• English
 • PolishZawartość
Strona główna arrow 2007 arrow nr 3/2007

nr 3/2007
prace oryginalne

 • Roman Wachowiak, Bogna Strach
  Wartość dowodowa badań identyfikacyjnych materiałów stomatologicznych metodą spektrofotometrii IR w opiniodawstwie medycyny sądowej  str.271
 • Katarzyna Galer-Tatarowicz, Marek Wiergowski, Beata Szpiech, Krystyna Reguła, Zbigniew Jankowski
  Narkomania w świetle działalności orzeczniczej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2005 str.277
 • Aldona Adamczyk, Anna Sadakierska-Chudy, Jerzy Janoszka, Apoloniusz Rymkiewicz, Tadeusz Dobosz
  Halucynogenne grzyby – łysiczki (Psilocybe). Część II. Identyfikacja Psilocybe semilanceata przy pomocy techniki PCR  str.285
 • Grzegorz Buszewicz, Grzegorz Teresiński, Krzysztof Bańka, Roman Mądro
  Ocena przydatności diagnostycznej współczynnika β‑hydroksymaślan/aceton w sądowo-lekarskiej diagnostyce nagłych zgonów str.288
 • Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jacek Janica
  Urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – poglądy reprezentowane przez neurologów str.294
 • Anna Niemcunowicz-Janica, Jacek Robert Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek
  Urazy kręgosłupa w materiale Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 2001-2005 str.298
 • Julia Sobol, Krzysztof Kordel, Janusz Kołowski, Margit Kis-Wojciechowska, Zygmunt Przybylski Morfologia i diagnostyka mechanizmów złamań kości klatki piersiowej – wykorzystanie w opiniowaniu sądowo-lekarskim str.302
 • Elżbieta Bloch-Bogusławska, Dariusz Zieliński, Agnieszka Paradowska, Grażyna Grapatyn, Adam Gotowicz
  Struktura zabójstw w regionie bydgoskim w latach 1992-2002 str.308
 • Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Agnieszka Paradowska
  Obrażenia postrzałowe w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy z lat 1995-2005 str.313
 • Jerzy Kunz, Paweł Kopacz
  Analiza porównawcza zgonów gwałtownych i nagłych dzieci i młodzieży do 14 roku życia w latach 1946-1973 i 1996-2005 w materiale sekcyjnym krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ str.318

prace poglądowe

 • Jarosław Berent
  DNAStat wersja 1.2 – program do obsługi bazy danych profili genetycznych oraz do obliczeń biostatystycznych str.322
 • Joanna Stojer
  Narzędzia zbrodni na krzyżach pokutnych str.326
 • Zbigniew Jankowski, Dorota Pieśniak
  Uwagi dotyczące badania histopatologicznego w medycynie sądowej – znaczenie i wskazania oraz podstawowe zasady zabezpieczania narządów str.331

prace kazuistyczne

 • Piotr Polak, Ireneusz Sołtyszewski, Anna Niemcunowicz-Janica, Agnieszka Siwińska-Ziółkowska, Emilia Widecka-Deptuch, Marcin Łukasik, Jerzy Janica
  Rzadki przypadek zatrucia niemowlęcia wskutek błędnego podania wodzianu 1, 2, 3-trójketohydrindenu (ninhydryny) str.337
 • Piotr Kowalski, Elżbieta Skupień
  Depresja – najbardziej pragmatyczne rozpoznanie spotykane w opiniowaniu sądowo-lekarskim str.343
 • Leszek Żydek, Maciej Barzdo, Marek Michalski, Ewa Meissner, Jarosław Berent
  Część I. Wykorzystanie metod entomologicznych do oceny czasu zgonu – opis przypadków str.347
 • Maciej Barzdo, Leszek Żydek, Marek Michalski, Ewa Meissner, Jarosław Berent
  Część II. Wykorzystanie metod entomologicznych do oceny czasu zgonu – opis przypadków str.351
 • Grzegorz Kaczmarczyk, Danuta Piniewska, Barbara Opolska-Bogusz, Marek Sanak
  Mutacja locus DYS389I wykryta podczas identyfikacji zaginionej osoby str.355

sprawozdania

 • Krzysztof Woźniak
  6th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association, “New Technologies in Forensic Medicine”, Vilnius, 14-16 czerwca 2007 – sprawozdanie  str.360
 • Krystian Rygol
  Sprawozdanie z XVIth International Meeting on Forensic Medicine Alps – Adria – Pannonia w Debreczynie w Republice Węgier str.363

różne

 • Jarosław Berent
  Dane populacyjne dla układów STR: CSF1PO, D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, penta D, penta E, SE33, TH01, TPOX i vWA dla potrzeb obliczeń biostatystycznych w ramach atestacji laboratoriów genetycznych str.364
 • Zofia Szczerkowska
  Zasady atestacji laboratoriów genetycznych przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii na lata 2008-2009  str.368
 
designed by PixelThemes.com