International Conference “violence against children”, Tallinn,

14-16 maja 2008 – sprawozdanie Międzynarodowa Konferencja „violence against children”, która odbyła się w dniach 14-16 maja 2008 roku w Tallinie (est. Tallinn), została zorganizowana przez Estonian Forensic Science Institute – jak to podkreślano, jako owoc współpracy estońsko-węgierskiej. Konferencja obywała się na terenie Biblioteki Narodowej, położonej w pobliżu ścisłego centrum stolicy Estonii. Hotel przyjmujący uczestników Konferencji zlokalizowany był niedaleko zarówno miejsca obrad, jak i historycznego centrum Tallina.
Pełna wersja w .pdf (380kB)