• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 4

4_2009c
Karol Kula, Sebastian Rojek, Wiesława Klementowicz, Małgorzata Kłys, Tomasz Konopka

Analiza alkaloidów cisa pospolitego w materiale biologicznym z zastosowaniem metod chromatograficznych


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Kłys


Celem eksperymentu było opracowanie metody identyfikacji tzw. taksyn (taksyny b oraz izotaksyny b) zawartych w igłach cisa pospolitego i zastosowanie jej do analizy materiałów pochodzenia biologicznego. Przedmiotem badań była analiza taksyn w materiale sekcyjnym pobranym ze zwłok 15-letniej dziewczyny, która spożyła igły cisa w celach samobójczych. Po kilku godzinach jej hospitalizacji nastąpił zgon. Ze względu na brak komercyjnie dostępnego wzorca taksyn, a w szczególności taksyny b i izotaksyny b, opracowano wstępną metodę ich izolacji z materiału roślinnego, a następnie oczyszczania z zastosowaniem metod chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Analizę identyfikacyjną taksyny b i izotaksyny b w ekstrakcie z igieł cisa prowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektometrią mas (HPLC-ESI-MS-MS). Opracowaną metodę zastosowano do analizy materiałów pobranych ze zwłok. Taksyny ekstrahowano z materiału biologicznego w układzie ciecz-ciało stałe i poddano analizie przy użyciu opracowanej metody. badania identyfikacyjne wszystkich ekstraktów z materiałów pobranych ze zwłok wykazały obecność taksyny b i izotaksyny b. Wynik analizy pozostał w zgodności z obrazem makro- i mikroskopowym.

Słowa kluczowe: zatrucie, cis pospolity, taksyna b, chromatografia 

Pełna wersja w .pdf (329kB)
 
designed by PixelThemes.com