• English
  • PolishZawartość


Jarosław Bednarek, Karol Śliwka

Problemy związane z ustaleniem wieku w chwili śmierci na podstawie morfologii szkieletu osób dorosłych


The problems concerning estimating age at death based on morphological features of adult skeletons


Z Katedry Medycyny Sądowej AM w Bydgoszczy

Kierownik: Prof. dr hab. Karol Śliwka

W pracy poruszono kwestie związane z pojęciem wieku w naukach biologicznych i wynikających z tego konsekwencji dla procesu identyfikacji osób zmarłych. Omówione zostały przyczyny i znaczenie różnic pomiędzy wiekiem metrykalnym i rozwojowym wraz z jego składowymi (wiek szkieletowy, zębowy i morfologiczny). Podkreślono znaczenie określenia „wiek w chwili śmierci” oraz zwrócono uwagę na ograniczenia uniemożliwiające precyzyjną ocenę wieku u osób dorosłych.

Pełna wersja w .pdf (101kB)
 
designed by PixelThemes.com