Stefan Raszeja*

Zarys historii medycyny sądowej w Polsce i jej powiązań z medycyną sądową w krajach niemieckojęzycznych**

Historical outline of forensic medicine in Poland and its connections with forensic medicine in German-speaking countries


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku

Kierownik: dr hab. Z. Szczerkowska – profesor AMG


Autor w dużym skrócie przedstawił kształtowanie się medycyny sądowej jako odrębnej gałęzi nauk lekarskich w Polsce począwszy od schyłku średniowiecza aż po współczesność. Nawiązał do warunków, w jakich ta dziedzina rozwijała się w okresie rozbiorów Polski i uzyskania przez nią niepodległości. Szczególnie podkreślił zasługi prof. Wachholza i jego uczniów a następnie wielki wysiłek edytorski medyków sądowych w okresie międzywojennym i po drugiej wojnie światowej. Nie omieszkał podkreślić związków, jakie łączyły w tym okresie polską i niemieckojęzyczną medycynę sądową, podając liczne przykłady bardzo bliskich kontaktów obu społeczności w tym zakresie.

Pełna wersja w .pdf (64kB)