• English
  • PolishZawartość


Krystian Rygol, Stanisława Kabiesz-Neniczka, Zofia Olszowy

Wypadkowość w pracy w związku z nietrzeźwością


Accidents in the workplace caused by alcohol intoxication


Z Katedry Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach


Kierownik : prof. dr hab. n. med. Zofia Olszowy

Wypadkowość w pracy ze skutkiem śmiertelnym przyczynowo może być związana z warunkami panującymi w środowisku pracy, zaostrzenia dolegliwości towarzyszących chorobom przewlekłym a także stanem po spożyciu alkoholu. Celem pracy było wykazanie wpływu alkoholu etylowego na wypadkowość w zakładach pracy z uwzględnieniem wykonywanego zawodu, płci i wieku w badanej grupie. Wyłączono ze zbioru osoby, których zgon na terenie zakładu był spowodowany innym czynnikiem zewnętrznym (samobójstwa, zatrucia innymi substancjami niż alkohol). Z dokonanej analizy statystycznej materiału sekcyjnego Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z lat 1992-2001 wynika, że wypadkowość w pracy stanowi około 4-6% wszystkich zgonów w skali rocznej, w tym z udziałem alkoholu etylowego jako czynnika sprawczego 3-15 %.
Pełna wersja w .pdf (96kB)

 
designed by PixelThemes.com