• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 3_2006k

Ewa Pufal, Przemysław Piotrowski

Oznaczanie haloperidolu w paznokciach metodą LC-ESI-MS


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. Karol Śliwka


W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania paznokci do oznaczania haloperidolu. Do wykonania oznaczeń opisanych w prezentowanej pracy zastosowano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas. W toku przeprowadzonych badań opracowano metodę izolowania haloperidolu z paznokci oraz metodę jego identyfikacji. Do wykonania oznaczeń wykorzystano paznokcie pobrane od osób, które przyjmowały haloperidol co najmniej 6 miesięcy przed pobraniem. W badanych próbach stwierdzono obecność haloperidolu w następujących ilościach: paznokcie rąk – 67,3 ± 6,49 pg/mg, paznokcie nóg – 98,9 ± 9,14 pg/mg.

Słowa kluczowe: haloperidol, paznokcie, LC-ESIMS

Pełna wersja w .pdf (558kB)
 
designed by PixelThemes.com