• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 4

Roman Wachowiak, Bogna Strach

Analiza składników aktywnych materiału dowodowego zabezpieczonego w przypadkach narkomanii, z udziałem amfetamin i przetworów konopi


Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,

Kierownik: prof. dr hab. Med.  Z. Przybylski


Praca uwzględnia aktualne możliwości wykorzystania skutecznych fizykochemicznych metod badawczych (izolacji, krystalizacji, ustalenia zakresów temperatur topnienia, TLC, GLC i spektrofotometrii UV), przydatnych w obiektywnej i wiarygodnej analizie jakościowo - ilościowej najczęściej nadużywanych narkotyków. Opracowane warunki analizy jakościowo - ilościowej dotyczą aktywnych substancji zawartych w zabezpieczonych materiałach dowodowych zawierających: siarczan amfetaminy, chlorowodorek metyloamfetaminy i 3,4-metylenodioksymetyloamfetaminy (MDMA, Ecstasy) oraz D9-tetrahydrokannabinolu (D9-THC) - składnika aktywnego preparatów cannabis (marihuana, haszysz). Przydatność wyników badań fizykochemicznych materiału dowodowego dla celów opiniodawczych jest przedmiotem szczegółowej interpretacji toksykologiczno-sądowej.

Słowa kluczowe: materiał dowodowy, pochodne amfetaminy, D9-tetrahydrokanabinol, analiza jakościowo - ilościowa


Pełna wersja w .pdf (133kB)
 
designed by PixelThemes.com