• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 4

4_2009j
Krzysztof Woźniak, Elżbieta Nowaczek-Dziocha1, Artur Moskała, Andrzej Urbanik2, Jerzy Pohl

Rekonstrukcja kanału postrzału z wiatrówki w zakresie szyi – opis przypadku


Z Katedry Medycyny Sądowej UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Kłys

1 Z Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Kierownik: dr n. med. J. Więckowski

2 Z Katedry Radiologii UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. med. A. Urbanik


Autorzy przedstawiają analizę obrażenia postrzałowego szyi z pozostawieniem ciała obcego, dla której posłużono się przestrzenną rekonstrukcją w oparciu o pliki DICOM z akwizycji TK (z uwzględnieniem obrazu po podaniu środka kontrastowego). Opracowanie danych pozwoliło nie tylko na przedstawienie lokalizacji pocisku z wizualizacją okolicznych pni naczyniowych, ale i orientacyjne odtworzenie przebiegu kanału rany postrzałowej, dające podstawy do odniesienia się do wersji krytycznego zdarzenia.

Słowa kluczowe: broń pneumatyczna, tomografia komputerowa, rekonstrukcja kanału postrzału, skutek biologiczny obrażeń

Pełna wersja w .pdf (168kB)
 
designed by PixelThemes.com