• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 4

Grażyna Jarząbek*, Adam Fabiś**

Przemoc seksualna wobec kobiet analiza zjawiska na przykładzie historii Kuby Rozpruwacza* Z Kliniki Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Akademii Medycznej w Poznaniu


** Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydział Historii


Od początku cywilizacji seksualność była objęta regulacją obyczajową i prawną.
Na przykładzie historii Kuby Rozpruwacza przedstawiono istotny, bardzo poważny problem przemocy seksualnej wobec kobiet w aspekcie kryminalistyki i seksuologii sądowej.
Przestępstwa seksualne - wg Lernella [1] są to "takie typy zachowań ludzkich (wraz z ich skutkami), powiązanych z życiem seksualnym człowieka, jakie są zakazane przez ustawodawstwo karne"[2]. Są wśród nich morderstwa dokonywane na tle seksualnym.
Zachowania przestępcze na tle seksualnym występuję we wszystkich warstwach społecznych.
Słowa kluczowe: kobiety , seksuologia, kryminalistyka


Pełna wersja w .pdf (83kB)
 
designed by PixelThemes.com