• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 4

4_2009h
Filip Bolechała

Stan psychiczny a odpowiedzialność karna – regulacje prawne i kryteria medyczne w Polsce oraz innych państwach


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Kłys


We współczesnych cywilizowanych systemach prawnych warunkiem odpowiedzialności karnej jest poczytalność sprawcy. Tym samym niepoczytalność wynikająca z pewnych zaburzeń psychicznych jest okolicznością wyłączającą winę. Ogólne założenia kryteriów niepoczytalności w prawie większości krajów są zbliżone i podobne, jednak występują pewne istotne różnice w szczegółach zasad ich interpretowania i przyjmowania. Odmienności te szczególnie różnią od siebie systemy kontynentalnych państw europejskich od krajów, których sądownictwo wywodzi się z prawa angielskiego. W pracy przedstawiono i omówiono szczegółowo prawne oraz medyczne uwarunkowania obrony na gruncie niepoczytalności w Polsce oraz zarysowano prawne podstawy tego zagadnienia w innych krajach Europy, Ameryki Północnej i Australii.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna, niepoczytalność, prawo, kryteria medyczne

Pełna wersja w .pdf (305kB)
 
designed by PixelThemes.com