• English
  • PolishZawartość


Adam Gross

Śmierć w pojedynku; historyczne aspekty prawne i sądowo-lekarskie na tle przypadku z r. 1903*


Death in a duel: historical penal and medico legal aspects with a case from 1903 as a background


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ


Zaprezentowano przypadek zgonu wskutek postrzału doznanego w pojedynku honorowym, który odbył się w Krakowie, w r. 1903. Przedstawiono wyniki pośmiertnego badania zwłok ofiary i wydaną na ich podstawie sądowo-lekarską opinię o przyczynie śmierci. Zawarte w niej wnioski, przedyskutowano w świetle obowiązujących wówczas uregulowań kodeksowych penalizujących zbrodnię pojedynku.

Pełna wersja .pdf (268kB)

 
designed by PixelThemes.com