• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 1

1_2009j
Jolanta Wąs-Gubała, Zuzanna Brożek-Mucha

Kryminalistyczne badania odzieży i pozostałych materiałów ujawnionych przy zwłokach w trumnie generała Władysława Sikorskiego


Z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Dyrektor: dr hab. M. Kała


W pracy przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych odzieży i innych wyrobów włókienniczych oraz materiałów, m.in. w postaci drobin metali, drewnianych drzazg i substancji chemicznych, ujawnionych przy zwłokach w trumnie generała Władysława Sikorskiego. Nie stwierdzono takich uszkodzeń odzieży, których przyczyną mógł być czynnik termiczny typu ogień, podwyższona temperatura czy eksplozja. Przerwania ciągłości tkanin i dzianin były wynikiem procesów starzeniowych i biodegradacji wyrobów. Znajdujące się przy zwłokach drobiny metali stanowiły fragmenty spoiwa uszczelniającego pokrywę metalowej trumny. Drzazga drewniana ujawniona w okolicy lewego oczodołu oraz niektóre drzazgi występujące na powierzchni koszuli pochodziły z drewna daglezji, a pozostałe najprawdopodobniej z cyprysu i wiązu. Na powierzchni koszuli i chusteczki do nosa stwierdzono obecność struwitu, będącego produktem wiązania reszt fosforanowych, amoniaku i wody, powstających podczas rozkładu materiału biologicznego, w obecności związków magnezu.
 

Słowa kluczowe: kryminalistyka, odzież, włókno, mikroślady, mikroskopia optyczna, spektrometria w podczerwieni, elektronowa mikroskopia skaningowa sprzężona ze spektrometrią promieniowania rentgenowskiego, spektrometria fluorescencji rentgenowskiej

Pełna wersja w .pdf (653kB)
 
designed by PixelThemes.com