• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 3_2006i

Piotr Engelgardt, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska

Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1998-2003


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Kierownik: prof. dr hab. med. Karol Śliwka


Ustalanie zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności oraz przesłanek zdrowotnych do jej przerwania lub odroczenia jest coraz częściej spotykanym problemem orzeczniczym. Aktualnie w Polsce brak jest jasnych i jednolitych kryteriów opiniowania w tego typu sprawach. W niniejszej pracy przedstawiono obowiązujące w tej materii przepisy prawa oraz stosowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy zasady opiniowania. Dokonano również analizy wydanych w latach 1998-2003 w tut. Katedrze 87 opinii, w których oceniano zdolność do przebywania w warunkach pozbawienia wolności. Najczęstszą podstawą do ubiegania się o ww. niezdolność były schorzenia internistyczne (41), następnie neurologiczne (38), psychiatryczne (28), ortopedyczne (10) oraz pojedyncze z zakresu innych specjalności. W 9 przypadkach uznano, że stan zdrowia badanego stanowi przeciwwskazanie do przebywania w Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym. Ponadto w 13 sprawach, gdzie w aktach znajdowały się wcześniejsze opinie sporządzone przez lekarzy klinicystów orzekające niemożność przebywania w warunkach pozbawienia wolności, po analizie dostępnej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badania w 12 przypadkach stwierdzono brak przeciwwskazań do przebywania w warunkach Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego.

Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, ocena stanu zdrowia, pozbawienie wolności

Pełna wersja w .pdf (506kB)
 
designed by PixelThemes.com