbuch der Verkehrsmedizin". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1970, 20(2), 352-353.

1971

Jaegermann K., Łapa M.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Krakowie. I. Wiek i płeć. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 9-14.

Łapa M., Jaegermann K.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Krakowie. II. Sezonowość. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 15-18.

Grochowska Z., Jaegermann K.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Krakowie. III. Nietrzeźwość. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 19-22.

Baran E., Jaegermann K.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Krakowie. IV. Rozległość i rozmieszczenie obrażeń ciała. Przyczyny śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 23-27.

Marek Z., Jaegermann K.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Krakowie. V. Wpływ czynników psychofizycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 29-33.

Janica J., Antoniuk Z., Dopierała T.: Wypadki komunikacyjne w świetle materiału sekcyjnego Zakładu w okresie 15-lecia (1955-1969). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 35-41.

Dubrzyński A., Raszeja S.: Przydatność badań mikroskopowych w przypadku urazu czaszkowo-mózgowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 43-47.

Dubrzyński A., Raszeja S.: Uszkodzenie mózgu a czas przeżycia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 49-57.

Widy W., Janiszewska M.: Wypchnięcie gałki ocznej w przypadkach najechania przez traktor. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 59-60.

Raszeja S., Krueger A., Olszewska I.: Stężenie alkoholu etylowego w ciałku szklistym oka i mazi stawowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 61-66.

Andreas B., Janiszewska M., Ludwicki K.: Badania analityczne i morfologiczne w świetle spolaryzowanym w przypadkach śmiertelnego zatrucia glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 67-69.

Sośnierz M., Szczurek Z., Herman Z.: Wpływ amfetaminy na stan patomorfotyczny mózgu szczura. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 71-75.

Jaklińska A., Tomaszewska Z.: Badania porównawcze nad zawartością alkoholu etylowego w ciałku szklistym gałki ocznej i w płynie mózgowo-rdzeniowym po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 77-80.

Grochowska Z., Fidelus J.: Ekstrakcja talu z wątroby w generatorze ultradźwiękowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 81-85.

Gawrzewski W., Baran E.: Śmiertelne zatrucie preprtem "tri". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 87-88.

Kosicki M., Skórniewski J.: Wziewne, śmiertelne zatrucie trójchloroetylenem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 89-90.

Kośmider S., Dwornicki J., Szulik Z.: Ochronne działanie preparatu Witaral na miąższ wątroby w podostrym zatruciu siarkowodorem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 91-101.

Borkowski T., Chrobok F.: Oznaczanie hydantoinalu w materiale biologicznym w obecności luminalu i glutetimidu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 103-106.

Śliwka K., Dziedzic-Witkowska T.: Koincydencja rozwojowych zaburzeń naczyń mózgowych i urazu mechanicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 107-110.

Bryc R.: Badania doświadczalne nad zachowaniem się niektórych enzymów w wątrobie i nerkach szczurów po podaniu hydroksyzyny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 111-115.

Fundowicz R.: Zatory tłuszczowe jako następstwo prób reanimacji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 117-119.

Suchnicki L.: Obraz mikroskopowy korzeni włosów w wyniku działania podwyższonej temperatury na skórę. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1971, 21(1), 121-122.

Grodecka U.: Oznaczanie substancji grupowych w śladach śliny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 123-126.

Brzyski J.: Przydatność oznaczeń sperminy w sądowo-lekarskich ekspertyzach plam nasienia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 127-128.

Kołodziej J.: Próby oznaczenia cechy Le (A+) w krwi sekcyjnej i w wyciągach z plam zasuszonej krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1971, 21(1), 129-130.

Nasiłowski W.: Przypadek samozadzierzgnięcia. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1971, 21(1), 131-134.

Kosicki M., Skórniewski J.: Smobójczy postrzał z broni palnej odpalanej za pomocą prądu elektrycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 135-137.

Geras G., Sołowiej J.: Przypadek usiłowanego ojcobójstwa w świetle badań psychologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 139-142.

Kozarska-Dworska J., Dworski M.: Aspekt sądowo-psychiatryczny i penitencjarny "stanu niebezpieczeństwa" sprawcy w świetle polskiej praktyki karno-prawnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 143-149.

Hanausek T.: Rola i zadania polskiej kryminalistyki w świetle kodyfikacji prawa karnego materialnego i procesowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 151-157.

Gwóźdź F. Przypadkowe uduszenia w czasie manipulacji autoerotycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 159-161.

Traunfeller Z.: XXV-lecie Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 163-165.

Nasiłowski W., Walczyński J.Z.: Sprawozdanie z II Zjazdu Towarzystwa Medycyny Sądowej NRD w Dreźnie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 165-166.

Widy W.: Ocena: "Zabójstwo. Studium kryminalistyczne i kryminologiczne". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(1), 166-168.

Raszeja S.: Rola medycyny sądowej w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 7-11.

Kobiela J.S., Marek Z.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach przestępstw przeciwko zdrowiu w świetle przepisów kodeksu karnego z dnia 19.IV.1969 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 13-17.

Jakliński A., Mądro R., Iwaszkiewicz A.: Obrażenia ciała w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie w roku 1970 w świetle nowego kodeksu karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 19-24.

Baran E., Gawrzewski W., Marek Z.: Przestępstwa przeciwko zdrowiu w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM w Krakowie w latach 1969-1970. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 25-30.

Garbowska-Górska A.: Ocena sądowo-lekarska uszkodzeń ciała w praktyce Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1970 roku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 31-36.

Puchowski B.: Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 182 kk). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 37-40.

Jakliński A., Tomaszewska Z.: Uwagi orzecznicze do art. 182 kk (naruszenie nietykalności cielesnej). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 41-42.

Brząkała J.: Przestępstwa seksualne w kodeksach karnych z 1932 i 1969 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 43-47.

Marek Z.: Błędy w opiniowaniu o skutkach obrażeń ciała. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 49-54.

Borkowski T., Chrobok F.: Przypadek śmiertelnego zatrucia kofeiną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 55-57.

Bryc R., Brzeski Z.: Badania doświadczalne nad zachowaniem się niektórych enzymów w narządach szczurów w podostrym zatruciu Gramoxonem (Paraquatem). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 58-63.

Tomaszewska Z., Jaklińska A.: Ocena wartości oznaczeń stężenia alkoholu etylowego w szpiku kostnym po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 65-67.

Bardzik S., Krueger, Raszeja S.: Alkohol we krwi a wiek osób zmarłych śmiercią gwałtowną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 69-74.

Olszewska I., Krueger A., Śliwka K., Dubrzyński A.: Stan trzeźwości zatrudnionych w jednym z zakładów przemysłu ciężkiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 75-78.

Kruger A., Olszewska I.: Przyczynek do diagnostyki śmiertelnego zatrucia Hydrochinonem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 79-81.

Bardzik S.: Śmiertelne zatrucie formaliną wprowadzoną dożylnie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 83-84.

Malinowski K., Grochowska Z.: Uwagi o toksycznym działaniu chloroacetofenonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 85-88.

Górski M.: Toksyczny wpływ LSD25 na hodowlę komórek nerki małpy Cercopithecus Aethiops. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 89-92.

Puchowski B.: O niedokładności w sądowo-lekarskiej ocenie nietrzeźwości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 93-97.

Górniewicz A., Majczak A., Skoczkowski J.: Niezwykły przypadek próby samobójczej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 99-101.

Kobiela J.S., Turowska B., Opolska B.: Oznaczanie cechy Fya i JKa w plamach krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 103-105.

Raszeja S., Dziedzic-Witkowska T.: Badania porównawcze nad przydatnością niektórych wyciągów roślinnych i surowic do "uniwersalnego" odróżniania wydzielaczy substancji grupowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 107-110.

Kobiela J.S. Lisowski Z.: Identyfikacja narzędzia zabójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 111-114.

Mądro R., Iwaszkiewicz A.: Przypadek pourazowego rozerwania aorty z 9-dniowym przeżyciem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 115-117.

Kołodziej J., Próchnicka B.: Śmierć z przyczyn chorobowych czy z gwałtownego uduszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 119-120.

Dubrzyński A.: Umiejscowienie uszkodzeń mózgu a objawy kliniczne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 121-124.

Trela F.: Modyfikacja techniki sekcyjnej pękniętych tętniaków tętnic podstawy mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 125-127.

Grzeszyk C.: Morfologia minucji dermatoglifów ręki ludzkiej. Część I Wstęp. Proponowana klasyfikacja minucji i jej zastosowanie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 129-137.

Fiedorczuk Z.: Wartości prawidłowe i rozmieszczenie magnezu w organizmie człowieka i niektórych zwierząt. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1971, 21(2), 139-141.

Staśkiewicz J.: Badania nad zachowaniem się elektrolitów w ciałku szklistym oka ludzkiego i w płynie mózgowo-rdzeniowym po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 143-149.

Brzyski J.: Niezwykły przypadek krwotoku do rdzenia kręgowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 151-152.

Byrdy M., Jelisjejew T.: Wartość dymorfizmu płciowego chrząstek krtani ludzkich w badaniach identyfikacyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 153-158.

Jaegerman K., Łapa M.: Porównawcza analiza zabitych i rannych ofiar wypadków drogowych na podstawie statystyk urzędowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 159-161.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej i działów pokrewnych za rok 1970. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 163-172.

Baran E., Próchnicka B.: Sprawozdanie z narady na temat opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach przestępstw przeciwko zdrowiu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(2), 173-176.

Przemówienia powitalne na IV Krajowym Zjeździe Medyków Sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 13-18.

I Sesja Naukowa: Śmierć jako problem sądowo-lekarski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 19-55.

Dyskusja I: Śmierć jako problem sądowo-lekarski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 57-61.

Popielski B.: Śmierć człowieka w świetle medycyny i prawa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 21.

Sych M.: Kryteria śmierci w ujęciu klinicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 23-28.

Raszeja S.: Biochemia procesu umierania i reakcje interletalne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 29.

Marek Z.: Uwagi na temat mechanizmy nagłego zgonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 31-38.

Krueger A., Pikiel L.: Sądowo-lekarska analiza przypadków nagłej śmierci spowodowanej zapaleniem mięśnia sercowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 39-45.

Śliwka K., Dziedzic-Witkowska T.: Koincydencja rozwojowych zaburzeń naczyń mózgowych i urazu mechanicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 47.

Raszeja S., Dziedzic-Witkowska T., Olszewska I.: Poziom kwasu mlekowego we krwi w niektórych rodzajach śmierci nagłej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 49-52.

Bardzik S., Olszewska I.: Pośmiertny wzrost stężenia jonów potasowych w surowicy krwi a diagnostyka zatrucia chlorkiem potasowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 53-55.

II Sesja Naukowa: Wypadkowość w komunikacji drogowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 63-151.

Dyskusja II: Wypadkowość w komunikacji drogowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 153-158.

Chróścielewski E.: Medycyna wypadkowa w komunikacji drogowej w aspekcie sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 65.

Gryglewski J., Polony J.: Prawidłowa i wszechstronna ocena wypadków z udziałem pieszych ważnym zadaniem organów ścigania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 67-72.

Nasiłowski W.: Stan psychofizyczny uczestników ruchu drogowego a wypadkowość. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 73.

Jaegermann K.: Wypadkowość drogowa wśród dzieci i osób w podeszłym wieku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 75-79.

Baran E., Jaegermann K.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Krakowie. IV. Rozległość i rozmieszczenie obrażeń ciała. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1971, 21(Supl.1), 81.

Bardzik S.: Trudności w rozpoznawaniu przyczyn i śmiertelnych następstw wypadków drogowych u osób w wieku podeszłym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 83-87.

Bieranowska K., Jaworska A., Nasiłowski W.: Urazy twarzoczaszki w wypadkach drogowych w materiale klinicznym w latach 1965-1969. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 89.

Chyc K.: Ofiary wypadków drogowych w materiale z akt PZU. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 91.

Dabiński J.: Odległe skutki kolejowych wypadków komunikacynych wśród pracowników PKP jako zagadnienie lekarsko-psychiatryczne i społeczne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 93-97.

Dąbek M.: Warunki psychiczne ułatwiajĄce powstawanie wypadków wśród dzieci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 99-104.

Dubrzyński A., Raszeja S.: Uszkodzenie mózgu a czas przeżycia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 105.

Dubrzyński A., Raszeja S.: Przydatność badań mikroskopowych w przypadku urazu czaszkowo-mózgowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 107.

Grochowska Z., Jaegermann K.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Krakowie. III. Nietrzeźwość. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 109.

Jaegermann K., Łapa M.: Analiza śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce w miesiącach letnich 1969 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 111-117.

Jaegermann K., Łapa M.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Krakowie. I. Wiek i płeć. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 119.

Koska W.: Śmiertelne obrażenia ciała doznane w wypadkach drogowych na terenie Poznania w latach 1955-1969. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 121.

Koska W.: Analiza niektórych aspektów śmiertelnych wypadków drogowych na terenie Poznania w latach 1955-1969. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 123.

Koska W.: Badanie przyczyn i przebiegu wypadku drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 125.

Łapa M., Jaegermann K.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Medycznej w Krakowie. II. Sezonowość. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 127.

Łazowski J., Nowicka K.: Wypadki drogowe w świetle materiału Kliniki Chirurgi Stomatologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 129-130.

Marek Z., Jaegermann K.: Wypadki drogowe w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Krakowie. V. Wpływ czynników psychofizycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 131.

Ogiński A.: Uwagi na temat współczesnych metod badania zmęczenia kierowcy w czasie prowadzenia pojazdu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 133-135.

Penderecki J.: Sądowo-lekarska ocena wypadków drogowych w woj. katowickim w latach 1958-1969. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 137-140.

Przybylski Z.: Wypadki komunikacyjne jako przyczyna zgonów dzieci i młodzieży na terenie m.Poznania w latach 1960-1969. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 141-147.

Śliwka K., Pikiel L.: Zapalenie mięśnia sercowego przyczyną wypadku lotniczego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 149-151.

III Sesja Jubileuszowa: Zatrucia lekami Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 159-196.

Dyskusja III: Zatrucia lekami Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 197-201.

Markiewicz J.: Lek jako trucizna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 161.

Borkowski T.: Metody analizy chemiczno-toksykologicznej stosowane w kraju. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 163.

Jakliński A.: Znaczenie leków psychotropowych w toksykologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 165.

Muller R.K. Przemówienie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 167.

Chrobok F.: Ilościowe oznaczanie hydantoinalu w materiale biologicznym w obecności luminalu i glutetimidu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 169.

Emerich J., Wojcieszek J., Olszewska I., Śliwka K.: Znieczulenie epontolem a aktywność cholinesterazy we wczesnym okresie ciąży. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 171-174.

Krueger A., Olszewska I., Raszeja S.: Zachowanie się poziomu alkoholu etylowego w przechowywanych próbach płynu ciałka szklistego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 175-177.

Molenda. R., Szrzedziński J.: Zbiorowe zatrucie alkoholem metylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 179-180.

Pragłowski T., Nasiłowski W., Sybirska H.: Sądowo-lekarska i toksykologiczna problematyka zatruć lekami w materiale własnym (164 przypadki w latach 1959-1969). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 181.

Sybirska H., Gajdzińska H.: Zastosowanie bibuły kationitowanej w analizie chemiczno-toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 183-185.

Sybirska H., Szczepański J., Gajdzińska H.: Otrucie tardylem w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1971, 21(Supl.1), 187-191.

Szrzedziński J.: Na marginesie działalności pracowni toksykologicznej zakładu w przypadkach ostrych zatruć. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 193-194.

Walczyński J.Z., Wojciechowska-Franz W., Zbieć Z.: Zagadnienie szybkiej identyfikacji niektórych form specyfików na podstawie właściwości fizycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 195-196.

Sympozjum: Zagadnienia kryminalistyczne wypadku drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 203-212.

Dyskusja: Zagadnienia kryminalistyczne wypadku drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 213-217.

Gryglewski J.: Wykreślna metoda analizy wypadków drogowych z udziałem osób pieszych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 205-206.

Cholewiński J., Dumański J.: Elementy fizyczne i geometryczne w rekonstrukcji przebiegu kolizji dwóch samochodów na podstawie akt sprawy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 207.

Lisowski L.: Ślady na butach jako element badania kryminalistycznego w wypadku drogowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 209.

Metter D.: Rekonstrukcja śmiertelnych wypadków motocyklowych z punktu widzenia medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 211-212.

Sympozjum: Badania dowodów rzeczowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 218-236.

Dyskusja: Badania dowodów rzeczowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 237-238.

Byrdy M., Zabłocka I.: Badania nad rewersją hemoglobiny w hemolizacie z plam krwi na śniegu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 221.

Krzymańska M., Marcinkowski T., Przybylski Z.: Badania nad wydolnością oznaczenia cechy InV(1) w śladach krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 223.

Świątek B.: Tworzywa sztuczne jako podłoże plam krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 225.

Grodecka U., Słomski C.: Oznaczanie przynależności grupowej cech układu ABO w miazdze zębów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 227.

Manikowski W., Przybylski Z., Rucki T.: Przydatność oznaczania fruktozy w plamach nasienia w badaniach sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 229.

Przybylski Z.: Przydatność oznaczeń frakcji białkowych w plamach spermy ludzkiej w badaniach sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1971, 21(Supl.1), 231.

Gawrzewski W., Opolska B.: Oznaczanie typów kwaśnej fosfatazy w plamach krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 233-234.

Turowska B.: Oznaczanie fosfoglukomutazy w plamach krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 235-236.

Sympozjum: Toksykologia środków ochrony roślin. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 239-285.

Dyskusja: Toksykologia środków ochrony roślin. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 287-288.

Palut D.: Badania metabolizmu karbarylu 14C na modelowych układach zwierzęcych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 241.

Stanosz S.: Badania toksyczności przewlekłej środków chwastobójczych pochodnych kwasu fenoksyoctowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wątrobie, nerkach i sercu u szczurzyc. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 243-246.

Stanosz S.: Niektóre właściwości farmakologiczne środków chwastobójczych pochodnych kwasu fenoksyoctowego - pieliku i chwastoksu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 247-251.

Chłobowska Z., Chrobok F.: Wykrywanie preparatu "Thiodan" w materiale biologicznym przy zastosowaniu chromatografii gazowej i spektrofotometrii w podczerwieni. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 253-257.

Bogusz M., Borkowski T.: Zastosowanie metod enzymatycznych w chromatografii cienkowarstwowej do wykrywania insektycydów fosforoorganicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 259-261.

Starek A.: Badania doświadczalne nad szybkością wchłaniania z przewodu pokarmowego szczurów izomeru gamma-sześciochlorocykloheksanu (Lindanu). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 263-264.

Trojanowska M., Stankiewicz Z., Szucki B., Majewska B., Pomorska K.: Zawartość DDT i DDE w tkankach ludzkich. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1971, 21(Supl.1), 265-269.

Dąbski H., Szucki B.: Analiza zatruć chemicznych środkami ochrony roślin. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 271-272.

Kapczyńska M., Marcinkowski T.: Zatrucia pestycydami w świetle materiału Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w okresie od 1965 do 1969. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 273.

Szrzedziński J.: Ostre zatrucia kobiety ciężarnej Dialdryną po spożyciu preparatu Alvit-55. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 275-277.

Raszeja S., Śliwka K., Olszewska I.: Aktywnośc cholinoesterazy E.C.3.1.1.8. we krwi w zależności od miejsca pobrania krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 279-281.

Dłużniewska A., Borkowski T.: Przypadek zatrucia prepratem "Bi 58". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1971, 21(Supl.1), 283-285.

1972

Jakliński A., Kobiela J.S., Tomaszewska Z.: W sprawie komentarza do kodeksu karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 7-13.

Hanausek T., Wisłocka W.: Czynnik motywacyjny jako przyczyna współczesnej narkomanii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 15-23.

Lewkowski W.: Zagadnienia odpowiedzialności lekarza za ujemne skutki leczenia Disulfiramem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 25-29.

Pragłowski T., Misiewicz A., Szczepański J.: Zawały mięśnia sercowego u młodych ludzi w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej w Zabrzu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 31-38.

Molenda R.: Badania nad przydatnością histochemicznego wykrywania dehydrogenazy kwasu bursztynowego do diagnostyki uszkodzeń mięśnia serca. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 39-43.

Parkitna-Cegła Z.: Śmiertelne wypadki drogowe na podstawie materialu sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu w latach 1965-1969. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 45-51.

Jaegermann K.: Wypadki drogowe. III. Sądowo-lekarska ocena nietrzeźwości (uwagi krytyczne). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 53-62.

Nasiłowski W., Jonderko G.: Wpływ etanolu na transfer jonowy potasu i sodu krwinek czerwonych i osocza. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1972, 22(1), 63-68.

Jaklińska A., Łukasiewicz J.: Badania porównawcze nad oznaczaniem alkoholu etylowego w świeżej krwi metodami chromatografii gazowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 69-76.

Nasiłowski W. Pietraszek F.: Poziom wartości redukujących i alkoholu fizjologicznego w przebiegu cukrzycy. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1972, 22(1), 77-82.

Marek Z., Widacki J.: Ofiary rozbojów dokonanych w Krakowie w 1970 r. w aspekcie medyczno-sądowym i kryminalistycznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 83-88.

Lisowski Z., Trela F.: Niezwykły przypadek samobójstwa (postrzelenie z aparatu do wstreliwania kołków). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 89-91.

Marek Z., Jedliński J., Szymusik A., GĄtarski J., Baran E.: Problemy orzecznictwa w chorobie bokserskiej. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1972, 22(1), 93-96.

Śliżewski M., Glinka-Rzeźnicka Z., Makal I.: Badanie neurologiczne i elektroencefalograficzne więźniów - recydywistów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 97-100.

Brzezińska I., Chrzanowiczowa T.: Przypadek ciężkiego samouszkodzenia chorego psychicznie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 101-102.

Koślacz A., Hascewicz-Rzecka M.: Przyczynek do zagadnienia czynników patoplastycznych upojenia patologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 103-106.

Brzyski J.: Wypadkowe zadzierzgnięcie w czasie pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 107-109.

Antoniuk Z., Molenda R., Jokisz T.: Przypadki nietypowych powieszeń. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 111-113.

Mądro R.: Śmiertelny uraz gałki ocznej i mózgu podczas pracy przy pile tarczowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 115-116.

Kobiela J.S., Turowska B., Opolska B.: Oznaczanie cech MNS w plamach krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 117-119.

Kobiela J.S., Turowska B., Turowski G.: Oznaczanie antygenów HLA przy dochodzeniu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 121-125.

Kobiela J.S, Turowska B., Seyfriedowa H.: Rzadki przypadek oznaczenia grupy Ax w dochodzeniu ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 127-129.

Dudziak Z., Panek G., Feluś E.: Analiza społeczna stron w procesach o dochodzenie ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 131-135.

Panicz W., Samek D.: Wpływ ostrego zatrucia tlenkiem węgla na glikolizę w mózgowiu kota. Doniesienie wstępne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 137-139.

Fiedorczuk Z.: Ostre zatrucie siarczanem magnezowym podanym do przewodu pokarmowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 141-145.

Sybirska H., Gajdzińska H.: Oznaczanie chlorochiny w materiale sekcyjnym za pomocą bibuły kationitowanej. Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1972, 22(1), 147-149.

Grzeszczyk C.: Morfologia minucji dermatoglifów ręki ludzkiej. Część II. Częstość występowania poszczególnych typów minucji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 151-157.

Jaegermann K., Łapa M.: Z urzędowych statystyk. Wypadki przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 159-163.

Popielski B., Raszeja S.: VIII Kongres Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej i Społecznej w Opatiji (Jugosławia). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 165-168.

Widacki J.: Zapobieganie przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu kierowców. Nota bibliograficzna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 169-170.

Nasiłowski W.: Kliniczne podstawy alkoholizmu. Nota bibliograficzna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 170-171.

Nasiłowski W.: Badania białek surowicy krwi i ich obraz immunoelektroforetyczny w przewlekłym alkoholiźmie. Nota bibliograficzna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 171.

Nasiłowski W.: Patofizjologia ostrego zatrucia alkoholem etylowym. Nota bibliograficzna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 171-172.

Bryc. R.: Badania doświadczalne mięśnia serca szczurów w podostrym zatruciu tiorydazyną i imipraminą (streszczenie pracy habilitacyjnej). Arch. Med. Sąd. i. Krym. 1972, 22(1), 173-175.

Tomaszewska Z.: Badania nad wartością diagnostyczną oznaczeń kwasu neuraminowego (N-acetyloneuraminowego) w medycynie sądowej (streszczenie rozprawy habilitacyjnej). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(1), 177-180.

Orszański E., Lewkowski W., Hubner H.: Nowe możliwości oznaczania płci w praktyce sądowo-lekarskiej w oparciu o fluorescencyjne wykrywanie chromosomu Y. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 189-194.

Orszański E., Hubner H.: Ciałka Y w plamach krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 195-199.

Bogusz M.: Mechanizacja oznaczania alkoholu metodą enzymatyczną (ADH). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 201-205.

Fiedorczuk Z., Koziołkiewicz W.: Ocena metody spektrografii emisyjnej zastosowanej do oznaczania magnezu w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 207-210.

Kośmider S., Misiewicz A.: Badania doświadczalne wpływu wiązania
tlenków azotu gazowym amoniakiem na obraz krwi obwodowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 211-217.

Petelenz T., Zajusz K., Dukat R., Misiewicz A., Żeleźnik B.: Badania doświadczalne działania tlenku węgla na ustrój. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 219-227.

Borkowski T., Dłużniewska A.: Odporność strychniny na działanie kwasu siarkowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 229-231.

Kosicki M.: Ostra toksyczność trójchloroetylenu. Część I. Ocena toksyczności związku chemicznie czystego i produktu technicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 233-237.

Bardzik S., Krueger A., Raszeja S.: Przyczynek do patomorfologii zatrucia trójchloroetylenem ("Tri"). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 239-242.

Jóźwik T.: Rozmieszczenie etanolu u płodu w przypadku ostrego zatrucia kobiety ciężarnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 243-245.

Grochowska Z., Kołodziej J.: Analiza chemiczno-toksykologiczna złożonego zatrucia tofranilem i tisercyną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 247-251.

Górski M.: Wpływ LSD-25 na narządy świnki morskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 253-256.

Czuczwar Z.: Analiza wyników sekcji ekshumowanych zwłok w materiale Zakładu Mecycyny Sądowej AM w Lublinie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 257-260.

Tomaszewska Z., Mądro R.: Ogniska zachłystowe krwią w płucach w śmiertelnych urazach głowy i szyi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 261-265.

Bogusz M., Łabędź J.: Wykrywanie plam moczu przy zastosowaniu metody ureazowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 267-270.

Trela F.M.: Oznaczanie kształtu śladów krwawych na różnych podłożach przy użyciu prasy ręcznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 271-274.

Lisowski Z., Baran E., Dębski T.: Charakterystyka śladów strzału z pistoletu P-64 i pistoletu maszynowego WZ.63. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 275-281.

Marcinkowski T.: Dwa równoległe tory pocisków - przy postrzeleniu się z pistoletu maszynowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 283-286.

Fiedorczuk Z., Kosicki M.: Śmiertelne zatrucie naftalenem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 287-289.

Jóźwik T.: Przypadek śmiertelnego rażenia prądem elektrycznym po zetknięciu z elektrycznym ogrodzeniem pastwiskowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 291-294.

Marcinkowski T., Przybylski Z., Krzymańska M., Kamiński S.: Elementy ekspertyz wyjaśniające przypadek zabójstwa na tle seksualnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 295-300.

Kozarzewski Z., Żygadłowski J., Popiel L.: Samouszkodzenia więźniów w latach 1950-1971 w materiale Szpitala WZZK w Gdańsku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 301-308.

Pietroń K.: Zespół bitego dziecka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 309-311.

Źwik J.: Bezimmunizacyjna metoda otrzymywania surowic wzorcowych układu AB0 o wysokim mianie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1172, 22(2), 313-314.

Pogorzelski A.: Ustalanie wieku dokumentów sporządzonych pismem maszynowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 315-322.

Jarosz J.: Niektóre problemy identyfikacji podpisów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 323-327.

Hołyst B.: Stadia przestępnego działania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 329-334.

Trębala M.: Zagadnienie wersji śledczej w świetle badań. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 335-340.

Z urzędowych statystyk. Nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego i spożycie alkoholu w Polsce. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 341-344.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej i działów pokrewnych za rok 1971. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 345-358.

Nodzyńska M.B.: Bibliografia prac kryminalistycznych opublikowanych w latach 1970 i 1971. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 359-362.

Nasiłowski W.: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Opiniowanie nietrzeźwości po wypadkach drogowych". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 363.

Nasiłowski w.: Sprawozdanie z III Zjazdu Towarzystwa Medycyny Sądowej NRD w Berlinie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 364-365.

Konferencja Naukowa na temat "Znaczenie Badań i Ekspertyzy Psychologicznej w Praktyce Wymiaru Sprawiedliwości". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 366.

Nasiłowski W.: Nota bibliograficzna "Maria Jasińska: Alkoholizm - bibliografia". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 366-367.

Widacki J.: Nota bibliograficzna: "Jurgen Thorwald: Stulecie detektywów - drogi i przygody kryminalistyki". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1972, 22(2), 367-368.

1973

Wspomnienie pośmiertne - Prof. dr hab. Jan S. Kobiela. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 9-13.

Bibliografia prac Prof. dr hab. Jana S. Kobieli. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 14-18.

Kobiela J.S., Próchnicka B., Jaegermann K.: Zatory tłuszczowe płuc u zmarłych wskutek urazów mechanicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 19-24.

Próchnicka B.: Zatory tłuszczowe. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 25-31.

Turowska B., Szopińska-Ciba L., Wójcikiewicz O., Marek z., Jaegermann K.: Cukrzyca a układy grupowe krwinek i surowicy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 33-38.

Kołodziej J.: Przeciwciała anty-HL-A i ich znaczenie w aspekcie badań sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 39-42.

Gawrzewski W., Opolska B.: Układ grupowy kwaśnej fosfatazy (EC 3.1.3.2.) w płytkach krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 43-44.

Trela F., Próchnicka B.: Samobójstwo przez wstrzyknięcie dożylne strofantyny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 45-47.

Grochowska Z., Turowska B., Opolska B.: Wpływ środków chemicznych używanych do wykrywania linii papilarnych na możliwość oznaczania plam krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 49-51.

Grochowska Z., Fidelus J.: Bezpośrednie oznaczanie chininy w wysuszonej krwi z pominięciem ekstrakcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 53-58.

Marek Z., Szymusik A.: Encefalopatia wywołana działaniem energii wibracyjnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 59-61.

Lisowski Z., Baran E.: Indywidualna identyfikacja deski jako narzędzia zabójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 63-68.

Widacki J., Marek Z.: Ciekawy przypadek nieletniego przestępcy seksualnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 69-71.

Molenda R.: Wpływ alkoholu etylowego na toksyczność katecholamin i acetylocholiny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 73-77.

Dubrzyński A., Bardzik S.: Badania stężenia hemoglobiny tlenkowęglowej u pracowników transportu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 79-82.

Jaklińska A., Tomaszewska Z.: Oznaczenia porównawcze stężenia glukozy w ciałku szklistym oka ludzkiego i w płynie mózgowo-rdzeniowym po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 83-89.

Łukasiewicz J., Jaklińska A.: Zastosowanie detektora wychwytu elektronu (ECD) do analizy chlorowcopochodnych węglowodorów w materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 91-94.

Trojanowska M.: Ekstrakcja hydrazydu kwasu izonikotynowego z materiału sekcyjnego w aparacie Soxhleta. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 95-98.

Fiedorczuk Z.: Wyniki badań pośmiertnych w ostrym zatruciu siarczanem magnezowym podanym do przewodu pokarmowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 99-102.

Garbowska-Górska A., Skórniewski J.: Urodzenie żywego dziecka w wyniku rozkawałkowania ciężarnej kobiety przez pociąg. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 103-104.

Woźniak L., Kosicki M.: Ostra toksyczność trójchloroetylenu. Cz.II. Ocena zmian morfologicznych w wątrobie i nerce szczura białego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 105-112.

Andreas-Ludwicka B., Ludwicki K.: Szybka metoda oznaczania metanolu w materiale biologicznym przy zastosowaniu kolbki typu Widmarka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 113-114.

Ludwicki K., Szutowski M.: Oznaczanie chlorhydryny w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 115-120.

Kornobis J.: Śmiertelne wypadki dzieci na terenie miasta Wrocławia w latach 1952-1970. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 121-124.

Grodecka U., Kornobis J.: Swoista surowica dla nasienia ludzkiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 125-128.

Iwankiewicz S., Kornobis J., Mikulewicz w.: Alkohol etylowy w przychłonce ucha wewnętrznego. Doniesienie I. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 129-132.

Nasiłowski W.: Trudności interpretacyjne niektórych przepisów kpk w postępowaniu sądowo-lekarskim (artykuł dyskusyjny). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 133-138.

Nasiłowski W.: Kształtowanie się krzywych alkoholowych w okresie resorpcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 139-143.

Sybirska H., Gajdzińska H.: Oznaczanie promazyny w materiale ze zwłok w przypadku samobójczego otrucia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 145-148.

Borkowski T., Ostrowski A.: Studia nad wyosabnianiem trucizm organicznych z materiału biologicznego. Cz.I. Badania nad wyosabnianiem związków pochodnych fenotiazyny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 149-153.

Mikołajek A., Grochowska Z., Fidelus J.: Polarograficzne oznaczanie hydantoinalu i luminalu w krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 155-159.

Ziętek M., Fidelus J.: Badania nad oznaczaniem disulfiramu i thiramu bezpośrednio w krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 161-166.

Pabian J.: Analiza psychiatryczna i środowiskowa prostytutek krakowskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 167-175.

Fundowicz R.: Próba rekonstrukcji przypadku dekapitacji w następstwie wypadku drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 177-178.

Łyjak W.: Blizny po samouszkodzeniach, tatuaże a karalność sądowa jako atrybuty nieprawidłowej osobowości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 179-182.

Jaegermann K.: Z urzędowych statystyk. Samobójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 183-184.

Walczyński J.S., Sagan Z.: Wartość materiału śladowego jako rzeczowego środka dowodowego (sprawozdanie z sympozjum "Ślad jako dowód w postępowaniu przygotowawczym i karno-sądowym"). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 185-186.

Nasiłowski W.: Sprawozdanie z pobytu naukowego w ośrodkach medycyny sądowej Niemieckiej Republiki Federalnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 187-188.

Raszeja S., Jakliński A., Borkowski T.: Międzynarodowe kongresy w Paryżu (wrzesień 1972) - sprawozdanie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 189-190.

Nasiłowski W.: Recenzja książki: "Martini G.A., Bode C.: Metabolic changes induced by alcohol.". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 191-192.

Nasiłowski W.: Recenzja książki: "Heintz P. i inni: Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego przy odrzuceniu i przy zgięciu.". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 192.

Hanausek T.: Recenzja książki: "Popielski B., Kobiela J. (red.): Medycyna Sądowa.". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 192-193.

Widacki J.: Recenzja książki: "Jakliński A. i inni: Medycyna Sądowa...". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 193.

Widacki J.: Recenzja książki: "Knyziak Z.: Wariograf w procesie karnym.". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(1), 193-195.

Marek Z., Widacki J.: XXXV lat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 203-206.

Byrdy M.: Kronika oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział Białostocki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 207.

Raszeja S.: Kronika oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział Gdański. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 207-209.

Pragłowski T.: Kronika oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział Katowicki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 209-210.

Widacki J.: Kronika oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział Krakowski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 210.

Agaciak A.: Kronika oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział Łódzki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 210-211.

Chróścielewski E.: Kronika oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział Poznański. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 211-212.

Walczyński J.Z., Wośko G.: Kronika oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział Szczeciński. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 212-213.

Słomski C.: Kronika oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Oddział Wrocławski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 214.

Borkowski T.: Z dziejów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 215-216.

Redakcja: Informacja nt. konferencji dot. badań serologicznych w ojcostwie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 217.

Krueger A.: Uwagi metodyczne odnośnie do oznaczania fenotypów fosfatazy kwaśnej krwinek czerwonych. Arch. Med. Sąd.i Krym., 1973, 23(2), 219-221.

Krueger A., Raszeja S.: Polimorfizm fosfatazy kwaśnej krwinek czerwonych (E.C. 3.1.3.2) w populacji Polski Północnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 223-226.

Byrdy M., Trembaczowska M.: Typy kwaśnej fosfatazy krwinek czerwonych u ludności północno-wschodnich terenów Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 227-230.

Byrdy M.: Rzadki allel Pr kwaśnej fosfatazy krwinkowej w rodzinie polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 231-233.

Brzyski J., Grzesik J.: Przypadek wykluczenia w układzie MN jednego z dwu bliźniaków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 235-236.

Turowska B., Marek Z. Maga F.: Badania rodzinne układu Gc w Polsce. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 237-239.

Marek Z., Maga F.: Rozważania nad problemem "genetyki ilościowej" w betaninurii. Arch. Med. Sąd., 1973, 23(2), 241-246.

Marcinkowski T.: Z zagadnień precyzowania opinii na podstawie badań serologicznych w sprawach spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 247-249.

Marcinkowski T., Przybylski Z.: Biostatystyczna ocena cech serologicznych w dochodzeniu ojcostwa a perspektywy rozwoju pracowni serologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 251-253.

Turowska B.: Uwagi dotyczące wytycznych Komisji Medycyny Sądowej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań grupowych krwi w dochodzeniu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 255-256.

Bardzik S.: Badania nad powstawaniem miejscowych odczynów w okresie interletalnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 257-262.

Trela F.M., Opolska B.: Oznaczanie izoenzymów cholinesterazy za pomocą elektroforezy cienkowarstwowej we krwi pobranej ze zwłok ludzkich i w plamach krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 263-265.

Grochowska Z., Malinowski K., Kieć-Kononowicz J.: Identyfikacja barwników tatuażu metodą chromatografii cienkowarstwowej i spektrofotometrii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 267-271.

Borkowski T., Chłobowska Z., Dłużniewska A.: Zastosowanie chromatografii bibułowej, cienkowarstwowej i gazowej w przypadku zatrucia mieszaniną leków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 273-277.

Klewska A.: Zastosowanie metody mikrodyfuzji do oznaczania fluoru w materiale pochodzenia biologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 279-283.

Wiernikowski A., Worytkiewicz-Nowakowska B.: Ostre zatrucie chlorochiną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 285-287.

Próchnicka B., Marek Z.: Obraz histologiczny mięśnia sercowego w ostrym zatruciu tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 289-293.

Trojanowska M.: Analiza śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla na podstawie materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 295-299.

Molenda R.: Wpływ pobudzenia układu sympatycznego na czynności ośrodkowego układu nerwowego w okresie alkoholemii i po eliminacji alkoholu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 301-305.

Tomaszewska Z., Sawa J.: Ocena wartości dowodowej odczynu demarkacyjnego pierścienia pępowinowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 307-315.

Jaegermann K., Marek Z.: Przypadki zawału mięśnia serca u pilotów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 317-322.

Marek Z., Jaegermann K., Jastrzębski A.: Obrażenia w zakresie narządu wzroku, słuchu i żucia w orzecznictwie sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 323-329.

Mądro R., Tomaszewska Z.: Uwagi orzecznicze odnośnie do następstw uszkodzenia narządów płciowych u mężczyzny na tle ocenianego przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 331-333.

Tomaszewska Z., Jaworska-Kozakowa K., Czerwonka R.: Ciało obce drążące przez oczodół do zatoki szczękowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 335-338.

Lisowski Z., Baran E.: Zabójstwo czy nieumyślne spowodowanie śmierci w świetle badań identyfikacyjnych narzędzia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 339-343.

Zegarski W., Rzepiak M.: Orzekanie sądowo-lekarskie w niektórych przypadkach chorób zawodowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 345-350.

Jaegermann K.: Z urzędowych statystyk. Zabójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 351-352.

Marek Z., Widacki J.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej, kryminalistyki i działów pokrewnych za rok 1972. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 353-366.

Komunikat ZG PTMSiK o V Krajowym Zjeździe Polskich Medyków Sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 367-368 i Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 355-356.

Z.M.: Komunikat o Walnym Zebraniu PTMSiK. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 369.

J.W.: Zabranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 369-370.

Wośko G., Walczyński J.Z.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Szczecińskiego PTMSiK za rok 1972. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 371.

Widacki J.: Nota bibliograficzna: John M. Macdonald: Rape - offenders and their victims. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1973, 23(2), 372-373.

1974

Markiewicz J.: Oznaczanie tlenku węgla we krwi sekcyjnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 5-13.

Jaegermann K., Paćko Z.: Śmiertelne wypadki na torach kolejowych (Analiza materiału sekcyjnego z lat 1957-1972). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 241), 15-32.

Nasiłowski W., Sybirska H., Szczepański J.: Sądowo-lekarskie i toksykologiczne obserwacje śmiertelnych przypadków zatruć lekami psychotropowymi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 33-40.

Hanausek T., Marek Z., Widacki J.: Problemy z definicją uzależnienia lekowego w praktyce polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 41-47.

Sybirska H., Szczepański J.: Dwa przypadki śmiertelnego otrucia gilurytmalem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 49-51.

Sybirska H.: Zastosowanie bibuły kationitowej spektroskopii w podczerwieni i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w analizie chemiczno-toksykologicznej śmiertelnych zatruć niektórymi lekami. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 53-58.

Borkowski T., Ostrowski A.: Studia nad wyosabnianiem trucizn organicznych z materiału biologicznego. Cz. II. Wyosabnianie strychniny z materiału biologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 59-63.

Trela F.M., Marek Z., Halama A., Grochowska Z.: Poziom alkoholu we krwi i przychłonce pobranej ze zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 65-69.

Lewkowski W., Przybylska G., Rendecka J.: Wpływ niektórych środków anestetycznych na poziom alkoholu we krwi oznaczony metodą Widmarka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 71-74.

Brzyski J., Nasiłowski W., Panicz W., Pragłowski T.: Identyfikacja narzędzia czynu za pomocą semimikrofotografii porównawczej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 75-82.

Orszański E.: Ustalenie płci na podstawie wykrywania ciałka Y w plamach krwi na podłożach twardych i na tkaninach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 83-87.

Kołodziej J.: Ocena przypadków zgonów w studniach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 89-93.

Mierzwa K.: Tętniak rzekomy tętnicy wieńcowej serca. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 95-97.

Próchnicka B., Różycka D.: Zmiany morfologiczne w wątrobie i nerce kurcząt pod wpływem subtoksycznych dawek octanu fenylo-rtęciowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 99-105.

Kamerski E., Lewkowski W. Orszański E.: Zastosowanie krwi plazminowej dla celów leczniczych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 107-111.

Bichoński R.: Zaburzenia zachowania się u nieletnich przestępców. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 113-119.

Waltoś S.: Warunki zastosowania poligrafu w procesie karnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 121-126.

Krzyścin A.: Próby dokładności wyników badań poligraficznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 127-133.

Jarosz J.: Ekspertyza daktyloskopijna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 135-139.

Feluś A.: Retusz jako odruchowy przejaw graficzny w piśmie ręcznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 141-145.

Marcinkowski T.: Pionierskie badania Włodzimierza Sieradzkiego (1870-1941) nad precypitynami. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 147-150.

Marcinkowski T.: Pięćdziesięciolecie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 151-155.

Dziadecka S.: 50-lecie Interpolu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 157-162.

Widacki J.: Nota bibliograficzna: Soudni psychologie pro kriminalisty (Psychologia sądowa dla kryminalistyków) pod redakcją J. Soukupa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 163.

Widacki J.: Nota bibliograficzna: Miroslav Dufek, Miroslav Bauer, Miroslav Balik: Doplinkowe studijni materialy pro kriminalisticki smer pravnickeho studia (Materiały uzupełniające dla kierunku kryminalistycznego studiów prawniczych). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 163-164.

Hanausek T.: Nota bibliograficzna: Jan Pjescak: Nasin zakladu kriminalistiky. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 164-165.

Marek Z.: Sprawozdanie z 3 Światowego Kongresu Medycyny Prawnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 167-169.

Kieres B.: Sprawozdanie z zebrania naukowego z okazji X-lecia Zakładu Kryminalistyki UJ. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(1), 169-171.

Markiewicz J.: Oznaczanie alkoholu metodą Widmarka (uwagi biegłego). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 179-187.

Gawrzewski W., Trela F., Grochowska Z.: Próba określenia fazy wchłaniania i eliminacji alkoholu w oparciu o stopień uwodnienia krwi, moczu i ciałka szklistego. 1974, 24(2), 189-194.

Marek Z., Próchnicka B.: Badania pośmiertne w ostrym zatruciu alkoholem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1974, 24(2), 195-199.

Marek Z., Widacki J., Hanausek T.: Alkohol jako wiktimogenny czynnik rozbojów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 201-205.

Nasiłowski W., Szczepański J.: Krzywa alkoholowa u królików po podaniu hydrokortyzonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 207-210.

Politowski M., Markiewicz J., Nedoma J., Kleczyński S., Schiele B., Szpakowski Z., Pollak A.: Badania nad współczynnikami podziału metanolu w niektórych płynach ustrojowych po zatruciu drogą pokarmową. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 211-215.

Fiedorczuk Z., Manios M., Sobczyk Z.: Nietrzeźwość kobiet uczestniczek ruchu drogowego w Łodzi w latach 1968-1971. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1974, 24(2), 217-221.

Jaegermann K.: Badania porównawcze nad wypadkowością drogową (na podstawie materiału sekcyjnego z lat 1968-69 oraz 1971-72). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 223-228.

Jaworska A., Biernawska , Nasiłowski W.: Urazy twarzoczaszki u pieszych powstałe w wypadkach drogowych w materiale Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Śląskiej Akademii Medycznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 229-233.

Raszeja S., Krueger A.: Badania grupowe krwi dzieci z ciąży mnogiej i ich rodziców. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 235-238.

Raszeja S., Krueger A., Świrniak A.: Znaczenie badań daktyloskopijnych dzieci z cięży mnogiej jako uzupełnienie badań grupowych krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 239-241.

Jakliński A., Kozioł P., Bryc R.: Badania porównawcze wartości metod stosowanych do identyfikacji plam nasienia na materiałach tekstylnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 243-252.

Fiedorczuk Z., Skórniewski J.: Niepłodność męska czy jej symulacja? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 253-254.

Sawa J., Tomaszewska Z.: Różnice w pokrywie nabłonkowej przypierścieniowego odcinka sznura pępowinowego oraz pierścienia pępowinowego u noworodków donoszonych i niedonoszonych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 255-258.

Tomaszewska Z.: Kryteria oceny przyżyciowości powieszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 259-265.

Bardzik S.: Zator tętnicy płucnej tkanką wątrobową. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 267-270.

Mądro R.: Przypadek jatrogennego zatoru powietrznego serca. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 271-272.

Iwaszkiewicz A., Bryc R.: Przypadek zatrucia tlenkiem węgla w studni. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 273-274.

Jakliński A., Bryc R.: Zachowanie się aktywności adenozynotrójfosfatazy i 5-nukleotydazy w mięśniach szkieletowych szczurów we wczesnym okresie pośmiertnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 275-278.

Borkowski T., Ostrowski A.: Omyłkowe zatrucie dwu osób preparatem "Baygon". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 279-282.

Czuczwar Z.: Zatrucia aniliną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 283-285.

Kieć-Kononowicz K., Lisowski Z.: Odpryski lakieru jako mikroślady w praktyce sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 287-289.

Łukasiewicz J., Jaklińska A.: Możliwości identyfikacji płynnych paliw drogą badania resztek popożarowych metodą chromatografii gazowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 291-294.

Dębski T., Lisowski Z.: Badania nad sprawnością amunicji kal. 9 mm pochodzącej z czasów II wojny światowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 295-297.

Bąkowski A.: 14-letni zabójca w przebraniu dziewczynki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 299-302.

Jakliński A., Tomaszewska Z., Mądro R.: O konieczności zarządzania sądowo-lekarskich sekcji zwłok w przypadkach zgonów nagłych i nieoczekiwanych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 303-306.

Marek Z., Baran E., Opolska B., Paćko Z.: Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt.: "Zabójstwa w wyniku urazów mechanicznych" oraz "Współczesne metody zabezpieczania i badania dowodów rzeczowych" odbytej w Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Krakowie w dniach 29 i 30 listopada 1973 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 307-312.

Gurgul J.: Rola biegłego w oczach prokuratora. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 313-315.

Marek Z.: Lekarz biegły na miejscu czynu (zasady współpracy medyka sądowego ze służbą śledczą). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 316-319.

Jaegermann K.: Badanie sekcyjne w przypadkach zabójstw spowodowanych urazem mechanicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 320-323.

Jakliński A.: Otrucia zbrodnicze. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 324-329.

Lisowski Z.: Identyfikacja narzędzi zbrodni. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 329-330.

Marek Z., Widacki J.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej, kryminalistyki i działów pokrewnych za rok 1973. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 331-344.

Raszeja S., Markiewicz J., Marek Z.: Sprawozdanie z IX Kongresu Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej i Medycyny Społecznej, Rzym, 23-28.IX.1973. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 345-349.

Walczyński J.Z., Wośko G.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Szczecińskiego PTMSiK za rok 1973. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 350.

Widacki J.: Nota bibliograficzna: M. Owoc: Kryminalistyczne znaczenie fotografii barwnej w ujęciu teorii informacji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 351.

Widacki J.: Nota bibliograficzna: C. O'Hara: Fundamentals of criminal investigation. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1974, 24(2), 352-353.

Archiwum Medycyny Sądowej
i Kryminologii (czerwone)
1975-1984

1975

Sagan Z., Wośko G.: Prof. dr med. Jan Zygmunt Walczyński (6.VII.1917 -1.IV.1974). Wspomnienie pośmierne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 1-4.

Dr habil. Zofia Grochowska (30.V.1929 - 6.VII.1974). Wspomnienie pośmiertne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 5-8.

Raszeja S.: Perspektywy rozwoju medycyny sądowej w Polsce. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 9-13.

Turowska B., Kołodziej J., Krupiński L.: Odpornościowe surowice przeciwko nasieniu ludzkiemu i przeciwko fosfatazie kwaśnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 15-19.

Parkitna-Cegła Z.: Układ grupowy AB0 we włosach ludzkich 1 jego znaczenie w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 21-25.

Jaegermann K.: Obrażenia "zderzakowe" u ofiar wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 26-34.

Trela F., Turowska B.: Substancje grupowe ABO(H) w przychłonce ucha wewnętrznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 35-38.

Bryc R.: Zachowanie się amin katecholowych w mięśniu sercowym szczurów w podostrym zatruciu imipraminą. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 39-43.

Górski M.: Badania ned działaniem estru dwuizopropylowego kwasu fluorofosforowego (DFP) oraz dwuchlorowodorku eteru bis - 4 - hydroksyiminometylo - pirydyno - 1 - metylowego (toxogoniny) na hodowlę embrionu ludzkiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 45-54.

Romig C.H.A.: Niektóre fizjologiczne 1 psychologiczne aspekty badania poligraficznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 56-60.

Widacki J.: Z rozważań nad istotą "symptomów kłamstwa" przy "lie-detection test". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 61-68.

Marek Z., Paćko Z.: Zatrucia śmiertelne w Krakowie w latach 1947-1973. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 69-76.

Fiedorczuk Z., Kosicki M.: Śmiertelna rana szyi u motocyklisty spowodowana drutem rozciągniętym w poprzek jezdni. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 77-78.

Jaegermann K., Falkowski J., Lisowski Z., Trela F.: Samobójcze postrzelenie się kierowcy i czołowe zderzenie dwóch pojazdów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 79-82.

Tomaszewska Z., Mądro R.: Śmiertelny krwotok z tętnicy ocznej jako późne powikłanie urazu czaszki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 83-86.

Czuczwarowa Z., Mądro R.: Zbrodnicze uduszenie przez wytamponowanie jamy ustnej ziemią. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 87-89.

Kurleto E.: Nota bibliograficzna: Gutenkunst W.: Kryminalistyka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 91-92.

Nasiłowski W.: Nota bibliograficzna: Dieter Havermann: Zur Epidemiologie des Strassenverkehrsunfalls. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 95.

Florek T.: Sprawozdanie z posiedzenia Oddziału Krakowskiego PTMSiK oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 96-97.

Czeczot Z.: Sprawozdanie z XI Międzynarodowego Kongresu Prawa Karnego, Budapeszt 9-15.IX.1974 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(1), 97-98.

Fiedorczuk Z.: Bronisław Puchowski - wspomnienie posmiertne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(2), 101-103.

Bibliografia prac Prof. Bronisława Puchowskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(2), 104-107.

Cholewa M., Hołyst B., Markiewicz K., Trznadel K.: Niektóre społeczne i medyczne aspekty samobójstw. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1975, 25(2), 109-118.

Górski M.: Przyżyciowe barwienie hodowli embrionu ludzkiego po krótkotrwałym działaniu estru dwuizopropylowego kwasu fluorofosforowego (DFP). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 119-122.

Gawrzecki W., Gross A., Kunz J.: Sądowo-lekarskie aspekty utonięć (Analiza materiału sekcyjnego z lat 1946-1973). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 123-130.

Sybirska H.: Rozszerzone badania identyfikacyjne i ilościowe leku "Amidochin" w materiale otruć śmiertelnych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 131-142.

Andreas-Ludwicka B., Ludwicki K.: Szybkie oznaczanie etanolu zmodyfikowaną metodą Widmarka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 143-146.

Suchcicki L.: Obraz powierzchni włosa po postrzale. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 147-149.

Kosicki M.: Ostra toksyczność trójchloroetylenu. Część III. Dynamika zmian morfologicznych w niektórych narządach wewnętrznych szczura białego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 151-158.

Trojanowska M.: Rozmieszczenie piramidonu w ustroju po śmiertelnym ostrym zatruciu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 159-162.

Dufek M., Widacki J., Valkova V.: Eksperymentalne badania przydatności poligrafu do przeszukania pomieszczeń. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 163-166.

Bryc R.: Badania mięśnia sercowego szczurów w podostrym zatrucju imipraminą. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 167-173.

Hatossy K., Nasiłowski W.: Zgony nagłe z przyczyn chorobowych w okresie młodzieńczym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 175-181.

Jakliński A., Mądro R.: Analiza przypadków śmierci nagłej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 183-187.

Marek Z.: Recenzja książki: "Kegel Z.: Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym.". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 188.

Baran E.: Orzecznictwo sądowo-lekarskie w przypadkach poronień pourazowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 189-192.

Raszeja S.: Rola biegłego w przypadku sądowo-lekarskiego badania zwłok płodu lub noworodka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 193-197.

Lisowski Z., Ciecieręga s.: Rzadki przypadek zamierzonego zniszczenia zwłok przez spowodowanie eksplozji. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 199-202.

Tomaszewska Z.: Dzieciobójstwo przez dekapitację. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 203-206.

Piwowarczyk E.: Przypadek identyfikacji indywidualnej nitki. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 207-209.

Jaklińska A.: Badania doświadczalne nad wpływem niektórych leków psychotropowych i pyrazolu na szybkość spalania etanolu in vivo oraz w perfundowanej in vivo wątrobie szczura. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 211-217.

Hołda Z.: Recenzja książki: "Coknett R.: Drug abuse and personality in young offenders.". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(2), 219-221.

Szewczyk M.: Poglądy kryminologiczne Leona Wachholza. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 225-231.

Chróścielewski E., Marcinkowski T.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Poznańskiego PTMSiK w roku 1973. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 232 i 242.

Lisowski Z.: Wykorzystanie folii do daktyloskopii w metodyce zabezpieczania i badania mikrośladów. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 233-236.

Zdanowicz P.: Próba oceny metody histologicznej ustalania przynależności gatunkowej kości. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 237-241.

Molenda R., Janica J.: Badania nad wpływem ostrego zatrucia alkoholem na aktywność lipazową mięśnia serca. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 243-250.

Biadała E.: Z historii medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 251-253.

Puchowski B., Garbowska-Górska A., Kosicki M.: Plamy pośmiertne a czas zgonu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 255-258.

Gawrzewski W.: Zabójstwa (sądowo-lekarska analiza materiału sekcyjnego z lat 1970-1972). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 259-265.

Lewkowski W.: Ocena pracy izb wytrzeźwień a odpowiedzialność służby zdrowia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 267-272.

Feluś A.: Z zagadnień roli języka w ekspertyzie pisma. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 273-276.

Fiedorczuk Z., Kosicki M.: Drut rozciągnięty w poprzek jezdni przyczyną wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 277-279.

Czeczot Z.: Naturalne odmiany cech pisma ręcznego w teorii i praktyce. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 281-288.

Sawa J., Łopuszyńska M.: Naczyniaki jamiste rdzenia przedłużonego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 289-292.

Tomaszewska Z., Jakliński A.: Uwagi na temat stosowania szczególnych środków bezpieczeństwa i siły fizycznej względem skazanych i tymczasowo aresztowanych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 293-295.

Walczyński J.Z., Deboa D., Maćkowiak B.: Z kazuistyki napadów pozorowanych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 297-302.

Widacki J.: Recenzja książki: "Dufek M.: Psychiatria sądowa dla kryminalistyków (język czeski).". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 303.

Kurleto E.: Recenzja książki: "Herren R.: Freud a kryminologia (język niemiecki).". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 303-304.

Hoc S.: Recenzja książki: "Anisimow L.N.: Narkotyki - normy prawne (język rosyjski).". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(3), 306.

Gajdzińska H.: Identyfikacja i oznaczenia ilościowe chloropromazyny i jej metabolitów w ostrym zatruciu eksperymentalnym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 309-315.

Wasiutyński A., Kwiatkowski J., Wyhowski J., Suchcicki L.: Zastosowanie mikroskopii elektronowej skaningowej do badań włosów w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 317-321.

Marek Z., Kłys S.: Nietrzeźwość w świetle obowiązującego w Polsce ustawodawstwa karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 323-328.

Janica J., Dopierała T.: Zachowanie się odczynów zażyciowych w zwłokach osób będących pod działaniem alkoholu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 329-338.

Byrdy M.: Rys historyczny i ewolucja ubezpieczeń od następstw wypadków w pracy a orzecznictwo sądowo-lekarskie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 339-343.

Szczepański J.: Sprawozdanie z pobytu naukowo-szkoleniowego w NRD. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 344.

Mądro R., Tomaszewska Z.: Inwalidztwo z tytułu wypadku w pracy i w zatrudnieniu w okresie 1965-1974 na podstawie materiału Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 345-353.

Trojanowska M.: Śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla w czasie pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 355-358.

Fiedorczuk Z., Kosicki M.: Postrzały głowy kołkiem stalowym z osadzka typu "Grom". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 359-361.

Marek Z., Widacki J.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej, kryminalistyki i działów pokrewnych za rok 1974. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1975, 25(4), 362-374.

1976

Jóźwik T., Molenda R.: Zachowanie się aktywności dehydrogenazy kwasu bursztynowego w mięśniu serca szczurów w zależności od czasu trwania zatrucia tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 1-5.

Łukasiewicz J.: Sprawozdanie z pobytów w Katedrze Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Brnie oraz uczestnictwa w XV Zjeździe Czechosłowackich Medyków i Chemików Sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 6 i 18.

Suchnicki L., Wasiutyński A., Kwiatkowski J., Wyhowski J.: Porównanie obrazów powierzchni włosa uzyskanych w mikroskopie świetlnym i elektronowym skaningowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 7-10.

Śliwka K.: O metodach laboratoryjnych częściej stosowanych w diagnostyce śmierci z utonięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 11-17.

Markiewicz J.: Porównanie wyników oznaczeń COHb w krwi sekcyjnej w kilku laboratoriach. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 19-21.

Widacki J.: Recenzja książki: "Inbau F.E. i wsp.: Scientific police investigation.". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 21 i 48.

Chróścielewski E.: Urazowość dzieci jako problem sądowo-lekarski i społeczny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 23-30.

Sztaba R.: Urazowość dzieci jako problem kliniczny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 31-36.

Marek Z.: Nagła śmierć dzieci z przyczyn chorobowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 37-47.

Żelechowska-Rzepka U.: Recenzja książki: "Cekiera C.: Etiologia i motywacja usiłowanych samobójstw.". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 48.

Andreas-Ludwicka B., Walentynowicz-Stańczyk R., Wojda-Gradowska U.: Analiza zgonów dzieci na podstawie materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie w latach 1970-1974. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 49-54.

Molenda R., Dopierała T., Janica J., Antoniuk Z., Jóźwik T.: O nagłych zgonach dzieci na podstawie materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku za okres 1955 do 1974 roku. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 55-60.

Byrdy M., Masłowska T.: Udział czynników gwałtownych u dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i Reanimacji Dziecięcej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 61-64.

Fiedorczuk Z., Kosicki M., Lewkowski W., Orszański E.: Śmierć gwałtowna dzieci na terenie Łodzi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 65-69.

Próchnicka B., Marek Z.: Nagłe zgony z przyczyn chorobowych u niemowląt i dzieci. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 71-76.

Kunz J., Gros A.: Zgony z przyczyn chorobowych u niemowląt i dzieci do 14 roku życia w latach 1950-1959 (analiza materiału sekcyjnego). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 77-81.

Jawień A.: Nagły zgon w zespole Ivemarka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 83-87.

Gross A., Kunc J.: Zgony gwałtowne wśród dzieci do 14 roku życia (analiza materiału sekcyjnego z lat 1946-1973). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 89-95.

Gawrzewski W., Gross A., Kołbik A., Konopka J., Marcinek A.: Utonięcia wśród dzieci i młodzieży w latach 1946-1971. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 96-101.

Dębowska-Wójcik D., Piechota H., Bojar R.: Urazy brzucha u dzieci w świetle obserwacji klinicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 103-106.

Gerkowicz T., Gerkowicz J., Frelek-Karska M.: Zgony nagłe u niemowląt. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 107-110.

Walczyński J.Z., Zapolska-Downar A.: Pęknięcia twarzy przy strzałach w jamę ustną. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 111-114.

Marek Z., Jastrzębski A.: Niecodzienne przypadki zatrucia tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 115-118.

Bogusz M.: O przydatności diagnostyki enzymologicznej w toksykologii klinicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(1), 119-125.

Borkowski T., Dłużniewska A., Kała M.: Identyfikacja wybranych leków i trucizn organicznych za pomocą chromatografii bibułowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 129-134.

Raszewski W., Faff J., Borkowska G., Bąk W.: Wpływ fluostygminy na aktywność niektórych enzymów wskaźnikowych w surowicy szczura. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 135-139.

Krueger A., Raszeja S.: Sprawozdanie z V Krajowego Zjazdu Naukowego PTMSiK (Gdańsk, 15-16 września 1975 r.). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 140, 156 i 170.

Wyhowski J., Kwiatkowski J., Wasiutyński A., Suchcicki L.: Obrazy uszkodzenia termicznego włosa w mikroskopie elektronowym skaningowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 141-144.

Popielski B.: Zasady jednolitej kwalifikacji uszkodzeń ciała. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 145-150.

Bogunia L.: Znaczenie sądowo-lekarskich badań zdolności do płodzenia u mężczyzny w postępowaniu sądowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 151-155.

Raszeja S.: Przyczyny i mechanizm urazów przy pracy. Analiza sądowo-lekarska i epidemiologiczna. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 157-164.

Nasiłowski W.: Ostre zatrucia przy pracy w aspekcie sądowo-lekarskim i społecznym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 165-169.

Zegarski W.: Społeczne następstwa wypadków przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 171-175.

Jakliński A.: Orzecznictwo sądowo-lekarskie powypadkowe. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 177-182.

Bardzik S.: Analiza wypadkowości przy pracy na materiale dwóch przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 183-192.

Molenda R., Janica J., Jóźwik T., Antoniuk Z., Dopierała T.: Kilka uwag o wypadkach przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 193-196.

Lewkowski W., Orszański E.: Ciężkie uszkodzenia ciała i rozstroje zdrowia powstałe w wypadkach przy pracy w materiale Katedry Medycyny Sądowej WAM w latach 1970-1974. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 197-201.

Tomaszewska T., Mądro R.: Inwalidztwo spowodowane uszkodzeniem narządu wzroku w następstwie wypadku przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 203-208.

Bryc R., Czuczwar Z.: Inwalidztwo z tytułu wypadku przy pracy i w zatrudnieniu z uwzględnieniem wykonywanego zawodu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 209-216.

Baran E., Marek Z.: Urazy i zmiany chorobowe kręgosłupa jako przyczyna inwalidztwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 217-222.

Jaegermann K.: Dwie wersje wypadku przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 223-226.

Kopacz K., Kopacz E., Tomaszewska Z.: Ocena psychiatrycznego następstwa urazu głowy jako przyczyny inwalidztwa powypadkowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 227-232.

Trojanowska M., Bryc R.: Przypadkowe śmiertelne zatrucia małych dzieci "Distolonem". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(2), 233-237.

Jaegermann K., Marek Z., Baran E.: Uwagi o ustalaniu związku przyczynowego w opiniach sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 241-247.

Popielski B.: Sprawozdanie z III Zjazdu Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej i Społecznej w Tunisie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 248 i 256.

Kwiatkowski J., Suchcicki L., Wasiutyński A., Wyhowski J.: Obraz korzenia włosa wypadniętego, a obraz korzenia włosa wyrwanego w mikroskopie elektronowym skaningowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 249-252.

Kozioł P.: Badania polimorfizmu aminotransferazy alaniowej (EC.: 2.6.1.2) w populacji Polski południowo-wschodniej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 253-255.

Raszeja S.: Sprawozdanie z pobytu na Konferencji Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Drogowej w Hamburgu (11-13 kwietnia 1975 r.). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 256.

Mądro R.: Fizjopatologia utonięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 257-264.

Radecki W.: Przerwanie ciąży powstałej w wyniku przestępstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 265-271.

Trela F.: Wypadki śmiertelne przy pracy w Hucie im. Lenina w latach 1963-1972. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 273-276.

Kołodziej J.: Zatrucia śmiertelne przy pracy (materiał sekcyjny z lat 1947-1973). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 277-280.

Bryc R., Czuczwar Z.: Urazy kręgosłupa jako przyczyna inwalidztwa z tytułu wypadków przy pracy i w zatrudnieniu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 281-288.

Dubrzyński A.: Społeczne aspekty wypadków przy pracy w oparciu o analizę materiału ZUS w Gdańsku. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 289-292.

Kornobis J.: Przypadki zatruć przy pracy w latach 1964-1974 w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 293-294.

Nasiłowski W., Sybirska H., Szczepański J.: Niektóre aspekty lekarskie i toksykologiczne narkomanii na podstawie praktyki Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 295-297.

Nedoma J.: Przypadek śmiertelnego zatrucia cyjanowodorem po dezynsekcji magazynu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 299-300.

Fiedorczuk Z., Fajst W., Zapolski-Downar A.: Samoistne pęknięcie żołądka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(3), 301-303.

Molenda R., Jóźwik T., Janica J., Antoniuk Z., Dopierała T.: Urazowość u dzieci na podstawie materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w okresie 1955-1974. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 313-316.

Dziedzic-Witkowska T.: Analiza przyczyn zgonów gwałtownych dzieci. Materiał sekcyjny z lat 1962-1974. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 317-320.

Kornobis J.: Śmiertelne wypadki dzieci na terenie miasta Wrocławia w latach 1948-1974. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 321-325.

Marcinkowski T., Wośko G.: Śmiertelne urazy wśród dzieci na terenie Szczecina. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 327-328.

Marcinkowski T., Wośko G.: Zgony dzieci z przyczyn chorobowych w materiale Zakładu Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 329-330.

Boruch Z.: Ciężkie obrażenia wielomiejscowe u dzieci w świetle własnych spostrzeżeń klinicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 331-340.

Nasiłowski W., Sybirska H., Szczepański J.: Sądowo-lekarska ocena 48 przypadków zatruć lekami małych dzieci. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 341-348.

Świątek B., Parkitna-Cegła Z., Morawski A.: Śmiertelne wypadki przy pracy na podstawie materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 349-353.

Lewkowski W., Fiedorczuk Z., Orszański E., Kosicki M.: Śmiertelne wypadki przy pracy na terenie m. Łodzi w latach 1970-1974 na podstawie materiałów Katedry Medycyny Sądowej WAM oraz Katedry Medycyny Sądowej AM w Łodzi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 355-360.

Jaegermann K.: Wypadki kolejowe przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 361-371.

Baran E.: Inwalidztwo w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi w opiniach Zakładu Medycyny Sądowej AM w Krakowie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 373-378.

Tomaszewska Z., Kopacz K., Kopacz E.: Analiza orzeczeń KiZ dotyczących inwalidztwa powypadkowego psychiatrycznego w świetle opinii biegłych lekarzy Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 379-382.

Nasiłowski W., Gajdzińska H., Olszowy Z.: Przegląd kazuistyki śmiertelnych zatruć przy pracy w latach 1965-1974. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1976, 26(4), 383-386.

1977

Jaegermann K., Sosin K.: W sprawie tzn. prawdopodobieństwa ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 1-7.

Marek Z., Turowska B., Jaegermann K.: Aktualny stan badań serologicznych w sprawach o dochodzenie spornego ojcowstwa w Polsce. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 9-12.

Raszeja S., Miścicka D.: Określanie cechy wydzielania (Se) przy pomocy wyciĄgów z nasion i ziela różnych gatunków Cytisus L. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 13-16.

Kozioł P.: Praktyczna przydatność oznaczeń układu GPT w sprawach o ustalenie spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 17-20.

Makowski A., Nałęcka M.: Oznaczanie antygenu Rh (D) w krwi wysuszonej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 21-24.

Borkowski T., Chłobowska Z., Dłużniewska A., Madej A.: Badania za pomocą chromatografii gazowej tła biologicznego wyciągów wątroby w toku jej rozkładu gnilnego. Część I. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 25-34.

Szrzedziński J.: Zastosowanie acetonitrylu do ekstrakcji pochodnych fenotiazyny z gnilnie rozłożonego materiału. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 35-41.

Mazurkiewicz S., Śliwka K.: Wpływ małych dawek alkoholu na niektóre parametry chodu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 43-50.

Molenda R.: Zachowanie się aktywności aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej oraz fosfatazy zasadowej i kwaśnej w surowicy krwi szczurów po skojarzonym podaniu etanolu i niektórych hormonów. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 51-56.

Mądro R.: Badania eksperymentalne nad aspiracją płynu topielnego oraz możliwością przenikania do krwiobiegu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 57-63.

Młodziejowski B., Szydło H.: Możliwość rekonstrukcji wieku płodów ludzkich metodą osteometryczną. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 65-70.

Suchcicki L.: Znaczenie powłoczki włosa w badaniach metodyczno-sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 71-76.

Widacki J., Feluś A., Zwarysiewicz W.: Zakłócenia i zmiany w piśmie samobójców. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 77-82.

Kołodko-Grobelna A.: Kryminalistyczna próba oceny niezwykłego przypadku śmierci więźnia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 83-85.

Bogusz M., Kunz J.: Samobójstwo kombinowane kierowcy samochodu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 87-88.

Ossowski W., Targoński J.: Przypadek kombinowanego samobójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(1), 89-90.

Śliwka K.: Wartość poszukiwań nieorganicznych resztek planktonu w rozpoznawaniu śmierci z utonięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 93-98.

Mądro R.: Badania doświadczalne nad zachowaniem się ciężaru właściwego krwi w przypadkach utopienia w wodzie "słodkiej". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 99-106.

Sybirska H., Gajdzińska H.: Problemy identyfikacji pochodnych benzodiazepiny w materiale sekcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 107-114.

Dłużniewska A.: Tło biologiczne wątroby w analizie toksykologicznej na obecność trucizn organicznych przy zastosowaniu chromatografii cienkowarstwowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 115-118.

Górski M., Norkowski S.: Badania nad zmianami histologicznymi i histochemicznymi u świnek morskich w ostrym zatruciu przez przewód pokarmowy związkami fosforoorganicznymi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 119-126.

Jakliński A., Kozioł P., Żółcińska W.: Oznaczanie układu esterazy D (EsD) w sprawach o ustalenie spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 127-131.

Źwik J.: Oznaczanie izoaglutynin w śladach zasuszonej krwi za pomocą papainowych krwinek wzorcowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 133-138.

Lewkowski W., Orszański E.: Naruszenie nietykalności cielesnej w aspekcie sądowo-lekarskim w materiale Katedry Medycyny Sądowej Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1970-1975. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 139-143.

Jakliński A., Tomaszewska Z., Mądro R.: Naruszenie nietykalności cielesnej - problem prawny czy sądowo-lekarski. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 145-148.

Turowska B.: Przeciwciała antyglobulinowe a oznaczanie cechy Gm(1) w surowicy krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 149-151.

Raszeja s., Popielski B.: X Kongres Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej i Medycyny Społecznej w Monachium. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 152, 156, 160 i 164.

Tomaszewska Z., Targoński J.: Przyczynek do zagadnienia nagłej śmierci w wodzie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 153-155.

Gawrzewski W.: Sądowo-lekarskie badanie zwłok znalezionych na torfowisku. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 157-159.

Skórniewski J.: Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla kierowcy samochodu ugrzęzłego w brodzie rzecznym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 161-163.

Kosicki M., Falandysz Z.: Odgryzienie części języka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(2), 165-167.

Imieliński K.: Nietypowe zachowanie seksualne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 169-175.

Jaklińska A.: Wpływ chloropromazyny na szybkość eliminacji alkoholu etylowego a krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 177-180.

Bogusz M., Pach J., Staśko W.: Eliminacja alkoholu w ostrych zatruciach i warunkach kontrolowanych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 181-186.

Molenda R.: Zachowanie się glikozy we krwi oraz glikogenu w wątrobie i w mięśniach po skojarzonym podaniu etanolu i insuliny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 187-194.

Byrdy M., Trembaczowska M.: Polimorfizm transaminazy glutaminianowo-pirogronowej (GPT) w populacji północno-wschodniej Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 195-198.

Turowska B., Dyakow S., Szałęga A., Białka J.: Surowice precypitujące w zastosowaniu do metody immunoelektroprecypitacji. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 199-205.

Borkowski T.: Sprawozdanie z III Polsko-Niemieckiego Sympozjum n/t "Tło biologiczne w analizie chemiczno-toksykologicznej" (Kraków - 18-19.V.1976 r.). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 205 i 214.

Mądro R.: Wpływ niektórych czynników na czasokres tonięcia w badaniach doświadczalnych na szczurach. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 207-213.

[Autorów nie podano]: Sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego PTMSiK za okres od dnia 2.12.1970 r. do 20.12.1976 r. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 214 i 236.

Romig C.H.A.: Użyteczność prostych testów identyfikacji marihuany (język angielski). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 215-218.

Borkowski T., Chłobowska Z., Dłużniewska A., Madej A.: Badania za pomocą chromatografii gazowej tła biologicznego wyciągów wątroby w toku jej rozkładu gnilnego. Część II. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 219-230.

Harpula Z., Janowska E., Łabędź J.: Zmiany aktywności cholinesterazy w wątrobie w toku jej rozkładu gnilnego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 231-235.

Kołodko-Grobelna A.: Niektóre informacje liczbowe o samobójstwach w Szczecinie w latach 1963-1972 w świetle akt postępowań przygotowawczych Prokuratury Powiatowej dla m. Szczecina. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 237-243.

Wośko G.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Szczecińskiego PTMSiK w Szczecinie za rok 1976. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 243-244.

Targoński J.: Przypadek śmiertelnego zatrucia azotanem baru i tlenkiem rtęci. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(3), 245-247.

Jaegermann K.: Sytuacja diagnostyczna w tzw. sekcjach białych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 250-257.

Marek Z.: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Postępy w medycynie sądowej" zorganizowanej przez Oddział Krakowski PTMSiK - Osieczany k/Myślenic 9-10 grudzień 1976 r. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 258, 278 i 288.

Molenda R., Jóźwik T.: Badania nad działaniem etanolu na ostre zatrucie tlenkiem węgla. I. Ocena synergizmu na podstawie stężenia tlenkowęglowej hemoglobiny i czasu przeżycia nie przekraczającego jednej godziny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 259-266.

Śliwka K.: Ocena przydatności badań niektórych właściwości fizycznych i składników chemicznych surowicy krwi w rozpoznawaniu śmierci z utonięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 267-277.

Górski M., Czarnacki P., Wesołowski E.: Zmiany narządowe w doświadczalnej chorobie poparzeniowej wywołanej napalmem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 279-287.

Kading U.: Oznaczanie wartości tła w badaniach toksykologicznych moczu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 289-296.

Kozioł P.: Różnice ilościowe aktywności aminotransferazy alaninowej hemolizatów krwinkowych w różnych fenotypach GPT. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 297-300.

Chłobowska Z., Dłużniewska A.: Wykrywanie i oznaczanie metaqualonu w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 301-305.

Nasiłowski W.: Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 306 i 320.

Ostrowski A.: Badania procesów wyosabnianych trucizn organicznych w analizie chemiczno-toksykologicznej przy zastosowaniu radiometrii. Część I. Zastosowanie metod radiometrycznych w chromatografii cienkowarstwowej dla celów
toksykologicznej analizy ilościowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 307-314.

Jakliński A., Marek Z., Tomaszewska Z., Mądro R., Baran E.: Sądowo-lekarska interpretacja "choroby zazwyczaj zagrażającej życiu" (art. 155 kk). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 315-319.

Tomaszewska Z., Trojanowska M.: Zabójstwo przez zaczadzenie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 321-323.

Baran E., Lisowski Z.: Identyfikacja pojazdu jako wynik kompleksowych badań sądowo-lekarskich ofiary wypadku drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 325-329.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1975. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 27(4), 330-339.

1978

Marek Z., Trela F.M., Białka J.: Wpływ stopnia uwodnienia krwi na ocenę stężenia alkoholu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 1-4.

Bogusz M., Pach J.: Karboksyhemoglobina i hemoglobina niezwiązana jako wskaźnik ciężkości zatrucia tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 5-9.

Tomaszewska Z., Jaklińska A., Trojanowska M.: Badania nad zachowaniem się glukozy w płynach ustrojowych po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 11-16.

Bremer H.: Standardowe badania metodą chromatografii gazowej niższych węglowodorów, produktów naftowych i benzyn. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 17-27.

Popczyńska-Markowa M., Mierzyński W.: Nagły zgon w pierwotnym nadciśnieniu płucnym u dzieci. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 29-36.

Jaegermann K.: Tzw. rachunek retrospektywny jako dowód w sprawie (artykuł dyskusyjny). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 37-40.

Fiedorczuk Z., Falandysz Z.: Upadki z wysokości w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Łodzi w latach 1971-1975. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 41-46.

Gajdzińska H., Olszowy Z., Sybirska H., Szczepański J.: Zatrucia trójchloroetylenem w kazuistyce Zakładu Medycyny Sądowej AM w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 47-50.

Zając-Nędza M.: Ostre zatrucia związkami baru. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 51-53.

Tomaszewska Z.: Śmiertelne zbiorowe zatrucie siarkowodorem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 55-57.

Bogusz M., Kunz J.: Zgon po zadużyciu Pridinolu i alkoholu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 59-61.

Łukasiewicz J.R.: Wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC) charakterystyka i możliwości zastosowania w zakresie medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(1), 63-65.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1976. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1977, 28(1), 72-80.

Raszeja S.: 50-lecie pracy naukowej Profesora Bolesława Popielskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 83-88.

Milcinski J.: Pacjent jako podmiot w leczeniu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 89-99.

Pirożyński T., Scripcaru G.: Pojęcie przestępczości oraz metoda badań medycznych nad zachowaniem przestępczym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 101-103.

Jaegermann K.: Kategoryczne opinie sądowo-lekarskie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 105-112.

Janica J.: Dynamika aktywności lipazowej mięśnia serca w ostrym zatruciu alkoholem etylowym u szczurów. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 113-116.

Gierowski J.: Kryminologia i kryminalistyczna ocena roli niektórych czynników biopsychicznych w etiologii przestępczego zachowania nieletnich i młodocianych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 117-124.

Marek Z., Olesiński A.: Uwagi o biegłych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 125-130.

Tomaszewska Z., Jakliński A., Mądro R.: "Ciężka choroba długotrwała" - kryteria ciężkości i długotrwałości następstw urazu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 131-134.

Śliwka K., Dziedzic-Witkowska T., Miścicka D.: Wstępna analiza epidemiologiczna śmiertelnych wypadków drogowych w mieście. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 135-141.

Wróblewski L.: Śmierć gwałtowna u dzieci w latach 1968-1977 w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 143-145.

Jakliński A., Tomaszewska Z.: Dwa przypadki zabójstwa w następstwie uduszenia przez zakneblowanie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 147-149.

Mądro R.: Zgon po zabiegu diagnostycznym (laparaskopii). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 151-153.

Łukasiewicz J.: Sprzężone techniki instrumentalne - chromatografia gazowa, spektroskopia masowa, komputer - optymalizacją badań chemiczno -toksykologicznych materiałów wieloskładnikowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 155-158.

Bogusz M.: Sprawozdanie z Konferencji PTMSiK "Wydolność metod a opiniowanie". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(2), 170-171.

Raszeja S.: 40-lecie Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 173-174.

Chróścielewski E., Składziński J.: Działalność dydaktyczno-wychowawcza, naukowa i społeczna prof. dr n. med. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 175-179.

Marcinkowski T.: Publikacje książkowe profesora Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 181-183.

Raszeja S., Miścicka D.: Identyfikacja śladów krwi kobiet ciężarnych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 185-193.

Jaklińska A.: Badania doświadczalne nad aktywnością GGPT (gamma-glutamylotranspeptydazy) u szczura pod wpływem skojarzonego działania etanolu i tofranilu (imipraminy). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 195-198.

Szrzedziński J.: Metoda ekstrakcji trucizn organicznych z materiału biologicznego za pomocą acetonitrylu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 199-206.

Sybirska H., Olszowy Z.: Przydatność bibuły kationitowanej w analizie chemiczno-toksykologicznej zatruć złożonych pochodnymi fenotiazyny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 207-211.

Trojanowska M.: Badania nad ekstrakcją kolumnową związków organicznych z wycinków wątroby. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 213-216.

Turowska B., Janik J.: Układ grupowy esterazy D w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 217-219.

Kozioł P., Dobosz T.: Wstępne badania nad poliformizmem glioksalazy I (GLO, EC.: 4.4.1.5) w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 221-225.

Konieczny J.: Zastosowanie metody kopiowania dyfuzyjnego do badania wieku dokumentów. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 227-230.

Bogusz M.: Kryteria wydolności metod stosowanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 231-235.

Tomaszewska Z., Mądro R.: Trwała całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 237-241.

Koska W., Anioł-Strzyżewska K.: Niektóre aspekty opiniowania z art. 155 kk w praktyce Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 243-245.

Pach J., Bogusz M., Staśko W.: Czynniki wpływające na zależność pomiędzy dawką a efektem w ostrym zatruciu alkoholem etylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 247-251.

Byrdy M.: Sądowo-lekarskie problemy związane z niezwykłym przebiegiem krwiaka nadtwardówkowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 253-257.

Bardzik S.: Niezwykły przypadek odwarstwienia skóry z jednoczesnym całkowitym wytrzewieniem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 259-262.

Ossowski W.: Przypadek samobójstwa przez postrzelenie aparatem do uboju zwierząt. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 263-264.

Kornacewicz-Jach Z., Słomianko-Winnicka M., Stawarczyk W., Cwajda H.: Przypadek spożycia dużej ilości metalicznej rtęci. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(3), 265-267.

Jaegermann K.: Zasady opiniowania o stopniu uszkodzenia ciała (próba uporządkowania). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 269-278.

Raszeja S., Szczerkowska Z.: Allel Pd kwaśnej fosfatazy krwinkowej w rodzinie polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 279-282.

Śliwka K.: Metoda badania włókien srebrochłonnych płuc w rozpoznaniu śmierci z utonięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 283-291.

Kozioł P., Bruszewska W.: Geny "nieme" Po w układzie grupowym kwaśnej fosfatazy erytrocytowej; różnice ilościowe w aktywności enzymu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 293-297.

Górski M., Jankowska-Chadaj E., Bartoszek-Koc I.: Wpływ molibdenu na ciężar ciała i niektóre czynniki biochemiczne krwi szczurów szczepu Wistar. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 299-306.

Klewska A.: Poziomy fizjologiczne selenu w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 307-312.

Grcar M., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Bichoński R.: Znaczenie prognostyczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego dla zachowania asocjalnego nieletnich przestępców. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 313-318.

Przybylski Z., Szwabe E., Marcinkowski T.: Częstość i struktura wielokrotnych wykluczeń ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 319-322.

Kornobis J.: Śmiertelny przypadek zatrucia preparatami Bi-58. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 323-325.

Leńko Z., Korczyk L., Doc W.: Wrodzony brak nerki. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 327-329.

Widacki J.: Przypadek wykorzystania tzw. wizualnego feedbecku w badaniach poligraficznych sprawcy zabójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 331-333.

Stochaj M., Marcinkowski T.: Samobójstwo przy użyciu chloroformu z zaaspirowaniem znacznej ilości ściółki (do dróg oddechowych). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 335-337.

Łukasiewicz J.: Zastosowanie chromatografii gazowej połączonej ze spektoskopią w podczerwieni do badań toksykologicznych złożonych substancji organicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1978, 28(4), 339-343.

1979

Dubrzyński A.: Dwa jubileusze. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 1-6.

Raszeja S.: Z problematyki odpowiedzialności lekarza w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 7-15.

Marek Z., Jaegermann K.: Spostrzeżenia z badań grobów królewskich w Katedrze Wawelskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 17-26.

Dadgar S.K., Tyagi S.P.: Myocardial changes in heart specimens obtained from medicolegal postmortems - a histopathological study (Badania histopatologiczne zmian w mięśniu sercowym w próbkach pobranych podczas sekcji sądowo-lekarskich). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 27-32.

Molenda R., Jóźwik T.: Badania nad działaniem etanolu na ostre zatrucie tlenkiem węgla. II. Wpływ etanolu na toksyczność tlenku węgla w niskiej temperaturze otoczenia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 33-38.

Szymańska K.: Oznaczanie ilościowe talu w materiale zatrucia śmiertelnego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 39-42.

Widacki J., Legień M.: Próba różnicowania pisma ręcznego mężczyzn i kobiet. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 43-45.

Marek Z., Sosin K., Kunz J., Gross A.: Opiniowanie o skutkach obrażeń ciała. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 47-52.

Trojanowska M., Tomaszewska Z.: Zatrucie lekami w aspekcie sądowo-lekarskim (analiza materiału sekcyjnego). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 53-56.

Łukasiewicz J.R.: Chromatografia gazowa w modyfikacji "head space" (fazy gazowej z ponad próbki) w zastosowaniu do badań chemiczno-toksykologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 57-60.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1977. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 61-73.

Kornobis J.: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Błąd Lekarski". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 74.

Wośko G.: Sprawozdanie z działalności Oddziału PTMSiK w Szczecinie za rok 1977. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(1), 74-75.

Marek Z.: Uwagi na temat nowoczesnych metod badawczych w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 77-81.

Hajduk A.: Aspekty sądowo-lekarskie oceny rozsianych zakrzepów wewnątrznaczyniowych u noworodków zmarłych w okresie okołoporodowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 83-91.

Dopierała T., Byrdy M.: Wpływ pośmiertnego rozkładu tkanek ludzkich na wydolność metod określania płci męskiej i żeńskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 93-102.

Trojanowska M.: Zachowanie się aktywności acetylocholinesterazy we krwi osób śmiertelnie zatrutych związkami fosforoorganicznymi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 103-107.

Grcar M., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Bichoński R.: Znaczenie prognostyczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego dla zachowania asocjalnego nieletnich przestępców. Część II. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 109-119.

Widacki J.: Badania poligraficzne osób z organicznymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 121-126.

Gerlach D.: The myocardiopathy and other organic lesions of alcoholics (Miokardiopatia oraz inne organiczne uszkodzenia u alkoholików). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 127-131.

Kozioł P., Dobosz T.: Oznaczenia fenotypów GLO w plamach krwi metodą elektroforezy na folii z octanu celulozy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 133-136.

Gierz J.: Wyosabianie leków z materiału biologicznego przy użyciu żywicy Amberlite XAD-2. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 137-143.

Kabiesz S., Sybirska H.: Śmiertelne zatrucie preparatem Reladorm w interakcji z alkoholem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 145-147.

Szymańska K., Mazak-Łucyk Z.: Przypadek śmiertelnego zatrucia talem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 149-150.

Marek Z., Raszeja S.: VIII Międzynarodowy Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Sądowych w Wichita, Kansas (USA). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(2), 151-154.

Bogusz M., Marek Z.: Perspektywy zwalczania nietrzeźwości kierowców. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 161-167.

Legień M., Pobocha J.: Kryminalistyczna ocena wpływu neuroleptyków na obraz pisma ręcznego schizofreników. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 169-173.

Próchnicka B., Macheta A.: Błony szkliste płuc u zmarłych z powodu ostrych zatruć. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 175-181.

Marek Z., Markiewicz J.: Sprawozdanie z VI Zjazdu Towarzystwa Medyków Sądowych NRD. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 182 i 190.

Marek Z., Zaranek S.: Alkohol jako czynnik wiktimogenny w zgonach gwałtownych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 183-189.

Pach J., Bogusz M., Marek Z., Groszek B., Mitka A.: Analiza epidemiologiczna ostrych zatruć alkoholem etylowym w Krakowie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 191-197.

Marcinkowski T.: Sprawozdanie z VIII Szczecińskiego Sympozjum Naukowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 198 i 206.

Wojdyła Z., Pach J., Kołodziej J.: Ostre zatrucie Ketonoxem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 199-205.

Czeczótko B., Gierowski J., Zięba A.: Dwie opinie sądowo-psychiatryczne w wypadkach komunikacyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 207-213.

Bogusz M.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego PTMSiK za okres 1975-1978 r. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 214.

Kołodziej J.: Dwa niecodzienne przypadki samobójstw złożonych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 215-218.

Widacki J., Wędrychowski J., Tokarz S.: Przypadkowe upozorowane zabójstwa na tle seksualnym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 219-221.

Marek Z. Bibliografia prac naukowych z medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1978. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(3), 222-234.

Marcinkowski T., Kurzejamska M.: Publikacje naucowe profesora Jana Walczyńskiego (1917-1974). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 241-247.

Jaegermann K., Marek Z.: Rozbieżności w opiniach sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 249-257.

Byrdy M., Trembaczewska M.: Częstości fenotypów i genów dezaminazy adenozynowej - ADA w populacji północno-wschodniego regionu Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 259-262.

Plac-Bobula E., Turowska B.: Identyfikacja plam krwi menstruacyjnej na podstawie badania izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 263-267.

Marek Z., Opolska B.: Oznaczanie chromatyny płciowej w plamach krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 269-272.

Kozioł P., Jakliński A.: Uwagi dotyczące oznaczania układu Gm w plamach krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 273-276.

Konieczny J.: Fotometryczna metoda ustalania stabilności graficznej pisma ręcznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 277-280.

Szrzedziński J.: Metody ekstrakcji trucizm organicznych z materiału biologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 281-287.

Baran E., Marek Z.: Poronienie, dzieciobójstwo i urodzenia dzieci pozamałżeńskich w Polsce. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 289-297.

Baran E., Marek Z.: Błąd sztuki lekarskiej w związku z zabiegami przerwania ciąży. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 299-301.

Próchnicka B., Plac-Bobula E.: Opinie o czasie trwania ciąży. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 303-307.

Sybirska H., Wędrychowski J.: Przypadek ostrego śmiertelnego zatrucia Fortralem (Pentazocyną) po nadużyciu alkoholu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 309-312.

Próchnicka B., Kołodziej J., Gierz J.: Śmiertelne zatrucia glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 313-315.

Kunz J., Gross A., Zaranek S.: Śmiertelne powikłania po tracheotomii i intubacji. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1979, 29(4), 317-320.

1980

Markiewicz J.: Zwiększone zawartości COHb pochodzenia endogennego we krwi sekcyjnej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 1-4.

Marek Z., Bobula E.: Przepływ wieńcowy zależnie od lokalizacji i nasilenia miażdżycy wieńcowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 5-10.

Śliwka K., Hausman B.: Próba ustalenia czasu śmierci w oparciu o badania przewodności elektrolitu ciałka szklistego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 11-14.

Stojek T.: Badanie przydatności trawienia enzymatycznego moczu dla wyosobnienia niektórych leków psychotropowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 15-21.

Byrdy M., Trembaczowska M.: Polimorfizm glioksalazy (GLO I, EC 4.4.1.5) w populacji regionu białostockiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 23-25.

Opolska B., Trela F., Turowska B.: Antygeny grupowe AB0(H) w moczu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 27-30.

Nedoma J., Gubała W.: Chromatograficzna metoda oznaczania etanolu w krwi i moczu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 31-34.

Gierz J.: Wyosabnianie niektórych leków psychotropowych i ich metabolitów przy pomocy niejonowej żywicy Amberlite XAD-2. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 35-40.

Konieczny J., Legień M., Zgryzek K.: Matematyczny formalizm interpretacji grafometrycznego badania pisma ręcznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 41-44.

Markiewicz J., Jakliński A.: Ocena możliwości ustalania przyczyny zgonu na podstawie oznaczenia stężeń etanolu i COHb we krwi i innych płynach ustrojowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 45-50.

Przybylski Z., Krzymańska M., Mogilnicka H.: Ekspertyzy serologiczne w sprawach spornego ojcostwa uwzględniające 20 układów grupowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 51-56.

Gross A., Próchnicka B.: Zmiany pośmiertne u osób długotrwale narażonych na zimno. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 57-59.

Gross A., Baran E.: Zakrzepica tętnicy szyjnej wewnętrznej - uwagi opiniodawcze. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 61-64.

Marcinkowski T.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Szczecińskiego PTMSiK w 1978 r. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(1), 66.

Scheibe E.: Podstawowe kierunki rozwoju medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 69-75.

Dr med. Feliks Gwóźdź - wspomnienie pośmiertne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 77-79.

Markiewicz J., Marek Z., Jaegermann K., Kobylecka K.: Badania nad zawartością i rozmieszczeniem niektórych pierwiastków śladowych w aorcie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 81-85.

Szpakowski Z.J., Politowski M., Walczak Z.: Badania doświadczalne nad współczynnikami podziału związków arsenu w niektórych płynach ustrojowych po zatruciu drogą doustną. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 87-92.

Marek Z., Kunz J.: Próba zobiektywizowania rozpoznawania obrzęku mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 93-95.

Olszewska I., Raszeja S., Lipiński J., Prajs J.: Uraz czaszkowo-mózgowy a współczynnik eliminacji alkoholu etylowego u ludzi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 97-100.

Mądro R., Bryc R.: Parametry wagowe "zdrowego serca". Próba obiektywizacji opisu spostrzeżeń sekcyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 101-107.

Lisowski Z., Baran E., Pawlicki R.: Ogniskowe przebarwienia śródkościa pokrywy czaszki jako ślad urazu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 109-114.

Tomaszewski R., Śliwka K., Kądziela W.: Termometr termistorowy do określania temperatury zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 115-118.

Kozioł P.: Aktywność esterazy D w hemolizatach krwinkowych o różnych fenotypach Es D. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 119-123.

Byrdy R., Trembaczewska M.: Polimorficzny układ EsD w populacji północno-wschodniego regionu Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 125-127.

Dobosz T.: Elektroogniskowanie na folii celulozowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 129-132.

Chwistek M., Konieczny J.: Próby autoradiograficznego i prześwietleniowego badania śladów pisma atramentowego usuniętego z papierów syntetycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 133-135.

Sybirska H.: Niektóre problemy analityczne i toksykologiczne zatruć po spożyciu kilku leków. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 137-142.

Przybylski Z., Mogielnicka H.: Chromosom D w przypadku rzekomego wykluczenia macierzyństwa na podstawie homozygotyzmu EE i ee. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 143-145.

Kawecki J.: Zgon zatrzymanego w Izbie Wytrzeźwień. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 147-149.

Kosicki M., Korczyk L.: Uszkodzenie narządów wewnętrznych kijem wprowadzonym przez pochwę. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 151-152.

Dubrzyński A., Raszeja S.: Sprawozdanie z działalności ZG PTMSiK w okresie od 15.IX.1975 r. do 20.IX.1979 r. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 153-155.

Dubrzyński A.: Sprawozdanie z walnego zgromadzenia PTMSiK. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 156-157.

Raszeja S., Markiewicz J., Lewkowski W.: XI Kongres Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej i Medycyny Społecznej w Lyonie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(2), 158-159.

Muller E., Simon A.: O stosunku między czasem śmierci i autolizą jądra komórki. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 169-170.

Koncewicz I.A., Fiedotow A.F., Marczuk A.I.: Badania histochemiczne i histologiczne ran kłuto-ciętych serca w różnych okresach czasu od powstania. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 171-178.

Seyfried H., Kuśnierz G.: Defekty w układzie grupowym Rh: rozpoznawanie i znaczenie w dochodzeniu ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 179-186.

Popova I.: Oznaczanie glioksalazy (GLO-I) w plamach krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 187-190.

Kalczew J.: Układ grupowy PGM1 w sprawach dochodzenia spornego ojcostwa w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Sofii. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 191-192.

Popova I., Kalczew J.: Metoda jednoczesnego oznaczania w żelu skrobiowym fenotypów układów enzymatycznych: AK, PGM1, GLO I, Es D, SODc i GPT. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 193-195.

Nainys J.V., Anuseviciene O.W.: Zastosowanie elektrorentgenograficznych badań kości przedramienia do osobniczej identyfikacji szkieletu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 197-200.

Górski M., Kukiełka E.: Wpływ molibdenu na krew i narządy wewnętrzne szczurów szczepu Wistar. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 201-210.

Wójcikiewicz J.: Nietrzeźwość świadka i upływ czasu a wyniki okazania pośredniego osób. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 211-215.

Gross A.: Niektóre aspekty etiologiczne izolowanego krwotoku podpajęczynówkowego na podstawie mózgowia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 217-223.

Widacki J.: Kilka uwag o kryminalistyce jako nauce empirycznej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 225-228.

Gajdzińska H., Wędrychowski J.: Samobójstwo przez wstrzyknięcie tubokuraryny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 229-231.

Byrdy M., Trembaczowska M.: Wykluczenie ojcostwa na podstawie badań rodzinnych przy szczególnych konstelacjach fenotypów układu Rh u dziecka i pozwanego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 233-236.

Sagan Z.: Przykłady wyłączeń ojcostwa w oparciu o ustalenia genotypu Rh pozwanego przez zbadanie jego rodziców i rodzeństwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 237-243.

Legień M., Pobocha J.: Próba ustalenia stopnia upojenia alkoholowego na podstawie obrazu pisma ręcznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 245-249.

Jaegermann K.: Przejechanie przez ciężki pojazd mechaniczny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 251-254.

Nasiłowski W.: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(3), 255.

Nasiłowski W.: Propozycje unormowania postępowania diagnostycznego w ujemnych sekcjach zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 257-261.

Nedoma J., Gubała W., Jaglarz M.: Oznaczanie etanolu w krwi i moczu. Metoda head-space. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 263-266.

Byrdy M., Trembaczowska M.: Jednoczesne oznaczanie cech PGM1 i GLO I w jednym bloku żelu skrobiowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 267-270.

Przybylski Z., Stawarz M.: Praktyczne możliwości wykluczenia ojcostwa w układzie HLA w ekspertyzach serologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 271-275.

Stawarz M., Przybylski Z.: Polimorfizm układu HLA - locus A,B,C i jego przydatność przy dochodzeniu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 277-284.

Górski M., Korczak E.: Ultrastruktura hepatocytów szczurów szczepu Wistar w zatruciu molibdenem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 285-292.

Łoś-Stolarczyk M., Stolfa W.: Zwyrodnienie tłuszczowe mięśnia sercowego w zespole Reye'a. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 293-298.

Młodziejowski B.: Próba rekonstrukcji wysokości ciała z pomiarów kości stawu barkowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 299-303.

Bartosiewicz J., Stochaj M.: Identyfikacja pożegnalnego listu więźnia - samobójcy w przypadku psychodegeneracji pourazowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 305-314.

Gross A., Lisowski Z.: Nietypowy obraz ran wskutek postrzału z broni myśliwskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 315-319.

Pach J., Groszek B., Bogusz M., Huszno B., Czeczótko B.: Ostre wymuszone zatrucie środkami wybuchowymi drogą doustną. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 321-325.

Mądro R., Szałkowski A.: Zgon wskutek przebicia aorty ciałem obcym tkwiącym w przełyku. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 327-329.

Marek .: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i dziedzin pokrewnych za rok 1979. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 331-354.

Bryc R.: Sprawozdanie z VI Krajowego Zjazdu PTMSiK (Lublin 20-22 września 1979). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 355-356.

Kunz J.: Sprawozdanie z udziału w V Międzynarodowym Zjeździe Medycyny Prawnej, Gandawa, 19-23.VIII.1979 r. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1980, 30(4), 356-357.

1981

Prof. dr hab. Witold Dżułyński. Wspomnienie pośmiertne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 1-3.

Bibliografia prac Prof. dr hab. Witolda Dżułyńskiego (do 1963 r.). Wykaz niekompletny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 3-4.

Jaegermann K.: Pomostowy charakter medycyny sądowej jako odrębnej dyscypliny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 5-11.

Gąsiorowski A., Gałkowska E., Kimak A.: Dermatoglify dłoni w przypadkach rozszczepu podniebienia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 13-19.

Makowski A., Pyżuk M.: Badania serologiczne kopalnej tkanki kostnej wczesnośredniowiecznej populacji Czerska. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 21-25.

Ostrowski A.: Badania procesów wyosabniania trucizn organicznych w analizie chemiczno-toksykologicznej przy zastosowaniu radiometrii. Część II. Zastosowanie metod radiometrycznych w badaniach strat trucizny organicznej w toku jej wyosabniania z materiału biologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 27-33.

Widła T.: Studium nietypowego podpisu starczego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 35-39.

Widacki J., Feluś A.: Sprawcy zabójstw badani w Zakładzie Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 41-46.

Bogusz M., Próchnicka B., Pach J., Cholewa L.: Ostre śmiertelne zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi w materiale Zakładu Medycyny Sądowej i Kliniki Toksykologicznej AM w Krakowie w latach 1975-1980. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 47-51.

Pach J., Mitka A., Bogusz M., Cholewa L.: Ostre zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi wśród mieszkańców Krakowa w latach 1977-1978. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 53-59.

Baran E., Lisowski Z.: Zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny - rekonstrukcja sądowo-lekarska i kryminalistyczna. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 65-66.

Gross A., Trela F., Lisowski Z., Kunz J.: Izolowany krwotok podpajęczynówkowy na podstawie mózgu w następstwie urazu kręgu szczytowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 67-72.

Pach J., Groszek B., Huszno B., Szczudrawa J., Kroch S.: Ostre zatrucie czterochlorkiem węgla i trójchloroetylenem drogą wziewną i przez skórę. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(1), 73-78.

Jakliński A.: Niektóre problemy etyczne współczesnej medycyny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 81-88.

Nedoma J., Gubała W., Jaglarz M.: Oznaczanie niektórych alkoholi wyższych w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 89-92.

Sosin K., Gubała W., Jaglarz M.: Statystyczna ocena precyzji oznaczeń alkoholu w krwi metodą Widmarka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 93-96.

Jaklińska A., Bryc R.: Badania nad aktywnością wybranych enzymów w wycinkach perfundowanej wątroby szczurów po podaniu etanolu, niektórych leków psychotropowych i pyrazolu oraz etanolu łącznie z tymi związkami. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 97-104.

Zaporowska H., Górski M.: Obraz krwi obwodowej oraz niektóre parametry biochemiczne surowicy krwi szczurów szczepu Wistar w przewlekłym zatruciu wanadem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 105-109.

Marcinkowski T.: Sprawozdanie z IX Szczecińskiego Sympozjum Naukowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 111 i 124.

Kozioł P., Jakliński A.: Przydatność obliczeń biostatycznych w aspekcie ekspertyzy serologicznej w procesie alimentacyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 111-116.

Turowska B., Kołodziej J.: Fenotypowa ekspresja izoenzymów w ludzkim nasieniu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 117-120.

Turowska B., Kołodziej J.: Cechy Gm(1) i Gm(2) w nasieniu i plamach nasiena. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 121-123.

Mądro R., Gąsior M.: Ostre zatrucie glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 125-132.

Tomaszewska Z., Bryc S., Jakliński A.: Zamknięcie tętnicy szyjnej wewnętrznej jako następstwo urazu czy samoistnych zmian chorobowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 133-138.

Mądro R.: Śmierć w wyniku zadzierzgnięcia - samobójstwo czy zbrodnia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 139-143.

Gąsior M.: Śmierć z uduszenia przez przypadkowe zamknięcie w drewnianej skrzyni. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 145-146.

Tomaszewska Z., Gąsior M.: Przypadek rozległych uszkodzeń pośmiertnych spowodowanych przez zwierzęta lub w wyniku działania sprawcy zabójstwa w celu utrudnieniu identyfikacji zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 147-150.

Trela F., Białka J.: Zatrucie dwóch ciężarnych azotynem sodu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 151-153.

Pach J., Bogusz M., Próchnicka B., Smoleński O.: Ostre zatrucie euparenem przez skórę i drogą wziewną. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(2), 155-158.

Plac-Bobula E.: Oznaczanie fenotypów układu Gc przy zastosowaniu elektroferezy w żelu agarozowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 161-165.

Legień B.: Zmiany starcze w piśmie ręcznym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 167-173.

Marek Z., Jaegermann K., Kunz J.: Dzieci jako ofiary wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 175-181.

Mądro R., Gąsior M.: Zbiorowe zatrucia glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 183-189.

Materiały Konferencji Naukowej pt.: "Zespołowe, interdyscyplinarne opiniowanie w wypadkach drogowych". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 191-231.

Kończykowski W.: Optymalizacja wykorzystania danych przy opracowaniu opinii o wypadku drogowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 193-201.

Zachuta A.: Uwagi o kompleksowej ekspertyzie w świetle przepisów i zasad prawa karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 203-210.

Bialik Z.: Zespołowe, interdyscyplinarne opiniowanie w wypadkach drogowych w świetle dotychczasowej praktyki. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 211-215.

Jaegermann K., Sosin K.: Modele współpracy biegłych przy rekonstrukcji wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 217-222.

Jakliński A., Mądro R.: Wstępna informacja a efekt pracy biegłych przy rekonstrukcji wypadku drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 223-228.

Gryglewski J., Kołosowski W.: Kilka uwag o badaniach zespołowych w odtwarzaniu przebiegu wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 229.

Nasiłowski W.: Przesunięcie zwłok po wypadku drogowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(3), 229-231.

Kowalik J., Ludwicki K., Iwaszkiewicz A.: Sądowo-lekarska i toksykologiczna problematyka wybuchu metanu w Rotundzie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 233-239.

Andreas-Ludwicka B., Wojda-Gradowska U., Stańczyk R., Młodziejowski B.: Tok postępowania i uwagi na temat identyfikacji ofiar katastrofy lotniczej na Okęciu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 241-249.

Szczerkowska Z.: Wariant R kwaśnej fosfatazy krwinkowej w dwóch rodzinach polskich. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 251-254.

Turowska B., Janik J.: Określenie cechy Gm 1 u dzieci w zależności od wieku. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 255-258.

Turowska B., Nowicka L.: Polimorfizm aminotransferazy alaninowej w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 259-261.

Fiedorczuk Z., Skórniewski J.: Częstość występowania podgrup A1 i A2 wśród ludności regionu łódzkiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 263-267.

Dobosz T., Przybylski Z.: Wyłączenie ojcostwa na podstawie hemoglobiny HbS u dziecka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 269-271.

Jakliński A., Mądro R.: Propozycja sposobu postępowania przy badaniu pośmiertnym ofiar wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 273-279.

Kozioł P., Dobosz T.: Fosfoglukomutaza (EC.2.7.5.1) - polimorfizm punktu izoelektrycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 281-289.

Mądro R., Jakliński A., Łagowski S., Frankowski R.: Analiza wyników sekcji zwłok pieszych uczestników ruchu drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 291-298.

Baran E.: Z problematyki błędu lekarskiego zwiĄzanego z anestezją, reanimacją i intensywną terapią. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 299-305.

Pach J., Macheta A., Próchnicka B., Białka J., Kreczmer M.: Ostre zatrucia glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 307-313.

Marek Z., Bogusz M.: Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Prawnej w Heidelbergu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1981, 31(4), 314-315.

1982

Jaegermann K., Marek Z., Baran E.: Błąd organizacyjny w służbie zdrowia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 1-12.

Sosin K., Gubała W., Jaglarz M.: Wartość diagnostyczna metody Wichmarka a orzecznictwo toksykologiczno-sądowe. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 13-16.

Kryst L., Mucharski A.: Propozycje poprawek do tabel norm ustalania trwałego inwalidztwa powypadkowego w zakresie urazów czaszki twarzowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 17-23.

Dzida J., Hubner H.: Wykorzystanie polimorfizmu chromosomów ludzkich w dochodzeniu ojcostwa. I. Występowanie wariantów chromosomowych u człowieka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 25-31.

Mądro R., Tomaszewska Z., Łagowski S.: Wylewy krwawe w dolnych przyczepach mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych w przypadkach powieszeń. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 33-38.

Hauser R., Miścicka D.: Zatrucia śmiertelne w Gdańsku w latach 1970-1979. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 39-45.

Suchcicki L.: Obrażenia płodu wewnątrz macicy ofiary katastrofy "Rotunda". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 47-48.

Dobosz T.: Układ grupowy esterazy D w aspekcie sądowo-lekarskiej ekspertyzy w sprawach o dochodzenie ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 49-51.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1980. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 53-60.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w Jastrzębiej Górze. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(1-2), 61-62.

Baran E.: Sylwetki polskich medyków sądowych - Longin Feigel. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 65-70.

Widacki J., Marek Z., Konieczny J.: Badanie domniemanych zwłok Jeremiego Wiśniowieckiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 71-76.

Goslar E., Pazdur A., Pazdur M.F.: Próba datowania metodą radiowęglową domniemanych zwłok Jeremiego Wiśniowieckiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 77-80.

Mądro R.: Zachowanie się ciężaru płuc, ich objętości oraz ciężaru właściwego tkanki płucnej u szczurów w warunkach eksperymentalnego utonięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 81-89.

Górski M., Zaporowska H.: Ochronne działanie kwasu askorbinowego w ostrym zatruciu wanadem u szczurów typu Wistar. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 91-95.

Scheller S., Kozioł M., Tustanowski J., Kozak T., Hese R.T., Czechowski W: Próba oceny stanu układu immunologicznego w chorobie alkoholowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 97-105 (por. sprostowanie: Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 26).

Kunz J.: Rozwój metod skalowania obrażeń ciała. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 107-110.

Przybylski Z., Mogilnicka H.: Polimorficzne cechy chromosomów człowieka i ich znaczenie w dochodzeniu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 111-124.

Hubner H.: Częstość występowania i pochodzenie rzekomych ciałek Y. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 125-133.

Hubner H.: Ciałka Y a polimorfizm chromosomów Y. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 135-144.

Dumański J., Głazek A., Mucha-Piekarska M.: Zmienność wybranych cech pisma w sytuacji zagrożenia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 145-152.

Wójcikiewicz J.: Okazania "puste". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 153-155.

Jaegermann K., Marek Z.: Sezonowość wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 157-166.

Jaegermann K., Marek Z., Gross A.: O zmienności rocznej, tygodniowej i dobowej wypadkowości drogowej w województwie krakowskim w latach 1979, 1980. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 167-178.

Mądro R., Łagowski S.: Samobójstwa w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie w latach 1969-1978. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 179-182.

Janica J.: Samobójstwa kombinowane na podstawie materiału Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1956-1979. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 183-185.

Fiedorczuk Z.: Częstość występowania zmian makroskopowych przemawiających za zażyciowym zawiśnięciem w pętli. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 187-193.

Fiedorczuk Z., Pawlak J.: Śmiertelne zatrucia alkoholem etylowym w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM w Łodzi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 195-199.

Kunz J.: Zabójstwo przy pomocy środka owadobójczego "Baygon". Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 201-203.

Muzaherul H.M., Kunz J.: Ukąszenia skorpionów - obserwacje sądowo-lekarskie w Libii. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 205-207.

Fiedorczuk Z., Pawlak J.: Niecodzienny przypadek utonięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 209-211.

Widacki J.: Celowe zwiększanie tempa oddechu jako próba utrudnienia badania poligraficznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 213-216.

Widła T.: Zupełna rehabilitacja grafizmu - studium przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 217-222.

Marcinkowski T., Sagan Z.: Sprawozdanie z Sympozjum Medycyny Sądowej w Berlinie (NRD). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1982, 32(3-4), 223-225.

1983

Turowska B., Nowicka L., Gruszka J.: Polimorfizm GLO I w populacji Polski Południowej i jego zastosowanie w badaniach o dochodzenie spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 1-6.

Gruszka J.: Elektroforetyczny rozdział C3 dopełniacza surowicy ludzkiej. Rozważania metodyczne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 7-10.

Dzida J., Hubner H.: Wykorzystanie polimorfizmu chromosomów ludzkich w dochodzeniu ojcostwa. II. Teorytyczne i praktyczne możliwości metody. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 11-18.

Fiedorczuk Z.: Wartość współczynnika eliminacji godzinowej alkoholu z krwi w badaniach trzeźwości. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 19-25.

Bogusz M., Pach J.: Interakcja pomiędzy alkoholem a lekami psychotropowymi w ostrych zatruciach. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 27-33.

Legień M.: Kryminalistyczna problematyka anonimowych listów okupowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 35-41.

Legień M.: Kryminalistyczna problematyka fałszowania podpisów metodą naśladownictwa bezpośredniego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 43-46.

Śliwka K., Boroń Z., Miścicka-Śliwka D.: Wykorzystanie badań radiologicznych klatki piersiowej do identyfikacji zwłok osób nieznanych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 47-51.

Fiedorczuk Z.: Samobójstwa złożone w przypadkach powieszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 53-57.

Tobolska-Rydz H.: Potajemne laboratorium narkotyczne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 59-62.

Raszeja S.: Wstrząs krwotoczny w następstwie leczenia środkiem antykoagulacyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 63-65.

Mądro R.: Sądowo-lekarska ocena ciekawego przypadku postrzału z broni palnej, kulowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(1), 67-74.

Dubrzyński A., Hauser R., Pawłowski R., Samet A.: 60-lecie Urodzin Profesora Stefana Raszeji. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 79-81.

Pawłowski R., Hauser R.: Oznaczanie alfa-1-fetoproteiny w plamach krwawych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 83-90.

Hauser R., Pawłowski R., Samet A.: Oznaczanie antygenów grupowych w kościach poddanych procesowi gnicia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 91-101.

Dobosz T.: Uproszczenie metody oznaczania poziomu aktywności enzymatycznej kwaśnej fosfatazy erytrocytów. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 103-107.

Marek Z., Kuśmiderski J., Lisowski Z.: Identyfikacja człowieka na podstawie zdjęć radiologicznych zatok czołowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 109-114.

Widacki J., Marek Z.: Czaszka Jana Kochanowskiego w zbiorach Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 115-119.

Dubrzyński A., Dziedzic-Witkowska T., Zbychorski R.: Analiza śmiertelnych wypadków przy pracy w budownictwie, transporcie i przemyśle ciężkim - przyczyny i społeczno-ekonomiczne skutki. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 121-132.

Nasiłowski W., Sybirska H., Zadorowa H.: Próba statystycznej oceny wyników analitycznych 65 śmiertelnych wypadków zatruć barbituranami w interakcji z alkoholem. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 133-136.

Miścicka-Śliwka D., Janiszewska H.: Rzadki allel fosfoglukomutazy (PGM 6-1) w rodzinie polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 137-141.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu madycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1981. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 143-152.

Raszeja S.: II Wszechzwiązkowy Zjazd Medyków Sądowych w Mińsku (ZSRR). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 153-154.

Widacki J.: Sprawozdanie z 6 Światowego Kongresu Medycyny Prawnej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(2), 155.

Nasiłowski W.: Doc. dr hab. Tadeusz Pragłowski - wspomnienie pośmiertne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 157-158.

Dobosz T.: Układy grupowe enzymów ludzkich krwinek czerwonych w świetle własnych badań (streszczenie pracy habilitacyjnej). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 159-164.

Krefft A., Kornobis J., Dobosz T.: Nowy sposób wykorzystania wyników niewyłączającej ekspertyzy serologicznej do oceny szansy ojcostwa pozwanego mężczyzny. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 165-168.

Kłys M.: Współczesne rozwiązania detekcji w chromatografii gazowej. Część I. Detektory nieselektywne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 169-172.

Jóźwik T., Kowalski W.: Kształtowanie się stężeń alkoholu we krwi w okresie wchłaniania po spożyciu jednakowych ilości etanolu zawartego w piwie, winie i wódce. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 173-178.

Olszowy Z., Nasiłowski W.: Zachowanie się poziomu glukozy we krwi gnijącej badanej metodami swoistymi i nieswoistymi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 179-187.

Raszeja S., Byrdy M.: Sprawozdanie z VII Zjazdu Towarzystwa Medycyny Sądowej NRD w Lipsku 4-6.11.1982 r. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 188 i 203.

Mądro R., Frankowski R., Łagowski S.: Analiza przyczyn zgonów nagłych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 189-198.

Janica J.: Samobójstwa dokonane u młodocianych na podstawie materiałów Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1955-1979. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 199-203.

Byrdy M.: Sprawozdanie z II Zjazdu Towarzystwa Genetycznego NRD w Lipsku, 7-11.11.1982 r. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 203-204.

Marcinkowski T.: Sprawozdanie z X Szczecińskiego Sympozjum Naukowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 204, 218, 226 i 233-234.

Fiedorczuk Z.: Analiza przypadków śmierci wskutek samobójczego powieszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 205-210.

Wiernikowski A., Trela F.: Kliniczna i anatomopatologiczna analiza zgonów z powodu ostrych zatruć w Krakowie w latach 1968-1977. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 213-218.

Latacz B., Nikiel M., Mirek E., Bryniarski L.: Nietrzeźwość w zgonach gwałtownych i nagłych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 221-226.

Fiedorczuk Z.: Przypadek oddzielenia głowy pętlą wisielczą. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 229-230.

Tomaszewska Z., Skwarcz A.: Rzadki przypadek uszkodzenia ciała. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 231-233.

Chagowski W.: Niezwykły wypadek przy pracy zakończony zejściem śmiertelnym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 235-238.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1982. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1983, 33(3-4), 239-245.

1984

Popielski B.: Pamięci Profesora Tadeusza Pragłowskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 1-2.

Popielski B., Pragłowski T.: Sprawozdanie sądowo-lekarskie z oględzin zbiorowych mogił i zwłok ludzkich w obozie jeńców w Łambinowicach k/Niemodlina. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 3-8.

Jaegermann K.: O związku przyczynowym. I. Aspekty teoretyczne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 9-15.

Kłys M.: Współczesne rozwiązania detekcji w chromatografii gazowej. Część II. Detektory selektywne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 17-23.

Konieczny J., Fraś M., Widacki J.: Pochodzenie ukrytej informacji a niektóre cechy osobowości w badaniu poligraficznym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 24-30.

Kazimierczak H., Zaborowski A.: Wpływ alkoholu na habituację odruchów podstawowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 31-39.

Zaborowska H., Górski M.: Rola wanadu w przyrodzie i zagrożenie dla środowiska. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 41-48.

Marek Z., Szydłowski Z.: Niepowodzenia i błąd lekarski w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 49-54.

Mądro R.: Zabójstwo i ukrzyżowanie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 56-62.

Baran E.: Zgon w następstwie niespodziewanego skutku użycia broni palnej - samodziałowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 63-68.

Tomaszewska Z., Skwarcz A.: Zgon w następstwie "zabiegu" nastawiania kręgosłupa przez znachora. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 69-71.

Baran E.: Zgon gwałtowny 17-letniego chłopca z nikłymi zmianami morfologicznymi. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 73-76.

Nasiłowski W.: Komunikat o VII Krajowym Zjeździe PTMSiK. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(1), 78.

Jaegermann K.: O związku przyczynowym. II. Poznawcze wymogi opiniowania. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 81-87.

Rydzek T.: Zabójstwa połączone z maskowaniem zwłok w świetle badań. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 89-105.

Pach J.: Przydatność badań scyntygraficznych i enzymatycznych dla oceny hepatotoksycznego działania tlenku węgla w ostrym zatruciu (streszczenie pracy habilitacyjnej). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 107-114.

Negrusz A.: Oznaczanie diazepamu we krwi metodą HPLC w zatruciu ostrym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 115-119.

Jaklińska A., Bryc R.: Aktywność wybranych enzymów w nerce i wątrobie szczurów po podaniu etanolu, niektórych leków psychotropowych oraz etanolu łącznie z tymi związkami. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 121-128.

Feluś A., Konieczny J.: Korelacja niektórych cech pisma ręcznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 129-131.

Tomaszewska Z., Pitera A., Zawora J., Łagowski S.: Ocena kliniczna przypadków uratowanych od śmierci z powieszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 133-137.

Fiedorczuk Z., Kosela Z., Skórniewski J.: Zbiorowe zatrucie formaliną. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 139-142.

Fiedorczuk Z.: Trzy przypadkowe powieszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 143-146.

Fiedorczuk Z.: Wypadkowe zadzierzgnięcie w czasie pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 147-149.

Marcinkowski T.: Komunikat o XI Szczecińskim Sympozjum Naukowym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(2), 150.

Jaegermann K.: O związku przyczynowym. III. Decyzyjne wymogi opiniowania. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 153-160.

Janica J.: Badania dynamiki zmian w ostrej kontrolowanej alkoholemii ze szczególnym uwzględnieniem narządu krążenia na zwierzęcym modelu doświadczalnym (streszczenie pracy habilitacyjnej). Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 161-167.

Kłys M.: Badania nad przydatnością chromatografii gazowej z detekcją termojonową w systematycznej analizie toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 169-182.

Turowska B., Opolska B.: Wpływ fluorku sodu na oznaczanie antygenów i enzymów krwinek ludzkich. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 183-187.

Lisowski Z., Pohl J.: Ocena śladów strzału z broni myśliwskiej amunicją śrutową z zastosowaniem koncentratora. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 189-192.

Legień M., Kwak A.: Ocena techniki wykonania maszynopisu jako metoda identyfikacji autora. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 193-198.

Marek Z., Kołodziej J., Gross A.: Zabójstwa w Krakowie w latach 1881 do 1980. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 199-204.

Marcinkowski T.: Ciało obce znacznych rozmiarów - wprowadzone do odbytnicy mężczyzny w związku z homoseksualnym zaspakajaniem popędu płciowego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 205-209.

Zbychorski R.: Charakterystyczne ślady na ciele po potrąceniu przez łódź. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(3), 211-213.

Jaegermann K.: Zdrowy rozsądek jako sposób podejmowania decyzji. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 217-221.

Miścicka-Śliwka D., Śliwka K.: Badania nad ochładzaniem zwłok w aspekcie ustalania czasu śmierci. I. Pośmiertny spadek temperatury w mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 223-232.

Mądro R., Tomaszewska Z., Jaklińska A., Bryc R.: Norma pośmiertna i wpływ czasu na zachowanie się stężeń mocznika i kreatyniny w ciałku szklistym oka ludzkiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 233-237.

Turowska B., Trela F., Nowicka L.: Kwaśna fosfataza, esteraza D oraz fosfoglukomutaza w przychłonce ucha wewnętrznego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 239-241.

Miścicka-Śliwka D.: Oznaczanie izoenzymów kwaśnej fosfatazy (AcP) w plamach krwawych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 243-249.

Janiszewska H., Miścicka-Śliwka D.: Polimorfizm glikosalazy I (GLO I, EC 4.4.1.5) w populacji regionu bydgoskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 251-255.

Kłys M.: Badania nad przydatnością chromatografii gazowej z detekcją termojonową w systematycznej analizie toksykologicznej. Część I. Badania na materiale biologicznym z dodatkiem leków i związków fosforoorganicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 257-265.

Leśniak T., Legień M.: Graficzne cechy indywidualne w piśmie i rysunkach chłopców 8-10-letnich. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 267-273.

Turowska B.: Nowy allel Pk kwaśnej fosfatazy krwinkowej w trzypokoleniowej rodzinie polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 275-280.

Turowska B., Turowski G.: Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej z zakresu typowania antygenów HLA-A, B, C oraz serologii grupowej krwi ludzkiej, odbytej w dniach 22-23 marca 1984 r. w Krakowie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1984, 34(4), 281.

Archiwum Medycyny Sądowej
i Kryminologii (niebieskie)
1985-1995 (numer 1 i 2)

1985

Śliwka K., Miścicka-Śliwka D.: Badania nad ochładzaniem zwłok w aspekcie ustalania czasu śmierci. II. Pośmiertny spadek temperatury w odbytnicy. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 1-7.

Jaklińska A., Mądro R.: Badania nad możliwością pośmiertnej dyfuzji etanolu z żołądka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 9-15.

Janica J.: Badania ultrastrukturalne mięśnia sercowego szczurów w ostrej kontrolowanej alkoholemii. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 17-26.

Bogusz M.: Własne doświadczenia odnośne przydatności chromatografu Chrom-5 w analizie toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 27-32.

Kłys M.: Badania nad przydatnością chromatografii gazowej z detekcją termojonową w systematycznej analizie toksykologicznej. II. Badania materiału pochodzącego z przypadków śmiertelnych zatruć. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 33-38.

Negrusz A., Chrostek-Maj J., Panas M., Brandys J.: Oznaczanie Sinequanu (Doxepin) w surowicy krwi i materiale sekcyjnym w zatruciu ostrym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 39-47.

Zbychorski R., Jankowski Z.: Rzadki przypadek samobójstwa przez wytamponowanie górnych dróg oddechowych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 49-51.

Baran E.: Możliwości opiniodawczo-badawcze w przypadkach ekshumacji. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 53-57.

Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1983. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(1), 59-65.

Turowska B., Kołodziej J., Nowicka L., Opolska B.: Zróżnicowanie fenotypowe fosfoglukomutazy w plamach nasienia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 69-72.

Miścicka-Śliwka D., Śliwka K.: Badania nad ochładzaniem zwłok w aspekcie ustalania czasu śmierci. III. Pośmiertny spadek temperatury w wątrobie. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 73-78.

Miścicka-Śliwka D., Śliwka K.: Badania nad ochładzaniem zwłok w aspekcie ustalania czasu śmierci. IV. Pośmiertny spadek temperatury w sercu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 79-84.

Śliwka K., Miścicka-Śliwka D.: Badania nad przydatnością wybranych punktów pomiarowych temperatury zwłok, dla określenia czasu śmierci, na podstawie wielopunktowej ciągłej rejestracji temperatury. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 85-92.

Bogusz M., Białka J., Gierz J.: Ocena metod oznaczania cyjanowodoru w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 93-98.

Marek Z., Latacz B.: Toksyczne działanie alkoholu etylowego a zmiany chorobowe układu krążenia. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 99-106.

Jaegermann K.: Historia naturalna i aktualne trendy rozwoju medycyny sądowej w Polsce. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 107-113.

Marek Z., Turowska B., Lisowski Z., Opolska B., Próchnicka B., Trela F.: Sądowo-lekarskie problemy badania zwłok rozkawałkowanych. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 114-121.

Bogusz M.: Opiniowanie o nietrzeźwości - błędy, pokusy i pułapki. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 122-128.

Baran E.: Udział medyków sądowych w Zjazdach Lekarzy i Przyrodników Polskich w XIX i XX wieku. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 129-135.

Nelken J., jun.: Płk. dr med. Jan Nelken (ur. 16 III 1878 - zm. 1940) - Jego życie i dzieła. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 136-140.

Gross A.: Niezwykły przypadek samouszkodzenia ciężarnej połączony z uszkodzeniem ciała płodu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1985, 35(2), 141-144.

Chacia T., Kała M., Łmuda M.: Trwałość heroiny w produktach nielegalnej, domowej przeróbki maku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(3), 157-165.

Mallach H.J.: Die Wechselwirkung zwischen Alkohol und Arzneimitteln als Problem der Gerichtlichen Medizin (Ein Ruckblick auf 25 Jahre eigener Forschung). [Interakcja alkoholu i leków jako problem sądowo-lekarski] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(3), 166-184.

Gubała W.: Sprawdzian dokładności oznaczania alkoholu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(3), 185-189.

Próchnicka B., Plac-Bobula E.: Przykład trudności w opinii o dochodzeniu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(3), 190-192.

Baran E., Lisowski Z.: Uraz mechaniczny czy postrzał przyczyną zgonu? Przypadek badania zwłok ekshumowanych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(3), 193-197.

Dziedzic-Witkowska T., Zbychorski R., Jankowski Z.: Badania morfologiczne ofiar katastrofy m/s "Kudowa Zdrój". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(3), 198-202.

Brzyski J.: Niezwykły przypadek powieszenia samobójczego 14-letniego chłopca. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(3), 203-206.

Widacki J.: Analiza dwóch przypadków nadmiernych reakcji poligraficznych osób niewinnie podejrzanych o zabójstwo. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(3), 207-210.

Trela F.M.: Badania nad rozmieszczeniem alkoholu etylowego w ustroju człowieka w aspekcie sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(4), 213-227.

Dobosz T., Kowalczyk E.: Metoda jednoczesnego oznaczania grup krwi C3 i Gc. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(4), 228-231.

Janica J.: Badania ekg u szczurów w ostrej kontrolowanej alkoholemii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(4), 232-237.

Raszeja S.: Tanatologia i jej granice. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(4), 238-244.

Jaegermann K., Unarski J.: Kto kierował pojazdem? I. Ogólna charakterystyka opinii zespołowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(4), 245-251.

Olajossy M., Wysocka A., Chuchra M.: Stadium nietypowej próby samobójczej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(4), 252-254.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1984. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1985, 35(4), 255-266.

1986

Miścicka-Śliwka D.: Badania nad wykrywalnością kinazy adenylanowej (AK) w plamach krwi ludzkiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 1-5.

Pach J., Mitka A., Billewicz O., Czeczótko B.: Znaczenie tomografii komputerowej mózgu i kompleksowego badania psychiatrycznego w ocenie stanu ośrodkowego układu nerwowego w ostrym zatruciu tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 6-14.

Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Smolka R.: Nomogram dla obliczania czasu śmierci na podstawie wartości temperatury mierzonej w sercu i obwodu klatki piersiowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 15-20.

Marek Z.: Homoseksualiści jako ofiary i sprawcy przestępstw kryminalnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 21-26.

Od redakcji. [Na temat artykułu Choroby jatrogenne w działalności opiniodawczej medyka sądowego] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 27.

Hauser R.: Choroby jatrogenne w działalności opiniodawczej medyka sądowego (artykuł dyskusyjny). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 28-31.

Jaegermann K.: [Na temat artykułu Choroby jatrogenne w działalności opiniodawczej medyka sądowego]. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 32-33.

Marek Z.: [Na temat artykułu Choroby jatrogenne w działalności opiniodawczej medyka sądowego]. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 33-34.

Unarski J., Jaegermann K.: Kto kierował pojazdem? II. Swoiste reguły opiniowania zespołowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 35-41.

Turowska B., Nowicka L.: Warianty PGM1 8-1 i PGM1 8-2 w sprawach o dochodzenie spornego ojcostwa. Uwagi metodyczne. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1986, 36(1), 42-44.

Pach J., Marek Z., Mitka A., Pach K., Bogusz M.: Zachorowania i zgony z powodu ostrych zatruć wśród dzieci i dorosłych mieszkańców Krakowa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 45-51

Macheta A., Anweiler-Śmiałek J., Pach J.: Ostre zatrucie Chlorprothixenem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 52-57.

Baran E.: II. Sylwetki polskich medyków sądowych - Ignacy Schaitter. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(1), 58-63.

Marek Z., Baran E.: Dwieście lat nauczania medycyny sądowej w Krakowie (180-lecie powołania Katedry). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 74-84.

Jaegermann K., Widacki J.: Zmiany paradygmatu medycyny sądowej i kryminalistyki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 85-90.

Raszeja S., Śliwka K.: Ustalanie "czasu śmierci" w świetle piśmiennictwa rodzimego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 91-100.

Kallieris D., Mattern R., Schmidt G.: Responses and injuries in simulated 90-degrees lateral impact. [Skutki i obrażenia ciała w symulowanych zderzeniach samochodów pod kątem 90 stopni] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 101-109.

Marek Z., Widacki J.: Badania szczątków ludzkich dla celów historycznych w praktyce krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 110-117.

Schneider V., Kuppel C.: Todlicher Zwischenfall nach paravertebraler Nervenblockade. [Zgon w następstwie przykręgosłupowej blokady nerwu piersiowego] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 118-125.

Raszeja S.: Działalność naukowa Stefana Horoszkiewicza - refleksje osobiste. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 126-130.

Widacki J.: Ludwik Teichmann i jego związki z medycyną sądową. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 131-135.

Kornobis J.: Dr n. med. Czesław Słomski - wspomnienie pośmiertne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(2), 137.

Turowska B., Nowicka L., Opolska-Bogusz B., Turowski G.: Antygeny układu HLA-AB w ekspertyzie sądowo-lekarskiej II stopnia, a wartość obliczeniowa "prawdopodobieństwa ojcostwa". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 139-143.

Gubała W., Marynowska-Jaglarz M.: N-butanol we krwi zwłok przebywających w wodzie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 144-151.

Kłys M., Bogusz M., Wijsbeek J., de Zeeuw R.A.: Porównanie przydatności detektorów termojonowych I i II generacji (AFID i TID) dla systematycznej analizy toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 152-162.

Kozioł P., Jakliński A.: Opiniowanie ekspertyz serologicznych w sprawach spornego ojcostwa w przypadkach trudności w interpretacji wyników badań. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 163-166.

Marek Z., Turowska B., Opolska-Bogusz B., Próchnicka B., Kołodziej J., Baran E., Lisowski Z.: Zabójstwa na tle seksualnym w latach 1920-1984. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 167-175.

Nasiłowski W., Szczepański J.: Zabójstwa seryjne - rola specjalisty medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 176-182.

Gross A., Wojdyła Z.: Przypadek śmierci wskutek użądleń przez pszczoły. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 183-186.

Kunz J.: Niezwykły przypadek zadławienia fragmentem rurki tracheostomijnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 187-188.

Kunz J., Gross A.: Śmiertelne samouszkodzenia wśród więźniów (z materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(3), 189-191.

Baran E. [artykuł redakcyjny]: W setną rocznicę urodzin Profesora Jana Stanisława Olbrychta. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 201-204.

Raczek E., Grzesik J.: Polimorfizm kwaśnej fosfatazy krwinek czerwonych w populacji Górnego Śląska: kolejny przypadek genu niemego P zero. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 205-210.

Marynowska-Jaglarz M.: Określenie czasu przebywania zwłok w wodzie na podstawie stężenia n-butanolu we krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 211-215.

Legień M.: Podpisy kreowane. I. Asymilacja grafizmu fałszerza w podpisach kreowanych oraz możliwości identyfikacyjne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 216-221.

Sagan Z., Henke J., Schweitzer H.: O niektórych możliwościach opiniowania w związku z ekspertyzami serologicznymi w sprawach spornego ojcostwa w Dusseldorfie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 222-228.

Widacki J.: Badania poligraficzne w Japonii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 229-233.

Gross A.: Trzy przypadki śmiertelnych ran drążących czaszki i mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 234-235.

Chagowski W.: Sepuku - zabójstwo i samobójstwo. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 240-243.

Baran E.: Zagadnienia sądowo-lekarskie w dziele Ludwika Perzyny wydanym w XVIII wieku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 244-245.

Kłys M.: Tragedia w Bhopalu w aspekcie sądowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 36(4), 250-252.

1987

Mądro R.: Badania doświadczalne na królikach nad przydatnością równoczesnego oznaczania stężenia alkoholu w ciałku szklistym gałki ocznej i we krwi dla pośmiertnej diagnostyki stanu nietrzeźwości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 1-13.

Bauer M.: Analiza chemiczno - toksykologiczna niektórych węglowodorów parafinowych w materiale sekcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 14-16.

Bauerova J., Bauer M., Kokavec M., Bojar Z., Marsinova G.: Nakładający się wpływ leku analgetycznego i etanolu na wydolność psychiczną kierowcy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 17-24.

Sachs V.: Czy dwie próbki krwi o identycznym modelu grupowym pochodzą od różnych osób, czy też od tej samej osoby? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 25-27.

Legień M.: Podpisy kreowane. II. Treść podpisu kreowanego a jego struktura graficzna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 28-33.

Jóźwik T., Załuski J., Kolecka M., Ptak S.: Ocena wpływu niskich stężeń alkoholu na czas reakcji i koncentrację uwagi u ludzi po spożyciu piwa lub wódki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 34-39.

Sosin K., Unarski J., Jaegermann K.: Kto kierował pojazdem? III. Przykłady z kazuistyki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 40-46.

Gross A.: Sądowo-lekarska diagnostyka przypadków śmierci wskutek wstrząsu anafilaktycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 47-52.

Kunz J., Kosuń J.: Nagłe zgony wieńcowe u ludzi młodych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 53-56.

Marek. Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1985. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(1), 57-67.

Gurgul J.: Etyczne i prawne aspekty opiniowania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 73-79.

Marek Z.: Uwagi do artykułu J. Gurgula "Etyczne i prawne aspekty opiniowania". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 80.

Szczerkowska Z.: Badania populacyjne fosfatazy fosfoglikolanowej (PGP, E.C.4.1.3.18). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 81-84.

Raczek E.: Polimorfizm glioksalazy I (GLO I, EC. 4.4.1.5) w populacji Górnego Śląska. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 85-88.

Molenda R.: Zależność ostrej toksyczności tlenku węgla od temperatury otoczenia i alkoholemii. I. Zachowanie się czasu przeżycia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 89-97.

Marek Z., Próchnicka B., Kłys M.: Śmiertelne zatrucia lekami pochodnymi naparstnicy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 98-103.

Unarski J., Jaegermann K.: Nowe problemy w ustalaniu osoby kierującej samochodem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 104-109.

Widacki J.: Narodowy Instytut Badawczy Nauk Policyjnych w Tokio. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 110-114.

Lech T.: Ostre i śmiertelne zatrucia związkami chromu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 115-120.

Jaklińska A., Chagowski W.: Śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 121-125.

Turowska B., Turowski G., Nowicka L.: Przeciwstawne homozygoty w układzie PGM 1 w dochodzeniu spornego ojcostwa. Opis przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 126-129.

Turowska B., Opolska-Bogusz B., Plac-Bobula E.: Fosfoglukomutaza w plamach nasienia w aspekcie praktycznego zastosowania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 130-132.

Gross A.: Przypadki śmiertelnych wykrwawień z ran powłok miękkich czaszki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(2), 133-136.

Marek Z., Dziatkowiak A., Marek G., Podolec P., Próchnicka B.: Wszczepianie homogennych (allogennych) zastawek aorty w aspekcie klinicznym i przepisów prawa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 145-151.

Zaviacic M., Kokavec M., Zavacicova A., Blazekova J., Holoman I.K.: Forensic - medical aspects of female prostate and female ejaculation: Acid phosphatase positivity in the artificially prepared spots from fluid ecpelled at ejaculation of the female. [Sądowo-lekarskie aspekty "żeńskiej prostaty i żeńskiej ejakulacji". Wykrywanie kwaśnej fosfatazy w sztucznych plamach żeńskich ejakulatów] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 152-159.

Molenda R.: Zależność ostrej toksyczności tlenku węgla od temperatury otoczenia i alkoholemii. II. Zachowanie się ciepłoty ciała. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 160-166.

Kunz J.: Obrażenia narządów szyi w zadzierzgnięciu i zadławieniu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 167-174.

Kołodziej J., Próchnicka B.: Tło zabójstw dokonanych na krewnych i spowinowaconych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 175-181.

Turowska B., Kłys M., Turowski G., Nowicka L.: Rzekome wykluczenie macierzyństwa w układzie esterazy D (EsD). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 182-185.

Bloch E.: Rzadki przypadek samobójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 186-188.

Sobaniec-Łotowska M., Molenda R., Sobaniec W.: Rozległe zwapnienie w układzie tętniczym u 5-miesięcznego niemowlęcia ze zwłóknieniem sprężystym wsierdzia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 189-194.

Lisowski Z., Pohl J.: Ciekawy przypadek wytypowania i identyfikacji narzędzia czynu w sprawie zabójstwa dwóch kobiet. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(3), 195-198.

Herber F., Baran E.: W 120 rocznicę urodzin Leona Wachholza: Dokumenty z ostatnich lat życia uczonego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(4), 206-212.

Gurgul J.: Profesor Leon Wachholz w oczach prokuratora. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(4), 213-217.

Widacki J.: Próba rekonstrukcji kryminologicznych poglądów Leona Wachholza. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(4), 218-221.

Pohl J., Lisowski Z.: Leon Wachholz jako pionier badań mechanoskopowych w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(4), 222-223.

Dubrzyński A., Andreas-Ludwicka B.: Tradycje i problemy sądowo-lekarskie katedry krakowskiej i warszawskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1987, 37(4), 224-228.

Marcinkowski T.: Dzieła Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Leona Wachholza i Jana Olbrychta i ich wpływ na rozwój medycyny sądowej w regionie szczecińskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(4), 229-232.

Byrdy M.: Zakład Medycyny Sądowej w Krakowie i Jego Kierownik prof. Jan Olbrycht - osobiste wspomnienia z odległych lat 1936-1954. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(4), 233-239.

Raszeja S.: Błędy i niepowodzenia w postępowaniu lekarskim w przypadkach obrażeń czaszkowo-mózgowych w świetle opinii sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(4), 240-246.

Kłys M., Baran E: Przypadek śmiertelnego zatrucia pavulonem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1987, 37(4), 247-251.

1988

Zbychorski R.: Zmiany morfologiczne w płucach spowodowane pośmiertną sztuczną wentylacją. I. Przypadki bez pierwotnego ostrego rozdęcia płuc. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(1), 1-11.

Molenda R.: Zależność ostrej toksyczności tlenku węgla od temperatury otoczenia i alkoholemii. III. Stężenie tlenkowęglowej hemoglobiny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(1), 12-17.

Markiewicz J., Gubała W.: Przyczynek do badań nad synergizmem alkoholu i tlenku węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(1), 18-22.

Kłys M., Kurowska W.: Test EMIT w analizie toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(1), 23-27.

Zaviacic M., Kokavec M., Oberucova J., Zaviacicova A., Holoman I.K.: Sądowo-lekarskie aspekty żeńskiej prostaty i żeńskiej ejakulacji. Obecność kwaśnej fosfatazy w plamach na bieliźnie i w treści z cewki moczowej i z pochwy. Rejestracja stałego wydzielania "żeńskiej prostaty". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(1), 28-35.

Marek Z., Kłys M., Kunz J., Kołodziej J.: Przyczyny śmierci ustalone badaniem pośmiertnym a treść skierowań lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(1), 36-45.

Nasiłowski W., Kabiesz-Neniczka S., Pałka U.: Pośmiertna miniaturyzacja i karbonifikacja narządów jako wynik procesu termicznej retrakcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(1), 46-49.

Kopliński A., Dyaczyńska-Herman A.: Przypadek "samoożywienia" chorego z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym po zatrzymaniu krążenia na stole operacyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(1), 50-52.

Leopold D., Buttger W., Brendel T.: Totenstarremessungen als Beitrag zur Liegezeitbestimmung. [Oznaczanie czasu śmierci w oparciu o pomiar stężenia pośmiertnego] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 61-69.

Groszek B., Kłys M., Pach J., Marek Z.: Hemoperfuzja w ostrym zatruciu Meprobamatem i Luminalem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 70-74.

Negrusz A., Kłys M., Piekoszewski W.: Oznaczanie Sinequanu w materiale sekcyjnym przeprowadzone w dwóch laboratoriach toksykologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 75-80.

Zbychorski R.: Zmiany morfologiczne w płucach spowodowane pośmiertną sztuczną wentylacją. II. Przypadki z pierwotnym ostrym rozdęciem płuc. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 81-87.

Wójcikiewicz J., Jaworska J., Baran J.: Poziom inteligencji a zdolność rozpoznania twarzy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 88-91.

Siuta J., Wójcikiewicz J.: Zastosowanie hipnozy do badania śladów pamięciowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 92-97.

Legień M.: Podpisy kreowane. III. Uzdolnienia plastyczne a kreowanie podpisów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 98-102.

Kłys M., Brandys J., Białka J., Kurowska W.: Postępy w opiniowaniu zatruć lekami. Złożone zatrucia lekowe w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 103-110.

Byrdy M., Jóźwik T.: Trudności przy wyjaśnianiu kilku zbieżnych mechanizmów śmierci z uduszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 111-115.

Pawłowski R.: Wartość dowodowa śladów biologicznych zabezpieczonych w sprawie wielokrotnego zabójcy kobiet - "Skorpiona". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 116-118.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1986. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(2), 119-123.

Raczek E.: Fosfataza fosfoglikolanowa - kolejny enzym krwi ludzkiej w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 125-132.

Opolska-Bogusz B., Turowska B.: Polimorfizm fosfatazy fosfoglikolanowej (PGP) w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 133-137.

Opolska-Bogusz B., Van Tuyen N.: Zastosowanie surowic monoklonalnych anty-M i anty-N do badań śladów krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 138-141.

Dodurkinowa D., Bouska I., Prochazka I.: Histochemiczne badanie enzymów układu przewodzącego serca szczura zmienionego autolitycznie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 142-147.

Lisaev P.I., Gergovski I.: Zdejmowanie odcisków palców ze zwłok przebywających dłuższy czas w wodzie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 148-151.

Molenda R., Tomasiak M.: Zależność ostrej toksyczności tlenku węgla od temperatury otoczenia i alkoholemii. IV. Zachowanie się stężenia glukozy, kwasu mlekowego i lipidów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 152-157.

Turowska B., Turowski G.: Wykluczenie ojcostwa na podstawie układu HLA-ABC w sprawach alimentacyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 158-161.

Fiedorczuk Z.: Samobójczy postrzał kołkiem stalowym z osadzaka typu "Grom". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 162-165.

Fiedorczuk Z., Skórniewski J.: Uszkodzenia zwłok noworodka przez pijawki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 166-167.

Chagowski W.: Przypadek rażenia piorunem wstępnie rozpoznany jako zabójstwo. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 168-170.

Nachciński S.: Przypadek zgonu rocznego dziecka w następstwie pogryzienia przez psa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(3), 171-173.

Marek Z., Kunz J.: Przediagnozowanie jako ważna kategoria błędu medycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 177-183.

Turowska B., Tarajko B.: Układ grupowy Ss w badaniach populacyjnych i w dochodzeniu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 184-188.

Raczek E.: Gen niemy w układzie enzymatycznym glioksalazy I (E.C. 4.4.1.5.) w populacji górnośląskiej. Metoda oznaczania aktywności enzymatycznej glioksalazy I. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 189-194.

Kabiesz J.: Ocena wartości prawdopodobieństwa ojcostwa w wybranych ekspertyzach serologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 195-197.

Legień M.: Test graficzny jako metoda oceny stanu psychofizycznego testatora. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 198-204.

Gross A., Kunz J., Kosuń J.: Analiza przyczyn i częstości zgonów nagłych i gwałtownych na terenie województwa krakowskiego w latach 1977-1986 (na podstawie materiału Zakładu Medycyny Sądowej AM w Krakowie). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 205-209.

Marek Z.: Nietrzeźwość wśród zmarłych z przyczyn chorobowych i gwałtownych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 210-217.

Baran E.: Trudności w opiniowaniu następstw uszkodzeń kręgosłupa szyjnego w postępowaniu karnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 218-222.

Pohl J.: Zastosowanie wykrywacza metali AWM-3 do odnajdywania pocisków w zwłokach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 223-224.

Chagowski W.: Nieprzestrzeganie przepisów BHP przyczyną zgonu dwóch pracowników budowlanych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 225-229.

Gross A.: Tętniaki workowate w ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych (przyczynek do hipotezy o urazowym mechanizmie pękania tętniaków). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 230-232.

Kunz J.: Samoistne pęknięcie żołądka 4-letniej dziewczynki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1988, 38(4), 233-235.

1989

Turowska B., Opolska-Bogusz B.: Układ grupowy Kidd w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 1-3.

Kłys M., Brandys J., Negrusz A., Kosuń J.: Dystrybucja doksepiny w zatruciach ostrych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 5-10.

Konig H.G.: Vom Trauma zur Traumatisierung - Theorie und Praxis Spurentechnischer Rekonstruktion in der Rechtsmedizin. Teil I. Theoretischer Ansatz. [Od urazu do obrażenia - teoria i praktyka technicznej rekonstrukcji śladów w medycynie sądowej. Część I. Założenia teoretyczne.] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 11-19.

Turowska B., Opolska-Bogusz B.: "Niemy" gen (Fy) w układzie Duffy w sprawach o dochodzenie spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 20-25.

Turowski G.: Nazewnictwo antygenów układu HLA 1987. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 26-29.

Kunz J., Gross A.: Problematyka SIDS w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej AM w latach 1974-1986. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 30-34.

Baran E., Próchnicka B.: Sądowo-lekarska ocena oziębienia jako przyczyny zgonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(9), 35-39.

Marek Z.: Od redakcji [Zapowiedź cyklu: "Z Teki Medyka Sądowego"]. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 40.

Marek Z.: Błąd diagnostyczny czy/i nieprawidłowości organizacyjne? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 41-45.

Marek Z., Plac-Bobula E., Kołodziej J.: W sprawie opiniowania o inwalidztwie wojennym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 46-50.

Kunz J., Opolska-Bogusz B., Próchnicka B.: Serologiczna i mikroskopowa identyfikacja tkanek ludzkich w przypadku zagryzienia przez psy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 51-52.

Kosuń J.: Niezwykłe przypadki samobójczego porażenia prądem elektrycznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(1), 53-56.

[Zespół ZMS Kraków]: Wspomnienie pośmiertne: Prof. dr hab. Kazimierz Jaegermann. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 61-63.

[Zespół ZMS Kraków]: Bibliografia prac prof. dr hab. Kazimierza Jaegermanna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 63-67.

Baran E., Przybylski Z., Dubrzyński A.: 50 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 68-79.

Jakliński A., Wróblewski K.: Sądowo-lekarska ocena toksycznego działania leków beta-adrenolitycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 80-86.

Marek Z., Próchnicka B.: Zranienie powłok miękkich głowy (przyczynek do diagnostyki wstrząsu krwotocznego). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 87-92.

Raczek E.: PGM0-1 i Fy w trzypokoleniowej rodzinie Ch. z Górnego -śląska. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 93-99.

Gross A.: Obrażenia od samochodowych pasów bezpieczeństwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 100-104.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1987. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 105-117.

Gos T.: Zmiany aktywności dehydrogenazy mleczanowej i dehydrogenazy jabłczanowej ludzkiej wątroby po śmierci. Doniesienie wstępne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 125-131.

Konig H.G.: Von Trauma zur Traumatizierung - Theorie und Praxis. Spurentechnischer Rekonstruktion in der Rechtsmedizin. Teil 2. Praktische Erfahrungen. [Od urazu do obrażenia - teoria i praktyka technicznej rekonstrukcji śladów w medycynie sądowej. Część 2. Praktyczne doświadczenia] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 132-147.

Bauerova J., Bauer M.: Unsere Erfahrungen mit der Messung des Blutalkohols Vermittels der Analyse Atemluft mit dem Alcotest 7010 (Drager). [Nasze doświadczenia z badań powietrza wydychanego na obecność alkoholu aparatem Alcotest 7010 (Drager)] Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 148-152.

Marek Z., Próchnicka B., Kosuń J.: "Zaburzenia psychiczne?" - dwa przypadki błędu medycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 153-157.

Marek Z., Plac-Bobula E.: Związek przyczynowy w opiniowaniu sądowo-lekarskim. (Rozważania na tle przypadku). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 158-162.

Jaklińska A., Kiszka M., Buszewicz G.: Przypadek samobójstwa przez otrucie mieszaniną leków psychotropowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 163-167.

Pohl J.: Rzadki przypadek identyfikacji indywidualnej noża jako narzędzia czynu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 168-170.

Chagowski W., Buszewicz G.: Zgon w mechanizmie duszenia w następstwie narkotyzowania się parami pochodzącymi z kleju "Butapren". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 171-174.

Stachura Z., Zralek C.: Przypadkowy postrzał w szyję z broni własnej konstrukcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 175-177.

Fiedorczuk Z., Fiedorczuk-Pyziak A.: Rzadki przypadek uszkodzenia ciała. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(3), 178-181.

Pawłowski R.: Oznaczanie antygenów grupowych A, B, H oraz Le a i Le b w plamach krwi i nasienia metodą ELISA na błonie nitrocelulozowej. Uwagi metodyczne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 193-198.

Kłys M., Baran E., Groszek B., Pach J.: Zatrucia pestycydem fosforoorganicznym chlorfenwinfosem z przeżyciem i ze skutkiem śmiertelnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 199-207.

Jaklińska A., Kiszka M.: Kontrolne badanie moczu pacjentów oddziału detoksykacyjnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 209-213.

Byrdy M.: Rozprzestrzenianie i przemieszczalność krwi jako szczególna cecha sińców u starszych ludzi - molekularne uwarunkowania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 215-219.

Marek Z., Kłys M., Baran E.: Zbieg błędnych decyzji przyczyną śmierci dziecka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 221-229.

Baran E.: Rozbieżności w opiniach sądowo-lekarskich trzech zespołów na tle ocenianego przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 230-235.

Marek Z., Plac-Bobula E.: Czy tylko błąd opiniodawczy? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 236-239.

Marek Z., Lisowski Z., Pohl J.: Rozbita butelka jako narzędzie czynu w przypadkach zabójstw. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 240-244.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1988. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(4), 245-252.

-lipko T. (SJ): Błąd medyczny w świetle etyki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 1-7.

1990

Szołtysek H.: Wykorzystanie reakcji utleniania fenylobutazonu do azobenzenu do identyfikacji i badań ilościowych leku w materiale biologicznym w przypadku zatrucia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 8-15.

Sochaj J., Tarajko B., Turowska B.: Polimorfizm układu C3 dopełniacza w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 16-21.

Kłys M., Białka J.: Zagadnienia analityczne w zatruciach pestycydami karbaminianowymi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 22-30.

Kunz J.: Niektóre aspekty opiniowania o stopniu uszkodzenia ciała w przypadkach zbrodniczego zagardlenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 31-35.

Godlewski J.: Wczesne rozpoznawanie i sekcyjne potwierdzenie przypadku nekrosadyzmu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 36-41.

Turowska B., Turowska-Heydel D.: Rzadki wariant ADA 5-1 w polskiej rodzinie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 42-45.

Kosuń J., Konopka T., Kłys M.: Trzy przypadki śmiertelnego zatrucia lekiem przeciwcukrzycowym chlorpropamid. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 46-48.

Kłys M., Białka J.: Zatrucia z przeżyciem i skutkiem śmiertelnym pestycydami karbaminianowymi - karbofuranem i propoksurem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(1), 49-58.

Przybylska-Wendt G.: Moralno-społeczny aspekt oceny zabójstw. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 61-65.

Bryniarska D.: Znaczenie tomo-komputerowego rozpoznania zaniku mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 66-75.

Janica J.: Morfologiczne aspekty ostrego zatrucia etanolem (oze). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 76-80.

Buszewicz G.: Użycie immobilizowanej beta-glukuronidazy do hydrolizy połączeń niektórych leków z kwasem glukuronowym w moczu pochodzącym od osób zatrutych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 81-85.

Buszewicz G.: Badanie przydatności immobilizowanej beta-glukuronidazy w seryjnej, toksykologicznej, analizie moczu. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1990, 40(2), 86-90.

Wachowiak R., Przybylski Z., Straub T.: Równoczesna analiza chromatograficzna alkoholu etylowego i innych trucizn lotnych w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 91-97.

Olszowy Z., Nasiłowski W.: Harnalkoholgehalt nach Alkoholgabe an Ratten [Poziom alkoholu w moczu szczurów po podaniu trucizny]. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 98-102.

Garlicki R.: Badania nad niepłodnością małżeńską. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 103-108.

Marek Z., Plac-Bobula E.: Z pogranicza medycyny, etyki i prawa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 109-114.

Pohl J., Lisowski Z., Baran E.: Niezwykły przypadek identyfikacji kopyt krowy jako narzędzia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 115-117.

Janica J., Rydzewska M.: Samobójstwa rozszerzone w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku (1955-1988). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 118-121.

Raszeja S.: Tłumaczenie "Uchwały Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Prawnej na temat DNA". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(2), 122-123.

Jankowski Z., Zbychorski R.: Przydatność badań morfologicznych zawartości glikogenu w wątrobie dla diagnostyki śmierci z ochłodzenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 125-130.

Kósa F., Antal A., Szenderenyi J., Farkas I.: Oznaczanie wieku płodów na podstawie badania kości przy użyciu mikroskopu skaningowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 131-140.

Modras Z., Raszeja S., Bardzik S., Reguła K., Jankowski Z., Zbychorski R.: Ocena przydatności urządzenia ALCOMAT dla celów dowodowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 141-149.

Janica J., Szrzedziński J., Skiba M.: Wartość współczynnika beta-60 w badaniach Zakładu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 150-153.

Szczerkowska Z.: Izoenzymy tkanek ludzkich i ich przydatność w identyfikacji serologicznej w przypadku dzieciobójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 154-156.

Kłys M., Groszek B., Nitecki J.: Problemy kliniczne i orzecznicze w ostrych zatruciach dimetoatem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 157-164.

Nasiłowski W.: Zwłoki człowieka jako materiał transplantacyjny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 165-168.

Legień M.: Niektóre prawne problemy pobrania narządów od osób żyjących. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 169-172.

Tesarova O., Kokavec M.: Trendy w przypadkach samobójstw wśród ludzi uzależnionych od alkoholu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 173-177.

Gross A.: Samobójstwa wspólne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 178-182.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1989. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1990, 40(3-4), 183-189.

1991

Janica J.: Prof. dr med. Maria Byrdy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 1-3.

Baran E., Lisowski Z., Marek Z., Pohl J.: Sądowo-lekarskie i kryminalistyczne badanie zwłok ze zbiorowych mogił w latach turzańskich w województwie rzeszowskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 4-39.

Van Tuyen N.: Oznaczanie fenotypów kwaśnej fosfatazy i esterazy D w plamach krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 40-42.

Brzeski Z., Chagowski W., Domańska I., Gnyp L.: Dynamika zmian klinicznych i patomorfologicznych w ostrych zatruciach herbicydem Gramoxone. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 43-47.

Domańska I., Brzeski Z., Chagowski W., Gołacka E.: Obraz kliniczny a zmiany patomorfologiczne w ostrych śmiertelnych zatruciach pestycydami fosforoorganicznymi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 48-51.

Turowski G.: Nazewnictwo genów i alleli układu HLA, 1989. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 52-57.

Lech T.: Możliwości wykorzystania włosów w medycynie sądowej i dziedzinach pokrewnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 58-63.

Fiedorczuk Z.: Czy próbkę krwi dostarczono do Zakładu? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 64-66.

Jaklińska A., Kiszka M., Chagowski W.: Przypadek samobójstwa przez otrucie pastą arszenikową. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 67-69.

Buszewicz G., Chagowski W.: Zgon pracownika kolei w następstwie nie kontrolowanego zapłonu gazu płynnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 70-73.

Chagowski W.: Bestialskie zabójstwo na tle seksualnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 74-78.

Fiedorczuk Z., Skórniewski J.: Przykład błędu sekcyjnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(1), 79-80.

Siengalowiczowa N.: Moje wspomnienia o profesorze Sergiuszu Schilling-Siengalewiczu w 40. rocznicę śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 89-96.

Mądro R.: Sprawozdanie z ekshumacji przeprowadzonej w dniach 25-27 kwietnia 1990 w lesie na terenie uroczyska "Baran" w Kąkolewnicy oraz z dalszych badań zabezpieczających podczas niej szczątków ludzkich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 97-105.

Wachowiak R., Przybylski Z., Nowaczyk W.: Analiza glikolu etylenowego w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 106-111.

Gieracka D.: Częstość występowania cechy G1(29) w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 112-117.

Traunfellner Z.: Agonalna martwica trzustki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 118-121.

Marek Z., Konopka T.: Wypadkowość drogowa w Krakowie w świetle obserwacji sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 122-129.

Janica J.: Eutanazja jako problem etyczny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1191, 41(2), 130-132.

Markiewicz J., Gubała W., Łabędź J.: W sprawie tzw. Raportu Leuchtera. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 133-137.

Tomaszewska Z., Jakliński A.: Uwagi krytyczne do Komentarza do Kodeksu Karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 138-144.

Jaklińska A., Kiszka M., Buszewicz G.: Ostre śmiertelne zatrucie kwasem salicylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 145-150.

Janica J., Rydzewska M.: Zgony osób uzależnionych w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(2), 151-153.

Szczerkowska Z.: Przydatność genetycznie uwarunkowanych markerów grupowych w identyfikacji serologicznej tkanek ludzkich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 161-167.

Turowska B., Garlicki R.: Substancje grupowe ABH w wymazach z pochwy kobiet. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 168-171.

Łabędź J., Gubała W., Calińska H.: Stężenie alkoholu w niektórych płynach ustrojowych jako wskaźnik określający fazę jego przemian w chwili zgonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 172-177.

Molenda R.: Wpływ stężenia etanolu na toksyczność tlenku węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 178-184.

Kulikowska J., Sybirska H.: Badania chemiczno-toksykologiczne materiału ze zwłok w przypadkach śmiertelnych zatruć propranololem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 185-189.

Marcinkowski T., Parafiniuk M., Deboa D.: Z badań nad emisją termiczną wylewów krwawych podskórnych (doniesienie wstępne). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 190-192.

Baran E.: Udział polskich medyków sądowych w sprawie katyńskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 193-200.

Marek Z.: Niepowodzenie i błąd medyczny - dwa niezwykłe przypadki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 201-206.

Raszeja S., Zegarski W., Dziedzic-Witkowska T.: Abstynencja przyczyną ciężkiej psychozy majaczeniowej u aresztowanych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 207-211.

Szołtysek H., Sybirska H.: Trudności identyfikacyjne w niektórych przypadkach podejrzanych o zatrucie lekami. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 212-216.

Modras Z.: Trudności analityczne i opiniodawcze w przypadku śmiertelnego zatrucia fenylobutazonem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 217-220.

Janica J., Rydzewska E., Załuski J.: Ciężkie uszkodzenia ciała w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1978-1988. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 221-223.

Świątek B.: Problemy sądowo-lekarskie przy ustalaniu choroby zawodowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 224-227.

Marcinkowski T., Deboa D.: Przypadek trudności w ocenie mechanizmu złamania nasady kości piszczelowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 228-230.

Fiedorczuk Z.: Niezwykły przypadek śmierci gwałtownej dziecka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 231-235.

Świątek B., Traunfeller Z.: Rzadki przypadek samouszkodzenia klatki piersiowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(3), 236-239.

Marek Z., Kołodziej J., Baran E.: Samobójstwa w Krakowie - badania porównawcze z lat 1881-1990. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 241-247.

Nitecki J., Groszek B.: Ocena czynników wpływających na obraz kliniczny w ostrym zatruciu alkoholem etylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 248-253.

Kaliszczak M.: Zwłoki, ich części, elementy oraz szczątki z punktu widzenia kryminalistyki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 254-257.

Kłys M., Groszek B., Gross A., Panasiuk L.: Problemy orzecznicze w zatruciach fozalonem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 258-266.

Plac-Bobula E., Turowska B.: Czas trwania ciąży a badania serologiczne jako dowody w sprawach o dochodzenie spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 267-270.

Groszek B., Kłys M., Pach J.: Ostre zatrucie azydkiem sodu drogą doustną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 271-275.

Rydzewska M., Janica J.: Śmierć z przegrzania u 6 miesięcznego dziecka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 276-278.

Molenda R., Kochanowska K.: Uwagi o trudnościach oznaczania przynależności grupowej naskórka w układzie ABO u sprawcy zabójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 279-282.

Fiedorczuk Z.: Przypadek śmiertelnego wykrwawienia z rany tłuczonej czoła. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 283-285.

Majdecki T., Cerańska K., Jaszczołt M., Tomankiewicz Z.: Rzadki przypadek śmiertelnych ran drążących czaszki i mózgu spowodowanych odłamkami tarczy szlifierskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 286-290.

Gross A., Pohl H.: Urazy zadane obutą stopą - przypadki identyfikacji na podstawie śladów na ciele ofiary. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 291-295.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej i działów pokrewnych za rok 1990. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1991, 41(4), 296-303.

1992

Wachowiak R., Przybylski Z., Wienskowska L.: Wydajność izolacji i analiza pochodnych kwasu barbiturowego w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 1-5.

Pawłowski R.: Polimorfizm podtypów białka GC surowicy ludzkiej w populacji Polski Północnej (obszar Gdańska). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 6-12.

Raczek E.: Polimorfizm esterazy D (ESD, EC.3.1.1.1.) w regionie Górnego Śląska. Gen niemy w układzie esterazy D. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 13-18.

Gubała W., Łabędź J., Hebenstreit J., Calińska H., Stryszak E.: Polski aparat Alkometr P20 - badania prototypu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 19-23.

Kłys M.: Związki fosfoorganiczne i karbaminiany w świetle problemów ogólnych toksykologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 24-37.

Kunz J.: Niektóre przyczyny rozbieżności stanowisk prawników i biegłych lekarzy w opiniowaniu sądowo-lekarskim. Część I: problematyka związku przyczynowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 38-60.

Sybirska H., Kulikowska J.: Wartość analizy toksykologicznej w wybranych przypadkach śmierci gwałtownej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 61-63.

Marcinkowski T., Deboa D.: Kryteria śmierci i nasz punkt widzenia w tym zakresie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 64-66.

Gubała W.: Niezwykłe okoliczności zatrucia tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 67-68.

Marcinkowski T., Lembas G.: Powieszenie się na klamce u drzwi w pętli otwartej o szczególnej konstrukcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 69-72.

Marcinkowski T., Deboa D., Kubacki W.: Zagadnienie kwalifikacji prawnej skutków przejściowego rażenia prądem elektrycznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 73-74.

Turowska B., Opolska-Bogusz B.: Fenotyp kwaśnej fosfatazy (ACPI) i esterazy D (ESD) we krwi zawierającej alkohol. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(2), 77-81.

Raczek E.: Przeciwstawne homozygoty w GLO w parze pozwany-dziecko - wykluczenie ojcostwa czy obecność genu niemego? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(2), 82-86.

Kłys M.: Znaczenie analizy chemiczno-toksykologicznej w medycynie klinicznej i sądowej ze szczególnym uwzględnieniem inhibitorów cholinesteraz. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(2), 87-97.

Marek Z.: "Nie można wykluczyć, że..." - Rozważania o opiniowaniu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(2), 98-103.

Kunz J.: Niektóre przyczyny rozbieżności stanowisk prawników i biegłych lekarzy w opiniowaniu sądowo-lekarskim. Część II: Problematyka art. 157 ő 1 i 2 kk. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(2), 104-125.

Raszeja S.: Sprawa katyńska w ocenie niemieckiego profesora medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(2), 126-128.

Baran E.: Opinie sądowo-lekarskie w sprawie katyńskiej wydane przez polskich medyków sądowych. Część I. Orzeczenia dra Mariana Wodzińskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(2), 129-135.

Jarosz J., Wójcikiewicz J.: Usiłowanie gwałtu czy zabójstwo z lubieżności? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(2), 136-140.

Turowska B., Opolska-Bogusz B.: Cecha Km(1) w badaniach o dochodzenie spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 141-144.

Pawłowski R., Raszeja S.: Selektywne wykrywanie glikoproteinowej substancji grupowej A w mieszaninie krwi i nasienia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 145-150.

Marek Z., Kołodziej J.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach ostrej niewydolności układu krążenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 151-156.

Legień M.: Uwagi prawne do rządowego projektu ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu tkanek i narządów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 157-159.

Olszowy Z., Sybirska H.: Toksykologiczne problemy śmiertelnych zatruć glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 160-165.

Janica J., Antoniuk Z., Szrzedziński J., Pepiński W.: Analiza porównawcza ostrego zatrucia etanolem (oze) w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 1955-1969, 1970-1983 i 1984-1989. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 166-170.

Janica J., Antoniuk Z., Załuski J.: Sądowo-lekarskie aspekty zaburzeń hemostazy w ostrej i przewlekłej alkoholemii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 171-173.

Wachowiak R.: Możliwość użycia współczesnych technik chromatografii gazowej w analizie toksykologicznej (część I). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 174-182.

Baran E.: Opinie sądowo-lekarskie w sprawie katyńskiej wydane przez polskich medyków sądowych. Część II. Opinia sądowo-lekarska profesorów Jana Olbrychta i Sergiusza Schilling-Siengalewicza. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 183-193.

Janica J., Rydzewska M.: Zgon w zespole bitego dziecka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 194-196.

Gross A.: Krwiak nadtwardówkowy przewlekły - zaskakujące znalezisko sekcyjne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 197-201.

Chagowski W., Buszewicz G.: Formalina wciąż groźna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 202-205.

Deboa D., Marcinkowski T.: Uraz mechaniczny głowy noworodka połączony ze złamaniem kości sklepienia czaszki w obrębie przedgłowia (caput succedaneum). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 206-210.

Raszeja S.: List do redakcji na temat artykułu (Marcinkowski T., Deboa D.: Kryteria śmierci i nasz punkt widzenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 64-66). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 211.

Marek Z.: Ryzyko biegłego związane z opiniowaniem. Czy istnieje "czas ochronny" dla biegłych? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 213-220.

Turowski G.: Układ zgodności tkankowej człowieka HLA. I. Częstości fenotypowe i genowe antygenów HLA-ABC w polskiej populacji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 221-224.

Turowski G.: Układ zgodności tkankowej człowieka HLA. II. Częstość występowania haplotypów HLA-ABC i homozygot w badaniach rodzinnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 225-229.

Przybylski Z., Kordel K.: Polimorfizm dehydrazy delta-aminolewulinianowej (ALA-D, EC 4.2.1.24) w Polsce. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 230-232.

Kołowski J., Przybylski Z.: Przekrój społeczny sprawczyń dzieciobójstw. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 233-237.

Kaliszczak M.: Problematyczność zakresu normatywnych pojęć "zwłok" i "szczątków" w aspekcie kryminalistyki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 238-243.

Wachowiak R.: Wykorzystanie nowoczesnych technik chromatografii gazowej w analizie toksykologicznej (cz. II). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 244-253.

Kłys M., Groszek B., Gross A.: Zatrucia z przeżyciem i skutkiem śmiertelnym insektycydem fosforoorganicznym fenitrotionem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 254-265.

Pach J., Pawlicki R., Groszek B., Kamenczak A.: Toksyczne uszkodzenie wątroby w przebiegu ostrego zatrucia minią ołowianą. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 266-273.

Szczepańska K., Pufal E.: Zatrucie tlenkiem węgla i jonami cyjankowymi w pożarach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 274-277.

Turowska B., Płaskociński P., Wordliczek J.: Przetaczanie płynów infuzyjnych a oznaczanie fenotypów układów grupowych białek surowic. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 278-280.

Nowicka J., Sybirska H.: Amfetaminy w praktyce toksykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 281-289.

Fiedorczuk Z., Skórniewski J.: Przypadek samobójczego postrzału w jamę ustną z prymitywnej broni palnej samodziałowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 290-292.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej i kryminologii i działów pokrewnych za rok 1991. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 293-299.

1993

Baran E., Mądro R., Młodziejowski B.: Badania masowych grobów oficerów polskich więźniów Starobielska - sprawozdanie sądowo-lekarskie z ekshumacji w Charkowie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(1), 3-25.

Mądro R., Baran E., Młodziejowski B.: Sprawozdanie z ekshumacji zwłok polskich jeńców wojennych, więzionych w Ostaszkowie na terytorium ZSRR, przeprowadzonej w Miednoje k/Tveru w dniach 15-30 sierpnia 1991 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(1), 26-46.

Mądro R.: Badania masowych grobów ludności polskiej zamordowanej przez nacjonalistów ukraińskich w roku 1943 w powiecie lubomelskim. Część I - Przebieg i wyniki ekshumacji w Woli Ostrowieckiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(1), 47-63.

Mądro R.: Badania masowych grobów ludności polskiej zamordowanej przez nacjonalistów ukraińskich w powiecie lubomelskim. Część II - Przebieg i wyniki ekshumacji w Ostrówkach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(1), 64-78.

Marek Z.: Profesor dr med. Józef Bogusz. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 79-81.

Szczerkowska Z., Bardzik S.: Profesor Stefan Raszeja - Wybitny medyk sądowy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 82-85.

Hauser R.: Biosynteza substancji grupowych ABH i jej genetyczna regulacja w świetle ostatnich badań. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 86-94.

Pawłowski R., Weltz A., Plichta R.: Oznaczanie przynależności grupowej plam krwi metodą absorpcji w świetle własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 95-99.

Maciejewska A., Pawłowski R.: Polimorfizm esterazy D (ESD) w populacji Polski północnej (obszar Gdańska), badany metodą izoelektroogniskowania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 100-107.

Erdman W., Gos T.: Badania gęstości tkanek ludzkich a medycyna sądowa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 108-113. [patrz uzupełnienie piśmiennictwa w: Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 266.

Hauser R.: Chromatograficzno-immunochemiczne wykrywanie glikolipidowych substancji grupowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 114-118.

Hauser R., Jankowski Z., Gos T.: Przypadek rozległego uszkodzenia wielkich naczyń w okresie agonalnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 119-123.

Marek Z.: Katastrofa lotnicza nad Policą. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 124-130.

Calińska H., Gubała W., Łabędź J.: Wpływ niektórych preparatów aerozolowych na analizę powietrza wydychanego na zawartość alkoholu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 131-135.

Kędzierska A., Gieracka D., Turowski G.: Selekcja poliklonalnych limfocytotoksycznych substancji anty HLA-ABC. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 136-142.

Lembas G., Deboa D., Marcinkowski T.: Obrażenia zadane narzędziami ostrymi w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie z lat 1988-1992. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 143-148.

Janusz A., Sybirska H.: Znaczenie informacji o przebiegu zdarzenia a skuteczność analizy toksykologicznej dla prawidłowej oceny sądowo-lekarskiej przypadku błędnie rozpoznanego jako zatrucie deslanatozydem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 149-153.

Legień M.: Niektóre przepisy nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 154-156.

Marek Z.: Między poprawnością i rzetelnością a "dyspozycyjnością". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 157-164.

Fiedorczuk Z., Skórniewski J.: Przypadek śmierci gwałtownej w następstwie rozerwania się słoika w czasie pasteryzacji owoców. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993$ 43(2), 165-168.

Antoniuk Z., Janica J.: Rzadki przypadek samobójczego porażenia prądem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 169-172.

Nasiłowski W.: List otwarty dotyczący artykułu: "Marek Z.: Ryzyko biegłego związane z opiniowaniem. Czy istnieje "czas ochronny" dla biegłych?. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(4), 213-220." Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 173-174.

Marek Z.: Odpowiedź na List otwarty (Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 173-174.). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 174.

Deboa D., Marcinkowski T.: List do redakcji dotyczący artykułu: "Raszeja S.: List do redakcji na temat artykułu (Marcinkowski T., Deboa D.: Kryteria śmierci i nasz punkt widzenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(1), 64-66). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1992, 42(3), 211.". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(2), 175.

Tomaszewska Z., Wróblewski K., Jaklińska A., Mądro R., Kozioł P., Chagowski W., Nachciński S., Buszewicz G.: Profesor Andrzej Jakliński (w 70-tĄ rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 180-184.

Buszewicz G., Góra A. D.: Zastosowanie wypełnienia Carbopack C/0,8% Theed do oznaczania glikoli w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 185-192.

Kiszka M., Buszewicz G.: Analityczne problemy oznaczania chlorochiny w materiale sekcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 193-205.

Kozioł P., Ciesielka M.: Oznaczanie genotypów lokus D1S80 metodą PCR. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 206-211.

Brodziak T., Kołowski J., Żaba C.: Zatrucie tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1950-1991. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 212-221.

Nasiłowski W.: Granice swobody opiniowania sądowo-lekarskiego - możliwości weryfikacji ekspertyzy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 222-225.

Wróblewski K.: Próba określenia pojęcia biegłych w sytuacji przewidywanych zmian w prawie polskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 226-228.

Woźniak K.: Problemy opiniodawcze związane z nowymi regulacjami Kodeksu Karnego w związku z wprowadzeniem ustawy "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 229-235.

Marek Z., Kłys M.: Uszkodzenia ciała u śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Krakowie, w okresie od 1 I 1991 do 30 VI 1992 roku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 236-242.

Tomaszewska Z., Stelmasiak Z., Oselmak J.: Pourazowe rozejście szwów czaszkowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 243-248.

Gos T.: Ustalanie czasu zgonu w aspekcie biochemicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 249-254.

Stelmasiak Z., Krajewski R.: Unusual complication during myelography (Niezwykłe powikłanie podczas mielografii). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 255-259.

Fiedorczuk Z.: Śmierć gwałtowna nagła wskutek udławienia się kęsem pokarmowym - "mors e bolo". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(3), 260-265.

Turowski G.: Nazewnictwo genów i alleli układu HLA, 1991. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 267-276.

Borowiak K., Jarmołowicz Z., Wolski S.: Kompleksowa analiza toksykologiczna Trodonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 277-282.

Hałasa J., Schlesinger D.: Rzadki przypadek antygenu N w rodzinie polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 283-289.

Wiernikowski A., Bryniarska D., Kuśmiderski J., Kossecka-Grzybek E., Kroch S.: Ośrodkowe zaburzenia widzenia w zatruciu tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 290-296.

Pach J., Kamenczak A., Kłys M., Winnik L.: Ostre zatrucie alkoholem etylowym wśród mieszkańców Krakowa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 297-301.

Nawarska Z., Nasiłowski W., Rygol K.: Zespół SIDS w obserwacjach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 302-308.

Janica J., Rydzewska M., Pepiński W.: Samobójstwa w materiale Zakładu w latach 1955-1979 i 1980-1989 (studium porównawcze). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 309-320.

Kłys M.: Rola analizy toksykologicznej w orzecznictwie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 321-324.

Konopka T., Plac-Bobula E.: Problemy opiniodawcze w przypadku zachorowania w czasie pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 325-329.

Marcinkowski T.: Samobójstwo czy zabójstwo w przypadku ran kłutych klatki piersiowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 330-336.

Marcinkowski T.: Urazy głowy ze skutkiem śmiertelnym w następstwie upadku z wysokości na statku - z podejrzeniem zepchnięcia ofiary. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 337-339.

Fiedorczuk Z.: Przypadek śmierci gwałtownej nagłej w następstwie upadku i skaleczenia się szklanką. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 340-342.

Fiedorczuk Z., Kosicki M.: Przypadek śmierci gwałtownej z przegrzania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1993, 43(4), 343-346.

1994

Piotrowicz A., Śliwka K., Berent J.A.: Analityczna ocena zmienności temperatury ciała post mortem przy uwzględnieniu zmiennej temperatury otoczenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 3-12.

Kobylecka K., Lech T.: Cynk i jego połączenia w praktyce toksykologii sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 13-18.

Turowska B., Nowicka L., Kołodziej J.: Fenotypy kwaśnej fosfatazy (ACPI) i esterazy D(ESD) w mięśniach ludzkich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 19-22.

Raczek E.: Polimorfizm układów grupowych krwi MN i Ss w populacji górnośląskiej. Przydatność obu układów w ekspertyzie serohematologicznej w procesie spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 23-27.

Słomski R., Janiszewska H., Kwiatkowska J., Chlebowska H.: Jednopunktowa a wielopunktowa analiza DNA: Własne obserwacje z badań nad dochodzeniem spornego ojcostwa z zastosowaniem wielopunktowej analizy DNA. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 29-34.

Turowski G., Turowska-Heydel D., Pietrzyk J., Turowska B.: Rekombinacja haplotypów HLA i GLOI w rodzinach z wrodzonym przerostem nadnerczy (WPN) w niedoborze 21-hydroksylazy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 35-40.

Turowska B., Turowska-Heydel D.: Układ glioksalazy I w rodzinach dzieci chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy w niedoborze 21-hydroksylazy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 41-44.

Kosiński H., Oszukowski P.: Uwagi o kostnieniu kości gnykowej u człowieka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 45-50.

Marek Z., Pach J., Kłys M., Kroch S.: Opiniowanie o śmierci z zatrucia - prezentacja przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 51-55. [dyskusja w : Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 365-366.]

Legień M.: Aktualny stan prac legislacyjnych nad ustawą transplantacyjną i ich ocena prawna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 57-61.

Raczek E.: Ekspertyza serohematologiczna w procesie spornego ojcostwa wykonywana w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Śl.A.M. w Katowicach w ostatnim dziesięcioleciu (1983-1992). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 63-72.

Materiały III Łódzkiego Sympozjum "Przestępstwa Przeciwko życiu", Cesarka k/Łodzi, 16.09.1993 roku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 73-150 i 1994, 44(2), 255-261.

Legień M.: Postanowienia o powołaniu biegłego w sprawach zabójstwa w ocenie prawnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 74-75.

Marek Z.: Zbrodnia doskonała - mit czy rzeczywistość. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 76-78.

Świątek B., Parkitna-Cegła Z.: Śmiertelne uszkodzenia spowodowane narzędziami ostrymi - nieszczęśliwe wypadki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 79-81.

Trela F., Rutkiewicz A.: Zgon związany z narastającym krwiakiem szyi spowodowany raną kłutą tej okolicy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 82-83.

Świątek B., Parkitna-Cegła Z.: Kazuistyka samobójstw kombinowanych z użyciem narzędzi ostrych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 84-85.

Świątek B., Parkitna-Cegła Z.: Rany kłute w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu w latach 1988-1992. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 86-89.

Brzeziński P.M.: Nierozpoznana klinicznie rana kłuta czaszki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 90-92.

Fiedorczuk Z., Przygodzka A.: Śmierć gwałtowna wskutek ran kłuto-ciętych w następstwie obrażeń szkłem płaskim - ciągnionym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 93-96.

Fiedorczuk Z., Koeppe W.: Śmiertelne rany kłuto-cięte jako następstwo obrażeń spowodowanych przedmiotami szklanymi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 97-99.

Janica J., Antoniuk Z., Rydzewska M., Dopierała T., Pepiński W.: Sądowo-lekarska ocena upadków z wysokości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 100-104.

Rydzewska M., Janica J., Antoniuk Z., Pepiński W.: Samobójstwa w następstwie postrzałów w świetle materiałów Zakładu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 105-109.

Woźniak K.: Przyczynek do identyfikacji rozwałkowanych zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 110-113.

Suszczewski W., Tucholska A., Wujec J.: Zastosowanie pola mikrofalowego do izolacji komórek nabłonka torebki cebulki włosowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 114-116.

Tucholska A., Suszczewski W., Wujec J., Miąskiewicz H.: Analiza Locus HLA DQ Alpha w identyfikacji kryminalistycznych śladów biologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 117-119.

Miękoś L., Brzeziński P.M., Gardy-Kospion A.: Badania serologiczne w przypadku dzieciobójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 120-121.

Kawecki J., Trnka T.: Charakterystyka pistoletu gazowego P-83G jako "narzędzia" z punktu widzenia medyka sądowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 122-123.

Mazak-Łucyk Z., Łucyk W.: Wybrane aspekty postępowania Okręgowego Urzędu Górniczego w przypadku zgonu na terenie zakładu górniczego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 124-126.

Pohl J., Lisowski Z.: Ciekawy przypadek identyfikacji nietypowego narzędzia w sprawie zabójstwa dwóch kobiet. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 127-131.

Chróścielewski E.: Kremacja zwłok ludzkich - rys historyczny, problemy etyczno-moralne, sądowo-lekarskie i prawne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 132-135.

Kosicki M., Koeppe W.: Czy zabójstwo przez podanie insuliny? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 136-137.

Kunz J.: Trudności w opiniowaniu na podstawie badań pośmiertnych wykonanych przez niefachowców. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 138-142.

Konopka T.: Identyfikacja gatunkowa w trzech przypadkach spalenia zwłok po zabójstwie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 143-146.

Kunz J.: Uraz czy choroba przyczyną zgonu (opis przypadku). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 147-150.

Świątek B.: Dr n. med. Zdzisław Traunfellner - wspomnienie pośmiertne. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 153-154.

Kłys M.: Węzłowe problemy zatruć inhibitorami cholinesteraz. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 155-173.

Kulikowska J., Janusz A., Sybirska H.: Leki sercowo-naczyniowe w praktyce toksykologicznej Katedry. Arch. Med. Sąd i Krym. 1914, 44(2), 175-188.

Łabędź J., Gubała W., Calińska H.: Wartość diagnostyczna podręcznych analizatorów do badań powietrza wydychanego na zawartość alkoholu. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 189-195.

Marek Z., Plac-Bobula E.: Klasyfikacja błędu medycznego. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 197-201.

Gubała W., Gut W.: Przypadek sprzeczności między wynikiem badania trzeźwości za pomocą Alkomatu a wynikiem laboratoryjnej analizy próbki krwi. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 203-205.

Chowaniec C.: Sądowo-lekarska i toksykologiczna kazuistyka szkodliwego działania gazów obezwładniających. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 207-209.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za lata 1992 i 1993. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 211-228.

Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Błąd Medyczny", Szklarska Poręba 14-16.10.1993 roku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(2), 229-254.

Świątek B., Morawski A.: Problematyka błędu medycznego w Polsce na przykładzie opinii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 230-232.

Rygol K., Kabiesz-Neniczka S.: Błędy diagnostyczne w izbach wytrzeźwień. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 233-235.

Morawski A., Steciwko A.: Błąd medyczny w nefrologii. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 236-238.

Słomski R., Janiszewska H., Chlebowska H., Kwiatkowska J., Słomska M.: Porównanie analiz multi locus i pojedynczego locus w dochodzeniu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 239-243.

Dobosz T.: Dochodzenie ojcostwa w erze badań DNA. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 244-254.

Nasiłowski W., Szczepański J.: Przyczyny kryzysu opiniowania sądowo-lekarskiego - próba analizy. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 246-248.

Heimrath T.: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy po przywróceniu samorządu lekarskiego. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 249-250.

Chowaniec C., Chowaniec M., Nasiłowski W.: Zwiększenie ryzyka leczniczego w związku z zapowiedzianą reformą w lecznictwie. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 251-252.

Legień M.: Normy transplantacyjne w Kodeksie Etyki Lekarskiej w ocenie prawnej. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 253-254.

Chowaniec C.: Ocena mechanizmu śmierci z zadławienia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(2), 255-257.

Chowaniec M., Kabiesz-Neniczka S., Rygol K.: Rany kłute - analiza sądowo-lekarska. Arch. Med. Sąd i Krym. 1994, 44(2), 258-261.

Wachowiak R., Rahhal A.: Endogenne lotne związki organiczne we krwi i ich znaczenie sądowo-lekarskie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 263-270.

Pawłowski R., Maciejewska A.: Nowy wariant ESD 8-1 zidentyfikowany metodą izoelektroogniskowania na żelu poli-akrylamidowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 271-274.

Gos T., Hauser R.: Pierwsze praktyczne doświadczenia z własną metodą oceny czasu zgonu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 275-280.

Pach J., Marek Z., Kamenczak A., Winnik L.: Ocena zagrożenia ostrymi zatruciami substancjami chemicznymi mieszkańców Krakowa w roku 1993. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 281-291.

Mądro R., Głosek M., Herzog A., Przewoźnik A.: Przebieg i wyniki ekshumacji przeprowadzonej w obrębie tak zwanej kwatery polskiej na Starym Cmentarzu Miejskim w Starobielsku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 293-304.

Chagowski W., Mądro R.: Mord nieustalonych dziewiętnastu osób w miejscowości Jacnia k/Zamościa (wnioskowanie na podstawie ekshumacji). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 305-309.

Jałowiecki P., Michalewski W., Sachajdak-Michalewska Z., Dyszyńska-Herman A., Nasiłowski W.: Przyczyny i okoliczności nagłego okołooperacyjnego zatrzymania krążenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 311-318.

Michalewski W., Sachajdak-Michalewska Z., Jałowiecki P., Dyczyńska-Herman A., Nasiłowski W.: Racjonalne przesłanki okołooperacyjnego postępowania anestezjologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1194, 44(3), 319-323.

Marek Z., Głowacki J., Baran E.: Wstrząśnienie mózgu w opiniowaniu sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 325-331.

Marek Z., Baran E., Głowacki J.: Śmierć z wykrwawienia - przykład różnic opiniodawczych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 333-337.

Kunz J., Gross A.: Samobójstwa kombinowane (opis 5 przypadków). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 339-347.

Wiernikowski A., Obara M., Szmigiel K.: Ostre zatrucia klonidyną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 349-352.

Janica J., Rydzewska M.: Zabójstwo dziecka maltretowanego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 353-356.

Janica J., Rydzewska M.: Zgon po porodzie tajemnym z powodu powikłań po zatrzymaniu łożyska. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 357-359.

Fiedorczuk Z.: Śmiertelne wykrwawienia z pojedynczej, drobnej rany czoła. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 361-363.

Nasiłowski W.: List do redakcji dotyczący artykułu: "Marek Z., Pach J., Kłys M., Kroch S.: Opiniowanie o śmierci z zatrucia - prezentacja przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 51-55.". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 365.

Marek Z., Pach J., Kłys M., Kroch S.: Odpowiedź na list do redakcji dotyczący artykułu: "Marek Z., Pach J., Kłys M., Kroch S.; Opiniowanie o śmierci z zatrucia - prezentacja przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(1), 51-55.". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(3), 365-366.

Stochaj M., Przybylski Z., Wachowiak R.: Profesor Edmund Jan Chróścielewski (w 80-tĄ rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 369-374.

Dubrzyński A., Krajewski P.: Warszawski etap Profesora Edmunda Chróścielewskiego (w 80-tĄ rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 375-377.

Brzozowska M., Młodziejowski B.: Wkład Profesora Edmunda Chróścielewskiego w wyjaśnienie zbrodni ludobójstwa (w 80-tĄ rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 379-380.

Żaba C., Przybylski Z.: Polimorfizm galaktozo - 1 - fosforan - urydylilotransferazy (E.C.2.77.12) i jego zastosowanie w ekspertyzach sądowo-lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 381-388.

Wachowiak R., Rahhal A.N.: Endogenne lotne związki organiczne we krwi i ich znaczenie sądowo-lekarskie. Cz. 2. Poziomy aldehydu kwasu octowego we krwi w aspekcie intoksykacji alkoholem etylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 389-396.

Garbatowski W., Żaba C.: Wybrane zagadnienia mechaniczno - medyczne kolizji motocykla z nieruchomą przeszkodą. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 397-403.

Dmochowska G.: Częstość alleli i genotypów HLA DQ alfa w badanej próbce populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 405-407.

Kołowski J.: Typy emocjonalnej reakcji na ciążę wśród sprawczyń dzieciobójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 409-413.

Kołowski J.: Ocena okoliczności i "wpływu porodu" w przypadkach dzieciobójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 415-418.

Brodziak T., Stochaj M., Wienskowska L.: Przypadek ostrego śmiertelnego zatrucia nadmanganianem potasowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 419-424.

Żaba C., Lewandowski A.: Opiniowanie zespołowe w wypadkach drogowych na przykładzie wypadku motocyklowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 425-430.

Marcinkowski J.T.: Kilka uwag o niejasnych kryteriach orzecznictwa powypadkowego w przypadkach zespołów bólowych kręgosłupa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 431-435.

Żaba C., Antecki T., Stochaj M.: Sprawozdanie sądowo-lekarskie z ekshumacji w ogrodzie byłego Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 437-446.

Marek Z., Baran E.: Ekshumacja szczątków Karoliny Kóska w przebiegu postępowania beatyfikacyjnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 447-451.

Turowska B.: Systemy grupowe krwi i polimorfizm DNA (MLP-MZ1.3 i D1S80). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 453-457.

Kozioł P., Ciesielka M.: Ocena przydatności badań VNTR locus D1S80 w sprawach spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 459-465.

Szczerkowska Z., Miękoś L., Ziobro E.: Allel ESD 5 w rodzinie polskiej. Rzadki przypadek współistnienia produktów tego allelu z "niemym genem". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 467-472.

Monies D, Kozioł P., Mazurek J., Mądro R.: Wartość diagnostyczna oznaczeń układów ABO, Gm, ACP oraz polimorficznych locus HLA - DQ alfa i D1S80 w plamach krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 473-479.

Nasiłowski W., Sybirska H., Janusz I., Chowaniec C.: Medyczno-sądowe i toksykologiczne aspekty interakcji alkoholu etylowego i klonidyny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 481-487.

Hauser R.: Rodzaje śmierci - propozycja zmiany w klasyfikacji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 489-493.

Berent J.A.: Wstrząs. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 495-499.

1995

Kołodziej J., Plac-Bobula E., Kłys M.: Profesor Zdzisław Marek (w 70-tĄ rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 3-8.

Dubrzyński A.: Kontrowersyjna sylwetka naukowa Profesora Zdzisława Marka - wada czy twórcza zaleta (w 70-tĄ rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 9-11.

Turowska B., Woźniak K., Gurda M.: Fenotypy kwaśnej fosfatazy krwinkowej (ACP 1) u ludzi w podeszłym wieku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 13-16.

Kłys M., Białka J., Klementowicz W.: HPLC z detekcją diodową w rutynowej analizie chemiczno-toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 17-25.

Plac-Bobula E., Kołodziej J.: Stan zdrowia a zdolność do pracy. Głos w dyskusji o reformie ustawodawstwa inwalidzkiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 27-33.

Baran E.: Uwagi na temat przydatności zachowania pojęcia "błąd lekarski" w opiniowaniu sądowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 33-36.

Trela F.M.: Problemy interpretacyjne niskich stężeń alkoholu w materiale pobranym ze zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 37-39.

Mądro R., Mazurek J., Kozioł P.: Oznaczenie fenotypów układu ABO oraz kwaśnej fosfatazy (ACP) w ogniskach kostnienia noworodków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 41-44.

Sybirska H., Olszowy Z., Nasiłowski W., Zygan U.: Analityczne problemy wykrywania glikolu etylowego w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 45-49.

Jacewicz R.: Polimorfizm kwaśnej fosfatazy (ACP 1) w populacji regionu łódzkiego (Polska centralna). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 51-54.

Gos T., Hauser R.: Określanie stanu emocjonalnego przed zgonem - science fiction czy wyzwanie dla medycyny sądowej w "Dekadzie Mózgu". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 55-60.

Mądro R., Teresiński G.: Uwagi odnośnie do możliwości rekonstrukcji wypadku drogowego na podstawie ustaleń sekcyjnych i wykorzystania tego sposobu postępowania drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 61-69.

Fiedorczuk Z.: Śmiertelne zatrucie małżonków tlenkiem węgla w garażu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 71-73.

Fiedorczuk Z., Koeppe W.: Niecodzienny wypadek drogowy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 75-77.

Fiedorczuk Z.: Niezwykłe okoliczności zatrucia tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 79-80.

Turowska B., Szczerkowska Z., Pawłowski R.: Sprawozdanie z konferencji hemogenetyków sądowych p.t.: "Polimorfizm DNA w dochodzeniu spornego ojcostwa i w badaniu śladów biologicznych", Gdańsk 02-03.12.1994, Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(1), 81-86.

Materiały X Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 89-152.

Marek Z.: Wartość badania pośmiertnego na tle współczesnych metod badania laboratoryjnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 91.

Młodziejowski B., Brzozowska M.: Trudności identyfikacyjne szczątków ludzkich w grobach masowych wielowarstwowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 91-92.

Młodziejowski B., Brzozowska M.: Różnice metodyczne eksploracji pochówków mnogich wielowarstwowych i rzędowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 92.

Młodziejowski B., Brzozowska M.: Wybrane metody lokalizowania grobów masowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 92.

Mądro R.: Katyń 1994. Wyniki poszukiwań grobów polskich oficerów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 92-93.

Laskowska-Kubiczek B., Wojda-Gradowska U.: Przypadek śmierci gwałtownej w następstwie upadku i nadziania się na kosę. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 93.

Brzozowska M., Młodziejowski B., Wojda-Gradowska U.: Możliwości diagnostyczne przypadków śmierci w mechanizmie zagardlenia na zwłokach zeszkieletowanych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 93.

Klepacki K., Krajewski P., Wojda-Gradowska U.: Problemy kwalifikacji przyczyn upadków z wysokości, a możliwości opiniodawcze. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 93.

Klepacki K., Kasprzak J.: Możliwości pomyłki diagnostycznej przy ocenie skutków działania broni gazowej i akustycznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 93-94.

Rutkiewicz A., Trela F.M.: Cechy zażyciowości powieszenia w materiale sekcyjnym Zakładu w latach 1990-1994. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 94.

Mądro R., Teresiński G.: Porównanie obrażeń ciała u pieszych ofiar wypadków drogowych, które stwierdzono w latach 1979-80 oraz 1989-90. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 94-95.

Trela F.M., Rutkiewicz A.: Obrażenia od pasów bezpieczeństwa u ofiar wypadków komunikacyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 95.

Gwiazdecki R., Klepacki K., Krajewski P.: Wybrane czynniki ryzyka zgonów kierowców w odniesieniu do zmiany rodzaju użytkowanych samochodów osobowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 95-96.

Baran E., Próchnicka B.: Mikroskopowe badania błony bębenkowej w materiale sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 96.

Gross A.: Nagły zgon w następstwie powikłań po zabiegu liposukcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 96.

Gross A.: Nagły zgon związany z nadużywaniem sterydów anabolicznych w celach dopingowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 96.

Gross A., Składzień J.: Przyczynek do problematyki zadławienia kęsem pokarmowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 97.

Woźniak K.: Krwawienie z przewodów słuchowych zewnętrznych w przypadku zabójstwa - zadzierzgnięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 97.

Konopka T.: Zgony w ostrej psychozie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 97.

Gwiazdecki R., Krajewski P.: Zabójstwa na zlecenie w materiale ZMS. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 97-98.

Parafiniuk M., Marcinkowski T.: Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) a odpowiedzialność lekarzy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 98.

Berent J.A., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Grawimetryczna ocena obrzęku mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 98-99.

Parafiniuk M.: Karioliza i apoptoza. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 99.

Klimmek W.: Ocena czasu zgonu na podstawie zmian morfologicznych w strukturze komórkowej rogówki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 99-100.

Szabela A.M., Klepacki K.: Anatomiczna ocena kanału intubacyjnego w praktyce sądowo - lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 100.

Gwiazdecki R., Krajewski P.: Poszukiwanie komórek palaczy jako metoda uzupełniająca identyfikację zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 100.

Szabela M.A.: Urazowe zmiany pointubacyjne w obrębie krtani. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 100.

Pankowski M., Dzido C.: Niektóre problemy kryminalistycznych badań współczesnej broni palnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 100-101.

Dzida J., Brzeziński P.M., Rumianek A., Meissner E., Kosela Z.: Rany kłute w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1975-1994. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 101-102.

Dzida J., Brzeziński P.M., Rumianek A., Meissner E., Kosela Z.: Odmienności w obrazie ran kłutych samobójczych i zabójczych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 102-103.

Chowaniec M., Chowaniec C., Lewandowski P.: Śmiertelna rana cięta klatki piersiowej z uszkodzeniem serca w wyniku przypadkowego urwania się metalowego śmigła wentylatora. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 103.

Maksymowicz K., Kawecki J.: Postrzały z broni palnej w materiale sekcyjnym ZMS AM we Wrocławiu w latach 1980-1994 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 103-104.

Rygol K., Kabiesz-Neniczka S.: Rozejście szwów czaszkowych (narastająca przepuklina mózgowa) w przebiegu posocznicy i ropnego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 104.

Berent J.A., Śliwka K.: Megakariocyty płucne jako marker wczesnego wstrząsu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 104.

Jabłoński C., Kobek M.: Obrażenia ciała u dzieci - w zespole bitego dziecka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 105.

Gałażyn-Sidorczuk M., Kałużyński A., Kulikowska-Karpińska E., Moniuszko-Jakoniuk J.: Wpływ alkoholu etylowego na nagromadzenie się metali ciężkich w tkankach szczurów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 105.

Kurzejamska-Parafiniuk M., Sagan Z.: Poziom etanolu w próbkach krwi zakażonych niektórymi szczepami escherichia coli. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 105-106.

Kurzejamska-Parafiniuk M., Giedrys-Kalemba S., Sagan Z.: Flora bakteryjna próbek krwi sekcyjnej pobieranych rutynowo na badanie poziomu etanolu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 106.

Marcinkowski T.: Niefortunny zakład o wypicie alkoholu - zakończony zgonem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 106.

Łabędź J., Gubała W.: Ocena stanu trzeźwości uczestników wypadków komunikacyjnych w latach 1989-1994 w porównaniu z latami 1981-1988 wg danych Instytutu Ekspertyz Sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 107.

Marcinkowski W., Marcinkowski T.: Nowe tendencje w leczeniu alkoholizmu a problematyka osobowości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 107.

Buszewicz G., Mądro R., Kiszka M.: Postępowanie analityczne w przypadku skojarzonego zatrucia cykloheksanonem i alkoholem etylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 107-108.

Czekajska-Łuckiewicz H., Buszewicz G., Kiszka M.: Kształtowanie się stężeń aldehydu octowego we krwi sekcyjnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 108.

Skrzydlewska E., Pawlak D., Moniuszko-Jakoniuk J.: Enzymy lizosomalne i cytozolowe w ocenie uszkodzenia wątroby w zatruciu metanolem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 108.

Markiewicz J., Chłobowska Z., Sondaj K., Świegoda C.: Śladowe ilości metanolu we krwi i ich wartość diagnostyczna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 108-109.

Olszowy Z., Nowicka J.: Badania doświadczalne nad toksycznością glikolu etylenowego i alkoholu metylowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 109.

Olszowy Z.: Badania doświadczalne nad kinetyką przemiany i toksycznością glikolu etylenowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 109-110.

Chagowski W.: Badania doświadczalne nad wpływem propranololu na eliminację etanolu u szczurów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 110-111.

Olszowy Z., Chowaniec C.: Badania doświadczalne nad przebiegiem kwasicy w zatruciu alkoholem izopropylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 111.

Chowaniec C.: Badania doświadczalne nad działaniem alkoholu izopropylowego w aspekcie sądowo - lekarskim i toksykologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 111.

Chacia T., Kała M., Stanaszek R.: Charakterystyka metod oznaczania kokainy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 111-112.

Kulikowska J.: Badania nad eliminacją narkotyków opium (morfiny i kodeiny) z organizmu osób uzależnionych leczonych na oddziale detoksykacyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 112.

Kulikowska J., Sybirska H.: Badania diagnostyczne nad rodzajem uzależnienia w grupie narkomanów zgłaszających się do leczenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 112-113.

Pufal E., Trawczyńska M., Śliwka K.: Badanie w kierunku obecności leków w próbach krwi pobranych w czasie kontroli drogowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 113.

Mądro R., Kiszka M., Buszewicz G.: Oznaczanie kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego w materiale sekcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 113-114.

Borowiak K., Waloszczyk P., Parafiniuk M.: Ocena mechanizmu działania hepatotoksycznego toksyn muchomora sromotnikowego Amanita phalloides). cz. I - doniesienie wstępne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 114.

Wachowiak R., Wienskowska L., Kuk W.: Analiza jakościowo - ilościowa wybranych pestycydów fosforoorganicznych i karbaminianowych metodą chromatografii cienkowarstwowej i gazowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 114-115.

Sadlik K.: Trudności w opiniowaniu przypadków zatruć siarkowodorem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 115.

Wachowiak R., Niewęgłowska W.: Analiza siarkowodoru w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 115.

Słotwińska-Paługniok E., Grabowska T., Nasiłowski W., Sybirska H.: Sądowo - lekarska ocena śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 115-116.

Kawecki J., Drela E., Trnka J.: Wykrywanie i identyfikacja substancji czynnej (CS) pochodzącej z broni gazowej w zależności od upływu czasu i warunków przechowywania skażonej tkaniny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 116.

Lech T.: Zastosowanie pieca mikrofalowego w badaniach nad zawartością rtęci w krwi i moczu w przypadkach ostrych zatruć rtęcią i jej związkami. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 116-117.

Wachowiak R., Żaba C.: Możliwości diagnostyki chemicznej materiału sekcyjnego i interpretacji wyników poziomu potasu w aspekcie zatruć rozmyślnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 117.

Chudzikiewicz E., Chłobowska Z., Świegoda C.: Identyfikacja produktów ropopochodnych metodą chromatografii gazowej z kolumną kapilarną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 117.

Kłys M., Białka J., Klementowicz W.: Z badań własnych nad tłem biologicznym (review). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 117-118.

Pufal E., Trawczyńska M., Śliwka K.: Ocena stężenia alkoholu i wybranych leków we krwi pobranej od osób zmarłych wskutek samobójczej śmierci z powieszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 118.

Bloch-Bogusławska E., Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Sygit B.: Analiza epidemiologiczna zjawiska narkomanii w województwie bydgoskim w latach 1977-1994. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 118-119.

Opolska-Bogusz B., Woźniak K.: Wykluczenie ojcostwa w przypadku wczesnej ciąży u ofiary zabójstwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 119.

Raczek E.: Analiza ilościowa różnych enzymów czerwonokrwinkowych w populacji górnośląskiej - zastosowanie tejże w ekspertyzie rozszerzonej procesu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 119.

Turowska B., Opolska-Bogusz B., Dutkiewicz W., Kunz J.: Wybrane markery genetyczne u biorców krwi po transfuzji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 120-121.

Szczepański J.: Ocena przydatności badań seminologicznych i okresu koncepcyjnego w sprawach o dochodzenie spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 121.

Sagan Z., Piątek J., Kisielewicz Z., Kłos P.: Przynależność gatunkowa śladów biologicznych określana lektynami z wybranych grzybów wyższych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 121.

Lange-Konior K., Sagan Z., Szczygielski A., Sych Z.: Przydatność lektyny Pisum sativum do określania obecności krwi pępowinowej w śladach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 121-122.

Piątek J., Rybicki P., Lewicki B., Sagan Z., Sych Z.: Poziom substancji grupowych A i B układu ABO w ślinie studentów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 122.

Nałęcka M.: Przykłady wykorzystania Phast systemu w kryminalistycznych badaniach śladów krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 122-123.

Bartnik B., Świątek B., Dobosz T.: Oznaczanie podgrup PGM w śladach biologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 123.

Dąbrowski A.: Ustalenie ojcostwa nieżyjącego domniemanego ojca. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 123-124.

Szczepaniak M., Dobosz T., Dmochowska G., Świątek B., Jagielski J.: Z kazuistyki badania polimorfizmu DNA w sprawach o ustalenie ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 124.

Kozioł P., Krajka A.: Obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa w oparciu o wyniki badań polimorfizmu DNA wielolokusowego (MLP) i pojedynczych lokus (SLP). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 124-125.

Berent J.A., Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Syroczyńska A.: Porównanie wybranych metod obliczania prawdopodobieństwa ojcostwa w badaniach DNA z użyciem sond multilocusowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 125.

Pepiński W., Janica J., Skawrońska M., Nałęcka M. : Polimorfizm układu ESD w hemolizatach i plamach krwi. I. Analiza przydatności wybranych metod do badania polimorfizmu ESD. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 125-126.

Pepiński W., Janica J., Skawrońska M., Nałęcka M. : Polimorfizm
układu ESD w hemolizatach i plamach krwi. II. Porównanie okresów wykrywalności fenotypów ESD w plamach krwawych w zależności od temperatury przechowywania oraz rodzaju i cech podłoża. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 126.

Skawrońska M., Janica J., Pepiński W., Nałęcka M. : Polimorfizm układu ACP w hemolizatach i plamach krwi. I. Analiza przydatności wybranych metod do badania polimorfizmu ACP. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 126.

Skawrońska M., Janica J., Pepiński W., Nałęcka M. : Polimorfizm układu ACP w hemolizatach i plamach krwi. II. Porównanie okresów wykrywalności fenotypów ACP w plamach krwawych w zależności od temperatury przechowywania oraz rodzaju i cech podłoża. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 126-127.

Koc E., Janica J., Wardaszka Z.: Porównanie okresów wykrywalności fenotypów GLO w plamach krwawych w zależności od temperatury przechowywania oraz rodzaju i cech podłoża. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 127.

Miścicka-Śliwka D., Grzybowski T.: Ocena przydatności systemów STR w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 127.

Dmochowska G.: Oznaczanie genotypów HLA-DQ-alfa i ich zastosowanie w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 127-128.

Kozioł. P., Kozioł P., Mądro R., Karski J., Monies D., Ciesielska M.: Wpływ transfuzji krwi na oznaczanie polimorfizmu DNA u biorców. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 128.

Kozioł P., Krajka A., Wysocka K.: Polimorfizm VNTR lokus D4S139 w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 128.

Czarny M., Kwiatkowska J., Siemieniako B., Chlebowska H., Słomska M., Słomski R.: Porównanie wyników analizy wielopunktowej z zastosowaniem sondy (CAC)5 i F10 z wynikami analizy jednopunktowej, z zastosowaniem sond jednopunktowych MS31 i MS43A, a także amplifikacji in vitro loci D1S80 i ApoB. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 129.

Słomski R., Kwiatkowska J., Czarny M.: Powtórzenia DNA. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 129-130.

Miścicka-Śliwka D., Grzybowski T.: Wykorzystanie automatycznego sekwencjonowania DNA w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 130-131.

Dobosz T., Morawski A., Kowalczyk E.: Polimorfizm DNA multi loci MZ 1.3 w próbce populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 131.

Miścicka-Śliwka D., Syroczyńska A.: D1S80 w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 131.

Szreter H., Dąbrowski A.: Izolacja DNA do badań ustalania ojcostwa i kryminalistyki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 131-133.

Skawrońska M., Pepiński W., Janica J.: Polimorfizm DNA locus HLA DQalfa w populacji Polski północno - wschodniej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 133.

Mądro R., Monies D., Kozioł P.: Identyfikacja markerów genetycznych w plamach powstałych z mieszaniny krwi różnych osób. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 133.

Pankowski M., Wojtuszek E., Rycerska G., Pater L.: Zastosowanie analizy DNA w badaniach biologicznych śladów kryminalistycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 133.

Maciejewska A., Pawłowski R.: Układ typu STR-HUMVWA - genetyka populacyjna i zastosowanie w hemogenetyce sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 133-134.

Pawłowski R.: Uwagi metodyczne dotyczące postępowania przy amplifikacji metodą PCR starych plam biologicznych i ich mieszanin. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 134-135.

Paszkowska R., Pawłowski R.: Genetyka populacyjna systemu typu VNTR AMPFLP: YNZ22 w populacji Polski Północnej oraz zastosowanie do badania śladów biologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 135-136.

Welz A., Pawłowski R.: Badanie częstości alleli układu typu VNTR-STR TC11 w populacji Polski Północnej oraz jego zastosowanie w hemogenetyce sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 136.

Dobosz T., Jonkisz A., Trnka J., Świątek B.: Polimorfizm DNA locus D1S80 w próbce populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 136.

Dobosz T., Dmochowska G., Bochenek S.: Polimorfizm rzadkich grup krwi w populacji dolnośląskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 137.

Dmochowska G., Parkitna-Cegła Z., Dobosz T.: Polimorfizm DNA w cebulkach ludzkich włosów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 137.

Dmochowska G., Dobosz T., Świątek B.: Polimorfizm DNA locus HLA DQalfa w próbce populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 137.

Dmochowska G., Dobosz T., Świątek B., Kawecki J.: Z kazuistyki badania polimorfizmu DNA w dowodach rzeczowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 137-138.

Dmochowska G., Dobosz T., Kozioł P., Szymaniec S.: Definitywne wyjaśnienie problemu korelacji pomiędzy grupami krwi w układach ABO i HP u matek i dzieci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 138.

Miścicka-Śliwka D., Syroczyńska A.: Ocena praktycznej przydatności wielo- i jednolokusowej analizy DNA w sprawach dochodzenia spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 138.

Miścicka-Śliwka D., Pleszyńska B., Grzybowski T.: Wykorzystanie polimorfizmu układów HLA DQA1 oraz PM (LDLR, GYPA, HBGG, D7S8 oraz GC) w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 139.

Miękoś L., Gardy-Kospion A.: Skuteczność badań serologicznych I stopnia w dochodzeniu ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 139.

Nasiłowski W.: Nowe formy odpowiedzialności zawodowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 140.

Nasiłowski W., Legień M.: Uwagi do projektów ustaw o zawodzie lekarza i o izbach lekarskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 140.

Chagowski W.: Geneza medycyny sądowej jako osobnej nauki lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 140-141.

Dubrzyński A.: Granice eksperymentu medycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 141.

Mądro R., Wróblewski K.: Próba określenia pojęcia jatrogenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 141.

Legień M.: O paramedycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 141.

Chowaniec C., Legień M.: Wartość dowodowa i możliwość sfałszowania dokumentacji lekarskiej, dotyczącej stanu chorego i zdolności testamentowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 142.

Brzozowska M., Krajewski P., Wojda-Grabowska U.: Dziecko - ofiara przemocy a procesowe ograniczenie władzy rodzicielskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 142.

Gwiazdecki R., Krajewski P.: Niektóre aspekty wiktymologiczne wynikające z analizy badań osób pokrzywdzonych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 142.

Lembas G.: Znaczenie obrazu radiologicznego w postępowaniu sądowo - lekarskim przy urazach nadgarstka ze złamaniem kości łódeczkowatej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 142-143.

Wośko G.: Zaświadczenie lekarskie i jego rola w postępowaniu karnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 143-144.

Świątek B.: Granice zgody biegłego na zakres zlecanych czynności opiniodawczych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 144-145.

Morawski A., Parkitna-Cegła Z., Kostecka-Tymoszuk D.: Przestępstwa przeciwko dzieciom w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 145.

Świątek B.: Problemy sądowo - lekarskie a aktualne przepisy prawne - stan na rok 1995. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 145-146.

Baran E.: Uwagi biegłego medyka sądowego do projektu nowego Kodeksu Karnego w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko zdrowiu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 146.

Kunz J.: Pozycja biegłego w Polsce na tle innych krajów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 146-147.

Kruszka L., Pankowski M.: Testy penetracyjne w kryminalistyce. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 147-148.

Dzida J., Meissner E.: Raz jeszcze o interpretacji choroby zagrażającej życiu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 148.

Deboa D.: Teletermografia w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 148.

Deboa D., Wośko G., Parafiniuk M.: Aspekty sądowo - lekarskie i prawne katastrofy morskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 148-149.

Deboa D.: Teletermografia jako badanie sądowo-lekarskie mechanicznych uszkodzeń ciała. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 149.

Szabela A.M.: Wytrzymałość mechaniczna allogennej skóry ludzkiej konserwowanej glicerolem i wyjałowianej radiacyjnie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 149.

Szabela A.M.: Konserwowana glicerolem i wyjałowiana radiacyjnie allogenne skóra ludzka a ryzyko niektórych infekcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 149.

Klimmek W.: Rogówka - jako materiał biologiczny do przeszczepów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 150.

Szabela A.M., Dubrzyński A.: Sądowo - lekarska identyfikacja po chirurgicznej zmianie wyglądu twarzy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 150.

Szabela A.M.: Ocena cytotoksyczności roztworów glicerolu poddanych wyjałowieniu radiacyjnemu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 150.

Szabela A.M.: Hodowla keratynocytów ludzkich i jej możliwe zastosowanie kliniczne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 150.

Pepiński W., Janica J., Skawrońska M., Nałęcka M.: Polimorfizm układu ESD w hemolizatach i plamach krwi. I. Analiza przydatności wybranych metod badania polimorfizmu ESD. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 153-159.

Turowski G., Kędzierska A., Gieracka D., Flasza J., Kołodziej J., Kwiatkowski S.: s-HLA-I w surowicy u chorych z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi i w materiale sekcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 161-171.

Baran E.: Błąd medyczny w opiniach Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie w latach 1990-1994. I. Charakterystyka materiału aktowego i opinii w ujęciu tabelarycznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 173-179.

Marek Z.: Sprawa Rity Gorgonowej - jeszcze raz. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 181-193.

Kunz J.: Szkolenie z zakresu medycyny sądowej w Polsce na tle innych krajów europejskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 195-197.

Gut W.: Wpływ czynników pozaanalitycznych na wynik sądowej analizy chemiczno-toksykologicznej i jego interpretację. Część I. Rola informacji aktowej, przypadku bądź intuicji analityka a ryzyko popełnienia błędu interpretacyjnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 199-206.

Marek Z.: Uwagi do artykułu Romana Hausera "Rodzaje śmierci - propozycja zmiany kwalifikacji". (Arch. Med. Sąd. i Krym. 1994, 44(4), 489-493) Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 207-209.

Marek Z.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1994. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(2), 211-224.

Archiwum Medycyny Sądowej
i Kryminologii (szare)
1995 (numer 3-4) - 2004


Rok 1995

Profesor Władysław Nasiłowski (w 70-tą rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 227-229.

Bibliografia prac naukowych Prof. dr hab. Władysława Nasiłowskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 230-235.

Garbowska-Górska A., Kosicki M., Skórniewski J.: Profesor Zygmunt Fiedorczuk (w 70-tą rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 237-240.

Wspomnienie pośmiertne - Prof. dr hab. Andrzej Jakliński. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 241.

Chagowski W.: Bibliografia prac Prof. dr hab. Andrzeja Jaklińskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1995, 45(3-4), 242-245.

Pawłowski R.: Polimorfizm locus D1S80 człowieka w populacji Polski Północnej badany metodą PCR. Genetyka populacyjna oraz zastosowanie do badania śladów biologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 247-256.

Czarny M., Kwiatkowska J., Słomska M., Siemieniako B., Słomski R.: Możliwości badawcze polimorficznych loci DNA człowieka i ich wykorzystanie w badaniach medyczno-sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 257-269.

Gut W.: Wpływ czynników pozaanalitycznych na wynik sądowej analizy chemiczno-toksykologicznej i jego interpretację. Część II: Stan materiału do badań toksykologiczno sądowych i jego wpływ na wynik analizy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 271-278.

Turowski G.: Nazewnictwo genów i alleli układu HLA, 1994. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 279-282.

Turowska B., Sanak M., Raczek E.: Przeciwstawne homozygoty w układzie GLOI u pozwanego i dziecka. Wykluczenie czy potwierdzenie ojcostwa. Opis przypadków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 283-285.

Czarny M., Janiszewska H., Kwiatkowska J., Chlebowska H., Siemieniako B., Słomski R.: Czy analiza DNA jest zawsze skuteczna: problemy w dochodzeniu spornego ojcostwa w przypadku bliskiego pokrewieństwa domniemanych ojców. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 287-295.

Gos T.: Nietypowe złamanie wisielcze jako przyczyna zgonu w następstwie wypadku przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 297-303 i 46(1), 79-80 (uzupełnienie).

Smoliński J., Hauser R.: Zgon w następstwie użądlenia przez pszczoły. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 305-309.

Mądro R., Buszewicz G., Kiszka M.: Oznaczanie cykloheksanonu i acetaldehydu w materiale sekcyjnym w skojarzonym zatruciu cykloheksanonem i alkoholem etylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 311-316.

Głosek M.: Recenzja książki R. Mądro: Katyń 1940-1994. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 317-321.

Berent J.A.: Sprawozdanie z Fifth Cross Channel Conference on Forensic Medicine. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 323-326.

Raczek E.: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zatrucia, urazy, alkoholizm i narkomania w praktyce sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 326-327.

Janica B.: Sprawozdanie z X Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1995, 45(3-4), 327-328.

1996

Kozioł P., Kozioł P., Mądro R., Karski J., Monies D., Ciesielka M.: Wpływ transfuzji krwi na oznaczanie polimorfizmu DNA u biorców. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 1-7.

Tucholska-Lenart A., Miąskiewicz H., Suszczewski W., Wujec J.: Badania układu PGM1 w populacji warszawskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 9-12.

Mądro R., Wróblewski K.: Próba określenia pojęcia jatrogenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 13-19.

Kłys M.: Z badań nad tłem biologicznym w aspekcie analizy toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 21-26.

Jankowski Z., Krzyżanowski M., Hauser R.: Występowanie zatorów tłuszczowych, zatorów ze szpiku oraz megakariocytów w mikrokrążeniu płucnym u śmiertelnych ofiar katastrofy autobusowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 27-36.

Dzida J., Meissner E.: Raz jeszcze o interpretacji choroby zazwyczaj zagrażającej życiu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 37-39.

Pawłowski R.: Uwagi metodyczne dotyczące postępowania przy ekstrakcji i amplifikacji metodą PCR DNA izolowanego z wieloletnich śladów biologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 41-45.

Gut W.: Wpływ czynników pozaanalitycznych na wynik sądowej analizy chemiczno-toksykologicznej i jego interpretację. Część III: Element zmienności biologicznej i dyspersji poziomów ksenobiotyków w narządach w interpretacji wyniku analizy toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 47-57.

Baran E., Turowska B.: Kryształki Teichmanna - nowe drogi badań naukowych w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 59-63.

Gross A.: Nagły zgon w następstwie powikłań po liposukcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 65-69.

Raszeja S.: Publikować kazuistykę? Tak ale... (referat dyskusyjny). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 71-72.

Pufal E.: Sprawozdanie z 74 Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Prawnej. Aachen, 19-23.09.1995. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 73-75.

Baran E.: Informacja o Konferencji Naukowej n/t Dowód z opinii biegłego w projekcie Kodeksu Postępowania Karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 75-76.

Baran E.: Jubileusz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 76.

Baran E.: Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTMSiK. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(1), 77.

Sych M., Kwiatkowski S., Świątek B., Dziatkowiak A.: Czwórgłos o Ustawie z dnia 26.10.1995 "O pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów" (Dz.U. nr 138, poz. 682 z dnia 6.12.1995). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 81-91.

Pawłowski R., Janowicz A.: Genetyka populacyjna układu typu VNTR-ApoB w populacji Polski Północnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 93-99.

Pawłowski R., Szczerkowska Z., Smoliński J.: Genetyczna identyfikacja ofiar pożaru. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 101-104.

Fiedorczuk Z.: Śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla w niecodziennych okolicznościach samospalenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 105-108.

Fiedorczuk Z., Kosicki M.: Śmierć samobójcza w ciasnej przestrzeni. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 109-111.

Fiedorczuk Z., Trojanowski W.: Przypadek śmierci samobójczej w samochodzie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 113-115.

Rumiński S.: Zespół maltretowanego dziecka. Opis przypadków w wieku szkolnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 117-121.

Raszeja S.: O bibliografii prac naukowych (referat dyskusyjny). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 123-124.

Woźniak K.: Medycy sądowi w Światowej Pajęczynie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 125-130.

Baran E.: bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1995. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 131-154.

Turowska B., Miścicka-Śliwka D., Pawłowski R., Szczerkowska Z.: Sprawozdanie z konferencji Hemogenetyków Sądowych - 8.03.1996 Kraków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 155-159.

Raszeja S.: Wspomnienie pośmiertne - Dr med. Andrzej Kruger. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 161-162.

Nasiłowski W.: List nt. monografii "Katyń 1940-1994". Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(2), 163-164.

Głazek A.: Wspomnienie pośmiertne - Prof. dr Jan Markiewicz. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 165-167.

Pawłowski R., Paszkowska R.: Polimorfizm locus D17S5 w populacji Polski Północnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 169-175.

Kłys M.: Problemy orzecznicze i metodyczne w zatruciach śmiertelnych opiatami. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 177-185.

Dzida J.: Granice kompetencji medyka sądowego przy współopiniowaniu z lekarzami innych specjalności. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 187-190.

Raszeja S.: Aktualne podstawy prawne przeszczepienia narządów w Polsce. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 191-197.

Deboa D.: Termografia w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 199-206.

Wachowiak R., Żaba C.: Możliwości diagnostyki chemicznej materiału sekcyjnego i interpretacji wyników poziomu potasu w aspekcie zatruć rozmyślnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 207-213.

Berent J.A., Śliwka K.: Zastosowanie pakietu Corel Draw do opracowywania protokołów sekcyjnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 215-221.

Fiedorczuk Z., Garbowska-Górska Z.: Niecodzienny charakter pętli wisielczej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 223-227.

Raszeja S.: O pisaniu recenzji prac naukowych nadesłanych do redakcji (referat dyskusyjny). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 229-230.

Raszeja S.: Recenzja podręcznika "Medycyna sądowa dla prawników" autorstwa profesorów Andrzeja Jaklińskiego i Zdzisława Marka. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1996, 46(3), 231-233.

Chłobowska Z.: Sprawozdanie z XIII konferencji Toksykologów Sądowych, Kraków-Przegorzały, 3-4.06.1996. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 235-236.

Parkitna-Cegła Z., Morawski A.: Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Błąd medyczny i Sympozjum Hemogenetycznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(3), 237-238.

Gaberle A.: Kryminologia (dylematy i poszukiwanie rozwiązań). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 243-252.

Baran E.: Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarzy w sprawach o błąd lekarski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 253-259.

Turowska B., Sanak M., Nowicka L., Tarajko B.: Polimorfizm locus HLA DQA1 w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 261-268.

Wachowiak R., Rahhal A.N.: Endogenne lotne związki organiczne we krwi i ich znaczenie sądowo-lekarskie. Cz. 3. Skład jakościowo-ilościowy wyższych alkoholi obserwowany w przypadkach intoksykacji oraz podczas rozkładu zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 269-275.

Kłys M., Baran E.: Zatrucia śmiertelne w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w latach 1946-1995. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 277-287.

Czarny M., Kwiatkowska J., Chlebowska H., Siemieniako B., Słomska M., Słomski R.: Skuteczność analizy DNA w dochodzeniu spornego ojcostwa, w przypadkach bliskiego pokrewieństwa rodziców. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 289-297.

Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 299-306.

Berent J.A.: Sprawozdanie z The Seventh International Symposium on Human Identification. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 307-308.

Nagroda im. Dr J.Z. Robla. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1996, 46(4), 309.

1997

Gos T.: Wpływ detergentu Triton X-100 na aktywność dehydrogenazy jabłczanowej i mleczanowej ludzkiej wątroby po śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 1-5.

Gos T.: Zmiany aktywności dehydrogenazy jabłczanowej i mleczanowej we frakcji cytoplazmatycznej oraz mitochondrialnej wątroby szczura. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 7-12.

Berent J.A., Śliwka K.: Megakariocyty płucne jako wyznacznik wczesnego wstrząsu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 13-18.

Turowska B., Opolska-Bogusz B., Dutkiewicz W., Kunz J.: Badania niektórych układów grupowych enzymów krwi biorców po przetoczeniu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 19-22.

Jankowski Z., Krzyżanowski M.: Praktyczne znaczenie występowania kryształów szczawianów w nerkach dla diagnostyki pośmiertnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 23-30.

Kunz J., Woźniak K.: Zażyciowość śmierci z powieszenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 31-37.

Wachowiak R.: Model toksycznych oddziaływań alkoholu etylowego w aspekcie bezpiecznej terapii dzieci wybranymi preparatami farmaceutycznymi, zawierającymi alkohol. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 39-48.

Chłobowska Z., Kobylecka K.: Międzylaboratoryjne kontrole wyników analiz chemiczno-toksykologicznych w praktyce Instytutu Ekspertyz Sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 49-53.

Kała M., Lechowicz W., Stanaszek R.: Typowe dla polskiego narkomana zatrucie wieloma lekami. Opracowanie kazuistyczne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 55-62.

Albert M., Kulikowska J., Soja A., Sybirska H.: Badania chemiczno-toksykologiczne materiału ze zwłok w przypadku nagłego zgonu osoby uzależnionej od leków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 63-69.

Baran E.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1996. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(1), 71-84.

Świątek B.: Profesor Bolesław Popielski - uczony, nauczyciel, biegły sądowy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 89-91.

Świątek B.: Lekarz-biegły w świetle praktyki medyka sądowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 93-98.

Nasiłowski W., Szczepański J.: Błąd lekarski rozpatrywany w granicach odpowiedzialności zawodowej. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1997, 47(2), 99-105.

Parkitna-Cegła Z.: Błąd medyczny czy nieszczęśliwy wypadek w pracy pielęgniarki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 107-109.

Raszeja S.: Z dziejów medycyny sądowej w Gdańsku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 111-119.

Gos T.: Znaczenie Prawa Starochełmińskiego dla medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 121-127.

Mallach H.J.: Medycyna sądowa we Wrocławiu (1811-1945). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 129-131.

Baran E.: Nauka i nauczanie medycyny sądowej we Lwowie (zarys historyczny). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 133-138.

Turowska B.: Badania grupowe krwi w sprawach spornego ojcostwa przeprowadzone w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie w latach 1926-1996. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 139-145.

Kulikowska J., Sybirska H.. Ocena stopnia uzależnienia pacjentów ośrodka detoksykacyjnego na podstawie badań nad eliminacją z organizmu narkotyków opium. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 147-155.

Gubała W.: Wpływ temperatury na powstawanie endogennych związków toksycznych w aspekcie oceny przyczyny zgonu ofiar pożarów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 157-162.

Trela F.M., Rutkiewicz A.: Przypadek zbrodniczego rozwałkowania zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 163-167.

Brzeziński P.M., Dzida J., Rumianek A., Meissner E., Kosela Z.: Odmienności w obrazie sekcyjnym ran kłutych w przypadkach samobójstw i zabójstw. Arch. Med. Sąd. i Krym., 1997, 47(2), 169-174.

Zawirska B.: Profesor Bolesław Popielski w moich wspomnieniach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 175-176.

Biel K.: O prawym człowieku - refleksja ucznia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 177-178.

Śliwka K.: List gratulacyjny do Prof. B. Popielskiego z okazji 90 lecia urodzin. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(2), 179.

Garbowska-Górska A.: Wspomnienie pośmiertne - Profesor Zygmunt Fiedorczuk. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 179-180.

Popielski B., Nasiłowski W.: Cienie Katynia w dokumentach i historii medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 181-191.

Jacewicz R.: Polimorfizm PGM 1, GLO i ESD w populacji regionu łódzkiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 193-196.

Duda U., Kłys M., Trela F.: Zatrucia śmiertelne tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w latach 1947-1996. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 197-208.

Berent J.A., Śliwka K.: Ewolucja pojęcia naruszenie nietykalności cielesnej w kolejnych kodeksach karnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 209-216.

Konopka T.: Możliwości powstania głębokich obrażeń przy użyciu miniaturowej broni palnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 217-221.

Berent J.A.: Wartość dowodowa zdjęć radiologicznych dla identyfikacji zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 222-226.

Wojtkiewicz-Rok W.: Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1898-1943 i jego kierownicy - prof. Włodzimierz Sieradzki i prof. Bolesław Popielski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 227-236.

Wachowiak R., Tobolski J.: Wykorzystanie chromatografii gazowej w toksykologicznej analizie lotnych związków nieorganicznych w materiale biologicznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 237-243.

Chróścielewski E.: Profesor Bolesław Popielski (w 90-tĄ rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 244-246.

Marcinkowski T.: Rzut oka na zasługi profesora Bolesława Popielskiego dla nauki polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 247-250.

Raszeja S.: Recenzja książki "Geschichte der gerichtlichen Medizin im deutschsprachigen Raum". (Historia medycyny sądowej na obszarze niemieckojęzycznym) autorstwa profesora H.J. Mallacha. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 251-252.

Morawski A.: Sprawozdanie z Sympozjum Jubileuszowego z okazji 90-tej rocznicy urodzin Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Bolesława Popielskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 253-254.

Turowska B.: Sprawozdanie z Konferencji Hemogenetyków Sądowych - 24.6.1997, Bydgoszcz. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 255-256.

Baran E.: Pro memoria - Profesor Jan Stanisław Kobiela. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(3), 257.

Świątek B.: Wspomnienie pośmiertne - Profesor Bolesław Popielski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 259-261.

Kędzierska A., Gieracka-Pażucha D., Flasza J., Turowski G.: Antygeny HLA klasy I w postaci rozpuszczalnej (s-HLA-I) w populacji osób zdrowych. I. sHLA antygenów warunkowych przez locus A. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 263-272.

Kędzierska A., Gieracka-Pażucha D., Flasza J., Turowski G.. Antygeny HLA klasy I w postaci rozpuszczalnej (s-HLA-I) w populacji osób zdrowych. I. sHLA antygenów warunkowych przez locus B. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 273-282.

Berent J.A., Śliwka K.: Ewolucja pojęcia choroby zagrażającej życiu w kolejnych kodeksach karnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 283-292.

Turowska B.: Polimorfizm DNA jako jedyna ekspertyza (?) w sprawach o dochodzenie ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 293-297.

Teresiński G., Mądro R.: Dwa przypadki wykorzystania obrażeń stwierdzonych w obrębie stawów kolanowych dla określenia prawdopodobnego usytuowania pieszego względem pojazdu w chwili potrącenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 299-306.

Słomski R., Dziechciowska K., Lisiecka D., Siemieniako B., Słomska M.: Dochodzenie spornego ojcostwa na podstawie analizy DNA po śmierci ojca lub matki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 307-314.

Kabiesz J., Droździok J.: Przydatność oznaczeń polimorfizmu DNA w zakresie PM i DQA1 w śladach biologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 315-320.

Raczek E., Kabiesz J., Droździok K.: Opiniowanie w oparciu o badania DNA w nietypowych sprawach dochodzenia ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 321-325.

Nagroda imienia Dra Jana Robla za rok akademicki 1996/97. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1997, 47(4), 327.

1998

Deboa D.: Profesor Tadeusz Marcinkowski (w 80-tĄ rocznicę urodzin). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 1-3.

Kędzierska A., Gieracka-Pażucha D., Flasza J., Turowski G.: Antygeny HLA klasy I w postaci rozpuszczalnej (s-HLA-I) w populacji osob zdrowych. III. sHLA antygenów warunkowanych przez locus C. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 5-11.

Kłys M., Białka J., Lech T., Opolska-Bogusz B., Próchnicka B., Zięba-Palus J.: Badania fragmentów mumii - egipskiej kapłanki Iset Iri Hetes datowanej na okres ptolemejski (III-I w. p.n.e.). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 13-25.

Kaczmarek M., Lorkiewicz D., Przybylski Z.: Rekonstrukcja wyglądu twarzy na podstawie czaszki zmumifikowanych zwłok ludzkich ze stanowiska archeologicznego w El Gamhud datowanego na okres ptolemejski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 27-34.

Kunz J.: Błąd opiniodawczy w świetle materiału Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w latach 1991-1996. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 35-46.

Kłys M.: Mumifikacja w aspekcie historycznym i współczesnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 47-52.

Żaba C.: Obrażenia zderzakowe w postaci podbiegnięć krwawych śródmięśniowych przykostnych w mięśniach kończyn dolnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 53-58.

Kuligowska J., Sybirska H.: Problemy analityczno - diagnostyczne w przypadku zatrucia klomipraminą. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 59-65.

Masełko J.: Samobójcze zadzierzgnięcie przy użyciu samochodu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(1), 67-70.

Janica J.: Wspomnienie pośmiertne - Profesor Maria Byrdy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 71-72.

Różycka D.: Wspomnienie pośmiertne - Profesor Tadeusz Borkowski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 73-75.

Przybylski Z.: Wspomnienie pośmiertne - Profesor Edmund Chróścielewski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 77-78.

Raszeja S.: Słowa pożegnania dla Profesora Chróścielewskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 79-81.

Baran E.: Raport medyka sądowego z badań ekshumacyjnych przeprowadzonych w Katyniu w 1995 roku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 83-96.

Turowska B., Sanak M.: Badanie częstości alleli niektórych systemów typu STR w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 97-102.

Raczek E.: Polimorfizm DQA1, LDLR, GYPA, HBGG, D7S8 i GC w populacji Górnego Śląska. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 103-110.

Burduk P., Śliwka K., Rożek A., Bloch-Bogusławska E., Burduk P.K.: Nagły zgon młodego sportowca i późne potencjały komorowe u sportowców przetrenowanych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 111-116.

Wiernikowski A., Pach J.: Kliniczna problematyka methemoglobinemii toksycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 117-125.

Burduk P., Śliwka K., Bloch-Bogusławska E.: Nagła śmierć a wysiłek fizyczny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 127-133.

Łabędź J., Gubała W.: Stan trzeźwości uczestników wypadków komunikacyjnych w latach 1995-1997 w porównaniu do lat 1981-1984. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 135-141.

Kłys M., Gubała J.: Kontrowersyjne problemy opiniowania o nietrzeźwości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 143-152.

Turowska B., Opolska-Bogusz B., Sanak M.: Przydatność badania polimorfizmu DNA w śladach biologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 153-157.

Baran E.: Bibliografia prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1997. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 159-179.

Baran E.: Sprawozdanie Redaktora Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres od 7 września 1995 do 2 września 1998. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(2), 181-184.

Baran E.: III. Sylwetki polskich medyków sądowych Leon Blumenstok - Halban 185-189. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 185-189.

Gos T.: Znaczenie uszkodzeń kręgosłupa szyjnego dla medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 191-203.

Sybirska H., Kulikowska J.: Narkomania w praktyce sądowo - lekarskiej Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 205-213.

Kunz J., Bajak D.: Rozbieżności a błąd opiniodawczy w opiniach kompetentnych biegłych z zakresu medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 215-219.

Baran E.: O wydawaniu opinii w sprawach o błąd lekarski w postępowaniu karno-sądowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 221-225.

Michalewski W., Szczepański J., Sachajdak-Michalewska Z.: Gorączka złośliwa (Malignant hyperthermia) podstępne zjawisko okołooperacyjne ocena sądowo - lekarska po operacji cięcia cesarskiego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 227-232.

Berent J.A.: Złamanie Messerera kości łokciowej spowodowane uderzeniem kijem baseballowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 233-236.

Olszowy Z., Nowicka J.: Toksykomania rozpuszczalnikami organicznymi w kazuistyce toksykologicznej Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 237-242.

Berent J.A., Miścicka-Śliwka D., Czarny J., Woźniak M., Grzybowski T., Pleszyńska B., Syroczyńska A.: Przydatność wybranych układów DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 243-252.

Nasiłowski W.: D. Krause, V.Schneider, R.Blaha: Oględziny zwłok na miejscu znalezienia. Wyd. Ullstein Medical, Wiesbaden 1998. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 253.

Dmochowska G.: Komunikat Zarządu Głównego PTMSiK. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 255.

Chłobowska Z.: Sprawozdanie z XV Konferencji Toksykologów Sądowych, Zakopane, 18-20 czerwca 1998 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1998, 48(3-4), 257-258.

1999

Jacewicz R., Wołkanin P., Szram S.: Genetyczne zróżnicowanie układu VNTR-D5S110 w populacji Polski centralnej i jego zastosowanie w dochodzeniu spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 1-10.
Berent J.A., Miścicka-Śliwka D., Czarny J.: Średnie wartości szansy ojcostwa - obliczenia dla populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 11-15.

Kulikowska J., Sybirska H., Soja A., Albert M.: Obserwacje analityczno-toksykologiczne różnych postaci konopi Cannabis Sativa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 17-22.

Krzyżanowski M., Gos T., Hauser R.: Znaczenie tlenku azotu dla medycyny nie tylko sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 23-30.

Chowaniec C.: Niezwykły przypadek postrzału głowy z broni palnej samodziałowej. Samobójstwo czy zabójstwo? Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 31-35.

Chowaniec C.: Szczególny przypadek samobójczego zadzierzgnięcia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 37-40.

Dąbkowska A., Jankowski Z.: Przypadek śmiertelnego zatrucia muchomorem sromotnikowym u 7-letniej dziewczynki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 41-47.

Lech T.: Zawartość azotynów w materiale sekcyjnym gnilnie rozłożonym w przypadkach zatruć azotynem sodu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 49-55.

Kunz J.: Uwagi do komentarza niektórych przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. Teoria i praktyka (referat dyskusyjny). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(1), 57-64.

Bujak-Giżycka B., Korona R., Kłys M.: Badania nad przydatnością metod ekstrakcji wybranych ksenobiotyków z materiału biologicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 67-77.

Pawłowski R., Boluk-Sobolewska S.: Polimorfizm glikoproteiny alfa-2-HS w populacji Polski północnej badany metodą izoelektroogniskowania (IEF). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 79-86.

Jankowski Z., Hauser R., Gos T., Wiśniewski K.: Padaczka: patogeneza, przyczyny śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 87-94.

Gross A.: Uduszenie gwałtowne w trakcie czynności autoerotycznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 95-102.

Teresiński G., Mądro R.: Odtworzenie okoliczności potrącenia przez samochód osobowy na podstawie zdjęć radiologicznych stawów kolanowych ofiary wypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 103-108.

Albert M., Soja A., Kulikowska J., Sybirska H.: Problemy analityczno-diagnostyczne w przypadku samobójczego zatrucia pochodną fenotiazyny i 1,4-benzodiazepiny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 109-114.

Baran E.: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1998. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 115-128.

Marek Z.: List do redakcji nt. pracy: Kunz J., Bajak D.: Rozbieżności a błąd opiniodawczy w opiniach kompetentnych biegłych z zakresu medycyny sądowej (Arch. 1998, 48, 215-219). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 129-130.

Kunz J.: Odpowiedź na list do redakcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 130-132.

Od redakcji. ---bez tytułu, dotyczy tematu 'przecinka' w nowym kk---. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(2), 133.

Majsak M.: Ortotanazja (poglądy personelu medycznego i stanowisko doktryny). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 135-148.

Turowska B., Sanak M., Opolska-Bogusz B.: Częstość alleli układów STR: LPL, F13B i HPRTB w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 149-152.

Pawłowski R., Boluk-Sobolewska S.: Polimorfizm alfa-amylazy w ślinie ludzkiej badany metodą izoelektroogniskowania (IEF). Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 153-160.

Raczek E., Berent J.A.: Mutacje zaobserwowane w MLP i SLP wśród tercetów badanych w sprawach spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 161-170.

Gos T., Hauser R., Krzyżanowski M.: Stężenie glutaminianu w tkance mózgowej jako odzwierciedlenie krótkiej awersyjnej stymulacji bezpośrednio przed śmiercią. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 171-178.

Szram S., Trojanowski K., Zieliński K., Bielnik K., Młoczkowski D., Koktysz R. Wołkanin P., Stępień M.: Ocena morfometryczna i ultrastrukturalna zmienności jąder hepatocytów w przebiegu przewlekłej doświadczalnej intoksykacji glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 179-190.

Polakowski M., Berent J.A., Śliwka K.: Opiniowanie o „naruszeniu czynności narządu ciała” lub „rozstroju zdrowia” wobec rezygnacji w nowym kodeksie karnym z pojęcia „uszkodzenia ciała”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 191-194.

Baran E.: Doktorat honoris causa dla prof. Stefana Raszei. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 195.

Raszeja S.: 75-rocznica urodzin profesora Hansa Joachima Mallacha. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 195-196.

Baran E.: Habilitacja ---Jerzy Kunz---. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(3), 196.

Od redakcji: ---zeszyt dedykowany dla prof. Karola Śliwki---. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 197.

Bloch-Bogusławska E., Pufal E.: Profesor Karol Śliwka w 60 rocznicę urodzin i 35-lecie pracy zawodowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 199-202.

Śliwka M., Miścicka-Śliwka D.: Środki dowodowe w procesie w dawnej Polsce. I. Ordalia przyznanie się do winy, przysięga, wizja lokalna, dowód z dokumentu, dowód ze świadków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 203-209.

Berent J.A.: Zmiana modelu opiniowania przy badaniach osób pokrzywdzonych po wprowadzeniu nowego kodeksu karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 211-218.

Bloch-Bogusławska E.: Przemoc w rodzinie w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 219-223.

Czarny J., Miścicka-Śliwka D., Berent J.A., Grzybowski T., Woźniak M.: Ocena praktycznej przydatności multipleksowej analizy 12 loci STR zawartych w systemach „GenePrint PowerPlex 1.2 Fluorescent STR System” i „GenePrint FFFL Fluorescent STR System” w dochodzeniu ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 225-231.

Woźniak M., Grzybowski T., Miścicka-Śliwka D., Czarny J.: Ocena dokładności i powtarzalności pomiarów długości fragmentów DNA na sekwenatorze A.L.F. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 233-238.

Grzybowski T., Miścicka-Śliwka D., Woźniak M., Czarny J.: Ograniczenia reakcji PCR i ich konsekwencje dla automatycznej analizy loci mikrosatelitarnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 239-246.

Grzybowski T., Miścicka-Śliwka D., Woźniak M., Czarny J.: Polimorfizm sekwencji mitochondrialnego DNA w identyfikacji osobniczej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 247-254.

Pufal E., Lis G., Sykutera M.: Oznaczanie leków z grupy blokerów kanałów wapniowych w materiale sekcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 255-265.

Pufal E., Sykutera M., Lis G.: Zatrucie fluoxetyną i karbamazepiną. Oznaczanie w materiale sekcyjnym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 267-276.

Skowron A.: Molekularne podstawy oznaczania klasycznego układu grupowego krwi - ABO. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 277-286.

Czarny J., Miścicka-Śliwka D., Woźniak M., Grzybowski T.: Przydatność systemu „GenePrint PowerPlex 1.2” w identyfikacji osobniczej oraz badaniach dowodów rzeczowych. Studium wybranych przypadków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 287-298.

Grzybowski T.: The 5th International DNA Fingerprinting Conference - piąta międzynarodowa konferencja poświęcona polimorfizmowi DNA. Port Elizabeth, RPA, 17-22.01.1999. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 299-300.

Pufal E.: Sprawozdanie z 30 Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Komunikacyjnej. Freie Universitat Berlin, 10-13 marzec 1999 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 300-301.

Pufal E.: Sprawozdanie z XI Sympozjum GTFCh (Niemieckiego Towarzystwa Toksykologii i Chemii Sądowej). Mosbach-Baden, 22-24 kwiecień 1999 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 301-302.

Lis G.: Sprawozdanie z Konferencji: „76. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Rechtsmedizin”. 26-29 wrzesień 1999 r. Frankfurt nad Menem. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 303-304.

Czarny J.: Sprawozdanie z konferencji: „First International Conference on Forensic Human Identification in The Millenium”. Londyn, 24-26 października 1999 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 304-305.

Woźniak M.: 10th International Symposium on Human Identification. Orlando, USA – wrażenia uczestnika, 27.09-2.10.1999 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 206-307.

Pufal E.: Workshop 1999 der Gesellschaft fur Toxikologische und Forensische Chemie (GTFCh). Berlin, 7-8 październik 1999 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 307-308.

2000

Olszowy Z.: Badania doświadczalne nad przebiegiem zatrucia glikolem etylenowym w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym. Cz. 1. Kształtowanie się stężeń glikolu etylenowego i jego metabolitów w doświadczalnym zatruciu ostrym i podostrym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 1-13.

Szram S., Bielnik K., Trojanowski K., Młoczkowski D., Wołkanin P.: Analiza morfologiczna mikroskopowo-świetlna i elektronowa zmian w wątrobie w przewlekłej intoksykacji glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 15-27.

Mądro R., Buszewicz G.: Ocena trzech sposobów oznaczania etanolu w mięśniu czworogłowym uda i lewej komory serca oraz ich przydatności do wnioskowanie odnośnie do stężenia etanolu we krwi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 29-38.

Grabowska T., Sybirska H.: Badania nad poziomem cyjanowodoru we krwi osób zmarłych w pożarach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 39-47.

Kabiesz-Neniczka S.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej AM w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 49-56.

Raczek E.: Polimorfizm układu D1S80 w populacji Górnego Śląska; jego przydatność w badaniach spornego ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 57-65.

Turowski G., Kędzierska A.: Antygeny HLA klasy I nieklasycznych układów (HLA-Ib). Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 67-73.

Kulikowska J., Soja A., Sybirska H.: Badania nad jakością narkotyków z grupy amfetaminy z nielegalnego obrotu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 75-79.

Turowska B., Sanak M., Opolska-Bogusz B., Gross A.: Przydatność metod klasycznych i polimorfizmu DNA przy ustalaniu ojcostwa płodu zamordowanej kobiety. Opis przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 81-84.

Chłobowksa Z.: XVI Konferencja Toksykologów Sądowych, Kazimierz Dolny, 6-7.05.1999. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 85-86.

Nasiłowski W.: ---notka nt. kwartalnika Prawo i Medycyna---. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(1), 86.

Olszowy Z.: Badania doświadczalne nad przebiegiem zatrucia glikolem etylenowym w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym. Cz. 2 Wybrane parametry biochemiczne w doświadczalnym zatruciu glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 89-101.

Konopka T.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 103-113.

Kłys M., Bujak-Giżycka B.: Zastosowanie chromatografii cieczowej z detekcją masową (LC/MS) w ekspertyzie toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 115-126.

Gross A., Pohl J., Masełko J.: Obrażenia od postrzałów pociskami gumowymi z broni gładkolufowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 127-136.

Dobosz T., Sąsiadek M., Kowalczyk E., Świątek B., Jagielski J.: Prenatalne badanie w sprawie spornego ojcostwa. Opis przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 137-140.

Jacewicz R., Szram S., Dudek W.: Pozorne wyłączenie macierzyństwa w lokus D1S80. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 141-146.

Baran E.: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 1999. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 147-165.

Gross A.: List do redakcji nt. artykułu: „Berent J.A.: Zmiana modelu opiniowania przy badaniach osób pokrzywdoznych po wprowadzeniu nowego kodeksu karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 211-218.”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 165-166.

Berent J.A.: Odpowiedź na list do redakcji Adama Grossa nt. artykułu: „Berent J.A.: Zmiana modelu opiniowania przy badaniach osób pokrzywdoznych po wprowadzeniu nowego kodeksu karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 211-218.”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 167-168.

Baran E.: ---komentarz redakcyjny nt. polemiki dotyczącej artykułu: Berent J.A.: Zmiana modelu opiniowania przy badaniach osób pokrzywdoznych po wprowadzeniu nowego kodeksu karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1999, 49(4), 211-218.--- Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 168-169.

Trnka J.: I Konferencja Szkoleniowa-naukowa „Problematyka obrażeń ciała powstałych w wyniku działania broni palnej i materiałów wybuchowych”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(2), 171.

Baran. E., Opolska-Bogusz B.: Profesor Bożena Maria Turowska - w 70-tą rocznicę urodzin. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 177-182.

Turowska B.: Bibliografia prac naukowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 183-192.

Turowska B., Sanak M., Opolska-Bogusz B.: Częstość alleli systemów STR: D13S317, D7S820 i D16S539 w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 193-197.

Szczerkowska Z., Antyborzec I.: System Silver STR Multiplex - zastosowanie w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 199-206.

Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Jezierski G., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M.: Genetyka populacyjna dziewięciu loci typu STR z zestawu Profiler Plus w próbce populacyjnej z obszaru Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 207-213.

Baran E.: Sądowo-lekarskie dokumentu dotyczące zbrodni katyńskiej w archiwach rosyjskich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 215-226.

Trela F.M.: Badania porównawcze stężeń alkoholu w żółci, w ciałku szklistym i we krwi pobranych ze zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 227-233.

Kłys M., Klementowicz W., Gomułka E., Opidowicz A., Kurowska W.: Badania nad przydatnością metod spektrofotometrycznej i chromatografii gazowej (GC/FID) z metanizerem do oznaczeń tlenku węgla we krwi sekcyjnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 235-247.

Gross A.: Samobójstwa słynnych ludzi - mitologia, starożytność i Biblia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 249-260.

Rzepecka-Woźniak E., Próchnicka B.: Próba oceny przydatności oznaczania apoptozy kardiomiocytów w nagłych zgonach sercowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 261-266.

Kozioł P., Krajka A.: Analiza statystyczna wyników badań genetycznych przy ustalaniu ojcostwa w przypadku rekonstrukcji fenotypu pozwanego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 267-276.

Kunz J.: Błąd z bezduszności lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 277-280.

Gross A.: Przypadek samobójczego zatrucia chlorkiem potasu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 281-284.

Konopka T., Woźniak K.: Mechanizmy śmierci w majaczeniu alkoholowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 285-290.

Pohl J., Konopka T.: Postrzał z broni samodziałowej - parasolki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 291-299.

Skupień E., Kołodziej J.: Uwagi biegłych do opiniowania o stanie zdrowia dla potrzeb procesowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 301-304.

Chowaniec M., Olszowy Z., Maliński M.: Przydatność badania stężenia alkoholu etylowego w krwiakach śródczaszkowych w ocenie sądowo-lekarskiej nietrzeźwości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 305-317.

Teresiński G., Mądro R.: Zakres skutków wymienionych w par. 2 art. 157 kodeksu karnego z 1997 r. - ciąg dalszy sporu o granicę art. 156 i 182 kodeksu karnego z 1969 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 319-330.

Olszowy Z.: Badania doświadczalne nad przebiegiem zatrucia glikolem etylenowym w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym. Cz. 3. Badania mikroskopowe w ostrym i podostrym zatruciu glikolem etylenowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 331-342.

Bielnik K., Młoczkowski D., Szram S.: Zmiany ultrastrukturalne w mięśniu serca szczurów narażonych na długotrwałe spożywanie glikolu etylenowego w niskich dawkach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 343-352.

Konopka T.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy - część II - dyskusja. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 353-363.

Gross A.: Samobójstwa słynnych ludzi - Sokrates i cykuta. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 365-371.

Baran E.: Odznaczenie. ---Pro Gloria Medici dla prof. Nasiłowskiego--- Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 373.

Deboa D., Kurzejamska-Parafiniuk M.: Sprawozdanie z XVIII Kongresu Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej w Santiago de Compostela - w Galicji, w Hiszpanii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 373-375.

Marcinkowski T.: Pro memoria - Dr med. Bogdan Pohnke (1932-1996). Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 377.

Sybirska H.: Przedmowa ---suplement dotyczy w całości materiałów z V-tej Konferencji Naukowej nt. Sądowo-Lekarskie Problemy Narkomanii, Bielsko-Biała 17-19.05.2000 r.---. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 1.

Chruściel T.: Współczesna scena narkotyków w Polsce w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 3-14.

Cekiera C.: Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii wśród młodzieży. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 15-24.

Herman Z.S.: Mechanizmy lekozależności. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 25-33.

Legień M.: Narkoman jako pacjent w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy „psychiatrycznej”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 35-38.

Sybirska H., Kulikowska J., Szczepański J.: Narkomania w praktyce opiniodawczej medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 39-47.

Wachowiak R., Kołowski J., Żukociński G.: Aktualne problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 49-58.

Janica J., Niemcunowicz-Janica A.: Narkomania w aspekcie sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 59-62.

Kołowski J., Wachowiak R.: Rozmiary i skutki nadużywania środków psychoaktywnych w kazuistyce Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1990-1999. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 63-69.

Kiszka M., Buszewicz G., Mądro R.: Złożone zatrucie środkami psychoaktywnymi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 71-82.

Soja A., Albert M., Sybirska H.: Doświadczenia Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach z badań nad jakością narkotyków z nielegalnego obrotu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 83-88.

Olszowy Z., Nowicka J.: Inhalatomania lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 89-93.

Buszewicz G., Kiszka M., Czekajska-Łuckiewicz H.: Interpretacja wyników pośmiertnych badań toksykologicznych w zatruciach toluenem, na przykładzie pięciu przypadków. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 95-99.

Niemcunowicz-Janica A., Janica J., Wardaszka Z.: Uduszenie gwałtowne młodego narkomana w czasie wdychania kleju. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 101-103.

Kulikowska J., Sybirska H.: Kształtowanie się poziomu opiatów we krwi osób zmarłych w przebiegu narkotyzowania się. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 105-111.

Kobek M., Olszowy Z., Jankowski Z.: Zmiany histopatologiczne u szczurów po podaniu narkotyków opium w postaci tzw. „kompotu” w doświadczeniu podostrym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 113-124.

Kobek M., Jankowski Z., Kulikowska J.: Zmiany histopatologiczne w narządach wewnętrznych u narkomanów zmarłych w przebiegu narkotyzowania się domowymi przetworami słomy makowej (tzw. „kompotem”). Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 125-136.

Jabłoński Ch., Sybirska H.: Przydatność ciała szklistego gałki ocznej w diagnostyce śmiertelnych zatruć narkotykami opium. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 137-143.

Wiergowski M., Reguła K., Szpiech B.: Szybka analiza amfetaminy w ludzkim materiale biologicznym z wykorzystaniem metody mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej w fazie nadpowierzchniowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 145-152.

Sidlo J., Soral A., Bauerova J., Valko S., Murarikowa B., Mlynar J., Valuch J.: Pulmonary macrophages in heroin addiction. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 153-158.

Chowaniec Cz.: Badania nad obecnością leków i środków odurzających w organizmie uczestników ruchu drogowego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 159-164.

Rygol K., Neniczka St.: Samobójstwa osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 165-168.

Pufal E., Sykutera M., Bloch-Bogusławska E., Lis G., Śliwka K.: Zgon w następstwie odurzania się Halonem 1211. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(supl.), 169-174.

2001

Nesterowicz M.: Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej za zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 1-9.
Chowaniec Cz., Chowaniec M.: Problemy opiniodawcze w przypadku zakażeń szpitalnych, w szczególności wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 11-20.
Chowaniec Cz.: Błąd medyczny organizacyjny w epidemiologii wirusowego zapalenia wątroby typ B i C. Ocena materiału opiniodawczego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 21-26.
Chowaniec Cz., Chowanie M.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach następstw wirusowych zapaleń wątroby - zasady i możliwości ustalenia wysokosci procentowego uszczerbku na zdrowiu związanego z zakażeniem wirusami zapalenia wątroby typu B i C. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 27-33.

Masełko J., Trela F., Skupień E.: Analiza zasad opiniowania w sprawach cywilnych dotyczących roszczeń z tytułu zakażenia wirusami zapalenia wątroby w jednostkach służby zdrowia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 35-43.

Teresiński G., Mądro R.: Lekarskie aspekty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. I. Problem skutku potencjalnego w opiniowaniu sądowo-
lekarskim. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 45-58.

Kunz J., Gross A.: Zespół nagłej śmierci niemowlęcia (SIDS) w materiale Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie. Analiza porównawcza materiału z lat 1974-1986 i 1986-1999. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 59-64.

Lech T.: Trucizny w żywności w sprawach sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 65-74.

Raszeja S., Nasiłowski W.: Z karty żałobnej ---dot. prof. Mallacha---. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 75-76.

Teresiński G.: List do redakcji nt. pracy pt.: „Skupień E., Kołodziej J.: Uwagi biegłych do opiniowania o stanie zdrowia dla potrzeb procesowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(3), 301-304.”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(1), 77-78.

Przygodzka A., Dzida J.: Dr n. med. Aurelia Garbowska-Górska - Wspomnienie pośmiertne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 79-81.

Krajewski K.: Kryminologia, kryminalistyka, medycyna sądowa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 83-92.

Turowska B., Sanak M., Opolska-Bogusz B.: Wstępne badanie populacji Polski Południowej w zakresie 10 STR loci z zestawu AmpFlSTR SGM Plus. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 93-96.

Maciejewska A., Pawłowski R.: Wpływ metody izolacji DNA na stosunek wysokości alleli X i Y genu amelogeniny systemu Profiler Plus. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 97-103.

Teresiński G., Mądro R.: Lekarskie aspekty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. II. Możliwości, warunki i granice lekarskiej oceny narażenia na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia ludzkiego oraz kryteria medycznej kwantyfikacji stopnia narażenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 105-118.

Kłys M.: Problemy redystrybucji ksenobiotyków w toksykologii sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 119-132.

Kłys M., Jankowski Z., Bystrowska B., Bujak-Giżycka B., Nowak G.: Znaczenie interakcji toksycznej w orzecznictwie sądowo-lekarskim. Złożone zatrucie śmiertelne pochodnymi amfetaminy i kokainą („UFO”?). Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 133-143.

Teresiński G.: Ocena działania broni hukowej jako „niebezpiecznego środka obezwładniającego”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 145-152.

Gross A.: Zbrodnicze porażenie prądem elektrycznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 153-161.

Teresiński G.: Zabójstwo z lubieżności połączone z wytrzewieniem przez pochwę. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 163-170.

Baran E.: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2000. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 171-187.

Kawecki J.: II Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Problematyka obrażeń ciała powstałych w wyniku działania broni palnej i materiałów wybuchowych, broni palnej i materiałów wybuchowych, broni gazowej i elektrycznej”, Jugowice 23-25 maja 2001 r.. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 189-190.

Chłobowska Z.: XVIII Konferencja Toksykologów Sądowych Gdańsk-Jastrzębia Góra, 31 maja - 1 czerwca 2001 roku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 191-192.

Baran E.: Sprawozdanie Redaktora Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres od 3 września 1998 r. do 13 września 2001 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(2), 193-196.

Kardas P.: Normatywny sposób określenia znamienia skutku przy niektórych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu a zagadnienia wydawania opinii przez biegłych lekarzy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 197-216.

Maciejewska A., Pawłowski R.: Wpływ degradacji matrycowego DNA na amplifikację loci zestawu Profiler Plus. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 217-226.

Szczerkowska Z., Wysocka J., Kapińska E., Cybulska L.: Genetyczna zmienność w obrębie 14-tu loci typu VNTR w populacji Polski Północnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 227-232.

Czarny J., Miścicka-Śliwka D., Woźniak M., Grzybowski T., Bednarek J.: Polimorfizm loci VNTR: D7S21, D12S11 i D1S7 w populacji kujawsko-pomorskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 233-238.

Woźniak M., Skowron A., Bednarek J.: Ocena polimorfizmu loci STR chromosomu Y: DYS19, DYS 389I, DYS389II i DYS 390 w populacji Kujawsko-Pomorskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 239-247.

Teresiński G.: Historia badań w dziedzinie wypadkowości drogowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 249-257.

Teresiński G., Mądro R.: Ewolucja metod sądowo-lekarskiej rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych przez pojazdy mechaniczne - możliwości poszerzenia zakresu wnioskowania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 259-272.

Berent J., Baranowski W., Jurczyk A., Jankowska B., Szram S.: Opiniowanie sądowo-lekarskie powikłań medycznych zabiegów kosmetycznych - opis przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 273-278.

Kiszka M.: Śmiertelne zatrucie kokainą. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 279-286.

Gross A: List to redakcji nt. pracy pt.: „Chowaniec M., Olszowy Z., Maliński M.: Przydatność badania stężenia alkoholu etylowego w krwiakach śródczaszkowych w ocenie sądowo-lekarskiej nietrzeźwości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 305-317.”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 287-289.

Chowaniec M., Olszowy Z., Maliński M.: Odpowiedź na list do redakcji Adama Grossa nt pracy pt.: „Chowaniec M., Olszowy Z., Maliński M.: Przydatność badania stężenia alkoholu etylowego w krwiakach śródczaszkowych w ocenie sądowo-lekarskiej nietrzeźwości. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2000, 50(4), 305-317.”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 290.

Baran E.: Sylwetki polskich medyków sądowych - Andrzej Janikowski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 291-304.

Kozioł P., Ciesielka M., Chocholska S., Mądro R.: Badania populacyjne tripleksu STR (D3S1744, D12S1090 i D18S849) w południowo-wschodnim regionie Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 305-313.

Szczerkowska Z., Kapińska E., Wysocka J., Jezierski G.: Rzadki wariant STR Locus HumCSF1PO. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 315-319.

Parson W., Steinlechner M., Berger B., Muhlmann R., Scheithauer R.: Austriacka baza danych profili genetycznych stworzona dla potrzeb kryminalistyki w oparciu o loci STR. + omówienie autorstwa D. Miścickiej-Śliwki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 321-327.

Kiszka M.: Kokainizm - dawniej i dziś. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 329-338.

Gross A., Woźniak K.: Samobójcze porażenia prądem elektrycznym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 339-346.

Teresiński G., Mądro R.: Lekarskie aspekty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. III. Przykłady opinii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 347-353.

Kulikowska J., Albert M., Soja A., Sybirska H.: Leki o działaniu sercowo-naczyniowym we współczesnej kazuistyce toksykologicznej Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 355-362.

Kaliszczak M.: Problem wykorzystania biomateriałów w kryminalistycznej identyfikacji zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 363-367.

Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Paszkowska R., Jankowski Z.: Błąd przedlaboratoryjny w genetyce sądowej. Kontaminacja materiału biologicznego na sali sekcyjnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 369-375.

Przybylski Z.: Komunikat nr 1 i 2 Prezesa PTMSiK ---pierwszy dotyczy składu władz PTMSiK, drugi zebrania Zarządu z dnia 29.11.2002 r. oraz składu komisji problemowych---. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(4), 377-378.

2002

Trela F., Kunz J., Bolechała F., Kowalski P., Moskala A., Rajtar R.: Przestępstwa przeciwko życiu – analiza porównawcza materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1986-1990 i 1996-2000. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 1-6.

Lorkiewicz-Muszyńska D., Przybylski Z.: znaczenie porównawczych badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 7-19.

XIX Konferencja Toksykologów Sądowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 20.

Trela F., Kołodziej J., Kunz J., Bolechała F.: Samobójcze zatrucia środkami chemicznymi i lekami w latach 1991-2000 w materiale kakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 21-30.

Berent J., Meissner E., Barzdo m., Szram S.: Jatrogenne uszkodzenie tchawicy – opis przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 31-36.

Gross A., Kłys M.: Samobójstwo przez inhalację propanu butanu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 37-42.

Głazek A.: Sprawozdanie z dyskusji panelowej „Aspekty prawne badań DNA dla celów sądowych”, Kraków, 16 listopada 2001 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 43-45.

VIII Międzynarodowa konferencja „Problemy Rekonstrukcji wypadków Drogowych”. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 46.

Kunz J., Gross A., Kowalski P.: Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego pt. „Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sądowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu" Osieczany k/Krakowa, 20-21.06.20001. Omówienie wyników ankiety i dyskusji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 47-51.

Teresiński G., Mądro R.: List do redakcji. [na temat: Berent J., Baranowski W., Jurczyk A., Jankowska B., Szram S.: Opiniowanie sądowo-lekarskie powikłań medycznych zabiegów kosmetycznych - opis przypadku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2001, 51(3), 273-278.] Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 53-56.

Marcinkowski T.: List do Redakcji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(1), 57.

Kunz. J.: Sytuacja medycyny sądowej w Polsce w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(2), 59-63.

Teresiński G.: O ustalaniu okoliczności urazu głowy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(2), 65-83.

Jabłoński C., Sybirska H.: Przydatność płynu gałki ocznej do sądowo-lekarskiej diagnostyki śmiertelnych zatruć wybranymi substancjami psychoaktywnymi. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(2), 85-97.

Opolska-Bogusz B., Sanak M., Turowska B.: Wariant genetyczny w locus THO1 w populacji Polski Południowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(2), 99-101.

Raczek E.: Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa w praktyce Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w latach: 1985, 1990, 1995 i 1996-2000. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(2), 103-110.

Deboa D., Borowiak K.S., Ciechanowski K., Kurzejamska-Parafiniuk M.: Zatrucie tioridazyną czy skutek błędów terapeutycznych przyczyną zgonu trzyletniej dziewczynki. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(2), 111-119.

Konopka T.: Krótkotrwała choroba realnie zagrażająca życiu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(2), 121-125.

Baran E.: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2001. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(2), 127-144.

Jurczyk A.P., Gałecki P., Jankowska B., Meissner E., Szram S., Fijałkowski P., Błaszczyk J., Kędziora J., Śmigielski J.: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 147-153.

Dobosz T., Jaworski R., Kawecki J., Semiczek W., Trnka J.: Wzmacnianie ("rasowanie") amunicji kalibru 4 mm typu M 20. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 155-162.

Kunz J., Bolechała F., Kaliszczak P.: Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death"). Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 163-176.

Kaliszczak P., Kunz J., Bolechała F.: Samobójstwa poagresyjne - problematyka kryminalistyczno-procesowa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 177-185.

Berent J., Jurczyk A.P., Szram S.: Analiza wybranych zmian w projekcie kodeksu karnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 187-194.

Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Ewolucja poglądów Sądu Najwyższego dotyczących dowodu w badaniach DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 195-204.

Kaliszczak M.: Kryminalistyczno-identyfikacyjne aspekty diagnostyki obrazowej cech patologii kośćca. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 205-212.

Bednarek J., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Rozwój współczesnych metod oceny wieku na podstawie zarastania szwów czaszkowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 213-219.

Bednarek J., Engelgardt P., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Wykorzystanie metod Lamendina i Meindla-Lovejoya dla ustalenia wieku osoby nieznanej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 221-227.

Celiński R., Kulikowska J., Albert M., Sybirska H.: Problemy analityczne w badaniach małych próbek krwi pobranych od osób, które złamały prawo. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 229-239.

Piekoszewski W.: Wspomnienie pośmiertne - Doktor nauk farmaceutycznych Wojciech Gubała. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 52(3), 241-242.

Nota redakcyjna. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 243.

Szczerkowska Z., Jankowski Z.: Profesor Stefan Raszeja w 80-tą rocznicę urodzin. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 245-249.

Wysocka J., Szczerkowska Z.: Możliwości wykorzystania polimorfizmu locus HLA-DR w identyfikacji osobniczej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 251-259.

Pawłowski R., Dattlaff-Kąkol A., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M., Jezierski G.: Genetyka populacyjna 9 loci typu Y-STR w populacji Polski Północnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 261-277.

Maciejewska A., Paszkowska R., Pawłowski R.: Identyfikacja trzech rzadkich alleli: D2S11*24.2, D7S820*9.1 i HUMFGA*19.2 w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 279-285.

Hauser R., Gos T., Marczak M., Janicki J., Wiergowski M., Jankowski Z., Karaszewski B., Łuczak N., Krzyżanowski M., Wodniak-Ochocińska Ł.: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 287-293.

Bednarek J., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Wykorzystanie zmian morfologicznych zachodzących w spojeniu łonowym do oceny wieku mężczyzn w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 295-304.

Kaczorowska E., Pieśniak D., Szczerkowska Z.: Entomologiczne metody określania czasu śmierci. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 305-312.

Jankowski Z.: Śmierć z ochłodzenia. Część I. Podstawy fizjologii termoregulacji oraz patofizjologia i mechanizmy śmierci z ochłodzenia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 313-322.

Jankowski Z.: Śmierć z ochłodzenia. Część II. Diagnostyka śmierci z ochłodzenia – przydatność spostrzeganych zmian morfologicznych makroskopowych i mikroskopowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 323-332.

Hauser R.: Problematyka identyfikacji ofiar katastrof. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 333-342.

Kaczorowska E.: Zbieranie i hodowanie owadów nekrofagicznych, istotnych w odtwarzaniu daty śmierci metodą entomologiczną. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 343-350.

Gos T.: O frenologii inaczej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 351-355.

Reguła K., Szpiech B., Galer K., Wiergowski M.: Karbamazepina we współczesnej kazuistyce toksykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2001. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 357-363.

Reguła K., Jankowski Z., Galer K., Wiergowski M., Szpiech B.: Grupowe zatrucie 2-etoksyetanolem jako zamiennikiem etanolu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 365-370.

Krzyżanowski M., Jankowski Z., Pieśniak D., Wilmanowska A.: Przypadki powieszeń ze skrępowanymi kończynami – samobójstwo, zabójstwo czy wypadek. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(4), 371-379.

Nasiłowski W. i wsp.: Nota biograficzna jubileuszowa prof.dr hab.n.med. Halina Sybirska. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 1-2.

Olszowy Z., Nowicka J., Kabiesz-Neniczka S.: Znaczenie diagnostyczne oznaczania kwasu mrówkowego w zatruciu alkoholem metylowym. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 3-7.

Grabowska T., Sybirska H., Maliński M.: Próba oceny ryzyka śmiertelnego zatrucia na podstawie kształtowania się stężenia cyjanowodoru i karboksyhemoglobiny we krwi ofiar pożarów. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 9-17.

Ścisłowski M., Rojek S., Kłys M., Woźniak K., Trela F.: Zastosowanie techniki HPLC/MS w ocenie zatrucia śmiertelnego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 19-31.

Soja A., Celiński R., Kulikowska J., Albert M., Sybirska H.: Ocena zatruć śmiertelnych w narkomanii na podstawie praktyki analityczno-toksykologicznej Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1996-2002. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 33-38.

Droździok K., Kabiesz J.: Polimorfizm lokus STR LPL w populacji Górnego Śląska. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 39-47.

Pepiński W., Skawrońska M., Janica J., Niemcunowicz-Janica A., Sołtyszewski I., Wardaszka Z.: Genetyka populacyjna 10 loci typu STR w próbce populacyjnej Podlasia (Polska północno-wschodnia). Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 49-56.

Chowaniec M., Chowaniec C.: Uwagi do obowiązujących kryteriów orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 57-61.

Chowaniec C., Chowaniec M., Nowak A.: Opiniowanie w sprawach dotyczących: oceny zdolności do udziału w czynnościach procesowych, oceny zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności – w materiale Zakładu Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach w latach 1997-2002. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 63-72.

Raczek E.: Nadpłodność i dodatkowe zajście w ciążę jako przyczyna dwuojcowskich bliźniąt – możliwość wyjaśnienia zjawiska w dobie badań polimorfizmu DNA. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 73-77.

Rygol K., Kobek M., Chowaniec C.: Błędna ocena wyników badań radiologicznych jako przyczyna nieprawidłowej kwalifikacji prawnej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 79-83.

Droździok K., Kabiesz J., Kabiesz-Neniczka S.: Kompleksowa ekspertyza sądowo-lekarska dotycząca NN zwłok spalonych, z uwzględnieniem ich identyfikacji osobniczej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 85-90.

Berent J., Jurczyk A.P.: 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences Montpellier – Francja, 2-7 września 2002 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(1), 91-92.

Woźniak K., Rzepecka-Woźniak E.: Rutynowe badanie odcinka szyjnego rdzenia kręgowego i kręgosłupa podczas sekcji sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 91-107.

Rzepecka-Woźniak E., Próchnicka B., Trela F.: Apoptoza kardiomiocytów w diagnostyce immunohistochemicznej nagłych zgonów sercowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 109-115.

Konopka T., Bolechała F., Strona M.: Porównanie ran kłutych klatki piersiowej w samobójstwach i zabójstwach. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 117-128.

Jacewicz R., Prośniak A., Berent J., Szram S.: Genetyka populacyjna układu D1S80 w regionie centralnej Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 129-135.

Kłys M., Rojek S., Masełko J.: Znaczenie metod chromatograficznych sprzężonych z spektrometrią mas (LC/MS, GC/MS) w identyfikacji leków do celów orzecznictwa sądowo-lekarskiego na przykładzie chlorfenoksyaminy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 137-149.

Kiszka M.: Toksyczność kokainy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 151-166.

Barzdo M., Jankowska B., Berent J., Szram S.: Badanie stanu trzeźwości w przypadku braku współpracy osoby badanej – podstawy prawne działania lekarza. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 167-172.

Berent J., Szram S.: Nowe przepisy dotyczące wypadków przy pracy. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 173-179.

Bloch-Bogusławska E., Wolska E.: Przypadek klinowego złamania obojczyka na skutek uderzenia klamrą pasa obezwładniającego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 181-184.

Kunz J., Strona M.: Nietypowe przypadki samobójstw. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2002, 53(2), 185-191.

2003

Bloch-Bogusławska E.: Wpływ czasu zgonu, jonów Ca i NO na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez AVP. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 193-201.

Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R.: Locus DYS 439 - polimorfizm w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 203-207.

Piasecka-Pazik D., Szczerkowska Z.: Określanie polimorficznych sekwencji DNA typu STR-PCR w rozłożonych tkankach ludzkich. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 209-214.

Wolska E., Młodzik N., Śliwka K.: Teoretyczne podstawy zjawisk elektrycznych zachodzących w tkankach nabłonkowych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 215-221.

Bloch-Bogusławska E., Pufal M.: Przypadek samobójstwa kombinowanego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 223-226.

Konopka T.: Niezwykły przypadek postrzału z broni palnej samodziałowej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 227-233.

Kłys M.: Opiniowanie o nietrzeźwości jako problem "wiecznie żywy". Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 235-247.

Raczek E.: Rozważania na temat ustalania więzów pokrewieństwa w parze: domniemany ojciec - dziecko bez badania matki dziecka. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 249-255.

Baran E.: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2002. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 257-275.

Kabiesz J., Droździok K.: Sprawozdanie z sympozjum naukowego w Republice Czeskiej: "XII Rozmaričovy Soudnelékařské Pracovní DNY". Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 277.

Rygol K.: 12th International Meeting on Forensic Medicine Alpe - Adria - Pannonia w Rogaska Slatina w Republice Słowenii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 279-280.

Chłobowska Z., Zuba D.: Sprawozdanie z XX Konferencji Toksykologów Sądowych, Niedzica, 12-13 czerwca 2003 roku. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 281-283.

Piotrowski P.: Sprawozdanie z XIII Światowego Kongresu Kryminologicznego (Rio de Janeiro, 10-15 sierpnia 2003). Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(3), 285-287.

Wachowiak R., Teżyk A.: Analiza toksykologiczna wybranych beta-adrenolityków w diagnostyce zatruć. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 289-299.

Bolechała F., Polewka A., Trela F., Zięba A., Kołodziej J.: Samobójstwa kobiet i mężczyzn w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej - analiza porównawcza. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 301-311.

Sygit B., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Ewolucja Praw Chorego w ustawodawstwie polskim 1918-1998 na tle standardów Unii Europejskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 313-323.

Jurczyk A.P., Berent J., Markuszewski L., Szram S.: Zawał serca jako wypadek przy pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Część I. Nadmierne obciążenie wykonywaną pracą. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 325-332.

Jurczyk A.P., Berent J., Markuszewski L., Szram S.: Zawał serca jako wypadek przy pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Część II. Wykonywanie pracy przeciwwskazanej ze względu na stan zdrowia. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 333-338.

Vaitkevičius E., Kurapka E., Malewski H.: Wybrane zagadnienia stosowania broni na naboje Floberta. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 339-345.

Woźniak K., Pohl J.: Samobójcze postrzały z broni śrutowej po wprowadzeniu lufy do ust a ryzyko błędnej oceny na miejscu ujawnienia zwłok. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 347-355.

Rzepecka-Woźniak E., Rudnicka-Sosin L., Konopka T.: Dysplazja włóknisto-mięśniowa lewej tętnicy wieńcowej przyczyną nagłego zgonu młodego mężczyzny. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 357-362.

Hauser R., Gos T., Lipowski P., Kuczkowski J.: Wylewy krwawe w siatkówkach jako istotny dowód wskazujący na okoliczności ich powstania. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 363-368.

Hauser R., Kaliszan M., Bardzik S.: Kontrowersje wokół przecinka. Głos w dyskusji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 369-373.

Komentarz redakcyjny do pracy: "Hauser R., Kaliszan M., Bardzik S.: Kontrowersje wokół przecinka. Głos w dyskusji. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 369-373". Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 373.

Teresiński G.: Sprawozdanie z połączonych Konferencji AAAM i IRCOBI oraz Kursu IRCOBI Lizbona, 22-26 września 2003 r. Warszawa, 13-15 października 2003 r. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2003, 53(4), 375-377.

2004

Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R.: Polimorfizm locus DYS438 w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 1-5.

Piasecka-Pazik D., Szczerkowska Z.: Wpływ stosowania albuminy wołowej i enzymu restrykcyjnego na jakość profili DNA tkanek wyizolowanych z bloczków parafinowych i z preparatów histologicznych. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 7-15.

Rębała K., Szczerkowska Z.: Identyfikacja bardzo krótkiego allela YCAII w populacji północnej Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 17-24.

Jacewicz R., Berent J., Bąbol K., Szram S.: Rozkład częstości alleli w 10 loci STR w regionie centralnej Polski. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 25-28.

Pufal E., Sykutera M., Śliwka K.: Oznaczania bromochlorodifluorometanu (Halon 1211) w materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej z detektorem masowym (BC/MS). Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 29-36.

Teresiński G., Buszewicz G., Mądro R.: Pośmiertna dyfuzja tlenku węgla do mięśni i krwi - badania wstępne. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 37-43.

Śliwka M.: Ciężar dowodu w procesach medycznych - między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facie. I. Ciężar dowodu. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 45-52.

Śliwka M.: Ciężar dowodu w procesach medycznych - między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facie. II. Domniemania faktyczne a dowód prima facie. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 53-63.

Teleśnicki S.M., Bolechała F.: Medyczne i prawne aspekty niezdolności do brania udziału w czynnościach procesowych oraz odbywania kary pozbawienia wolności wynikające z obecności choroby psychicznej. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 65-71.

Galer K., Krzyżanowski M.: Przypadek śmiertelnego zatrucia tramadolem w przebiegu interakcji z innymi lekami. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 73-78.

Konopka T.: Śmiertelne obrażenia w wyniku nadziania się na ostre przedmioty. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2004, 54(1), 79-84.

Baran E.: Dwusetlecie krakowskiej Katedry Medycyny Sądowej (1804-2004). Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 85-88.

Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R.: Locus YCAII polimorfizm w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 89-94.

Cybulska L., Szczerkowska Z.: Polimorfizm locus DXS1062 w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 95-100.

Raczek E.: Rzadkie, pozadrabinowe allele w STRowych loci w populacji Górnego Śląska. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 101-106.

Raczek E.: Opiniowanie w sprawach sądowego ustalenia ojcostwa względem bliźniąt w praktyce Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej AM w Katowicach w latach 1996-2003. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 107-115.

Jurczyk A.P., Gałecki P., Kędziora J., Jankowska B., Meissner E., Śmigielski J., Berent J., Szram S.: Wpływ wybranych alkoholi na procesy pro- i antyoksydacyjne w krwinkach czerwonych szczurów. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 117-124.

Kłys M., Rojek S., Ścisłowski M., Bolechała F., Gross A., Kołodziej J., Moskała A.: Znaczenie analizy włosów w ocenie kompleksowych zatruć śmiertelnych lekami dla celów opiniowania sądowo-lekarskiego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 125-138.

Bloch-Bogusławska E., Wolska E.: Rozbieżności pomiędzy kliniczną i sądowo-lekarską oceną wstrząśnienia mózgu na podstawie materiału własnego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Bydgoszczy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 139-144.

Bloch-Bogusławska E., Pufal M., Pufal J., Wolska E.: Przemoc wobec dzieci w środowisku rodzinnym na podstawie materiałów Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Bydgoszczy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 145-150.

Raszeja S.: Regulacje systemu oceny etycznej badań naukowo-klinicznych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 151-154.

Bloch-Bogusławska E., Wolska E., Duży J.: Zespół bitego dziecka. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 155-161.

Jankowski Z., Wilmanowska A., Pieśniak D., Kubiak A.: Uduszenie pozycyjne jako przyczyna śmierci w wypadku drogowym u kierowcy samochodu osobowego po "dachowaniu". Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 163-168.

Kaczorowska E., Pieśniak D., Szczerkowska Z.: Wykorzystanie metod entomologicznych w próbach określenia daty zgonu - opis przypadków. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(2-3), 169-176.

Od Redakcji [redaktor naczelny]. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 177.

Wspomnienie pośmiertne [prof. Dubrzyński]. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 179-181.

Raszeja S.: Profesor Aleksander Dubrzyński. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 182-183.

Raszeja S.: Zarys historii medycyny sądowej w Polsce i jej powiązań z medycyną sądową w krajach niemieckojęzycznych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 184-195.

Janica J., Rydzewska-Dudek M., Niemcunowicz-Janica A., Dopierała T., Pepiński W., Skawrońska M., Koc-Żórawska E., Wardaszka Z., Załuski J., Ptaszyńska-Sarosiek I., Stępniewski W., Okłota M.: 50-lecie Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku (1954-2004). Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 195-200.

Janica J.: Prof. dr Maria Byrdy - Doktor Honoris Causa AMB 1990, założycielka Katedry Medycyny Sądowej, pierwszy Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1954-1984. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 201-206.

Gross A.: Śmierć w pojedynku; historyczne aspekty prawne i sądowo-lekarskie na tle przypadku z roku 1903. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 207-214.

M. Saqib Shahzad, S. Yassir Abbas Bokhari, Abdul Quyyum Rao, M. Hashim Raza, Obaid Ullah, Zia-ur-Rahman, A. Ali Shahid, Zahoor Ahmad, S. Riazuddin: Badania populacyjne loci STR (D3S1358, D5S818, D7S820, D18S51 i FGA) w wybranych populacjach Pakistanu (NWFP i Sindhi) w praktyce sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 215-222.

Wachowiak R., Tobolski J., Klimaszyk D.: Diagnostyka chemiczna zatruć karbamazepiną i jej przydatność w opiniodawstwie toksykologiczno-sądowym. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 223-233.

Rygol K., Kabiesz-Neniczka S., Olszowy Z.: Wypadkowość w pracy w związku z nietrzeźwością. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 234-241.

Berent J., Jurczyk A.P., Markuszewski L.: Długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 242-251.

Mizerska M., Berent J., Barzdo M., Markuszewski L., Szram S.: Błędy medyczne z zakresu chorób wewnętrznych w materiale Katedry i Zakładu Medycyn Sądowej UM w Łodzi. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 252-258.

Berent J.: Biostatyczna interpretacja badań genetycznych w dochodzeniu ojcostwa dla przypadków bliskiego pokrewieństwa pozwanego mężczyzny i ojca biologicznego [streszczenie pracy habilitacyjnej]. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 259-263.

Bednarek J., Śliwka K.: Problemy związane z ustaleniem wieku w chwili śmierci na podstawie morfologii szkieletu osób dorosłych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 264-270.

Baran E.: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2003. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 271-291.

Kronika PTMSiK [Zarząd Główny]. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2004, 54(4), 292

2005

2005 1
Od redakcji: Editorial. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 5.
Waloszczyk P., Szydłowski Ł.: Przypadki zespołu Waterhouse'a-Friderchisena w materiałach ZMS PAM - uwarunkowania epidemiologiczne oraz trudności diagnostyczne. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 7-10.
Szydłowski Ł., Waloszczyk P., Kempińska A., Parafiniuk M.: Artefakty w materiale antropologicznym (kraniologicznym) ZMS PAM - możliwe trudności diagnostyczne. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 11-15.
Kempińska A., Ossowski A., Szydłowski Ł.: Datowanie czasu zgonu NN osobnika na podstawie zabytków kultury materialnej - opis przypadku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 16-18.
Kempińska A., Szydłowski Ł.: Zastosowanie metod antropometrycznych w identyfikacji porównawczej na podstawie zapisów systemów monitoringu. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 19-21.
Kempińska A., Szydłowski Ł.: Przypadek znaczącej niezgodności między wzrostem a rzeczywistym u osobnika zidentyfikowanego metodami: superprojekcji i badań porównawczych DNA. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 22-24.
Mazak-Łucyk Z., Łucyk W.: Pułapki terminologii medycznej w obszarze wspólnym medycyny, prawa i techniki. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 25-31.
Cybulska L., Szczerkowska Z., Wysocka J., Rębała K.: Polimorfizm chromosomu X-STR loci DXS7108 i DXS1196 w populacji Polski północnej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 32-35.
Jacewicz R., Szram S.: Polimorfizm STR a RFLP w ustalaniu ojcostwa na podstawie badań rodzinnych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 36-38.
Barzdo M., Gloc E., Meissner E., Jurczyk A. P., Jankowska B., Berent J., Szram S.: Zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów i grup tiolowych w mózgach szczurów w przebiegu przewlekłej intoksykacji metanolem. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 39-41.
Wardaszka Z., Niemcunowicz-Janica A., Janica J., Koc-Żórawska E.: Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1998-2003. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 42-46.
Wachowiak R., Strach B., Łopatka P.: Analiza toksykologiczna wybranych pochodnych 1,4-dihydropirydyny w diagnostyce zatruć. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 47-54.
Świątek B.: Sądowo-lekarska sekcja zwłok - realizacja wymogów proceduralnych i merytorycznych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 55-60.
Maksymowicz K., Mędraś M., Trubner3* K., Szleszkowski Ł.: Podstawy prawne dla orzekania płci osobniczej w zespole dezaprobaty płci pod postacią transseksualizmu. Porównanie stanu w Polsce i w niektórych wybranych krajach. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 61-65.
Jurek T., Maksymowicz K.: Opiniowanie sądowo-lekarskie a ustalanie "narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu". Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 66-73.
Wiergowski M., Galer K., Szpiech B., Reguła K.: Niepewność pomiarowa jako integralna część wyniku pomiarowego oraz narzędzie doskonalenia jakości pracy laboratorium chemiczno-toksykologicznego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 74-79.
Niemcunowicz-Janica A., Janica J., Ptaszyńska-Sarosiek I.: Zgon w wyniku tamponady worka osierdziowego płynem do żywienia parenteralnego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 80-81.
Barzdo M., Berent J., Szram S.: Śmiertelny wypadek spowodowany eksplozją koła od kombajnu - opis przypadku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 82-84.
Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii: zasady atestacji laboratoriów genetycznych przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 85-93.
Wachowiak R., Tobolski J., Klimaszyk D.: Diagnostyka chemiczna zatruć karbamazepiną i jej przydatność w opiniodawstwie toksykologiczno-sądowym. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (1), 94-100.

2005 2

Nasiłowski W.: Trwały wkład profesora Kazimierza Jaegrmanna w rozwój myśli i teorii medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 105-108.
Masełko J.: Obrażenia powłok klatki piersiowej i brzucha powstałe w wyniku działania pasów bezpieczeństwa u ofiar wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 109-114.
Chowaniec M., Chowaniec Cz., Jabłoński Ch., Nowak A.: Sądowo-lekarska ocena wybranych przypadków komplikacji okołoporodowych zakończonych zgonem położnic. Błąd medyczny czy niepowodzenie lecznicze? Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 115-119.
Niemcunowicz-Janica A., Rydzewska-Dudek M., Załuski J., Dopierała T., Janica J., Wardaszka Z., Ptaszyńska-Sarosiek I., Okłota M.: Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 120-124.
Kołowski Janusz, Nowak K.: Dzieciobójstwo w świetle wyników sekcji zwłok i danych akt sądowych z lat 1990-2000 (wybrane zagadnienia). Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 125-129.
Wardaszka Z., Niemcunowicz-Janica A., Janica J., Koc-Żórawska E.: Stężenie tlenku węgla i cyjanowodoru we krwi osób zmarłych w pożarach w materiale ZMS AM w Białymstoku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 130-133.
Barzdo M., Gloc E., Jurczyk A. P., Meissner E., Jankowska B., Berent J., Szram S.: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego w mózgach szczurów przewlekle intoksykowanych etanolem. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 134-137.
Droździok K., Kabiesz J.: Obserwacje nad możliwością identyfikacji polimorfizmu DNA w plamach biologicznych mieszanych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 138-142.
Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Iloraz częstości szansy ojcostwa Qf w przypadku zastąpienia w trójce badanej ojca biologicznego przez jego brata. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 143-150.
Jacewicz R., Bąbol K., Berent J., Prośniak A., Szram S.: Praktyczna przydatność systemu IDENTIFILER w badaniach ojcostwa w populacji Polski centralnej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 151-153.
Pepiński W., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A., Koc-Żórawska E., Janica J.: Polimorfizm czterech loci STR na chromosomie X w populacji Podlasia. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 154-156.
Maksymowicz K., Jurek T., Trubner K.: Zasady wykonywania zawodu lekarza medycyny sądowej w roli biegłego w Republice Federalnej Niemiec i Polsce. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 157-161.
Świątek B.: Art. 192 k.k. - komentarze prawników a praktyka lekarska. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 162-167.
Rydzewska-DudekM., Niemcunowicz-Janica A.: Wypadek komunikacyjny czy zabójstwo - analiza przypadku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 168-170.
Niemcunowicz-Janica A., Ptaszyńska-Sarosiek I., Janica J.: Samobójstwo w wyniku zdetonowania ładunku wybuchowego umieszczonego w jamie ustnej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (2), 174-178.

2005 3

Od redakcji: Editorial. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 183.
Bednarek J., Bloch-Bogusławska E., Engelgardt P., Wolska E., Śliwka K.: Wykorzystanie stopnia zarastania szwów czaszkowych do szybkiej śródresekcyjnej oceny wieku osób dorosłych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 185-189.
Raczek E.: Czy opiniowanie spraw spornego ojcostwa w oparciu o badania serologii klasycznej jest jeszcze zasadne czy już nie? Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 190 194.
Rojek S., Kłys M., Ścisłowski M.: Test kontroli oznaczania środków uzależniających we włosach jako miernik jakości analizy toksykologicznej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 195-205.
Patla M., Teleśnicki S.: Czynniki charakteryzujące kobiety dokonujące zabójstw. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 206-208.
Berent J.: Ustalanie czasu zgonu na podstawie pomiarów temperatury. Część I. Od pierwszych badań z dziewiętnastego wieku do koncepcji opartej na modelu dwuwykładniczym Marshalla-Hoare. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 209-214.
Janoszka J., Rymkiewicz A., Dobosz .: Halucynogenne grzyby - łysiczki (Psylocibe). Część I. Charakterystyka, skutki zażycia. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 215 219.
Telesiński S., Patla M., Bołoz H.: Depresja jako jeden z czynników przestępstwa. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 220-224.
Konopka T.: Błąd lekarski w medycynie alternatywnej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 225-230.
Jacewicz R., Gloc E., Szram S., Gałecki P.: Przypadek mutacji w locus TH01 - analiza sekwencji. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 231-234.
Berent J.: Recenzja publikacji multimedialnej Grzegorza Teresińskiego pt.: "Biomechanika potrącenia pieszego". Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 235-236.
Sprawozdanie z 5th Congress of the Baltic-Medico-Legal Association (BMLA), Department of Forensic Medical Examination, Russia, Saint-Petersburg, 6-9 października 2004 roku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 237.
Sprawozdanie z II Kongresu Śródziemnomorskiej Akademii Nauk Sądowych - Monastir (Tunezja), 22-25 czerwca 2005 roku (2nd Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress). Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (3), 238-240.

2005 4

Berent J.: Rola biegłych z zakresu medycyny sądowej w opiniowaniu dla potrzeb sądów i instytucji ubezpieczeniowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 247-250.
Chowaniec Cz.: Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym - odszkodowawczym w sprawach zakażeń szpitalnych, szczególnie wirusowym zapaleniem wątroby typu b i C. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 251-256.
Chowaniec Cz., Chowaniec M., Nowak A.: Nieprawidłowości w opiniowaniu sądowo-lekarskim dotyczącym kwalifikacji obrażeń ciała i rozstroju zdrowia przez biegłych lekarzy nie będących medykami sądowymi. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 257-260.
Chowaniec Cz., Jabłoński Ch., Kobek M., Chowaniec M.: Ocena niezdolności do pracy w postępowaniu rentowym w opiniach biegłych sądowych lekarzy klinicystów i zakładu medycyny sądowej ŚAM - analiza porównawcza. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 261-263.
Chowaniec Cz., Kobek M., Nowak M., Chowaniec M.: O różnicach w ocenie uszczerbku na zdrowiu pomiędzy tabelami ministra pracy i polityki społecznej a towarzystw ubezpieczeniowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 264-267.
Chowaniec Cz., Nowak A., Chowaniec M., Kobek M.: Uwagi o pozycji lekarza biegłego sądowego w obowiązującym stanie prawnym. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 268-272.
Ey-Chmielewska H., Sobolewska E., Frączak B., Grabikowska-Prowans K.: Najczęstsze przyczyny skarg na stomatologiczne świadczenia protetyczne w opiniach lekarzy biegłych okręgowej izby lekarskiej w Szczecinie. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 273-276.
Gronowska Z., Wilmowska-Pietruszyńska A.: Niektóre problemy związane z orzekaniem o niezdolności do pracy u osób ubiegających się o świadczenia rentowe przysługujące kombatantom na mocy ustawy z dnia 24.01.1991 roku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 277-281.
Kowalski P., Skupień E.: Niestabilność systemu opieki zdrowotnej i współistniejące pojęcie częściowej niezdolności do pracy jako elementy determinujące dysfunkcjonalność systemu orzecznictwa rentowego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 282-284.
Kowalski P., Skupień E.: Opiniowanie o zdolności do czynności procesowych, udziału w rozprawach przed sądem, pozbawienia wolności w warunkach tymczasowego aresztowania i policyjnej izby zatrzymań. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 285-287.
Maciejczak P., Pałka J., Truszkiewicz W.: Uraz a choroba - istotny problem w orzekaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 288-291.
Maksymowicz K., Drozd R., Jurek T., Maksymowicz H., Jankowska E.: Kliniczne i orzecznicze przesłanki dla rozpoznania pylicy płuc i jej następstw z uwzględnieniem nowych technik diagnostyki obrazowej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 292-295.
Maksymowicz K., Piechocki D., Drozd D.: Ocena następstw urazów czaszkowo-mózgowych w aspekcie kryteriów neurologicznych, psychiatrycznych i orzeczniczych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 296-300.
Meissner E., Barzdo M., Żydek L., Markuszewski L., Szram S., Berent J.: Opiniowanie ex post o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 301-303.
Pałka J., Maciejczak P., Truszkiewicz W.: Urazy wysiłkowe kręgosłupa - problemy orzecznictwa lekarskiego w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, propozycje rozwiązań. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 304-308.
Romankov J.: Problemy orzekania zawodowego osób z padaczką. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 309-313.
Susło R., Świątek B.: Ochrona danych medycznych a opiniowanie sądowo-lekarskie. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 314-318.
Truszkiewicz W., Maciejczak P., Pałka J.: Charakterystyka najczęściej występujących następstw nieszczęśliwych wypadków, w populacji ubezpieczonych w Grupie PZU, na podstawie analizy orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji roszczeń. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 324-327.
Zyss T.: Orzecznictwo rentowe z zakresu psychiatrii - z perspektywy biegłego sądowego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005, 55 (4), 338-348.

2006


2006 1

Niemcunowicz-Janica A., Janica J., Rydzewska-Dudek M., Załuski J., Dopierała T., Wardaszka Z., Ptaszyńska-Sarosiek I., Okłota M.: Sądowo-lekarskie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 5-8.
Grabowska T., Nowicka J., Olszowy Z.: Rola etanolu w kompleksowych zatruciach tlenkiem węgla i cyjanowodorem u ofiar pożarów. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 9-14.
Berent J.: DNAStat wersja 1.0 - program do obsługi bazy danych profili genetycznych oraz obliczeń biostatycznych1. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 15-18.
Prośniak A., Gloc E., Berent J., Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Szram S.: Ocena wydajności różnych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i śliny metodą QuantiBlot. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 19-23.
Kremens K.: Instytucja śledztw sądowo-lekarskich w stanie Connecticut. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 24-30.
Engelgardt P., Śliwka K.: Metody wstępnej oceny sprawności psychofizycznej kierowców. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 31-38.
Karczewski K.: Zabójstwo jako forma zabawy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 39 47.
Bolechała F., Skupień E.: Rozpoznanie depresji a zdolność do udziału w czynnościach procesowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 48-55.
Rzepecka-Woźniak E.: Śmiertelne przypadki pogryzienia przez psy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 56-60.
Hejna P., Hottmar P.: Unusual Form of Accidental Mechanical Asphyxia. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 61-63.
Antoszczyk Ł., Jurczyk A. P., Markuszewski L., Szram S., Berent J.: Zapalenie mięśnia sercowego w dwóch przypadkach zakażenia wirusem HIV. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (1), 64-66.

2006 2

Minias R., Berent J.: Analiza porównawcza rodzajów, przyczyn i okoliczności zgonów na podstawie badań sekcyjnych z lat 194-1950 i 1990-1993. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 71-79.
Kłys M., Grzeszczuk S., Majchrzak T.: Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na obszarze Małopolski w latach 2000-2003 na podstawie materiału archiwalnego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 80-85.
Kopciuch M., Polewka A.: Zaburzenia psychiczne i somatyczne osób, które dokonały samobójstwa w zakładach penitencjarnych w Polsce w latach 1995-1997. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 86-90.
Mizerska M., Mizerska K., Barzdo M., Berent J.: Schorzenia układu krążenia w orzecznictwie sądowo-lekarskim dotyczącym niezdolności do pracy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 91-94.
Spólnicka M., Konarzewska M., Sołtyszewski I., Berent J.: Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu (HUMGHCSA) i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej - doniesienie wstępne. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 95-98.
Konarzewska M., Spólnicka M., Sołtyszewski I., Berent J.: Polimorfizm locus HUMHUU w populacji polskiej - doniesienie wstępne. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 99-102.
Berent J.: Ustalanie czasu zgonu na podstawie pomiarów temperatury. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 103-109.
Rzepecka-Woźniak E., Konieczna M., Bolechała F.: Niedotlenienie mięśnia sercowego u kierowcy przyczyną wypadku drogowego. Metoda immunohistochemiczna C9 w diagnostyce wczesnego zawału mięśnia sercowego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 110-114.
Opolska-Bogusz B., Kaczmarczyk G., Piniewska D., Stawowiak A., Sanak M.: Wariant alleliczny układu D13S317.6' w badaniu spornego ojcostwa; znaczenie w genotypowaniu półautomatycznym. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 115-118.
Borowska A., Tarka S., Dąbkowska A.: Zgon 57 letniego mężczyzny z powodu nie zdiagnozowanego przemieszczenia narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (2), 119-122.

2006 3

Od redakcji: Editorial. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 127.
Bloch-Bogusławska E., Grzybowski T., Pufal E.: Prof. zw. dr hab. med. Danuta Miścicka-Śliwka 1949-2006. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 129-131.
Bloch-Bogusławska E.: Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez Bay-K 8644 (agonistę działającego bezpośrednio na kanał wapniowy). Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 132-135.
Bloch-Bogusławska E.: Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez noradrenalinę (NA) z równoczesnym zastosowaniem inhibitorów syntezy tlenku azotu (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Cz. I. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 136-143.
Bloch-Bogusławska E.: Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez fenylefrynę (PHE) z równoczesnym zastosowaniem inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Cz. II. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 144-148.
Bednarek J.: Problemy dotyczące oceny wieku chronologicznego dzieci wykorzystywanych do produkcji materiałów pornograficznych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 149-154.
Woźniak M., Grzybowski T., Starzyński J., Papuga M., Stopińska K., Łuczak S.: Zależności pomiędzy przynależnością haplogrupową a haplotypem Y-STR jako potencjalny element kontroli poprawności analiz w medycynie sądowej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 155-164.
Bloch-Bogusławska E., Wolska E., Engelgardt P.: Zawał serca jako wypadek przy pracy w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 2000-2004. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 165-168.
Bloch-Bogusławska E., Wolska E., Engelgardt P., Pufal E.: Przypadki samobójstw poagresyjnych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 169-172.
Engelgardt P., Bloch-Bogusławska E., Wolska E.: Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1998-2003. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 173-180.
Bloch-Bogusławska E., Engelgardt P., Wolska E., Paradowska A.: Analiza zgonów w następstwie wypadków z udziałem pojazdów szynowych w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM w Bydgoszczy w latach 1992-2002. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 181-186.
Pufal E., Piotrowski P.: Oznaczanie haloperidolu w paznokciach metodą LC-ESI-MS. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 187-190.
Grzybowski T., Malyarchuk B. A., Bednarek J., Woźniak M., Papuga M., Stopińska K., Łuczak S.: Zastosowanie analizy filogeograficznej w interpretacji wyników sekwencjonowania mitochondrialnego DNA dla celów sądowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 191 197.
Wolska E., Bloch-Bogusławska E., Engelgardt P.: Trudności w opiniowaniu w urazach kręgosłupa - opis przypadku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 198-201.
Bloch-Bogusławska E., Wolska E., Engelgardt P.: Rzadki przypadek samobójczego urazu głowy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (3), 202-204.

2006 4
Jurek T., Świątek B.: Rozstrój zdrowia - próba interpretacji pojęcia. Część I - ocena poprawności językowej, zakres znaczeniowy, przegląd orzecznictwa Sądów. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 209-215.
Jurek T., Świątek B.: Rozstrój zdrowia - próba interpretacji pojęcia. Część II -problemy opiniodawcze. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 216-222.
Stępniewski W., Mówiński G., Sokół W.: Doświadczalny efekt biologiczny postrzału pociskami kalibru 4,5 mm BB z pistoletu pneumatycznego A-101. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 223-227.
Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Jacewicz R., Berent J.: Pentapleks SNP - rozkład częstości alleli w populacji centralnej Polski. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 228-231.
Janica J., Pepiński W., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A., Koc-Żurawska E., Sołtyszewski I.: Polimorfizm czterech loci STR na chromosomie X w próbce populacyjnej białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej region Podlasia. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 232-235.
Krzyżańska A., Kowalczyk E., Markowska J., Dobosz T.: Loci STR D2S1338 i D19S433 w próbce populacyjnej z terenu Dolnego Śląska. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 236-238.
Łuczak S., Woźniak M., Papuga M., Stopińska K., Śliwka K.: Porównanie efektywności odczynnika Bluestar® i luminolu w wykrywaniu śladów krwawych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 239-245.
Koralewska-Kordel M., Kordel K., Przybylski Z., Wiśniewski S. A.: Wykluczenia ojcostwa w świetle badań Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 246-250.
Wachowiak R., Strach B.: Analiza składników aktywnych materiału dowodowego zabezpieczonego w przypadkach narkomanii, z udziałem amfetamin i przetworów konopii. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 251-257.
Jarząbek G., Fabiś A.: Przemoc seksualna wobec kobiet - analiza zjawiska na przykładzie historii Kuby Rozpruwacza. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 258-266.
Konopka T., Nalepa P., Rzepecka-Woźniak E.: Wieloletnie przeżycie po dożylnym wstrzyknięciu rtęci w celach samobójczych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 267 270.
Chowaniec Cz., Jabłoński Ch., Kabiesz-Neniczka S., Kobek M., Rygol K.: Przypadek rytualnego, podwójnego zabójstwa popełnionego przez wyznawców szatana. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 271-273.
Jabłoński Ch., Kobek M., Nowak A.: Rzadki przypadek uszkodzenia tętnicy szyjnej wewnętrznej w czasie zabiegu resekcji migdałków podniebiennych u członka Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 274-276.
Woźniak K.: XX Congress of International Academy of Legal Medicine, Budapeszt, 23-28 sierpnia 2006. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 277-279.
Rygol K.: Sprawozdanie z XVth International Meeting of Forensic Medicine Alpe - Adria - Pannonia w Puli w Republice Chorwacji. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 280-281.
Raport z realizacji zadań i uprawnień Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny sądowej, opracowany stosownie do pkt 6, § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz warunków umowy, zgodnie z wzorem do niej załączonym. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2006, 56 (4), 282-287.

2007

2007 1
Od redakcji: Editorial. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 5.
Gronowska Z., Wilmowska-Pietruszyńska: Niepełnosprawność, a całkowita niezdolność do pracy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 6-10.
Chowaniec Cz., Chowaniec M., Kobek M., Nowak A.: Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych z następową szkodą żółciową w przypadkach cholecystektomii metodą laparoskopową: błąd medyczny techniczny czy niepowodzenie lecznicze. Ocena sądowo-lekarska wybranych przypadków. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 11-18.
Kaczmarek T., Marcinkowski J. T.: Czy całkowita utrata zdolności do rpacy zarobkowej może oznaczać równocześnie zachowanie zdolności do zarobkowania w ponad 100%? Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 19-23.
Kaczmarek T., Marcinkowski J. T.: Jak interpretować pojęcie częściowej niezdolności do pracy? Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 24-27.
Kaczmarek T., Marcinkowski J. T.: Standardy orzeczniczee w ocenie niezdolności do pracy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 28-33.
Marcinkowski J. T., Klimberg A.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o unieważnienie testamentu. Cz. I. Charakterystyka materiału badawczego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 34-41.
Marcinkowski J. T., Klimberg A.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uniważnienie testamentu. Cz. II. Wnioski końcowe opinii. Jakość dokumnetacji lekarskiej. Ocena zeznań świadków. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 42-48.
Kowalski P., Skupień E.: Częściowa niezdolność do pracy jako czynnik jatrogenny, wyzwalający marginalizację społeczną. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 49-52.
Kowalski P., Skupień E.: Dysfunkcjonalność obowiązujących norm procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu - problem adekwatnego oszacowania. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 53-57.
Marcinkowski J. T., Klimberg A., Klimberg T.: Dochodzenie uszczerbku na zdrowiu za stres psychiczny spowodowany nagłą śmiercią bliskiej osoby wskutek wypadku - analiza przypadków. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 58-61.
Marcinkowski J. T., Kaczmarek T., Klimberg A.: Kierowca a padaczka. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 62-66.
Chowaniec Cz., Chowaniec M.: Możliwość oceny wysokości uszczerbku na zdrowiu w przypadkach przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu "b" i "c" ze zmianami narządowymi pozawątrobowymi. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 67-71.
Chowaniec Cz., Chowaniec M., Nowak A., Kobek M.: Nagły zgon sercowy - problemy w opiniowaniu sądowo-lekarskim dla potrzeb cywilnych i odszkodowawczych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 72-77.
Chowaniec Cz., Jabłoński Ch., Kobek M., Chowaniec M.: Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jako konsekwencja błędu organizacyjnego - analiza przypadku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 78-80.
Pałka J., Truszkiewicz W.: Zakażenia szpitalne jako przyczyna cywilnych roszczeń pacjentów. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 81-84.
Romanow J., Hyżyk A. K.: Ergonomiczno-higieniczne uwarunkowania pracy w zakresie dozoru. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 85-94.
Chowaniec Cz., Chowaniec M., Nowak A., Jabłoński Ch.: Ryzyko zagrożenia błędem medycznym w dni wolne od pracy na podstawie analizy materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach w latach 2000-2005. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 95-100.
Jabłoński Ch., Chowaniec Cz., Kobek M., Kowalczyk-Jabłonka D.: Trudności opiniodawcze w ocenie pourazowych zaburzeń neuropsychiatrycznych dla potrzeb postępowania karnego i cywilno-odszkodowawczego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 101-103.
Truszkiewicz W., Pałka J., Maciejczak P.: Opinia biegłego sądowego w procesach cywilnych, z punktu widzenia pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 104-110.
Chowaniec Cz., Nowak A., Jabłoński Ch., Neniczka S.: Trwałe istotne zeszpecenie - uwagi o możliwości weryfikacji kryteriów w opiniowaniu sądowo-lekarskim w sprawach karnych i cywilno-odszkodowawczych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 111-114.
Żaba Cz., Żaba Z., Świderski P., Klimberg A., Marcinkowski J. T., Przybylski Z.: Błędy diagnostyczne w urazach głowy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 115-117.
Żaba Cz., Żaba Z., Klimberg A., Świderski P.: Diagnostyka zakażeń hiv w świetle przepisów karnych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 118-121.
Żaba Cz., Świderski P., Żaba Z., Klimberg A., Przybylski Z.: Leczenie na zgody pacjenta - kontrowersje, wątpliwości, niejasności. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 122-127.
Żaba Cz., Żaba Z., Orłowski M., Klimberg A., Świderski P.: Prawno-medyczne problemy udzielania pierwszej pomocy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 128-133.
Żaba Cz., Żaba Z., Marcinkowski J. T., Klimberg A.: Przediagnozowanie w rozpoznawaniu obrażeń czaszkowo-mózgowych jako błąd diagnostyczny. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 134-137.
Żaba Cz., Świderski P., Żaba Z., Klimberg A., Przybylski Z.: Zgoda Świadków Jehowy na leczenie preparatami krwi - aspekty prawne i etyczne. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 138-143.
Zyss T.: Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 144-152.
Zyss T., Boroń J., Hese R. T.: Problemy orzecznicze związane z tzw. rentą socjalną, czyli o błędzie leżącym u podstaw koncepcji tego rozwiązania. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 153-158.
Zyss T., Hese R. T., Zięba A., Boroń J.: Próba stworzenia spójnych zaleceń orzeczniczych w przypadku zespołu psychoorganicznego, w przebiegu którego dochodzi do ujawnienia się deficytu intelektualnego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (1), 159-171.

2007 2
Przedmowa: Editorial. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 177.
Nasiłowski W.: Paradygmat medycyny sądowej - kierunki rozwoju. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 178-179.
Raszeja S.: Badania histopatologiczne w opiniowaniu sądowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 180-183.
Głazek A.: Opiniowanie sądowo-lekarskie i jego znaczenie w świetle potrzeb prawnych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 184-188.
Ustjasz B.: Pozycja i rola biegłego medyka w świetle oczekiwań organu procesowego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 189-192.
Szmidt W.: Biegły i jego rola w procesie. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 193-195.
Piotrowska I.: Pozycja i rola biegłego sądowego w świetle oczekiwań organu procesowego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 196-199.
Chowaniec Cz., Chowaniec M., Kobek M., Nowak A.: O przyczynach błędu medycznego w stanach zagrożenia życia - ocena sądowo-lekarska na podstawie analizy materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach od 2000 roku do końca czerwca 2006 roku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 200-204.
Deboa D.: Błędy medyczne z zakresu chirurgii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej PAM i Okręgowej Izby Lekarskiej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 205-209.
Olszowy Z., Albert M., Celiński R., Kulikowska J., Rojek S.: Trudności opiniodawcze w sprawach dotyczących substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 210-214.
Sadlik J. K.: Interpretacja wyników analizy chemiczno-toksykologicznej i opiniowanie w zatruciach związkami nieorganicznymi. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 215-219.
Rygol K., Kabiesz-Neniczka S.: Ograniczenia w opiniowaniu sądowo-lekarskim dotyczącym oceny stanu trzeźwości lub nietrzeźwości kierowców i zastosowaniu rachunku retrospektywnego. Uwagi praktyczne na podstawie analizy spraw aktowych katedry Medycyny Sądowej w Katowicach w latach 2000-2004. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 220-222.
Wiergowski M., Reguła K., Pieśniak D., Galer-Tatarowicz K., Szpiech R., Jankowski Z.: Pobieranie, przechowywanie i transport materiału biologicznego zabezpieczonego przyżyciowo i pośmiertnie do badania na zawartość alkoholu etylowego oraz środków podobnie działających do alkoholu. Propozycja aktualizacji instrukcji pobierania próbek krwi i moczu. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 223-230.
Grabowska T., Nowicka J., Kabiesz-Neniczka S.: Opiniowanie o przyczynie zatrucia i śmierci w przypadku badania zwłok wydobytych z pożaru. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 231-235.
Wachowiak R.: Ocena postępowań detoksykacyjnych - leczenie zatruć w kazuistyce opiniodawczej Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu - niepowodzenia i błędy. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 236-244.
Jabłoński Ch., Chowaniec Cz., Kobek M., Kowalczyk-Jabłońska D.: Możliwości różnicowania pourazowych schorzeń neuropsychiatrycznych dla opiniowania sądowo-lekarskiego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 245-247.
Janica J., Pepiński W., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A., Koc-Żórawska E.: Polimorfizm 10 autosomalnych loci STR w populacji Podlasia - rozszerzenie typowego panelu badawczego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 248-251.
Pepiński W., Niemcunowicz-Janica A., Skawrońska M., Janica J., Koc-Żórawska E.: Polimorfizm czterech loci X-STR wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspekcie przydatności w badaniach medyczno-sądowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 252-255.
Niemcunowicz-Janica A., Janica J. R., Pepiński W., Janica J., Filipowski T., Juczewska M., Barszczewski J., Skawrońska M., Koc-Żórawska E.: Wpływ napromieniowania bombą kobaltową wybranych tkanek na identyfikację genetyczną. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 256-258.
Droździok K., Kabiesz J.: Polimorfizm lokus STR F13B w populacji Górnego Śląska. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (2), 259-264.

2007 3
Wachowiak R., Strach B.: Wartość dowodowa badań identyfikacyjnych materiałów stomatologicznych metodą spektometrii IR w opiniodawstwie medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 271-276.
Galer-Tatarowicz K., Wiergowski M., Szpiech B., Reguła K., Jankowski Z.: Narkomania w świetle działalności orzeczniczej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 277-284.
Adamczyk A., Sadakierska-Chudy A., Janoszka J., Rymkiewicz A., Dobosz T.: Halucynogenne grzyby - łysiczki (Psilocybe). Część II. Identyfikacja Psilocybe semilanceata przy pomocy techniki PCR. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 285-287.
Buszewicz G., Teresiński G., Bańka K., Mądro R.: Ocena przydatności diagnostycznej współczynnika ß-hydroksymaślan/aceton w sądowo-lekarskiej diagnostyce nagłych zgonów. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 288-293.
Ptaszyńska-Sarosiek I., Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego - poglądy reprezentowane przez neurologów. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 294-297.
Niemcunowicz-Janica A., Janica J. R., Ptaszyńska-Sarosiek I.: Urazy kręgosłupa w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 2001-2005. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 298-301.
Sobol J., Kordel K., Kołowski J., Kis-Wojciechowska M., Przybylski Z.: Morfologia i diagnostyka mechanizmów złamań kości klatki piersiowej - wykorzystanie w opiniowaniu sadowo-lekarskim. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 302-307.
Bloch-Bogusławska E., Zieliński D., Paradowska A., Grapatyn G., Gotowicz A.: Struktura zabójstw w regionie bydgoskim w latach 1992-2002. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 308-312.
Bloch-Bogusławska E., Engelgardt P., Paradowska A.: Obrażenia postrzałowe w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy z lat 1995-2005. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 313-317.
Kunz J., Kopacz P.: Analiza porównawcza zgonów gwałtownych i nagłych dzieci i młodzieży do 14 roku życia w latach 1946-2005. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 318-321.
Berent J.: DNAStat wersja 1.2 - program do obsługi bazy danych profili genetycznych oraz do obliczeń biostatycznych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 322-325.
Stojer J.: Narzędzia zbrodni na krzyżach pokutnych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 326-330.
Jankowski Z., Pieśniak D.: Uwagi dotyczące badania histopatologicznego w medycynie sądowej - znaczenie i wskazania oraz podstawowe zasady zabezpieczania narządów. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 331-336.
Polak P., Sołtyszewski I., Niemcunowicz-Janica A., Siwińska-Ziółkowska A., Widecka-Deptuch E., Łukasik M., Janica J.: Rzadki przypadek zatrucia niemowlęcia wskutek błędnego podania wodzianu 1,2,3-trójketohydrindenu (ninhydryny). Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 337-342.
Kowalski P., Skupień E.: Depresja - najbardziej pragmatyczne rozpoznanie spotykane w opiniowaniu sądowo-lekarskim. 343-346.
Żydek L., Barzdo M., Michalski M., Meissner E., Berent J.: Część I. Wykorzystanie metod entomologicznych do oceny czasu zgonu - opis przypadków. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 347-350.
Barzdo M., Żydek L., Michalski M., Meissner E., Berent J.: Część II. Wykorzystanie metod entomologicznych do oceny czasu zgonu - opis przypadków. 351-354.
Kaczmarczyk G., Piniewska D., Opolska-Bogusz B., Sanak M.: Mutacja locus DYS389I wykryta podczas identyfikacji zaginionej osoby. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 355-359.
Woźniak K.: 6th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association, "New Technologies in Forensic Medicine", Vilnius, 14-16 czerwca 2007 - sprawozdanie. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 360-362.
Rygol K.: Sprawozdanie z XVIth International Meeting on Forensic Medicine Alps - Adria - Pannonia w Debreczynie w Republice Węgier. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 363.
Berent J.: Dane populacyjne dla układów STR: CSF1PO, D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433. D21S11, FGA, penta D, penta E, SE33, TH01, TPOX i vWA dla potrzeb obliczeń biostatycznych w ramach atestacji laboratoriów genetycznych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 364-367.
Szczerkowska Z.: Zasady atestacji laboratoriów genetycznych przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii na lata 2008-2009. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007, 57 (3), 368-379.


***********


Postępy Medycyny Sądowej
i Kryminologii
Tom I (Poznań)

 

Raszeja S.: Przemówienie Prezesa PTMSiK z okazji otwarcia VIII Zjazdu Naukowego PTMSiK w Poznaniu w dniu 4 września 1987 r. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 7-9.

I. Serohematologia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 11-185.

Jaroszewski J.: Zastosowanie wzoru fragmentów restrykcyjnych DNA w ustalaniu pochodzenia śladów biologicznych oraz w ustalaniu ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 13-17.

Stępniak M., Krzymańska M., Przybylski Z.: Gen "niemy" w układzie grupowym esterazy D krwinek czerwonych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 19-22.

Dobosz T.: Polimorfizm dehydrogenazy 6-fosfoglukonianowej PGD (EC 1.1.1.44) - prezentacia fenotypu PGD 2. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 23-25.

Stępniak M., Krzymańska M.: Polimorfizm układu EsD krwinek czerwonych w populacji Regionu Wielkopolskiego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 27-29.

Szczerkowska Z.: Polimorfizm genetyczny podjednostki B ezynnika XIII układu krzepnięcia (FXIIIB). Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 31-36.

Garbalińska G., Marcinkowski T., Sagan Z.: Polimorficzny układ PGM1 w populacji północno-zachodniego regionu Polski. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 37-40.

Stępniak M., Mogilnicka H., Krzymańska M.: Polimorfizm układu PGM1 krwinek czerwonych w populacji Regionu Wielkopolskiego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 41-44.

Dobosz T., Wieczorek E.: Polimorfizm fosfoglukomutazy PGM3 (E.C.5.7.5.1) w populacji wrocławskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 45-47.

Szczerkowska Z.: Ujawnienie "niemego allelu" w glioksalazie locus I. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 49-53.

Dobosz T.: Oznaczanie ESD, GLO i PGM1 w jednej elektroforezie na żelu agarozowym. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 55-58.

Dobosz T.: Uproszczona technika oznaczania fenotypów glioksalazy w żelu agarozowym. Częstości genowe dla populacji wrocławskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 59-62.

Kordel K., Dobosz T.: Metodyka badań układu dehydrazy deltaaminolewulinianowej ALD (EC 4.21.24) Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 63-66.

Młodziejowska R.: Metoda ogniskowania izoelektrycznego (IEF) na cienkowarstwowym żelu poliakrylamidowym w praktyce Zakładu Kryminalistyki KGMO. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 67-71.

Kosa F.: Erfahrungen bei der Begutachtung von Ausschlussen aufgrund der in einem System erhaltenen Regel der entgegengesetzten Homozygotie. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 72-79.

Dobosz T.: Częstości genowe ACP (EC 3.1.3.2) w populacji wrocławskiej. Dwa szybkie warianty genotypowe "R" oraz "E". Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 81-83.

Dobosz T.: Elektroforetyczne warianty fenotypowe fosfoglukomutazy PGM1 (EC 2.7.5.1) w świetle I Międzynarodowej Konferencji n.t. fosfoglukomutazy w Monachium, 10-11 października 1983 roku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 85-90.

Turowski G., Batko-Flasza J. Turowska B.: Częstości haplotypów HLA ABC w sprawach o dochodzenie spornego ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 91-98.

Kordel M., Kątniak R., Kordel K.: Częstość i struktura wykluczeń
ojcostwa w ukladzie HLA. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 99-103.

Świątek B., Dobosz T.: Metoda "mieszanej aglutynacji" (w modyfikacji własnej) w badaniu układów krwinkowych plam krwawych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 105-110.

Janiszewska H., Miścicka-Śliwka D., Marchocki L., Planutis G.: Badania nad wykrywalnościĄ fenotypów fosfatazy fosfoglikolanowej (PGP) w tkankach ludzkich. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 111-117.

Janiszewska H., Miścicka-Śliwka D.: Badania nad wykrywalnością fenotypów fosfatazy fosfoglikolanowej (PGP) w plamach krwi ludzkiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 119-123.

Sagan Z, Wośko G., Gawlikowski J.: Określanie przynależności gatunkowej kości znalezionych na żerowisku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 125-132.

Komocka G.: Określanie grupy krwi w śladach linii papilarnych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 133-135.

Pawłowski R.: Optymalizacja metody izoelektroogniskowania podtypów PGM1 na ultracienkim żelu poliakrylamidowym w plamach krwawych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 137-141.

Pawłowski R.: Porównanie trzech metod elektroforetycznych oznaczania podtypów PGM1 w hemolizatach krwi ludzkiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 143-147.

Parkitna-Cegła Z., Dobosz T.: Oznaczanie fukozydazy FUC (EC 3.2.1.51) w cebulkach włosów ludzkich. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 149-153.

Makowski A., Ludwicki K.: Próby identyfikacji śladowych ilości morfiny w moczu ludzkim metodą serologiczną. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 155-159.

Sachs V., Doerner R.: Leki powodujące powikłania immunohematologiczne. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 161-166.

Sachs V., Doerner R.: Uwagi co do przypuszczenia ojcostwa na podstawie badań grup krwi przy użyciu metod statystycznych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 167-169.

Sachs V., Doerner R.: Etyczne i prawne aspekty przetaczania krwi. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 171-175.

Raczek E.: Uwagi na temat wprowadzenia układu fosfatazy fosfoglikolanowej (PGP, EC. 3.1.3.18) do badań spornego ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 177-182.

Wawrzyniak P., Rygol K.: Możliwości identyfikacji serologicznej na podstawie miazgi zębowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 183-185.

II. Alkoholizm i narkomania. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 187-251.

de Walden-Gałuszko K., Dubrzyński A., Majkowicz M.: Badania psychofizjologiczne kierowców zwalnianych z Izby Wytrzeźwień. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 189-197.

Łabędź J.: Analiza wartości B60 uzyskanych z rutynowych badań krwi na zawartość alkoholu wykonanych w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 199-203.

Legień M.: Test graficzny w diagnozowaniu nietrzeźwości. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 205-211.

Kornobis J.: Stężenie alkoholu we krwi osób zmarłych śmiercią gwałtowną. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 213-216.

Wachowiak R., Wienskowska L., Mazur K., Przybylski Z.: Zatrucia alkoholem etylowym i środkami podobnie działającymi w środowisku wielkopolskim w latach 1980-1986. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 217-224.

Marcinkowski T.: Samobójstwo połączone z destrukcją otoczenia, spowodowane przez mężczyznę uzależnionego od alkoholu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 225-230.

Marcinkowski T.: Poziomy alkoholu we krwi a odkażenie skóry spirytusem w związku z kroplówka. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 231-234.

Charońska E., Przybylski Z.: Udział środowiska rodzinnego w kształtowaniu się wiedzy i poglądów młodzieży wobec toksykomanii. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 235-240.

Sygit B., Śliwka K.: 0 ochronie dzieci przed narkomanią na ziemiach polskich w przeszłości i obecnie. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 241-244.

Wachowiak R., Kuk W., Niewęgłowska W., Przybylski Z.: Diagnostyka toksykologiczno-sądowa przypadków lekomanii i narkomanii w środowisku wielkopolsklm w latach 1980-1986. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 245-251.

III. Tanatologia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 253-322.

Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Planutis G., Górna E.: Badania nad reaktywnością tętnicy ogonowej szczura na ergotaminę w aspekcie ustalania czasu śmierci. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 255-263.

Śliwka K., Planutis G.: Wpływ przechowywania izolowanych mięśni szkieletowych szczura na ich elektryczna pobudliwość. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 265-272.

Klepacki K., Krajewski P., Brzozowska M.: Rola badań na zatory tłuszczowe w diagnostyce nagłych zgonów. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 273-283.

Parafiniuk M., Marcinkowski T.: Zjawisko falistości włókien mięśnia sercowego w zawale i zagadnienie odwracalności zjawiska. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 285-289.

Krajewski P., Klepacki K., Brzozowska M.: Obrażenia czaszki imitujące rany postrzałowe. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 291-295.

Deboa D., Marcinkowski T.: Zmiana toru pocisku przy postrzale klatki piersiowej powodem trudności diagnostycznych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 297-301.

Andreas-Ludwicka B., Jaroszewski J., Kowalik J., Ludwicki K., Radecka T.: Zgony w następstwie spożycia cisu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 303-308.

Muller E., Franke W.: Ocena zawartości tyreoglobuliny w krwi zmarłych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 309-311.

Śliwka K., Bloch E.: Wykorzystanie pośmiertnej pobudliwości preparatu nerwowo-mięśniowego dla ustalenia czasu zgonu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 313-322.

IV. Toksykologia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 323-368.

Modras Z.: Ocena przydatności testu TDX opiates firmy Abbot w toksykologii sądowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 325-329.

Jakliński A., Markiewicz J.: Elementy niepewności w sądowo-lekarskim opiniowaniu w przypadkach ostrych zatruć. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 331-334.

Morawski A., Parkitna-Cegła Z., Miller M., Morawska A.: Ostre zatrucia lekami i dzieci. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 335-339.

Markiewicz J., Chłobowska Z.: Zatrucia żywności lekami. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 341-345.

Wachowiak R., Wawrzyńczak D.: Wpływ warunków izolacji na zawartość polichlorowych pestycydów w materiale biologicznym. Cz. 2. HCB oraz izomery alfa, gamma, beta HCH. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 347-356.

Wachowiak R., Mazur K.: Wykorzystanie metody Widmarka w analizie składników mieszaniny alkoholu etylowego i metylowego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 357-363.

Borowiak K., Marcinkowski T.: Problem dodatkowego wpływu par trójchloroetanu na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego wywołane etanolem. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 365-368.

V. Varia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 369-445.

Świątek B., Robaczyńska G., Parkitna-Cegła z., Wichrowska-Mikoś A.: Stan noworodka po porodzie i jego adaptacja a czas trwania ciąży. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 371-375.

Bzdak H., Marcinkowski T., Sagan Z.: Zachowana w całości tuż przed porodem błona dziewicza a sprawa spornego ojcostwa Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 377-379.

Śliwka K., Sygit B., Miścicka-Śliwka D., Przygońska J.: Z badań nad zjawiskiem niesłusznego pomawiania o ojcostwo nieślubnego dziecka. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 381-388.

Krajewski P., Klepacki K., Brzozowska M.: Wydolność obiektywnych metod oceny siły urazu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 389-392.

Eulitz J., Herold C.: Psychopharmakawirkung und Kraftfahrtauglichkeit. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 393-395.

Dubrzyński A., Nowicki Z.: Wartość dowodowa dokumentacji lekarskiej w opiniach sądowo-lekarskich w postępowaniu spadkowym. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 397-402.

Przybylski Z., Kordel K.: Struktura zabójstw w świetle materiału Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1970-1986. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 403-411.

Kordel K., Kordel M., Żaba Cz.: Śmiertelne wypadki i nagłe zgony w miejscu pracy. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 413-416.

Stochaj M., Łuczak M.: Społeczno-medyczne aspekty dzieciobójstwa w świetle akt sądowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 417-427.

Kordel K., Żaba C., Ciechomska J.: Analiza przyczyn zgonów w oparciu o materiał sekcyjny Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1980-1986. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 429-435.

Wachowiak R, Przybylski Z., Niewęgłowska W., Wienskowska L., Mazur K., Grottel-Kuk W.: Analiza jakościowo-ilościowa pochodnych benzodiazepiny-1,4 w materiale biologicznym. Post. Med. Sąd. i Krym. 1988, 1, 437-445.

Postępy Medycyny Sądowej
i Kryminologii
Tom II (Bydgoszcz)

Przybylski Z.: Przemówienie przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii prof. dr. hab. med. Zygmunta Przybylskiego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 7-9.

Małłek J.: Mikołaj Kopernik jako lekarz i prawnik. Wykład okolicznościowy. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 11-18.

Raszeja S.: Quo vadis medicina forensis? Wykład inauguracyjny. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 19-27.

I. Prawo a problemy współczesnej medycyny. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 29-67.

Legień M.: Niektóre przepisy nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej w ocenie prawnej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 31-34.

Nasiłowski W., Legień M.: Odpowiedzialność zawodowa przed sądami lekarskimi a nowy Kodeks Etyki Lekarskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 35-39.

Dubrzyński A., Wojda-Gradowska U., Harasim-Dudczak A.: Doświadczenia własne dotyczące sekcji osób zmarłych na AIDS lub nosicieli HIV. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 41-44.

Świątek B.: Tajemnica lekarska a przestępstwa przeciwko wolności. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 45-49.

Świątek B.: Problemy sądowo-lekarskie a aktualne przepisy prawne. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 51-58.

Morawski A., Patrzałek D., Kawecki J.: Porównanie regulacji prawnych i organizacyjnych transplantacji narządów w Polsce i Europie Zachodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 59-62.

Świątek B., Parkitna-Cegła Z.: Rola biegłego w kwalifikacji czynu z art. 158 K.K. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 63-67.

II. Tanatologia sądowo-lekarska. Analizy epidemiologiczne. Profilaktyka. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 69-301.

Miścicka-Śliwka D., Szadujkis-Szadurski L.: Analiza farmakokinetyczna pośrmiertnych reakcji alfa-adrenergicznych tętnic. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 71-80.

Miścicka-Śliwka D.: Alfa adrenergiczne reakcje interletalne tętnic ludzkich. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 81-85.

Kotschy M., Śliwka K., Rość D., Przygońska J., Listopadzki D., Żekanowska E.: Aktywność fibrynolityczna krwi po śmierci nagłej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 87-92.

Listopadzki D., Przygońska J., Żekanowska E., Kotschy M., Śliwka K.: Niektóre właściwości biochemiczne płynnej krwi w stanach śmierci nagłej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 93-97.

Gwiazdecki R., Krajewski P.: Ocena stopnia utrwalenia plam opadowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 99-102.

Kaźmierczak H., Budzbon J., Grabowska J., Swincow A., Osiński P., Beuth W.: Próby kaloryczne w oznaczaniu śmierci mózgu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 103-105.

Rydzewska M., Janica J.: Zachowanie się stężeń T3 i T4 w niektórych postaciach zagardleń (powieszenia). Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 107-113.

Brzozowska M., Młodziejowski B.: Wartość diagnostyczna wybranych struktur czaszki przy określaniu wieku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 115-121.

Parafiniuk M., Marcinkowski T.: Wpływ wielokrotnego zamrażania - w wodzie - kości na ich trwałość. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 123-125.

Klepacki K., Krajewski P.: Biologiczne skutki działania broni gazowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 127-132.

Kawecki J.: Charakterystyczne cechy ran postrzałowych powstałych od działania pistoletu gazowego P-83 G. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 133-136.

Klepacki K., Dubrzyński A.: Granice bezpieczeństwa użycia broni gazowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 137-141.

Klepacki K.: Obraz mikroskopowy tkanek w doświadczalnym postrzale z broni gazowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 143-152.

Wośko G.: Wybrane przypadki harakiri. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 153-156.

Nawarska Z., Nasiłowski W., Rygol K.: Zespół SIDS w obserwacjach Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 157-166.

Kordel K., Żaba C., Nour Rahhal A.: Nagłe zgony niemowląt - Analiza przypadków sekcjonowanych w latach 1980-1991 w Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 167-173.

Deboa D., Marcinkowski T., Parafiniuk M.: Przyczynek do badań nad zespolem SIDS. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 175-179.

Przybylski Z., Żaba C., Kordel K., Brodziak T.: Śmiertelne powikłania w przypadkach przestępczego spędzania płodu na podstawie przypadków sekcjonowanych w poznańskim Zakładzie Medycyny Sądowej w latach 1922-1991. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 181-187.

Morawski A.: Wpływ uregulowań prawnych na problem dzieciobójstwa w Polsce. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 189-191.

Kołowski J., Stochaj M.: Przestępstwo dzieciobójstwa w świetle materiałów archiwalnych Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu z lat 1922-1939. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 193-196.

Kołowski J., Przybylski Z.: Stan psychiczny sprawczyń dzieciobójstwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 197-201.

Kordel K., Żaba C., Brodziak T.: Analiza badań pośmiertnych dzieci zmarłych w Wielkopolsce w latach 1980-1991 sekcjonowanych w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 203-211.

Przybylski Z., Kordel K.: Zabójstwo dziecka na przykładzie dwóch wybranych przypadków opiniowanych w Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w 1992 roku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 213-216.

Brodziak T., Kordel K., Żaba C.: Struktura zabójstw w świetle materiału Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1970-1991. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 217-226.

Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Bloch-Bogusławska E., Przygońska J., Drewniak M., Domaniewska J., Sygit B.: Struktura zabójstw na terenie województwa bydgoskigo w latach 1986-1991. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 227-234.

Brodziak T., Kordel K., Żaba C.: Samobójstwa w Wielkopolsce w latach 1976-1991 w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 235-243.

Śliwka K., Cieszyński W., Przygońska J., Sygit B., Bloch-Bogusławska E., Miścicka-Śliwka D., Domaniewska J., Drewniak M.: Analiza porównawcza samobójstw na terenie województwa bydgoskiego w latach 1977-1986 oraz 1987-1991. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 245-249.

Paczkowski T., Kordel K.: Analiza przypadków samobójczych intoksykacji w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1976-1991. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 251-257.

Miścicka-Śliwka D., Sygit B., Śliwka K., Bloch-Bogusławska E., Przygońska J., Domaniewska J., Drewniak M.: Badania nad epidemiologią narkomanii w województwie bydgoskim w latach 1987-1991. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 259-264.

Janica J., Antoniuk Z.: Biologiczne skutki alkoholizmu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 265-269.

Brodziak T., Kordel K., Żaba C.: Zgony w Izbie Wytrzeźwień - analiza przypadków sekcjonowanych w latach 1980-1991 w Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem lekarskich pomyłek diagnostycznych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 271-279.

Książkiewicz B., Mazur R., Śliwka K.: Postępowanie neurologiczne wobec osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień zmierzające do wykrycia stanów zagrożenia życia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 281-284.

Antoniuk Z., Dopierała T., Janica J.: Śmiertelne wypadki przy pracy w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1975-1990. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 285-289.

Kordel K., Żaba C., Nour Rahhal A.: Śmiertelne wypadki i nagłe zgony w miejscu pracy w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1980-1991. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 291-297.

Pankowski M.: Działania profilaktyczne instytucji, organizacji i środowisk w zakresie zjawisk patologii spolecznej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 299-301.

III. Analiza chemiczno-toksykologiczna. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 303-351.

Szrzedziński J., Janica J., Mokrzycka B., Pepiński W.: Zawartość insektycydów polichlorowych w próbach gleb makroregionu północno-wschodniego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 305-307.

Chłobowska Z., Chudzikiewicz E., Hebenstreit J.: Gazy łzawiące - nowy problem w toksykologii sądowej w Polsce. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 309-315.

Klepacki K., Krajewski P., Ludwicki K.: Badania pozostałości z broni gazowej na dowodach rzeczowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 317-323.

Paczkowski T., Wachowiak R.: Wydajność izolacji i analiza trójpierścieniowych związków antydepresyjnych w materiale biologicznym. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 325-332.

Pufal E., Śliwka K., Szczepańska K.: Problemy analityczne w zatruciu Selokenem. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 333-340.

Borowiak K., Wolski S., Jarmołowicz Z., Kurzejamska M.: Analiza chemiczno-toksykologiczna Trodonu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 341-351.

IV. Hemogenetyka sądowo-lekarska. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 353-489.

Gieracka D., Kędzierska A., Kołodziej J., Turowski G.: Rozpuszczalne antygeny HLA klasy I w materiale sekcyjnym. Badania wstępne. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 355-361.

Pepiński W., Janica J.: Częstości antygenów HLA-ABC oraz częstość i struktura wykluczeń w badaniach spornego ojcostwa w populacji Polski północno-wschodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 363-367.

Morawski A., Dmochowska G., Dobosz T.: Oznaczanie grup krwi HLA metodą Elisa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 371-373.

Żaba C., Przybylski Z.: Badanie polimorfizmu galaktozo - 1 - fosforan - urydylilotransferazy (E.C. 2.7.7.12) w populacji wielkopolskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 375-378.

Raczek E.: Dehydraza kwasu delta - aminolewulinowego - kolejny enzym krwi ludzkiej w medycynie sądowej. Polimorfizm ALADH w populacji górnośląskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 379-384.

Stępniak M., Krzymańska M.: Polimorfizm układu GLO I (E.C. 4.4.1.5) krwinek czerwonych w populacji regionu wielkopolskiego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 385-387.

Stępniak M., Krzymańska M.: Polimorfizm układu PGP (EC 3.1.3.18) krwinek czerwonych w populacji regionu wielkopolskiego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 389-392.

Dobosz T., Petri D.: Polimorfizm fosfatazy fosfoglikolanowej PGP w populacji dolnośląskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 393-395.

Trnka J., Dobosz T.: Układ grupowy wydzielania Se w populacji polskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 397-400.

Raczek E.: Gen zerowy w układzie enzymatycznym ESD - metody oznaczania aktywności esterazy D i ich porównanie. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 401-406.

Miękoś L., Gardy-Kospion A.: Rzadkie warianty PGM1 8-1 i PGM1 8-2 w rodzinie polskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 407-410.

Dobosz T., Mądra E., Pietras H.: Dwa przypadki "wolnego" wariantu PGM2 9 w populacji polskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 411-413.

Dobosz T.: Nowy wariant fosfoglukomutazy (PGM16wr) znaleziony w próbce polskiej populacji. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 415-417.

Dobosz T., Petri D.: Polimorfizm dopełniacza C3 w populacji dolnośląskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 419-421.

Kabiesz J.: Polimorfizm C3 w populacji Górnego Śląska. Warianty. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 423-425.

Miękoś L., Gardy-Kospion A.: Przypadek rzekomego wykluczenia macierzyństwa w układzie Rh. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 427-429.

Dobosz T.: Zastosowanie polimorfizmu DNA w medycynie sądowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 431-434.

Dobosz T., Jagielski J., Szczepaniak M., Szymaniec S.: Badanie polimorfizmu DNA w polskich rodzinach. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 435-438.

Świątek B., Dobosz T.: Korelacje pomiędzy ekspertyzami serologicznymi, antropometrycznymi i DNA w dochodzeniu spornego ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 439-443.

Kawecki J., Dobosz T.: Preparacja DNA z zębów ludzkich. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 445-446.

Parkitna-Cegła Z., Dobosz T.: Badanie polimorfizmu DNA w cebulkach włosów ludzkich. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 447-449.

Bartnik B., Diakowski W., Dobosz T., Kowalczyk E., Mączkorowski J.: Uwagi praktyczne dotyczące oznaczania fenotypów kinazy adenylanowej ADK (AK) w śladach krwi. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 451-457.

Kochanowska K.: Niektóre trudności w badaniu plam krwi w układzie ABO i interpretacji wyników. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 459-461.

Miścicka-Śliwka D.: Phast System TM - szybka, automatyczna metoda elektroogniskowania wybranych enzymów czerwonokrwinkowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 463-467.

Szczerkowska Z.: Przed- i potransfuzyjna identyfikacja serologiczna. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 469-473.

Bochenek S., Dmochowska G., Dobosz T., Mazgaj D.: Postępująca immunizacja pacjentki w czasie terapii transfuzjologicznej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 475-476.

Bartnik B., Borkowski J., Dobosz T., Sobiech K.A.: Wydzielanie katalazy w pocie ludzi znajdujących się w stanie stresu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 477-479.

Kornobis J., Dobosz T.: Wpływ wybranych używek i alkaloidów na zjawisko aglutynacji krwinek czerwonych z surowicami kompletnymi i niekompletnymi. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 481-482.

Marcinkowska W., Marcinkowski T.: Zapomniany fenomen Danysza i jego możliwe implikacje sądowo-lekarskie. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 483-486.

Marcinkowski T.: Teoretyczna możliwość powstania kompleksów immunologicznych w przypadkach niezgodności serologicznej między małżonkami. Post. Med. Sąd. i Krym. 1995, 2, 487-489.

Postępy Medycyny Sądowej
i Kryminologii
Tom III (Wrocław)

Schneider V.: Grusswort. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 9-10.

Schneider V.: Powitanie. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 11-12.

Wojtkiewicz-Rok W.: Pięćdziesięciolecie Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu 1945-1996. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 13-20.

I. Błąd Medyczny. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 21-169.

Kaucz A.J.: Postępowania przygotowawcze w sprawach o błąd medyczny w okręgu apelacji Wrocławskiej (w latach 1995 i 1996). Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 23-25.

Więckowska E.: Wydawnictwa Rady Lekarskiej służące prawidłowemu orzekaniu sądowo-lekarskiemu (1809-1867). Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 27-34.

Śliwka K., Berent J.A.: Przydatność opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach dotyczących błędu medycznego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 35-41.

Świątek B.: Obowiązek ratowania życia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 43-48.

Raszeja S.: Prawna i moralna odpowiedzialność lekarza eksperymentatora w przypadku stosowania placebo. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 49-52.

Kordel K., Kempa J., Przybylski Z.: Opinie sądowo-lekarskie w sprawach o popełnienie błędu medycznego w latach 1990-1995. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 53-59.

Baran E., Woźniak K.: Błąd lekarski (decyzyjny) w badaniach pośmiertnych sądowo-lekarskich. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 61-67.

Śliwka K., Berent J.A., Przygońska J.: Błędy opiniodawcze w sprawach związanych z kwalifikacją uszkodzeń ciała lub rozstrojów zdrowia dla potrzeb procesu karnego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 69-73.

Trnka J., Mazurek J.: Podejrzenie błędu medycznego w przypadkach zgonów więźniów w zakładach karnych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 75-77.

Woźniak K., Baran E.: Ocena postępowania lekarskiego w związku z działaniami sprzecznymi z ustawą z 1993 r. "o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i dopuszczalności przerywania ciąży". Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 79-84.

Gawrzewski W.: Błąd lekarski, błąd diagnostyczny czy nieszczęśliwy wypadek. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 85-90.

Świątek B.: Obce ciało w polu operacyjnym. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 91-94.

Marek Z., Kołodziej J.: Śmierć z wykrwawienia w świetle opinii różnych zespołów biegłych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 95-98.

Kołodziej J., Marek Z.: Ocena postępowania lekarskiego w stosunku do zatrutych alkoholem. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 99-103.

Trnka J., Świątek B.: Błędy medyczne w przypadkach ran postrzałowych i kłutych klatki piersiowej i brzucha. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 105-108.

Wróblewski K., Mądro R.: Wybrane problemy medyczno-prawnej oceny postępowania Iekarskiego na etapie pomocy doraźnej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 109-117.

Rygol K., Kobek M., Neniczka S.: Ryzyko błędu diagnostycznego w warunkach pogotowia ratunkowego lub izby przyjęć. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 119-123.

Borowski M., Marcinkowski T.: Patomechanizm ostrej mechanicznej niedrożności jelita cienkiego w świetle zarzutu popełnienia błędu medycznego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 125-132.

Maksymowicz K., Parkitna-Cegła Z.: Błędy medyczne w rozpoznawaniu i leczeniu zawałów mięśnia sercowego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 133-137.

Chowaniec C., Chowaniec M., Jabłoński C.: Zagrożenie błędem medycznym i lekarskim w warunkach prywatnego gabinetu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 139-141.

Teresinski G., Mądro R.: Ryzyko błędu opiniodawczego w przypadkach urazu kręgosłupa szyjnego bez uchwytnych zmian radiologicznych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 143-152.

Trnka J., Mazurek J.: Ocena prawidłowości leczenia w przypadkach zgorzeli gazowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 153-156.

Sowicka K., Sacchetti G., Marella G.L.: Błąd lekarski w chirurgicznym leczeniu zaćmy. Prezentacja przypadku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 157-161.

Fucci P., Sowicka K.: Odpowiedzialność zawodowa lekarza we Włoszech. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 163-169.

II. Varia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 171-233.

Świątek B.: Granice zgody biegłego na zakres zlecanych czynności opiniodawczych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 173-177.

Świątek B.: Problemy sądowo-lekarskie a aktualne przepisy prawne - stan na rok 1996. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 179-183.

Legień M.: 0 paramedycynie sądowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 185-188.

Sacchetti G., Sowicka K., Anselmi E.: Trudności opiniodawcze w badaniach sądowo-lekarskich ran postrzałowych. Prezentacja przypadku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 189-197.

Trnka J., Mazurek J.: Analiza przyczyn zgonów więźniów w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w latach 1985-1995. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 199-201.

Furnari C.: Możliwości i granice wykorzystania włosów w toksykologii sądowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 203-208.

Mądro R.: Katyń 1994. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 209-233.

III. Hemogenetyka. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 235-418.

Pawłowski R.: Błąd w oznaczaniu polimorficznych cech DNA w dowodach rzeczowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 237-251.

Monies D., Ciesielka M., Kozioł P., Mądro R.: Częstości alleli sześciu układów STR (CSF1PO, TPOX, THOl, FI3AOI, FESFPS, VWA) w populacji Polski południowo-wschodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 253-263.

Kozioł P., Krajka A., Mądro R.: Analiza segregacji fragmentów DNA wielolokusowej sondy MZ 1.3 w badaniach genetycznych spornego ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 265-277.

Kozioł P., Tokarzewska J., Krajka A., Mądro R.: Polimorfizm lokus D5S110 w populacji Polski południowo-wschodniej i ocena przydatności w ekspertyzie genetycznej ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 279-288.

Berent J.A., Miścicka-Śliwka D.: Wybrane algorytmy do obliczeń
prawdopodobieństwa ojcostwa do analizy DNA z użyciem sond multilocusowych i ich praktyczna realizacja. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 289-299.

Berent J.A., Miścicka-Śliwka D.: Algorytm do obliczeń prawdopodobieństwa ojcostwa dla układów dyskretnych i jego praktyczna realizacja. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 301-314.

Miścicka-Śliwka D., Pleszyńska B.: Polimorfizm locus HLA DQA1 w populacji regionu pomorsko-kujawskiego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 315-318.

Dmochowska G., Dobosz T., Świątek B.: Częstość występowania cech DNA oznaczanych w teście PolyMarker w próbce populacji polskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 319-321.

Dobosz T., Dmochowska G., Kowalczyk E., Szczepaniak M., Jagielski J.: Przypadki "wewnętrznej sprzeczności" poszczególnych elementów ekspertyzy DNA w sprawach o ustalenie spornego ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 323-327.

Dobosz T., Szczepaniak M., Dmochowska G., Świątek B., Jagielski J.: Z kazuistyki badania polimorfizmu DNA w sprawach o ustalenie ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 329-334.

Dobosz T., Dmochowska G., Kozioł P., Szymaniec S.: Korelacja pomiędzy grupami krwi w układach AB0 i Hp u 10 000 par matka - dziecko. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 335-338.

Dobosz T., Świątek B.: Dochodzenie spornego ojcostwa poprzez badanie polimorfizmu DNA. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 339-343.

Dmochowska G., Dobosz T., Świątek B., Kawecki J., Jonkisz A.: Z kazuistyki badania polimorfizmu DNA w dowodach rzeczowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 345-348.

Dmochowska G., Dobosz T., Trnka J.: Oznaczanie polimorficznych cech DNA w śladach śliny przy użyciu testu PolyMarker. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 349-351.

Dmochowska G., Dobosz T., Parkitna-Cegła Z.: Oznaczanie alleli HLA DQ-alfa w cebulkach włosów ludzkich. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 353-355.

Maksymowicz K., Lebioda A., Morawska B., Dobosz T.: Izolacja DNA z nasienia płynnego i z plam nasienia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 357-360.

Dobosz T., Morawski A., Sarzyńska I.: Oznaczanie cechy Rh(D) w śladach krwi przy zastosowaniu testu ELISA. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 361-364.

Dobosz T., Kawecki J., Dmochowska G.: Badanie hemogenetyczne półwiecznej plamy krwi. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 365-375.

Kuliczkowska B., Dobosz T., Morawski A. Oznaczanie grup krwi układu MN w śladach krwi metodami klasycznymi. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 377-379.

Dobosz T., Świątek B., Petri D.: Polimorfizm amylazy surowicy ludzkiej (AMY2, EC 3.2.1.1). Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 381-383.

Dobosz T., Kozioł P.:: Zastosowanie układu grupowego fukozydazy (FUC, EC 3.2.1.51) nasiennej w medycynie sądowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 385-388.

Dobosz T.: Polymorphism of phosphoglucomutase locus 1 (PGM), adenosine deaminase (ADA) and adenylate kinase (ADK) in the Serbs population. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 389-391.

Dobosz T.: Nietypowe pytania w postanowieniu o powołaniu biegłego przyszłością ekspertyzy kryminalistycznej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 393-396.

Dobosz T., Dmochowska G., Bartnik B., Kowalczyk E.: "Indywidualizacja DNA" - teoria i praktyka (tożsamość polimorficznych cech DNA oznaczanych w materiale biologicznym pochodzącym od niespokrewnionych osób). Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 397-398.

Sprawozdanie z sympozjum hemogenetycznego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 399-414.

Kawecki J., Morawski A.: Nowa ustawa transplantacyjna - uwagi praktyczne. Post. Med. Sąd. i Krym. 1997, 3, 415-418.


Postępy Medycyny Sądowej
i Kryminologii
Tom IV (Szczecin)

 

Sagan Z.: Przedmowa do Szczecińskiego IV Tomu Problemów Medycyny Sądowej i Kryminologii. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 5-6

Współczesne problemy narkomanii. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 7-48.

Chruściel T.L.: Biologiczne podstawy uzależnienia - uwagi o niektórych podstawach molekularnych powstawania narkomanii". Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 9-16.

Chruściel T.L.: Współczesne problemy narkomanii. Scena lekowa w Polsce i nowa Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 17-25.

Kolasiński B.: Zwalczanie przestępczości narkotykowej w świetle praktyki prokuratorów województwa szczecińskiego. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 26-33.

Borowiak K., Waloszczyk P., Ciechanowski K., Czarnecki C.: Przewlekłe działanie substancji halucynogennych zawartych w grzybach gatunku PSILOCYBE SEMILANCEATA u 18-letniego mężczyzny. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 34-38.

Borowiak K., Parafiniuk M., Waloszczyk P.: Przypadek śmiertelnego zatrucia samobójczego dużą dawką Amfetaminy. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 39-42.

Mazurek J., Dmochowska G., Trnka J.: Przypadki podejrzenia zatrucia środkami farmakologicznymi w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu w latach 1992-1996. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 43-44.

Kurzejamska-Parafiniuk M., Jarmołowicz Z., Marcinkowski T.: Podanie Hydrocortisonu w iniekcji - prawdopodobną przyczyną błędnej diagnozy lekarskiej. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 45-48.

Uszkodzenia ciała w postępowaniu karnym. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 49-156.

Kolasiński B., Wośko G.: Biegły medyk sądowy w procesie karnym w świetle praktyki. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 51-56.

Kolasiński B., Wośko G.: Ciężki uszczerbek na zdrowiu w nowym kodeksie karnym. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 57-59.

Wośko G.: Choroba zazwyczaj zagrażająca życiu w praktyce sądowo - lekarskiej. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 60-65.

Prusak F., Wośko G., Tarnowska D.: Prawno - medyczne implikacje dokumentacji lekarskiej. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 66-71.

Deboa D., Wośko G.: Naruszenie nietykalności cielesnej na podstawie materiałów Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 72-75.

Żywucka E., Wośko G., Deboa D.: Dzieci i młodzież jako osoby pokrzywdzone w rozumieniu treści przepisów art. art. 156 par.1 i par.2 kk oraz art. 155 kk. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 76-81.

Wośko G., Żywucka E.: Uszkodzenia ciała wskutek nieporozumień rodzinnych. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 82-93.

Żywucka E., Wośko G.: Funkcjonariusze policji jako pokrzywdzeni w rozumieniu treści przepisów art. 156 par.1 i par.2 kk. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 94-101.

Żywucka E., Wośko G.: Uszkodzenia ciała spowodowane przez pracowników ochrony. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 102-108.

Wośko G., Żywucka E., Przybyłowski J.: Uszkodzenia ciała spowodowane przez zwierzęta domowe. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 109-118.

Wośko G., Żywucka E.: Uszkodzenia ciała w wyniku wypadków komunikacyjnych. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 119-125.

Wośko G., Żywucka E.: Uszkodzenia ciała w wyniku wypadków przy pracy. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 126-131.

Załuski J., Niemcunowicz-Janica A., Rydzewska M.J., Janica J.: Pośmiertne uszkodzenia kości czaszki w następstwie działania niskiej temperatury. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 132-135.

Pobocha J.: Uraz głowy: Algorytmy decyzyjne i alternatywy orzecznicze. Studium przypadku. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 136-143.

Świątek B., Parkitna-Cegła Z.: Błędy w badaniach ginekologicznych nieletnich. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 144-148.

Maksymowicz K., Parkitna-Cegła Z., Gotowiecki W.: Kwalifikacja karna skutków uszkodzeń ciała spowodowanych przez zwierzęta w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 149-151.

Maksymowicz K., Morawski A., Kostecka-Tymoszuk D.: Przypadki śmiertelnych uszkodzeń ciała spowodowanych przez psy. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 152-154.

Trnka J., Mazurek J.: Śmiertelne wypadki w miejscu pracy w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 155-156.

Ekspertyzy starych śladów biologicznych. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 157-231.

Popielski B., Nasiłowski W.: Cienie Katynia w dokumentacji i historii medycyny sądowej. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 159-160.

Prokop O.: Głos w dyskusji do referatu profesorów Popielskiego i Nasiłowskiego w sprawie Katynia. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 160.

Fenrych W.: Badania naukowe Całunu Turyńskiego. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 161-172.

Bollone P.B., Milansesio A.: Całun Turyński a medycyna sądowa. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 173-178.

Marcinkowski T.: Niektóre implikacje - z badań serologicznych Całunu Turyńskiego. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 179-185.

Kabiesz J., Droździok K.: Identyfikacja genetyczna noworodków z zaawansowanym procesem gnilnym. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 186-190.

Kozioł P., Czerski T., Mądro R.: Porównanie trzech metod izolacji DNA z krwi przechowywanej w różnych warunkach. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 191-199.

Koralewska-Kordel M., Rezler A.: Porównanie skuteczności metod izolacji DNA w analizie śladów biologicznych. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 200-204.

Rydzewska M., Janica J., Jaruzelska J., Pepiński W., Skawrońska M.: Wpływ warunków przechowywania wymazów z dróg rodnych na jakość wyizolowanego DNA i skuteczność namnażania sekwencji i fragmentu genu SRY. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 205-209.

Pepiński W., Skawrońska M., Rydzewska M., Janica J.: Zagadnienia dotyczące badań starzejących się śladów biologicznych metodą PCR w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 210-212.

Rydzewska M., Pepiński W., Skawrońska M., Janica J.: Porównawcza ocena wydajności metod wykrywania składników nasienia: Namnażanie 3 fragmentu genu Amelogeniny (AMY3), wykrywanie kwaśnej fosfatazy, mikrokrystaliczna próba cholinowa oraz bezpośrednie wyszukiwanie plemników w osadzie komórkowym wymazu z dróg rodnych. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 213-217.

Pepiński W., Skawrońska M., Rydzewska M., Janica J.: Badania polimorfizmu układów ACP i ESD w starzejących się plamach krwi. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 218-220.

Mazurek J., Kozioł P., Mądro R.: Przydatność fenotypowania ACP w dowodowych śladach krwi w oparciu o badania przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1992-1996. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 221-227.

Sagan Z., Piątek J., Deboa D., Wośko G., Jasionowicz-Piątek E.: Przynależność gatunkowa fragmentu tkanki zabezpieczonej w roztworze formaliny badanej po latach. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 228-231.

Varia. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 233-263.

Prokop O.: Przyczynki do historii grup krwi, tak jak przeżywał wydarzenia niektóre wydarzenia prof. Prokop (według wykładu O. Prokopa dnia 25.09.1997 r.). Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 235-238.

Piątek J., Sagan Z.: Swoistość lektyn z Agaricus Campestris i Pisum Sativum wobec niektórych cukrów prostych. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 239-243.

Sagan Z., Piątek J., Kisielewicz Z., Kłos P., Gutarowicz B.: Przynależność gatunkowa surowic ludzkich i zwierzęcych określana lektynami z wybranych grzybów wyższych (doniesienie wstępne). Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 244-248.

Sagan Z., Piątek J., Kłos P., Jasionowicz-Piątek E.: Aglutyniny dla erytrocytów ludzkich z niektórych grzybów Pomorza Zachodniego. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 249-254.

Sagan Z., Piątek J., Kisielewicz Z., Lange-Konior K., Szczygielski A.: Przydatność lektyny Pisum Sativum do określania obecności krwi pępowinowej w śladach. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 255-258.

Kojder I., Sagan L., Khedar Z.: W sprawie operacji neurochirurgicznych u świadków Jehowy - uwagi prawno-etyczne i medyczne. Post. Med. Sąd. Krym. 1998, 4, 259-263.


Postępy Medycyny Sądowej
i Kryminologii
Tom V (Łódź)

 

Raszeja S.: Ocena etyczna eksperymentu medycznego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 9-17.

Prawo a problemy współczesnej medycyny. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 19-107.

Świątek B.: Prawa pacjenta - obowiązki lekarza. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 21-27.

Teresiński G., Mądro R.: Lekarskie aspekty przymusu procesowego i pozbawienia wolności. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 29-38.

Marcinkowski T.: Zagadnienie odpowiedzialności karnej fachowego pracownika służby zdrowia w świetle przepisów nowego kodeksu karnego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 39-42.

Świątek B.: Nowości w prawie medycznym (stan na rok 1998). Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 43-48.

Świątek B.: Zgon - uregulowania prawne postępowania lekarza. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 49-55.

Parkitna-Cegła Z., Trnka J.: Podejrzenie błędu medycznego w przypadkach zabiegów laparoskopowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 57-62.

Świątek B.: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w świetle nowego kodeksu karnego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 63-70.

Mądro R., Teresińska G., Wróblewski K.: Zakres skutków objętych ściganiem art. 157 nowego Kodeksu Karnego w porównaniu z art. 156 Kodeksu Karnego z 1969 r. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 71-84.

Baran E.: Konsekwencje eliminacji pojęcia "uszkodzenie ciała" w nowym Kodeksie Karnym dla praktyki opiniodawczej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 85-88.

Wośko G., Kolasiński B.: Artykuły 156 i 157 w nowym kodeksie karnym. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 89-93.

Marcinkowski T.: Uwagi o artykule 217 nowego kodeksu karnego - odpowiedniku dotychczasowego artykułu 182. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 95-96.

Klepacki K., Dubrzyński A.: Śmiercionośny samouczek sztuk walki wschodu jako nowe niebezpieczne "narzędzie". Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 97-102.

Kunz J.: Biegły a dowody osobowe. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 103-107.

Tanatologia sądowo - lekarska. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 109-265.

Garbowska-Górska A., Kosicki A.: Analiza dynamiki rozwoju plam pośmiertnych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 111-118.

Woźniak K.: Badanie odcinka szyjnego rdzenia kręgowego oraz odcinka szyjnego kręgosłupa podczas sekcji sądowo - lekarskich. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 119-123.

Krzyżanowski M., Gos T., Hauser R.: Badanie w tkance mózgowej stężeń glutaminianu i aktywności syntezy NO jako czynników oceny stanu emocjonalnego przed zgonem. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 125-136.

Mazurek J., Trnka J.: Ocena charakteru obrażeń ciała przy użyciu komputerowej analizy obrazu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 137-140.

Konopka T.: Wybroczyny w spojówkach w przypadkach śmierci wskutek spalenia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 141-145.

Brzeziński P.M., Godlewski A.: Ocena włókien tkanki łącznej ludzkiej skóry właściwej w okresie pierwszych 16 dni po śmierci. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 147-155.

Brzozowska M., Młodziejowski B.: Kryterium wieku zębowego i obliteracji szwów czaszkowych na współczesnym materiale populacyjnym. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 157-166.

Młodziejowski B., Brzozowska M.: Obrażenia postrzałowe na zwłokach ekshumowanych z grobów masowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 167-169.

Teresiński G., Mądro R.: Dwukrotny postrzał głowy - studium przypadku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 171-178.

Żaba C., Kordel K.: Postrzały głowy - samobójstwo czy zabójstwo? Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 179-183.

Gawrzewski W.: Zgon w następstwie postrzału z broni palnej, czy rany kłutej jamy brzusznej? Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 185-188.

Stochaj M., Kordel K.: Śmiertelne w skutkach obrażenia postrzałowe z broni gazowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 189-193.

Wośko G., Piasecki E.: Śmiertelny postrzał aparatem do uboju bydła. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 195-198.

Młodziejowski B., Wojda-Gradowska U., Brzozowska M.: Możliwości opiniodawcze w przypadkach zagardlenia na zwłokach zeszkieletowanych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 199-201.

Trela F.M.: Trudności interpretacyjne obrażeń dodatkowych mających istotne znaczenie w sprawie zbrodniczego zadzierzgnięcia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 203-207.

Deboa D.: Zbrodnicze czy samobójcze zadzierzgnięcie? Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 209-213.

Wośko G., Kurzejamska-Parafiniuk M., Borowiak K.S.: Samobójstwo czy zabójstwo? (ocena sądowo-lekarska zwłok znalezionych z pętlą wisielczą). Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 215-217.

Trela F.M.: Samobójcze czy zbrodnicze powieszenie? Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 219-224.

Piasecki E., Wośko G.: Problemy opiniodawcze przy rozkawałkowaniu zwłok. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 225-227.

Sowicka K., Demontis R.: Przypadek nietypowego odcięcia głowy, znaczenie miejsca zdarzenia w różnicowaniu zabójstwa i samobójstwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 229-231.

Wośko G., Żywucka E.: Zabójstwo trzech synów przez ojca i jego samobójstwo. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 233-235.

Młodziejowski B., Brzozowska M., Wojda-Gradowska U.: Rekonstrukcja obrażeń mechanicznych w przypadku szczątków zeszkieletowanych na przykładzie ekshumacji "Anody". Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 237-240.

Klepacki K., Dubrzyński A.: Nagła zapaść krążenia na tle zmian chorobowych czy uraz klatki piersiowej jako czynniki sprawcze wypadku drogowego i zgonu ofiary wypadku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 241-249.

Trnka J., Kawecki J.: Zgony noworodków w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1948-1983. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 251-254.

Niemcunowicz-Janica A., Janica A.: Sarkoidoza - implikacje diagnostyczne i orzecznicze. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 255-258.

Fucci P., Marella G., Sowicka K.: Martwicze zapalenie powięzi- prezentacja przypadku. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 259-265.

Toksykologia ogólna i alkohologia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 267-316.

Potocka B., Borowiak K.s., Marcinkowski T.: Analiza toksykologiczna środków uzależniających - problemy analityczne i interpretacyjne. Cz.1 - doniesienie wstępne. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 269-274.

Kurka P., Stańkova M., Loyka S.: Pervitin? Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 275-276.

Drela E., Kawecki J., Trnka J.: Oznaczenie lakrymatora CS na tkaninie po upływie 3,5 roku od ekspozycji. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 277-279.

Borowiak K.S.: Nowe spojrzenie na patomechanizm działania uszkadzającego wątrobę szczura przez oktapeptydowe toksyny muchomora sromotnikowego w oparciu o wyniki własne i przegląd literatury. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 281-290.

Waloszczyk P., Borowiak K., Parafinuk M.: Ocena morfometryczna wątroby szczurów w zatruciu toksynami muchomora sromotnikowego. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 291-294.

Godlewski A., Brzeziński P.M., Litwin J.: Wpływ jonów czterochloroplatyny (II) na żywność i fagocytozę granulocytów obojętnochłonnych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 295-300.

Stańkowa M., Kurka P., Loyka S.: Intoxikace fosfanem. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 301-302.

Teresiński G., Mądro R.: Zgon kierowcy w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 303-308.

Wardaszka Z., Niemcunowicz-Janica A., Janica J., Koc E.: Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej A.M. w Białymstoku w latach 1980-97. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 309-316.

Hemogenetyka sądowo-lekarska. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 317-418.

Szczerkowska Z.: Celowość określania konwencjonalnych cech grupowych krwi w dochodzeniu ojcostwa w dobie badań molekularnych. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 319-326.

Dobosz T.: Technologia DNA w medycynie sądowej - wnioski wynikające z ponad dziesięcioletniej praktyki. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 327-332.

Koralewska-Kordel M., Abreu-Głowacka M.: Skutki błędnego oznaczenia grupy głównej - prawne i psychologiczne. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 333-336.

Wolańska-Nowak P.: Ocena wartości dowodu z badania DNA. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 337-345.

Bartnik B., Jonkisz A., Dobosz T.: Markery DNA specyficzne dla płci i ich znaczenie w medycynie sądowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 347-350.

Pepliński W., Sołtyszewski I., Skawrońska M., Koc E., Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Badania specyficzności gatunkowej wybranych układów DNA typu AmpFLP i STR. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 351-355.

Szczerkowska Z., Wysocka J.: Określenie alleli HLA klasy II locus DR metodą PCR-SSP. Zastosowanie w medycynie sądowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 357-364.

Mądro R., Ciesielka M., Monies D., Kozioł P.: Przydatność tripleksów CTT i FFv w sprawach spornego ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 365-373.

Pawłowski R., Szczerkowska Z., Kapińska E., Adamczyk M., Sylwula A.: Optymalizacja warunków amplifikacji i detekcji alleli systemu HUMF13b - analiza populacyjna. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 375-384.

Kozioł P., Ciesielka M., Kotlarz M., Mądro R.: Polimorfizm HumHPRTB w badaniach populacji Polski południowo-wschodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 385-392.

Pepiński W., Skawrońska M., Janica J., Berent J.A.: Polimorfizm układów STR FES/FPS i F13B w populacji Polski północno - wschodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 393-395.

Kozioł P., Krajka A., Mądro R.: Fenotypowanie lokus D4S139 w populacji południowo - wschodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 397-403.

Tucholska-Lenart A., Miąskiewicz H., Wujec J., Grejcz-Jakubowska E.: Badania częstości występowania genotypów locus LDLR, GYPA, HBGG, D7S8, GC w populacji warszawskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 405-407.

Pepiński W., Skawrońska M., Koc E., Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Polimorfizm układu TH01 w populacji Polski północno - wschodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 409-410.

Kozioł P., Czerski T., Mądro R.: Układ HumLPL w badaniach populacji Polski południowo-wschodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 411-418.

Varia. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 419-440.

Loyka S., Sujanova A., Urka P., Stańkowa M.: Morfologicke vysetrovani vlasu. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 421-423.

Deboa D.: Usiłowanie gwałtu i zabójstwa koleżanki z klasy szkolnej przed dwóch piętnastoletnich chłopców. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 425-426.

Żywucka E., Wośko G.: Kryminalistyczne i sądowo-lekarskie wnioskowanie o sprawcy zabójstwa 11-letniej dziewczynki. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 427-432.

Przybylska-Wendt G.: Medycyna sądowa inaczej. Post. Med. Sąd. i Krym. 1999, 5, 433-440.


Postępy Medycyny Sądowej
i Kryminologii
Tom VI (Wrocław)

 

I. Orzecznictwo sądowo-lekarskie. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 3-78.

Świątek B.: Międzynarodowa statystyka kwalifikacji chorób i problemów zdrowotnych - uwagi medyka sądowego. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 5-9.

Świątek B.: Uwagi medyka sądowego do komentarzy Kodeksu Karnego. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 11-18.

Parkitna-Cegła Z., Świątek B.: Trwałe istotne zeszpecenie jako problem orzeczniczy. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 19-24.

Świątek B., Parkitna-Cegła Z.: Utrata wzroku i słuchu - problemy przy kwalifikacji karnej. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 25-28.

Dzida J.: Kontrowersje interpretacyjne pojęcia naruszenia czynności narządu ciała. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 29-32.

Dzida J.: Naruszenie czynności narządu - praktyczne możliwości oceny, próby obiektywizacji. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 33-36.

Janica J., Niemcunowicz-Janica A., Rydzewska M.: Sprawy roszczeniowe w chorobach przewodu pokarmowego. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 37-39.

Teresiński G., Mądro R.: Błędy opiniodawcze związane z lekarską oceną zdolności do udziału w czynnościach procesowych oraz możliwości pozbawienia wolności. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 41-45.

Bochenek S., Świątek B.: Powikłania potransfuzyjne - aspekty kliniczne i sądowo-lekarskie. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 47-54.

Maksymowicz K., Jankowska E.: Pylice płuc i ich związek przyczynowy ze zgonem poszkodowanych w sprawach cywilnych - rozbieżność w opiniowanie medyków sądowych i klinicystów. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 55-59.

Maksymowicz K., Parkitna-Cegła Z.: Encefalopatie pourazowe - problemy w ocenie ich stopnia ciężkości (zaawansowania) i wysokości przyznania uszczerbku na zdrowiu, w odniesieniu do różnych tabeli norm procentowego uszczerbku na zdrowiu. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 61-64.

Trnka J., Kawecki J.: Opiniowanie w przypadkach użycia broni gazowej i elektrycznej. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 65-67.

Kawecki J., Trnka J.: Kazuistyka przypadków "choroby realnie zagrażające życiu" w świetle art. 156 nowego Kodeksu Karnego. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 69-71.

Trnka J., Mazurek J.: Urazy kręgosłupa szyjnego jako problem opiniodawczy. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 73-75.

Trnka J., Mazurek J.: Różnice orzecznicze w ocenie uszczerbku na zdrowiu dla celów ubezpieczeniowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 77-78.

II. Błąd medyczny. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 79-150.

Rydzewska M.J., Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Błąd medyczny w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1995-1999. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 81-86.

Chowaniec Cz., Chowaniec M., Jaworski J.M.: Błąd medyczny w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Analiza materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach z lat 1997-1999 z uwzględnieniem oceny sądowo-lekarskiej. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 87-90.

Kordel K., Łabędzka M.: Opiniowane przypadki podejrzenia popełnienia błędu medycznego w ginekologii i położnictwie w poznańskim Zakładzie Medycyny Sądowej w latach 1997-1999 z uwzględnieniem kazuistyki. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 91-101.

Teresiński G., Mądro R.: Ocena prawidłowości postępowania medycznego w przypadkach, gdy nie wykonano badania pośmiertnego. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 103-110.

Marek Z.: Klasyfikacja błędu medycznego. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 111-116.

Kawecki J., Trnka J.: Przypadek ciężkich powikłań jatrogennych u chorego po złamaniu kości udowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 117-120.

Maksymowicz K., Krasnowska M.: Nierozpoznane zatory tętnic płucnych - błąd lekarski zmniejszający szansę na uratowanie życia pacjenta czy błąd mający bezpośredni związek przyczynowy ze zgonem. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 121-124.

Maksymowicz K., Jankowski B.: Błędy w rozpoznaniach radiologicznych - konsekwencje dla zdrowia i życia pacjentów, kwalifikacja prawna ich następstw. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 125-127.

Maksymowicz K., Krasnowska M.: Błędna decyzja o zaniechaniu hospitalizacji pacjenta. Najczęstsze powody błędów lekarskich - obserwacje własne. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 129-131.

Trnka J., Kawecki J.: Błędna ocena przypadków zawałów serca przez lekarzy Pogotowia Ratunkowego. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 133-136.

Trnka J.: Uszkodzenie tętnicy podkolanowej jako problem sądowo-lekarski. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 137-139.

Trnka J.: Podejrzenie błędów medycznych w przypadkach delirium tremens. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 141-144.

Trnka J., Jurek T., Drozd R.: Rozbieżności pomiędzy rozpoznaniami klinicznymi a sekcyjnymi w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1996-2000. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 145-150.

III. Hemogenetyka. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 151-288.

Dobosz T. (opracowanie): Zapis dyskusji przeprowadzonej w czasie sympozju "Błąd w Genetyce Sądowej", Krzyżowa 2000. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 153-165.

Epplen J.T.: Selected ethical aspects in the practice of human genetics. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 167-175.

Słomski R., Szalata M., Kaczmarek M., Kowalska K., Słomska K.: Błąd w PCR. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 177-188.

Kozioł P., Krajka A.: Przyczyny różnic w obliczeniach prawdopodobieństwa ojcostwa oraz ich wpływ na opiniowanie w sprawach spornego ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 189-196.

Raczek E.: Zjawisko genu niemego w hemogenetyce sądowej. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 197-216.

Jacewicz R., Szram S.: Polimorfizm wysoce zmiennych regionów DNA: D7S21, D12S11, D5S11 a genetyczne pokrewieństwo populacji. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 217-223.

Szczerkowska Z., Wysocka J., Kapińska E.: Określanie alleli trzech loci STR: D13S317, D7S820 i D16S539 w tkankach mięśniowych. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 225-228.

Sagan Z., Kurzawski G., Piątek J.: Zastąpienie pozwanego przez jego dzieci w ekspertyzie w sprawie spornego ojcostwa. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 229-234.

Lebioda A., Dobosz T.: Zastosowanie mikrosączków przy preparacji DNA z plam ludzkiej krwi i spermy. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 235-237.

Lebioda A., Świątek B., Dobosz T.: DNA preparation using the commercial avaiable kits. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 239-241.

Żołędziewska M., Kowalczyk E., Dmochowska G., Dobosz T.: Izolacja i badanie DNA z pozostałości zębiny tkwiącej w metalowej koronce. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 243-245.

Dobosz T., Świątek B.: Teoria plejad Ludwika Hirszfelda w świetle wyników "Projektu HUGO". Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 247-250.

Rymkiewicz A., Dobosz T.: Lektyny z niektórych gatunków grzybów. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 251-255.

Bartnik B., Dmochowska G., Jonkisz A., Dobosz T.: Identyfikacja osobnicza w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - zastosowanie technik biologii molekularnej. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 257-259.

Jonkisz A., Bartnik B., Dobosz T.: Polimorficzne układy DYS389 I i II, DYS 390 I DYS 391 z chromosomu Y w próbce populacji z Polski południowo-zachodniej. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 261-263.

Jagielski J., Dmochowska G., Kowalczyk E., Jonkisz A., Żołędziewska M., Dobosz T., Grabiński T., Gucwiński A., Blin N.: Wstępne wyniki badań polimorfizmu DNA u naczelnych przy użyciu techniki mikrosatelitarnej oraz testu PolyMarker+DQA1. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 265-270.

Pepiński W., Janica J., Sołtyszewski I., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A.: Wpływ substancji używanych do identyfikacji i zabezpieczania śladów biologicznych na efektywność amplifikacji układów systemu AmpFISTR Profiler. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 271-274.

Skawrońska M., Pepiński W., Janica J., Koc-Żórawska E., Niemcunowicz-Janica A.: Problematyczne ekspertyzy spornego ojcostwa w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 275-279.

Pepiński W., Janica J., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A., Sołtyszewski I.: Genetyka populacyjna 12 loci typu STR w populacji Podlasia. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 281-284.

Piątek J., Waloszczyk P., Sagan Z.: Serologiczna podstawa wyrokowania w sprawie wypadku samochodowego i miejsca za kierownicą. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 285-288.

IV. Varia. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 289-327.

Więckowska E.: Deontologia lekarska w świetle wybranych wydawnictw. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 291-301.

Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Trudności diagnostyczne wynikające z rodzaju uszkodzeń kości pokrywy czaszki. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 303-305.

Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Zgon z powodu zagłodzenia. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 307-309.

Kawecki J., Trnka J.: Sądowo-lekarska ocena działania pocisków antyrykoszetowych CEPP. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 311-318.

Trnka J., Drozd R., Jurek T.: Analiza przypadków obrażeń ciała spowodowanych działaniem broni palnej i materiałów wybuchowych w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1995-2000. Post. Med. Sąd. i Krym. 2001, 6, 319-327.

 

Koniec
Postępy Medycyny Sądowej
i Kryminologii
***********  
 
designed by PixelThemes.com