• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 4

Czesław Chowaniec, Christian Jabłoński, Stanisława Kabiesz-Neniczka, Mariusz Kobek, Krystian Rygol

Przypadek rytualnego, podwójnego zabójstwa popełnionego przez wyznawców szatana


Z Katedry Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach

Kierownik prof. dr hab. Z. Olszowy


W ostatnich latach obserwuje się w Polsce nasilenie aktywności rozmaitych sekt, zwłaszcza satanistów. Wiąże się z tym wzrost liczby różnego rodzaju przestępstw, również przeciwko życiu i zdrowiu. Ideologia satanizmu dotarła do Polski w latach 80-tych wraz z muzyką "heavy- metal" i jej odmianami. W roku 1999 w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach odnotowano przypadek podwójnego zabójstwa dokonanego na 21-letniej kobiecie i 19-letnim mężczyźnie przez satanistów podczas rytualnej "mszy". Autorzy w swoim doniesieniu przybliżają zagadnienia związane z satanizmem i przedstawiają okoliczności zabójstwa oraz wyniki sądowo-lekarskich badań ofiar.

Słowa kluczowe: satanizm, rytualne zabójstwo, sekta


Pełna wersja w .pdf (143kB)
 
designed by PixelThemes.com