• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 4

Tomasz Jurek, Barbara Świątek

Rozstrój zdrowia - próba interpretacji pojęcia.

Część I - ocena poprawności językowej, zakres znaczeniowy, przegląd orzecznictwa Sądów

Katedra Medycyny Sądowej. Zakład Prawa Medycznego. Akademia Medyczna we Wrocławiu.

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Światek.


Określenie "rozstrój zdrowia" występuje w wielu aktach prawnych. Służy opisaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu dla potrzeb karnej kwalifikacji czynów będących przestępstwami przeciwko zdrowiu i życiu. W prawie cywilnym stanowi podstawę obowiązku naprawienia szkody. Autorzy przedstawiają analizę znaczeniową pojęcia w oparciu o jego wartość semantyczną i logiczną oraz kontekst systemowy w jakim występuje w przepisach prawnych. Oceniana jest poprawność językowa zwrotu. Powyższe rozważania konfrontowane są z orzecznictwem Sądów interpretujących to pojęcie w wydawanych wyrokach. Wynikiem rozważań jest ustalenie spotykanego w praktyce zakresu znaczeniowego pojęcia.
Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, rozstrój zdrowia, orzeczenia Sądów, pojęcia medyczne w kodeksie karnym

Pełna wersja w .pdf (65kB)
 
designed by PixelThemes.com