• English
  • PolishZawartość


Jarosław Berent, Agnieszka P. Jurczyk, Leszek Markuszewski, Stefan Szram

Długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu


Long-term realistically life-threatening disease


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi


Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stefan Szram


W pracy autorzy omawiają kategorię kodeksową długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, która omyłkowo pojawiła się w kodeksie karnym wskutek błędu legislacyjnego. Ma ona jednak zastosowanie dla przestępstw popełnionych od 1 września 1998 r. do 8 grudnia 2003 r. Kategoria ta jest jednak niemożliwa do zastosowania w praktyce, bowiem jej określenia długotrwały i realnie zagrażający życiu wykluczają się nawzajem. W efekcie powoduje to zmianę kwalifikacji pewnych czynów z art.156 k.k. na art. 157. § 1 k.k., a w niektórych przypadkach nawet art. 157. § 2 k.k.

Pełna wersja w .pdf (143kB)
 
designed by PixelThemes.com