Stefan Raszeja*

Badania histopatologiczne w opiniowaniu sądowo-lekarskim


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku

Kierownik: dr hab. Z. Jankowski


Omówiono rolę, jaką spełnia histopatologia w procesie sądowym. Wskazano na wartość dowodową wyników badań histologicznych przeprowadzanych jako uzupełnienie pośmiertnego badania makroskopowego. Ustosunkowano się do kwestii wskazań do podejmowania tych badań. Zwrócono uwagę na możliwości ich wykorzystania, nie tylko w celu ustalenia przyczyny i mechanizmu śmierci. Uznano, że badania z zakresu histotanatologii muszą uwzględniać szczególne uwarunkowania, utrudniające ocenę zmian pośmiertnych. Wskazano na możliwość przekroczenia barier naszej wydolności orzeczniczej w tym zakresie.

Słowa kluczowe: histopatologia sądowa, histotanatologia, opiniowanie sądowo-lekarskie

Pełna wersja w .pdf (60kB)