• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 1

1_2009h
Józefa Krystyna Sadlik, Zuzanna Brożek-Mucha

Badania materiału biologicznego pochodzącego ze zwłok generała Władysława Sikorskiego na obecność trucizn nieorganicznych i okrzemek


Z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Dyrektor: dr hab. M. Kała


W pracy przedstawiono wyniki badań materiału biologicznego pochodzącego ze zwłok generała Władysława Sikorskiego. Badaniom na obecność metali i arsenu poddano wycinki wątroby, nerki, jelit i płuc, a w kierunku obecności okrzemek – próbki wątroby, jelita, nerki, płuc, żołądka i szpiku kostnego. W wyniku analiz nie wykryto obecności As, Co, Ni, Tl w żadnym z badanych materiałów, Hg w wątrobie, jelicie i płucach oraz Pb w jelicie i płucach. Zawartość Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Sr i Zn we wszystkich materiałach oraz Hg w nerce i Pb w nerce i wątrobie nie wskazywała na zatrucie wymienionymi metalami i As. Okrzemek w analizowanym materiale nie stwierdzono.

Słowa kluczowe: materiał po ekshumacji, metale, arsen, stężenia, okrzemki

Pełna wersja w .pdf (120kB)
 
designed by PixelThemes.com