• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 4

4_2009e
Małgorzata Ludwikowska-Pawłowska1, Renata Jacewicz1, Maciej Jędrzejczyk2, Adam Prośniak1, Jarosław Berent1

Wykorzystanie zestawów QIAamp® DNA Investigator Kit oraz PrepFiler™ Forensic DNA Extraction Kit w procesie izolacji genomowego DNA z materiału kostnego


1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w łodzi

2 Z Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego UM w łodzi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. berent


W pracy przedstawiono zastosowanie zestawów QIAamp ® DNA Investigator Kit oraz PrepFiler™ Forensic DNA Extraction Kit w procesie izolacji genomowego DNA z materiału kostnego o cechach degradacji. Analizie poddano 25 fragmentów kostnych pochodzących z sekcji sądowo-lekarskich, w zakresie 15 loci STR. Na podstawie uzyskanych wyników oceniona została wydajność badanych zestawów do izolacji genomowego DNA.

Słowa kluczowe: izolacja DNA, materiał kostny, degradacja DNA, STR

Pełna wersja w .pdf (182kB)
 
designed by PixelThemes.com