• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 4

4_2009g
Filip Bolechała

Wspólne drogi psychiatrii i medycyny sądowej – historia i rozwój pojęcia niepoczytalności od czasów antycznych po współczesne


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Kłys


Psychiatria i psychologia sądowa były w początkach swoich nierozerwalnie związane z medycyną sądową, stanowiąc jedną z jej pokrewnych gałęzi wiedzy. Postęp i rozwój tych dziedzin nauki, ich nauczanie oraz praktyczne wykorzystanie na potrzeby prawa były udziałem kilku pokoleń medyków sądowych w XIX i XX wieku. Jedną z ważniejszych, wspólnych kwestii była ocena poczytalności sprawców przestępstw. Jednak problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów dużo wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. W niniejszej pracy przedstawiono historię i ewolucję koncepcji niepoczytalności, jako okoliczności wyłączającej winę przestępcy, od najstarszych teorii po poglądy leżące u podstaw współczesnych kodyfikacji.

Słowa kluczowe: medycyna sądowa, psychiatria, psychologia, niepoczytalność, historia

Pełna wersja w .pdf (233kB)
 
designed by PixelThemes.com