• English
 • PolishZawartość
Strona główna arrow 2007 arrow nr 2/2007

nr 2/2007
 • Paradygmat medycyny sądowej – kierunki rozwoju str.178
 • Stefan Raszeja
  Badania histopatologiczne w opiniowaniu sądowo-lekarskim str.180
 • Aleksander Głazek
  Opiniowanie sądowo-lekarskie i jego znaczenie w świetle potrzeb prawnych str.184
 • Bogumiła Ustjanicz
  Pozycja i rola biegłego medyka w świetle oczekiwań organu procesowego str.189
 • Waldemar Szmidt
  Biegły i jego opinia w procesie str.193
 • Irena Piotrowska
  Pozycja i rola biegłego sądowego w świetle oczekiwań organu procesowego str.196
 • Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Mariusz Kobek, Agnieszka Nowak
  O przyczynach błędu medycznego w stanach zagrożenia życia – ocena sądowo-lekarska na podstawie analizy materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach od 2000 roku do końca czerwca 2006 roku str.200
 • Danuta Deboa
  Błędy medyczne z zakresu chirurgii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej PAM i Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie str.205
 • Zofia Olszowy, Małgorzata Albert, Rafał Celiński, Joanna Kulikowska, Sebastian Rojek
  Trudności opiniodawcze w sprawach dotyczących substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym str.210
 • Józefa Krystyna Sadlik
  Interpretacja wyników analizy chemiczno-toksykologicznej i opiniowanie w zatruciach związkami nieorganicznymi str.215
 • Krystian Rygol, Stanisława Kabiesz-Neniczka
  Ograniczenia w opiniowaniu sądowo-lekarskim dotyczącym oceny stanu trzeźwości lub nietrzeźwości kierowców i zastosowaniu rachunku retrospektywnego. Uwagi praktyczne na podstawie analizy spraw aktowych Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach w latach 2000-2004 str.220
 • Marek Wiergowski, Krystyna Reguła, Dorota Pieśniak, Katarzyna Galer-Tatarowicz, Beata Szpiech, Zbigniew Jankowski
  Pobieranie, przechowywanie i transport materiału biologicznego zabezpieczonego przyżyciowo i pośmiertnie do badania na zawartość alkoholu etylowego oraz środków podobnie działających do alkoholu. Propozycja aktualizacji instrukcji pobierania próbek krwi i moczu str.223
 • Teresa Grabowska, Joanna Nowicka, Stanisława Kabiesz-Neniczka
  Opiniowanie o przyczynie zatrucia i śmierci w przypadku badania zwłok wydobytych z pożaru  str.231
 • Roman Wachowiak
  Ocena postępowań detoksykacyjnych – leczenie zatruć w kazuistyce opiniodawczej Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu – niepowodzenia i błędy str.236
 • Christian Jabłoński, Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Dorota Kowalczyk-Jabłońska
  Możliwości różnicowania pourazowych schorzeń neuropsychiatrycznych dla opiniowania sądowo-lekarskiego str.245
 • Jerzy Janica, Witold Pepiński, Małgorzata Skawrońska, Anna Niemcunowicz-Janica, Ewa Koc-Żórawska
  Polimorfizm 10 autosomalnych loci STR w populacji Podlasia – rozszerzenie typowego panelu badawczeg  str.248
 • Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska, Jerzy Janica, Ewa Koc-Żórawska
  Polimorfizm czterech loci X-STR wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspekcie przydatności w badaniach medyczno-sądowych str.252
 • Anna Niemcunowicz-Janica, Jacek Robert Janica, Witold Pepiński, Jerzy Janica, Tomasz Filipowski, Marzena Juczewska, Jarosław Barszczewski, Małgorzata Skawrońska, Ewa Koc-Żórawska
  Wpływ napromieniowania bombą kobaltową wybranych tkanek na identyfikację genetyczną  str.256
 • Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz
  Polimorfizm lokus STR F13B w populacji Górnego Śląska  str.259
 
designed by PixelThemes.com