• English
 • PolishContent
Home arrow 2006 arrow nr 4/2006

nr 4/2006
There are no translations available

SPIS TREŚCI

PRACE ORYGINALNE

 • Tomasz Jurek, Barbara Świątek
  Rozstrój zdrowia - próba interpretacji pojęcia. Część I - ocena poprawności językowej, zakres znaczeniowy, przegląd orzecznictwa Sądów  str.209
 • Tomasz Jurek, Barbara Świątek
  Rozstrój zdrowia - próba interpretacji pojęcia. Część II - problemy opiniodawcze  str.216
 • Wojciech Stępniewski, Grzegorz Mówiński, Wojciech Sokół
  Doświadczalny efekt biologiczny postrzału pociskami kalibru 4,5 mm BB z pistoletu pneumatycznego A-101 str.223
 • Katarzyna Bąbol-Pokora, Adam Prośniak, Renata Jacewicz, Jarosław Berent
  Pentapleks SNP - rozkład częstości alleli w populacji centralnej Polski  str.228
 • Jerzy Janica, Witod Pepiński, Małgorzata Skawrońska, Anna Niemcunowicz-Janica, Ewa Koc-Żurawska, Ireneusz Sołtyszewski
  Polimorfizm czterech loci STR na chromosomie X w próbce populacyjnej białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej region Podlasia str.232
 • Agnieszka Krzyżańska, Eżbieta Kowaczyk, Joanna Markowska, Tadeusz Dobosz
  Loci STR D2S1338 i D19S433 w próbce populacyjnej z terenu Dolnego Śląska  str.236
 • Sywia Łuczak, Marcin Woźniak, Marta Papuga, Katarzyna Stopińska, Karo Śliwka
  Porównanie efektywności odczynnika Bluestar® i luminolu w wykrywaniu śladów krwawych str.239
 • Małgorzata Koralewska-Korde, Krzysztof Korde, Zygmunt Przybyski, Sławomir A. Wiśniewski
  Wykluczenia ojcostwa w świetle badań Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu str.246
 • Roman Wachowiak, Bogna Strach
  Analiza składników aktywnych materiału dowodowego zabezpieczonego w przypadkach narkomanii, z udziałem amfetamin i przetworów konopi str.251

PRACE POGLĄDOWE

 • Grażyna Jarząbek, Adam Fabiś
  Przemoc seksualna wobec kobiet - analiza zjawiska na przykładzie historii Kuby Rozpruwacza str.258

PRACE KAZUISTYCZNE

 • Tomasz Konopka, Piotr Nalepa, Ewa Rzepecka-Woźniak
  Wieloletnie przeżycie po dożylnym wstrzyknięciu rtęci w celach samobójczych  str.267
 • Czesław Chowaniec, Christian Jabłoński, Stanisława Kabiesz-Neniczka, Mariusz Kobek, Krystian Rygol
  Przypadek rytualnego, podwójnego zabójstwa popełnionego przez wyznawców szatana  str.271
 • Christian Jabłoński, Mariusz Kobek, Agnieszka Nowak
  Rzadki przypadek uszkodzenia tętnicy szyjnej wewnętrznej w czasie zabiegu resekcji migdałków podniebiennych u członka Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy  str.274

SPRAWOZDANIA

 • Krzysztof Woźniak
  XX Congress of International Academy of Legal Medicine, Budapeszt, 23-28 sierpnia 2006 - sprawozdanie str.277
 • Krystian Rygol
  Sprawozdanie z XVth International Meeting on Forensic Medicine Alpe - Adria - Pannonia w Puli w Republice Chorwacji str.280
 • R A P O R T z realizacji zadań i uprawnień Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny sądowej, opracowany stosownie do pkt 6, § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 pa.dziernika 2002 roku w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz warunków umowy, zgodnie z wzorem do niej załączonym str.282
 
designed by PixelThemes.com