• English
  • PolishZawartość


Małgorzata Mizerska, Jarosław Berent, Maciej Barzdo, Leszek Markuszewski, Stefan Szram

Błędy medyczne z zakresu chorób wewnętrznych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi


Malpractice in internal medicine in the case material of the Forensic Medicine Department, Medical University of Łódź, Poland


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi


Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stefan Szram


Badaniami objęto opinie sądowo-lekarskie opracowane w Katedrze Medycyny Sądowej UM w Łodzi w 2002 r., wybierając i poddając dalszej analizie sprawy, które dotyczyły oceny postępowania medycznego w zakresie chorób wewnętrznych. W tym okresie opiniowano 20 tego typu spraw. Najwięcej przypadków dotyczyło schorzeń układu sercowo-naczyniowego, na drugim miejscu znajdowały się schorzenia układu oddechowego, zaś pozostałe przypadki dotyczyły schorzeń endokrynologicznych. W połowie analizowanych spraw stwierdzono, że postępowanie medyczne nie było prawidłowe, a wszystkie stwierdzone nieprawidłowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego nosiły znamiona błędu decyzyjnego. W większości przypadków dopuszczono się nieprawidłowości w trakcie diagnozowania chorego, co polegało na niewykonaniu stosownych badań diagnostycznych lub błędnej interpretacji uzyskanych wyników.

Pełna wersja w .pdf (95kB)

 
designed by PixelThemes.com