• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 4

4_2009l
Uprzejmie informujemy P.T. Czytelników, że do Redakcji Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii wpłynął następującej treści list:
Białystok dnia 23.11.2009
W związku z lekturą pracy pt. „Zabójstwa z głębokimi obrażeniami narządów rodnych” autorstwa T. Konopki i innych, opublikowanej w Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii t. 59 nr 2 rok 2009 w przeglądzie  piśmiennictwa, obok trzech ośrodków akademickich nie zacytowano naszej pracy z 1992 roku pt. „Zabójstwa   kobiet na tle seksualnym”. Te postacie zabójstw nie są częste. W tej kazuistyce z reguły podaje się wszystkie odnotowane przypadki z ośrodków sądowo-lekarskich, przy uwzględnieniu pewnej cezury czasu – gdyż  przypadkowy czytelnik lub kryminolog może odnieść mylne wrażenie, że tego rodzaju zbrodnie są typowe dla pewnych tylko ośrodków. Nie wykluczam takiej możliwości, że Autorzy nie mogli odnaleźć naszej pracy, z tego powodu, że była ona ogłoszona w „Problemach Kryminalistyki” nr 196-197 w 1992 roku. „Problemy Kryminalistyki” nie są na tyle czasopismem niszowym, żeby tej publikacji nie odnaleźć. Zresztą informacja o pracy znalazła się też w mojej bibliografii nadesłanej do Redakcji do druku z okazji mojego Jubileuszu.
W załączeniu przesyłam artykuł do wglądu.
Z całym należnym szacunkiem
emer. prof dr hab. Jerzy Janica

W imieniu Autorów i Redakcji przepraszamy Pana Profesora za to uchybienie. Jednocześnie czujemy się zobowiązani naprawić przeoczenie sprzed lat: w opublikowanym w Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii zestawieniu prac naukowych z medycyny sądowej i dyscyplin pokrewnych za rok 1992, tworzonym na podstawie zgłoszeń autorów – praca ta nie figuruje (Arch. Med. Sąd. Krym. 1994, 44(2), 211-228). Za tę usterkę również serdecznie przepraszamy.
 
designed by PixelThemes.com