• English
  • PolishZawartość


Roman Wachowiak*, Jarosław Tobolski*, Dorota Klimaszyk**

Diagnostyka chemiczna zatruć karbamazepiną i jej przydatność w opiniodawstwie toksykologiczno-sądowym


Chemical diagnosis of carbamazepine intoxication and its usefulness in toxicological jurisprudence


* Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego Kierownik: prof. dr hab. med. Zygmunt Przybylski

** Z Zakładu Opieki Zdrowotnej – Jeżyce, Szpital im. Fr. Raszei w Poznaniu, Oddział Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć im. dr Wandy Błeńskiej


Zatrucia karbamazepiną (Amizepin, Tegretol), stanowią ważny problem toksykologii klinicznej i sądowej, który występuje coraz częściej niezależnie od prowadzonej powszechnie monitorowanej terapii. W pracy przedstawiono metodę analizy jakościowo- ilościowej karbamazepiny (CBZ) obok jej metabolitów: 10,11-epoksydu (CBZ-E) i 10,11-dihydroksy karbamazepiny (CBZ-DH) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). W programie badań uwzględniono: izolację badanych związków z osocza krwi z użyciem stałej fazy ekstrakcyjnej SPE Abselut Nexus Varian, ustalenie zakresów kalibracyjnych oraz walidacje parametrów analitycznych. Dyskusja dotyczyła oceny wyników rutynowych badań diagnostycznych

Pełna wersja w .pdf (134kB)
 
designed by PixelThemes.com