• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 4

Małgorzata Koralewska-Kordel, Krzysztof Kordel, Zygmunt Przybylski, Sławomir A. Wiśniewski

Wykluczenia ojcostwa w świetle badań Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu


Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Z. Przybylski


Praca obejmuje analizę wyników ekspertyz hemogenetycznych przeprowadzonych w celu ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1980-2004. W analizowanym okresie uzyskano 1064 wykluczenia ojcostwa w badaniach serologicznych, 97 w badaniach układu HLA i 129 w analizach DNA. Wzrost przydatności polimorficznych układów DNA wprowadzonych do badań w procesach sądowych nie spowodował wzrostu odsetka wykluczeń ojcostwa. Zaobserwowano nawet jego spadek w porównaniu z wynikami ekspertyz serologicznych (z 24,25% do 19,43%).

Słowa kluczowe: badania ojcostwa, wykluczenie ojcostwa

Pełna wersja w .pdf (109kB)
 
designed by PixelThemes.com