• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 4

4_2009d
Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz, Joanna Kulikowska, Joanna Nowicka, Krystian Rygol

Genetyka populacyjna 11 loci systemów STR w próbkach badanych na Górnym Śląsku


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. C. Chowaniec


Praca przedstawia wyniki badań populacyjnych w obrębie 11 loci STR: D16S5539, D7S820, D13S317, CSF1PO, TPOX, TH01, F13A01, FESFPS, VWA, F13b, LPL próbek badanych w Pracowni śladów biologicznych Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej ŚUM. badania przeprowadzono w grupie 455 osób dorosłych, niespokrewnionych, płci męskiej i żeńskiej, zamieszkujących na terenie Górnego śląska. Celem niniejszej  pracy było określenie częstości występowania alleli z poszczególnych 11 loci STR w populacji Górnego  Śląska, ocena zgodności rozkładu alleli z prawem Hardy-Weinberga, obliczenie parametrów oceniających przydatność markerów w medycynie sądowej i ich porównanie. W oparciu o uzyskane częstości alleli wyliczono wybrane parametry statystyczne (PD, PIC, MEC, PM, Ht i MEP) wskazujące na wysoką przydatność analizowanych loci w medycynie sądowej.

Pełna wersja w .pdf (109kB)
 
designed by PixelThemes.com